Byla e2-5530-570/2017
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir kt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3dalyvaujant ieškovės Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, atstovaujančios valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją, atstovei Ramunei Vaiginienei,

4trečiajam asmeniui R. B.

5atsakovams J. K., R. G. nedalyvaujant (apie teismo posėdį pranešta)

6žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams J. K., R. G., trečiajam asmeniui R. B. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.

7Teismas

Nustatė

8ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai apriboti atsakovų J. K., ir R. G. tėvų valdžią sūnaus E. G., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti E. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. B. jos gyvenamojoje vietoje, iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo; priteisti iš atsakovės J. K. materialinį išlaikymą sūnui E. G. periodinėmis išmokomis po 70 eurų kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki jo pilnametystės, šią sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, suteikiant R. B. uzufrukto teisę į išlaikymo lėšas; pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-30 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1767-91/2013 dalį dėl priteisto išlaikymo iš atsakovo R. G. sūnui E. G., gim. ( - ), nustatant, kad priteistas išlaikymo lėšas uzufrukto teisėmis tvarko R. B.. Ieškovo atstovė nurodė, kad J. K. ir R. G. yra nepilnamečio E. G., gimusio ( - ) tėvai. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. VT- 97 E. G. nustatyta laikinoji rūpyba, vaiko laikinąja rūpintoja paskirta tėvo sesuo R. B.. Vaiko motinos šeima dėl girtavimo, vaikų nepriežiūros, socialinių įgūdžių stokos įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. J. K. su sutuoktiniu R. K. augina du nepilnamečius vaikus. R. G. su sutuoktine augina penkis nepilnamečius vaikus, šeima tvarkinga. Tačiau vaiku abu tėvai nesirūpina, tėvas su vaiku neturi jokio ryšio, daug metų nebendrauja. Dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros 2016-10-21 iš atsakovės J. K. šeimos buvo paimti keturi vaikai R. G., gimęs ( - ) E. G., gimęs ( - ) E. K., gimęs ( - ) ir D. K., gimęs ( - ). Vaikai buvo laikinai apgyvendinti viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro Vaikų globos namuose, esančiuose ( - ), o nuo 2016 m. spalio mėn. vaikus sutiko laikinai globoti atsakovo sesuo R. B. Vėliau su R. B. liko gyventi tik E. 2017-08-14 vykusios E. G. laikinosios rūpybos peržiūros metu vaikas išreiškė norą ir toliau gyventi su rūpintoja R. B.. Peržiūros metu motina J. K. pareiškė, kad ketina išvykti į užsienį, galimybių sugrįžti sūnui į šeimą nėra dėl E ir jos sutuoktinio konfliktiškų santykių. Vaikas jau daugiau kaip metai gyvena su laikinąja globėja. Tėvai į savo šeimas vaiką priimti atsisako, atsakovai nėra motyvuoti keisti situaciją, išnaudoti siūlomą pagalbą, situacija tik blogėja ir nėra duomenų, kad padėtis pasikeis. Dėl šių aplinkybių būtina neterminuotai apriboti tėvų valdžią ir vaikui steigti nuolatinę rūpybą. Taip pat iki teismo sprendimo tikslinga vaiko laikinąją gyvenamąją vietą nustatyti su trečiuoju asmeniu bei iš vaiko tėvų priteisti išlaikymą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turi dar du nepilnamečius vaikus, nedirba, iš jos priteistinas vaikui išlaikymas po 70 Eur kas mėnesį iki jo pilnametystės. Iš atsakovo vaikui jau yra priteistas išlaikymas 2013-05-30 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1767-91/2013, todėl sprendimas keistinas dalyje dėl naudos gavėjo.

9Atsakovai, gavę teismo procesinius dokumentus, atsiliepimų nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimo nepateikė. Todėl atvykusių asmenų prašymu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovų dalyvavimo.

10Trečiasis asmuo R. B. su ieškiniu sutinka visiškai. Nurodė, kad ji E globoja daugiau kaip metai. Su vaiku santykiai geri, ji juo rūpinasi tinkamai, berniukas su ja kartu gyvena Kazlų Rūdos m., sutinka, kad jis ir ateityje pas ją gyventų, nes tėvai juo nesirūpina ir nemyli. Tėvas su vaiku neturi ryšio nuo mažens, jis sukūręs kitą šeimą ir vaiko į savo šeimą priimti neketina. Motina su savo sutuoktiniu vaiko taip pat neaugina, į šeimą nepriima. Todėl tik jos šeimoje vaikas jaučiasi mylimas.

11Teismo posėdyje apklaustas vaikas E. G. patvirtino, kad tik tetos R. B. šeimoje jis jaučiasi mylimas. Su tėvu visiškai nebendrauja, jokio ryšio nepalaiko, tėvas neprisideda prie jo išlaikymo, o pas motiną jis nueina, pavalgo, tačiau kartu gyventi negali. Sutinka, kad būtų tėvams apribojama tėvų valdžia, o jis ir ateityje liktų gyventi pas R. B..

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Sutinkamai su LR CK 3.180 str. 2 d. ir suformuota Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (civ. byla Nr. 3K-3-95/2009) laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje R. Č. v. S. K., byla Nr. 3K-3-1225/2002; 2008 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. K. T., byla Nr. 3K-3-236/2008).

14Ieškovo atstovės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad J. K. ir R. G. yra nepilnamečio E. G., gimusio ( - ) tėvai. Vaikas dėl motinos ir tėvo nepriežiūros ir netinkamo elgesio nuo 2016 m. spalio mėn. paimtas iš motinos šeimos ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. VT- 97 E. G. nustatyta laikinoji rūpyba, vaiko laikinąja rūpintoja paskirta tėvo sesuo R. B.. Tačiau ir iki šio sprendimo priėmimo vaikas ne kartą buvo paimtas iš motinos ir apgyvendintas vaikų globos namuose. Vaiko tėvai visiškai nesirūpina savo vaiku, nusišalinę nuo jo auklėjimo ir ugdymo ir nėra jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl motinos ir tėvų valdžia jo atžvilgiu apribojama neterminuotai (CK 3.180 str. 1d. ir 2 d.).

15Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (CK 3.180 str. 3 d.).

16Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai ( tėvas ar motina ) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams ( CK 3.181 str. 2 d. ). Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas neįvaikintas.

17Priėmus sprendimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią, pagal CPK 4961 str. 1 d. teismas privalo savo iniciatyva pradėti bylos dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo, vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą.

18Todėl iškeltina byla dėl vaiko globos steigimo, globėjo skyrimo.

19Pagal LR CPK 407 straipsnį teismas, priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu nustato vaikui ir jo laikinąją gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad byloje dėl to nekilo ginčo, minėto vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su R. B., su kuria vaikas gyvena iki šiol.

20Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192str.). Pagal LR CK 3. 195 str. tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią.

21Kadangi atsakovė gera valia materialinio išlaikymo savo vaikui neteikia, o yra darbinga, pakankamai jauno amžiaus, todėl privalo teikti vaikui išlaikymą. Ieškovas prašo priteisti vaikui Erikui po 70 Eur kas mėnesį iki jo pilnametystės nuo kreipimosi į teismą dienos. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovės vaikui priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 70 Eur kas mėnesį, šią sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant laikinajai globėjai R. B. uzufrukto teisę į minėtas lėšas (CK 3. 192 str. 3. 196 str. 1 d., 1 p., 3.202, 3.208 str.)

22Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovų valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Iš J. K. 75 Eur už reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo ir 19 Eur (70 Eur x12 mėn. x 3 proc. x 75 proc.) už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo (CK 93 str., 96 str. ) . Iš atsakovo R. G. priteisiama 75 Eur už reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo bei iš abiejų atsakovų po 5 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 270 str., 282 str. , 406 str., 4961 str. 1 d.

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Neterminuotai apriboti J. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), motinos valdžią sūnaus E. G., gim. ( - ), atžvilgiu.

26Neterminuotai apriboti R. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), tėvo valdžią sūnaus E. G., gim. ( - ), atžvilgiu.

27Nustatyti E. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. B., gim. ( - ), jos gyvenamojoje vietoje, iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo.

28Priteisti iš atsakovės J. K. materialinį išlaikymą sūnui E. G., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 70 Eur (septyniasdešimt eurų) kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos 2017-08-29 iki jo pilnametystės, šią sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, suteikiant R. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), uzufrukto teisę į išlaikymo lėšas.

29Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-30 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1767-91/2013 dėl priteisto išlaikymo iš atsakovo R. G. sūnui E. G., gim. ( - ), nustatant, kad priteistas išlaikymo lėšas uzufrukto teisėmis tvarko R. B., gim. ( - )gyv. ( - ).

30Priteisti valstybei iš atsakovės J. K. 94 Eur (devyniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio bei 5 Eur (penkis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bei iš atsakovo R. G. 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio bei 5 Eur (penkis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM įmokos kodas 5660, mokėjimo dokumentą pristatant į teismo civilinių bylų raštinę, 107 kab.

31Sprendimas dalyje išlaikymo vaikui priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai.

32Inicijuoti bylą dėl rūpybos steigimo, rūpintojo vaikui E. G. paskyrimo.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos,... 4. trečiajam asmeniui R. B.... 5. atsakovams J. K., R. G. nedalyvaujant (apie teismo posėdį pranešta)... 6. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 7. Teismas... 8. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai apriboti atsakovų J.... 9. Atsakovai, gavę teismo procesinius dokumentus, atsiliepimų nepateikė, į... 10. Trečiasis asmuo R. B. su ieškiniu sutinka visiškai. Nurodė, kad ji E... 11. Teismo posėdyje apklaustas vaikas E. G. patvirtino, kad tik tetos R. B.... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Sutinkamai su LR CK 3.180 str. 2 d. ir suformuota Lietuvos Aukščiausiojo... 14. Ieškovo atstovės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 15. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 16. Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (... 17. Priėmus sprendimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią, pagal CPK 4961... 18. Todėl iškeltina byla dėl vaiko globos steigimo, globėjo skyrimo.... 19. Pagal LR CPK 407 straipsnį teismas, priimdamas sprendimą apriboti tėvų... 20. Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192str.). Pagal LR CK 3.... 21. Kadangi atsakovė gera valia materialinio išlaikymo savo vaikui neteikia, o... 22. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovų valstybei priteisiamos... 23. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 270 str., 282 str.... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Neterminuotai apriboti J. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), motinos valdžią sūnaus... 26. Neterminuotai apriboti R. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), tėvo valdžią sūnaus... 27. Nustatyti E. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. B., gim. ( - ),... 28. Priteisti iš atsakovės J. K. materialinį išlaikymą sūnui E. G., gim. ( -... 29. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-30 sprendimą... 30. Priteisti valstybei iš atsakovės J. K. 94 Eur (devyniasdešimt keturis eurus)... 31. Sprendimas dalyje išlaikymo vaikui priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai.... 32. Inicijuoti bylą dėl rūpybos steigimo, rūpintojo vaikui E. G. paskyrimo.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...