Byla 2-4504-301/2015
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. Ž. prašymą suinteresuotam asmeniui A. T. dėl vykdomojo rašto išdavimo ir

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal teismo patvirtintą taikos sutartį tarp A. K. (dabartinė pavardė Ž.) ir A. T. dėl materialinio išlaikymo. Nurodė, kad A. T. neteikia išlaikymo dukroms nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio.

4Prašymas tenkintinas.

5Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas šį prašymą nagrinėja teismo posėdyje pranešęs dalyvaujantiems byloje asmenims ir ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 3 dalis).

6Šalims apie teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo būdu.

7Suinteresuotam asmeniui A. T. išsiųsta pareiškėjos pateikto prašymo kopija, pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo, kurie jam įteikti tinkamai (įteikta žmonai V. T.). Suinteresuotas asmuo nustatytu terminu atsiliepimo teismui nepateikė, iki teismo posėdžio pradžios prašymų ar prieštaravimų iš jo taip pat negauta.

8Nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo patvirtinta A. K. ir A. T. pateikta taikos sutartis, pagal kurios 3 punktą A. T. įsipareigojo A. T., gim. ( - ), ir M. T., gim. ( - ), teikti materialinį išlaikymą, kas mėnesį periodinėmis išmokomis mokėdamas po 125 Eur nuo 2015-10-01 iki jų pilnametystės, nustatant, kad A. K. (dabartinė pavardė Ž.) gaunamas lėšas valdys uzufrukto teise išskirtinai dukrų A. T. ir M. T. poreikių tenkinimui ir jų interesais.

9Pareiškėja nurodo, kad A. T. neteikia išlaikymo nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio.

10Sutinkamai su CPK 588 straipsnio 1 dalimi, teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui ar nutarčiai įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, įsiteisėjusi, todėl turi būti vykdoma.

11Kaip minėta, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo patvirtinta A. K. (dabartinė pavardė Ž.) ir A. T. pateikta taikos sutartis, pagal kurios 3 punktą atsakovas A. T. įsipareigojo A. T., gim. ( - ), ir M. T., gim. ( - ), teikti materialinį išlaikymą, kas mėnesį periodinėmis išmokomis mokėdamas po 125 Eur nuo 2015-10-01 iki jų pilnametystės, nustatant, kad A. K. (dabartinė pavardė Ž.) gaunamas lėšas valdys uzufrukto teise išskirtinai dukrų A. T. ir M. T. poreikių tenkinimui ir jų interesais. Dukros A. T. ir M. T. yra nepilnametės ir tėvas A. T. privalo joms teikti išlaikymą. Tačiau pareiškėjos teigimu A. T. neteikia materialinio išlaikymo nepilnametėms dukroms nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio. Pagrindų pakeisti šalių nustatytą vykdymo tvarką ir sąlygas teismas nenustatė, suinteresuotas asmuo byloje atsiliepimo nepateikė, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas visiškai ir pareiškėjai išduotinas vykdomasis raštas dėl neįvykdytos taikos sutarties 3 punkto – tai yra materialinio išlaikymo nepilnametėms dukroms A. T., gim. ( - ), ir M. T., gim. ( - ), mokamo periodinėmis išmokomis po 125 Eur sumą kas mėnesį nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki dukrų pilnametystės, indeksuojant išlaikymo lėšas kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymui skirtas pinigines lėšas uzufrukto teise tvarkys motina A. Ž. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio 2 dalis, CPK 18 straipsnis, 177-178 straipsniai, 185 straipsnis, 646 straipsnio 3 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 646 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjos A. Ž. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti.

14Išduoti pareiškėjai A. Ž., asmens kodas ( - ), vykdomąjį raštą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtintos neįvykdytos ir nevykdomos taikos sutarties 3 punkto, t. y. dėl materialinio išlaikymo išieškojimo iš A. T., asmens kodas ( - ), nepilnametėms dukroms A. T. gim. ( - ), ir M. T., gim. ( - ), po 125 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis eurus) kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki dukrų pilnametystės, indeksuojant išlaikymo lėšas kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymui skirtas pinigines lėšas uzufrukto teise tvarkys motina A. Ž., asmens kodas ( - ).

15Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai