Byla 2-1137-713/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Infomedia“ atstovui advokato padėjėjui Pauliui Grigaliūnui, atsakovei E. E. L., viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Infomedia“ ieškinį atsakovei E. E. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės: 1) 254,00 Lt skolos, 2) 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3) bylinėjimosi išlaidas (b.l. 15-16).

3Ieškovas ieškinyje ir posėdžio metu nurodė, kad 2003-10-02 ieškovas su atsakove sudarė užsakymą – sutartį, pagal kurią ieškovas teikė atsakovei reklamos paslaugas. Ieškovas pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą 354,00 Lt sumai, tačiau atsakovė apmokėjo tik dalį skolos ir liko skolinga ieškovui 254,00 Lt (b.l. 15-16).

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei parengiamajame posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi niekada nesudarė su ieškovu reklamos paslaugų teikimo sutarties. Ji pasirašė užsakymą, tačiau ne reklamai, o nuomojamo buto paieškai. Kadangi agentai tų paslaugų nesuteikė, sutartį nutraukė ir dėl ieškovo darbuotojos spaudimo sumokėjo vieną šimtą litų už neatliktas paslaugas, todėl ieškovui nėra skolinga (b.l. 30, 42-43).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Dėl skolos.

7CK 1.136 str. nustato civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindus. Sutartis - dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154 str. 1 d.). Pagal CK 6.162 str. 1 d. sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Tam, kad dvišalis sandoris būtų sudarytas, būtina abiejų sandorio šalių suderinta valia (CK 1.63 str. 6 d.).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-10-02 tarp šalių buvo sudaryta užsakymas – sutartis dėl paslaugų teikimo – informacijos platinimo (b.l. 18). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.).

9Nustatyta, kad ieškovas užsakymu – sutartimi įsipareigojo atsakovės informaciją patalpinti į savo duomenų bazę ir ją platinti informaciniu telefonu, taip pat informaciją patalpinti interneto puslapyje. Be to, sutartyje numatytas tarpininkavimas dėl dviejų kambarių buto su patogumais trumpalaikės, ilgalaikės nuomos. Atsakovė įsipareigojo už paslaugas atsiskaityti (b.l. 18). Šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu, patvirtino parašais bei antspaudais, todėl darytina išvada, kad paslaugų sutartį jos sudarė laisva valia ir sutiko su aptartomis sutarties sąlygomis (CK 6.156 str.). Užsakymo – sutarties 5 p. numatyta kliento teisė raštu atsisakyti užsakymo per 7 kalendorines dienas po pasirašymo (b.l. 18). Byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė per septynias kalendorines dienas atsisakė užsakymo, todėl tarp šalių susiklostė paslaugų sutarties teisiniai santykiai, kurie yra privalomi, kadangi turi šalims įstatymo galią (CK 6.162 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.).

10Prievolės privalo būti vykdomos tinkamai, sąžiningai bei nustatytais terminais (CK 6.200 str.).

11Kaip nustatyta iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų, ieškovas įsipareigojo teikti informacijos platinimo paslaugas. Įstatymas nustato, kad paslaugų teikimo sutarties dalykas nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Šios sutarties dalyko išskirtinis požymis yra dar ir tai, kad paslaugos teikėjas negali garantuoti, jog paslaugų sutartis bus įvykdyta, tačiau atlygintinų paslaugų teikimo sutartis turi būti vykdoma laikantis kliento prioriteto interesų principo, įpareigojančio paslaugų teikėją veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-56/2008). Klientas pagal atlygintinų paslaugų sutartį turi teisę bet kada nutraukti sutartį, t.y. klientas neprivalo įrodinėti sutarties pažeidimo fakto, o gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-494/2005; 2007 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-235/2007; kt.) (CK 6.721 str. 1 d.). Atsakovė nurodo, kad ieškovas neteikė jai jokių paslaugų, todėl ji kreipėsi į ieškovą raštu ir nutraukė sutartį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Kadangi byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovas sutartinės prievolės nevykdė ar vykdė netinkamai, laikytina, kad ieškovas vykdė paslaugų sutarties sąlygas, laikydamasis klientės prioriteto interesų principo, todėl atsakovė taip pat privalėjo vykdyti prisiimtas prievoles tinkamai, sąžiningai ir nustatytais terminais.

12Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą prievolės įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

13Šalių sudaryto užsakymo – sutarties 3 p. nurodyta, kad klientas PVM sąskaitą – faktūrą apmoka per dešimt kalendorinių dienų. Iš byloje esančio pinigų priėmimo kvito nustatyta, kad 2004-07-01 atsakovė sumokėjo ieškovui už teiktas paslaugas 100,00 Lt (b.l. 20). Kadangi 2003-12-04 PVM sąskaita – faktūra 354,00 Lt sumai privalėjo būti apmokėta per dešimt dienų, todėl konstatuotina, kad atsakovė praleido sutarties įvykdymo terminą, tuo pažeisdama sutarties sąlygas.

14Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas.

15Kadangi atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsisakė užsakymo – sutarties ar vėliau ją nutraukė, atsisakydama jai teikiamų paslaugų, laikytina, kad pareikštas ieškinys yra pagrįstas bei įrodytas, todėl tenkintinas (CPK 177 str., 185 str.). Ieškovui iš atsakovės priteistina 254,00 Lt skolos (CK 6.2 str., 6.8 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.716 str.).

16Dėl metinių palūkanų.

17CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-7-751/2003 m.). Pagal CK 6.210 str. terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti yra praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio.

18Kadangi prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.).

21Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 70,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4, 17) ir 370,00 Lt advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų, (b.l. 38), kurios atitinka CPK 98 str., 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatas – 93 str. 1 d.

22Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 16,00 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti ieškovui UAB „Infomedia“, į.k. 122020088, buveinės adresas Žirmūnų g. 68A, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, iš atsakovės E. E. L., a.k. ( - ), 254,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt keturis litus) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio bei 370,00 Lt (tris šimtus septyniasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

26Priteisti Valstybei iš atsakovės E. E. L., a.k. ( - ), 16,00 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į raštinę, 115 kab.)).

27Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškovas ieškinyje ir posėdžio metu nurodė, kad 2003-10-02 ieškovas su... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei parengiamajame posėdyje nurodė, kad su... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Dėl skolos.... 7. CK 1.136 str. nustato civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindus.... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-10-02 tarp šalių buvo sudaryta... 9. Nustatyta, kad ieškovas užsakymu – sutartimi įsipareigojo atsakovės... 10. Prievolės privalo būti vykdomos tinkamai, sąžiningai bei nustatytais... 11. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų, ieškovas... 12. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 13. Šalių sudaryto užsakymo – sutarties 3 p. nurodyta, kad klientas PVM... 14. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 15. Kadangi atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsisakė... 16. Dėl metinių palūkanų.... 17. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę... 18. Kadangi prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl ieškovui iš atsakovės... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 21. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos patirtos... 22. Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259... 24. Ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti ieškovui UAB „Infomedia“, į.k. 122020088, buveinės adresas... 26. Priteisti Valstybei iš atsakovės E. E. L., a.k. ( - ), 16,00 Lt (šešiolika... 27. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...