Byla L2-3347-603/2009
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Loreta Lipnickienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal kreditoriaus akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai pareiškimą skolininkams J. J. , D. S. , L. S. , J. Š. , J. R. ir G. R. dėl skolos priteisimo

Nustatė

3Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininkų 1831,95 dydžio įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

42009-02-02 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo įsakymu kreditoriaus reikalavimai buvo patenkinti. Skolininkams pareiškus prieštaravimus dėl priimto teismo įsakymo, kreditoriui buvo pasiūlyta per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka.

5Kreditorius pateikė teismui ieškinį bei prašymą atnaujinti terminą šiam ieškiniui paduoti. Prašyme kreditorius nurodė, kad ieškinys teismui paduodamas praleidus teismo pranešime nustatytą 14 dienų terminą. Šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl yra atnaujintinas. Kadangi teismo pranešimas kreditoriui buvo įteiktas 2009-03-19, žyminis mokestis buvo užsakytas tik 2009-03-23. Kompetentingi kreditoriaus darbuotojai pagal įmonės vidaus tvarką dėl žyminių mokesčių užsakymo ir sumokėjimo, nors ir dėjo visas pastangas, tačiau nesuspėjo ieškinį paruošusiai teisininkei laiku pateikti žyminio mokesčio mokėjimo nurodymo originalą, nors žyminis mokestis buvo sumokėtas laiku – 2009-03-26. Dėl išvardintų priežasčių kreditorius nesuspėjo laiku atiduoti paruoštą ieškinį teismui (ieškinys buvo paruoštas 2009-03-31).

6CPK 78 str. 1 d. nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismo pripažįstą svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinimas. Prašymas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais (CPK 78 str. 4 d.).

7Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, teismo pranešimas kreditoriui apie skolininkų prieštaravimus buvo įteiktas 2009-03-19, todėl ieškinį teismui kreditorius turėjo pateikti iki 2009-04-03. Tačiau ieškinys teisme buvo gautas tik 2009-04-10, t. y. praleidus pranešime nurodytą 14 dienų terminą.

8Teismo nuomone, kreditoriaus prašyme dėl termino atnaujinimo nurodytos jo praleidimo aplinkybės nelaikytinos svarbiomis. Visų pirma, kreditoriaus yra juridinis asmuo – verslininkas, kuriam jo veikloje keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, o bylinėjimasis jam neabejotinai nėra naujiena, todėl kreditorius privalo išmanyti ir tiksliai laikytis teismo procesą reglamentuojančių įstatymų. Tai, kad vieni kreditoriaus darbuotojai nesuspėjo per 14 dienų terminą pateikti kitai darbuotojai – teisininkei, rengusiai ieškinį, žyminio mokesčio kvito originalą, yra kreditoriaus vidaus darbo organizavimo problema, už kurią atsakomybė tenka pačiam kreditoriui, bet ne svarbi priežastis atnaujinti praleistą terminą. Antra, prašyme nurodytoms aplinkybėms pagrįsti kreditorius apskritai nepateikia jokių įrodymų.

9Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašymas dėl termino atnaujinimo netenkintinas, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas, o priimtas teismo įsakymas naikintinas (CPK 78 str., 439 str. 6 d.).

10Kreditoriui laiku nepateikus ieškinio, žyminis mokestis už pareiškimą dėl teismo įsakymo negrąžintinas (CPK 434 str. 3 d., 439 str. 6 d.). Taip pat teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principais, žyminio mokesčio už ieškinį šia nutartimi kreditoriui negrąžina, nes mano, kad kreditorius ir toliau sieks ginti savo galimai pažeistas teises, o šia nutartimi grąžinus žyminį mokestį, jis ir vėl turėtų būti mokamas pareiškiant ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 78 str., 87 str., 290-292 str., 434 str., 439 str.,

Nutarė

14Atsisakyti atnaujinti terminą kreditoriaus akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai ieškiniui skolininkams J. J. , D. S. , L. S. , J. Š. , J. R. ir G. R. dėl skolos priteisimo paduoti. Šį kreditoriaus akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui.

15Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-02-02 teismo įsakymą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai pareiškimą skolininkams J. J. , D. S. , L. S. , J. Š. , J. R. ir G. R. dėl skolos priteisimo.

16Išaiškinti kreditoriui, kad ši nutartis jam neužkerta kelio pareikšti ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka.

17Nutartis per 7 (septynias) dienas jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai