Byla e2-6855-399/2019
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei D. Ž. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 474,51 Eur skolą už daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 50,11 Eur delspinigius, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise turi butą, esantį ( - ). Ieškovė, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovas turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti neįvykdė, todėl už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą, teritorijos priežiūrą, laiptinės valymą, namo remonto darbus, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. susidarė 474,51 Eur įsiskolinimas. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 50,11 Eur delspinigių.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai – buto apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, dokumentas, patvirtinantis teisę atstovauti ieškovę, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, mokėjimo nurodymas apie žyminio mokesčio sumokėjimą ir kt.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 474,51 Eur skola už patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas bei 50,11 Eur delspinigiai.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininkės pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos rašytiniais įrodymais pagrįstos jos turėtos 15 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės D. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ), 474,51 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 51 ct) skolą, 50,11 Eur (penkiasdešimt eurų 11 ct) delspinigius, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. LT89 4010 0408 0003 0239, Luminor Bank AB.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

17Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai