Byla e2-13741-930/2019
Dėl tėvystės nuginčijimo ir nustatymo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Makelienė,

2sekretoriaujant Rūtai Putnaitei,

3dalyvaujant ieškovei E. Ž., atsakovui T. S., išvadą teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Danai Sederevičienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. Ž. ieškinį atsakovams M. H. M. (M. H. M.) ir T. S. dėl tėvystės nuginčijimo ir nustatymo, institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nuginčyti 2018 m. liepos 24 d. išduotame gimimo įraše Nr. ( - ) vaiko E. Ž. tėvu nurodyto atsakovo M. H. M. tėvystę vaiko atžvilgiu, pripažinti, kad vaiko tėvas yra atsakovas T. S..

7Ieškovė nurodo, kad gyveno santuokoje su atsakovu M. H. M., tačiau 2013 m. sausio mėnesį grįžo į Lietuvą ir daugiau jo nematė. 2018 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu santuoka nutraukta. Iki santuokos nutraukimo sutuoktiniai šešerius metus negyveno kartu, nevedė bendro ūkio ir nepalaikė jokių santykių. 2014 m. vasario mėnesį ieškovė susipažino su atsakovu T. S., pradėjo bendrauti, nuo 2014 m. liepos mėnesio apsigyveno kartu ir iki šiol kartu gyvena, veda bendrą ūkį, auginą vaiką. Nors gimimo įraše E. Ž. tėvu yra nurodytas atsakovas M. H. M., tačiau mergaitė nėra jo biologinė dukra. A. M. H. M. ieškovės dukters neaugina, neauklėja ir jokių tarpusavio ryšių neturi, aplinkybė, kad yra nurodytas vaiko E. Ž. tėvu, jam nėra žinoma. Vaikas gyvena ir bendrauja su atsakovu T. S., tarp jų yra tėvo ir dukters santykiai, atsakovas T. S. išlaiko vaiką. Atsakovas T. S. pripažįsta savo tėvystę ir nori būti nurodytas vaiko tėvu.

8Atsakovas T. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį (e. b. l. 108-109), kuriuo prašo ieškovės ieškinį tenkinti bei suteikti vaikui jo pavardę. Atsiliepime nurodyta, kad 2014 metų vasario mėnesį susipažino su ieškove, nuo 2014 m. liepos mėnesio apsigyveno kartu, 2018 metais susilaukė dukters E. Ž., savo tėvyste neabejoja. Su ieškove gyvena kartu, veda bendrą ūkį, augina dukrą.

9Atsakovas M. H. M. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė. Procesiniai dokumentai siųsti atsakovui pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 4 straipsnio 3 dalį. 2019-06-03 teisme gautas pranešimas apie tai, kad atsakovas M. H. M. atsisakė priimti jam siųstus procesinius dokumentus dėl naudotos kalbos. Iš dokumentų (ne)įteikimo pažymėjimo priedų matyti, kad jam buvo išaiškinta teisė atsisakyti priimti procesinius dokumentus tuo atveju, jei jie nėra parengti oficialia valstybės narės, į kurią kreipiamasi kalba, ar kai valstybė turi daugiau nei vieną oficialią kalbą – viena iš oficialių kalbų vietos, kur turi būti įteikti dokumentai kalba arba perdavimo valstybės narės kalba, kurią atsakovas supranta. Pažymėtina, kad procesiniai dokumentai, siųsti atsakovui M. H. M. į Airiją (Dubliną), buvo parengti anglų kalba, kuri yra viena iš šios valstybės ir vietos, kur turi būti įteikti dokumentai valstybinių kalbų, todėl, teismo vertinimu, atsakovas M. H. M. neturėjo pagrindo atsisakyti priimti jam siunčiamus dokumentus. Be to, atsisakydamas priimti procesinius dokumentus jis neužpildė tam atvejui jam pateiktos formos ir nenurodė jam suprantamos kalbos, į kurią išverstus procesinius dokumentus jam būtų galima tinkamai įteikti, tokiu būdu užkirsdamas teismui kelią imtis atitinkamų įteikimo priemonių. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 124 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad atsisakymas priimti procesinį dokumentą prilyginamas procesinio dokumento įteikimui, teismas laiko procesinius dokumentus, siųstus atsakovui M. H. M., įteiktais.

10Išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Tarnyba) pateikė išvadą (e. b. l. 110-111), kurioje nurodė, kad ieškovė kartu su atsakovu T. S. bei nepilnamečiu vaiku gyvena vieno kambario nuomojamame bute su visais patogumais, kuriame vaikui sudarytos tinkamos sąlygos.

11Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti bei suteikti vaikui atsakovo T. S. pavardę. Papildomai paaiškino, kad su atsakovu M. H. M. metus gyveno Airijoje, grįžusi į Lietuvą su juo daugiau nesimatė. Atsakovas T. S. rūpinasi vaiku nuo pat vaiko gimimo, jį išlaiko.

12Teismo posėdžio metu atsakovas T. S. prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad supranta tėvystės nustatymo pasekmes. Vaiko tėvyste yra įsitikinęs, vaikas panašus į jį išvaizda. Kartu su ieškove gyvena daugiau nei keturis metus, dalyvavo vaiko gimdyme, šiuo metu gyvena kartu su ieškove, rūpinasi vaikui, jį išlaiko.

13Atsakovas M. H. M. teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas į posėdį, siųstas atsakovui pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 4 straipsnio 3 dalį, dėl aukščiau nurodytų aplinkybių laikomas įteiktu tinkamai, atsakovui M. H. M. atsisakius jį priimti.

14Teismo posėdžio metu Tarnybos atstovė paaiškino, kad prieštarauti ieškinio reikalavimams ir vaiko pavardės pakeitimui neturi pagrindo, kadangi buvo nustatyta, jog ieškovė ir atsakovas T. S. yra įsitikinę, kad atsakovas T. S. yra biologinis ieškovės vaiko tėvas, gyvena kartu, abu rūpinasi vaiku ir jį išlaiko.

15Ieškinys tenkinamas

16Dėl tėvystės nuginčijimo

17Iš į bylą pateiktos santuokos sudarymo įrašo kopijos matyti, kad ieškovės ir atsakovo M. H. M. santuoka buvo sudaryta ( - ), ( - ), ( - ) mieste, ir ( - ) įtraukta į apskaitą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje (e. b. l. 82). 2018 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu santuoka nutraukta (e. b. l. 9-12). Į bylą pateiktos vaiko gimimo įrašo kopijos duomenimis, 2018 m. liepos 18 d. ieškovei gimė dukra, jos tėvu įrašytas atsakovas M. H. M. (e. b. l. 19, 83).

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jei vaiką pagimdė motina, kuri yra susituokusi, kaip vaiko tėvas gimimo įraše įrašomas vaiko motinos sutuoktinis. Remiantis CK 3.146 straipsnio 2 dalimi, jei vaikas gimė susituokusiai motinai, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą, o duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka (CK 3.149 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 3.148 straipsnį bei CPK 389 straipsnį, pagrindas tėvystei nustatyti arba paneigti yra moksliniai įrodymai – DNR ekspertizės išvados, bei įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę – bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, įrodymai, kurie patvirtina, kad atsakovas pripažino tėvystę, taip pat ir kiti įrodymai bei spėjamo vaiko tėvo atsisakymas ekspertizės.

19Iš bylos duomenų daroma išvada, kad vaikas E. Ž. gimė ieškovei esant santuokoje su atsakovu M. H. M.. Todėl, vadovaujantis įstatyme numatyta prezumpcija, vaiko gimimo įraše jis buvo nurodytas vaiko tėvu. Remiantis ieškovės ir atsakovo T. S. paaiškinimais teismo posėdžio metu, kurie laikomi įrodymais byloje (CPK 177 str. 1, 2 d.), nustatyta, kad ieškovės ir atsakovas M. H. M. nuo 2013 metų kartu negyvena, jau daugiau nei keturis metus ieškovė gyvena su atsakovu T. S.. Šias aplinkybes patvirtina 2018 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2-25805-1045/2018 (e. b. l. 9-12) konstatuota aplinkybė, kad jau gyvendama skyrium su atsakovu M. H. M., ieškovė įsigijo automobilį, kuris, remiantis teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančiais VĮ Regitra duomenimis, ieškovės vardu registruotas 2016 m. rugpjūčio 4 d., taigi jau tuo metu ieškovė su atsakovu M. H. M. kartu negyveno. A. M. H. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priešingų aplinkybių nenurodė, įrodymų nepateikė, išsaugoti tėvystės nesiekia, vaiko neaugina, juo nesirūpina, išlaikymo jam neteikia.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė, jog atsakovas M. H. M. nėra jos dukters E. Ž. tėvas, todėl ieškovės reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo tenkintinas.

21Dėl tėvystės nustatymo

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisinę praktiką yra pasisakęs, jog tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis). Dėl to ginčijant tėvystę kartu turi būti keliamas reikalavimas nustatyti kito asmens tėvystę. Tėvystės nuginčijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tėvo nustatymas (2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010).

23CK 3.148 straipsnio 1 dalis numato, kad jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, kiti įrodymai.

24Remiantis ieškovės ir atsakovo T. S. paaiškinimais teismo posėdžio metu nustatyta, kad jie kartu gyvena daugiau nei keturis metus, tarp atsakovo T. S. ir vaiko yra susiformavęs tėvo ir vaiko ryšys, atsakovas rūpinasi vaiku ir jį išlaiko, abejonių dėl vaiko tėvystės nėra. Teismo vertinimu byloje nustatyta pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad vaiko tėvas yra atsakovas T. S..

25Atsižvelgiant į vaiko interesus žinoti savo tikrąją kilmę, turėti abu tėvus, kurie įgyvendintų savo valdžią, gintų vaiko interesus, teiktų materialinį išlaikymą, ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nustatymo tenkintinas.

26Teismas išaiškina, jog remiantis CK 3.149 straipsnio 2 dalimi, duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų, remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima, todėl šalims išaiškinama, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, duomenų apie atsakovo T. S. tėvystę nepilnametės E. Ž. atžvilgiu nuginčyti teismine tvarka nebus galimybės.

27Dėl pavardės suteikimo

28CPK 376 straipsnio 3 dalis suteikia teismui teisę šeimos bylose, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, patenkinant jų daugiau nei buvo pareikšta, taip pat priimant sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.

29Nors ieškovė ieškiniu neprašė keisti vaiko pavardę, atsakovas T. S. atsiliepimu prašė suteikti vaikui jo pavardę. Teismo posėdžio metu ieškovė sutiko su atsakovo reikalavimu, Tarnyba šiam prašymui taip pat neprieštaravo.

30CK 3.167 straipsnis numato, kad kiekvienam vaikui yra suteikiama tėvų pavardė, o kai tėvų pavardės skirtingos – tėvų susitarimu suteikiama tėvo ar motinos pavardė arba dviguba pavardė, sudaryta iš tėvo ir motinos pavardžių.

31Atsižvelgdamas į atsakovo prašymą pripažinus tėvystę suteikti vaikui jo pavardę bei ieškovės sutikimą, teismas atsakovo prašymą dėl pavardės vaikui suteikimo tenkina suteikdamas vaikui pavardę „S.“.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė neprašo priteisti jai patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl teismas nepriteisia iš atsakovų ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

34Byloje susidarė 5,08 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Kadangi ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai, šios išlaidos lygiomis dalimis po 2,54 Eur priteistinos iš atsakovų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1R-298/1K-290 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, šios išlaidos iš atsakovų nepriteisiamos.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140, 259, 260, 263-270 straipsniais,

Nutarė

36ieškinį tenkinti.

37Nustatyti, kad atsakovas M. H. M. (M. H. M.), gim. ( - ), nėra vaiko E. Ž., a. k. ( - ) tėvas, o E. Ž., a. k. ( - ) nėra M. H. M. (M. H. M.), gim. ( - ), dukra.

38Nustatyti, kad atsakovas T. S., a. k. ( - ) yra E. Ž., a. k. ( - ) tėvas, o E. Ž., a. k. ( - ) yra T. S., a. k. ( - ) dukra.

39Pakeisti 2018 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus gimimo įrašo Nr. ( - ), duomenis, nurodant, kad vaiko E. Ž., a. k. ( - ) tėvas yra T. S., a. k. ( - )

40Pakeisti E. Ž., a. k. ( - ) pavardę, suteikiant tėvo pavardę – S..

41Išsiųsti įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriui.

42Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Makelienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Putnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei E. Ž., atsakovui T. S., išvadą teikiančios... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nuginčyti 2018 m. liepos 24 d.... 7. Ieškovė nurodo, kad gyveno santuokoje su atsakovu M. H. M., tačiau 2013 m.... 8. Atsakovas T. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį (e. b. l. 108-109), kuriuo... 9. Atsakovas M. H. M. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą... 10. Išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 11. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus, prašė... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas T. S. prašė ieškinį tenkinti. Papildomai... 13. Atsakovas M. H. M. teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas į posėdį, siųstas... 14. Teismo posėdžio metu Tarnybos atstovė paaiškino, kad prieštarauti... 15. Ieškinys tenkinamas... 16. Dėl tėvystės nuginčijimo ... 17. Iš į bylą pateiktos santuokos sudarymo įrašo kopijos matyti, kad... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 140 straipsnio 1 dalyje... 19. Iš bylos duomenų daroma išvada, kad vaikas E. Ž. gimė ieškovei esant... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė, jog... 21. Dėl tėvystės nustatymo ... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisinę praktiką yra... 23. CK 3.148 straipsnio 1 dalis numato, kad jei šalys atsisako ekspertizės,... 24. Remiantis ieškovės ir atsakovo T. S. paaiškinimais teismo posėdžio metu... 25. Atsižvelgiant į vaiko interesus žinoti savo tikrąją kilmę, turėti abu... 26. Teismas išaiškina, jog remiantis CK 3.149 straipsnio 2 dalimi, duomenų vaiko... 27. Dėl pavardės suteikimo... 28. CPK 376 straipsnio 3 dalis suteikia teismui teisę šeimos bylose,... 29. Nors ieškovė ieškiniu neprašė keisti vaiko pavardę, atsakovas T. S.... 30. CK 3.167 straipsnis numato, kad kiekvienam vaikui yra suteikiama tėvų... 31. Atsižvelgdamas į atsakovo prašymą pripažinus tėvystę suteikti vaikui jo... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Byloje susidarė 5,08 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Kadangi... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140,... 36. ieškinį tenkinti.... 37. Nustatyti, kad atsakovas M. H. M. (M. H. M.), gim. ( - ), nėra vaiko E. Ž.,... 38. Nustatyti, kad atsakovas T. S., a. k. ( - ) yra E. Ž., a. k. ( - ) tėvas, o... 39. Pakeisti 2018 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus... 40. Pakeisti E. Ž., a. k. ( - ) pavardę, suteikiant tėvo pavardę – S..... 41. Išsiųsti įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto... 42. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...