Byla 2-4829-910/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, suinteresuoti asmenys byloje – D. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė,

2sekretoriaujant Oksanai Videiko,

3dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės atstovui Pauliui Gaveliui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės pareiškimą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, suinteresuoti asmenys byloje – D. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pripažinti garažą (boksą) Vilniuje, Kauno g. 8A-4, bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

5Pareiškime nurodyta, kad pagal Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklės) 3.2 punktą statinių, kurie neturi savininkų, apskaita vykdoma surašant apskaitos aktą. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-30 įsakymu Nr. 30-236 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės statinių, kurie neturi savininkų, apžiūros, įvertinimo ir apskaitos akto surašymo darbo grupės sudarymo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto ir verslo paslaugų departamento Turto valdymo ir privatizavimo skyrius 2010-12-03 surašė statinių, kurie neturi savininkų, apskaitos aktą Nr. A403-33(2.14.17-TR2), kuriuo buvo apskaitytas garažas (boksas) Vilniuje, Kauno g. 8A-4, neturintis savininko. Per įstatymo nustatytą vienerių metų terminą, skaičiuojamą nuo Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos akto surašymo, neatsirado asmenų, kurie turėtų turtinių teisių į šį statinį. Pareiškėjas spaudoje tris kartus ne mažesniais kaip 3 mėnesių intervalais, iš jų – vieną kartą respublikinėje spaudoje, kvietė atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į nurodytą garažą. Į šiuos skelbimus niekas neatsiliepė. Kai per įstatymo nustatytą terminą neatsiranda savininkų, savivaldybė dėl jos apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn kreipiasi į teismą. Pareiškėjas įvykdė visus įstatymo reikalavimus, kad galėtų kreiptis į teismą dėl pirmiau nurodyto garažo (bokso) pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3097-155/2010 pagal Kosto Markausko pareiškimą dėl nuosavybės teisės į nurodytą garažą pagal įgyjamąją senatį įgijimo fakto nustatymo. Teismas 2010-09-01 nutartimi pareiškimą paliko nenagrinėtą, nes į teismo posėdį neatvyko pareiškėjo teisių perėmėja D. K.. Ši nutartis nebuvo apskųsta, yra įsiteisėjusi, todėl akivaizdu, kad D. K. negali būti laikoma garažo savininke ar teisėta valdytoja.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su juo sutinka ir prašė jį tenkinti. Be to, prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotam asmeniui D. K. teismo siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai 2012-10-12, tačiau atsiliepimas į pareiškimą nepateiktas, suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko.

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė pareiškime išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

9Pareiškimas tenkintinas

10Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nėra registruotos nuosavybės teisės į negyvenamąją patalpą – garažą (boksą) Vilniuje, Kauno g. 8A-4, unikalus Nr. 1097-0010-9011:0008 (b. l. 17). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Turto valdymo ir privatizavimo skyrius 2010-12-03 surašė Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktą Nr. A403-33(2.14.1.17-TR2), kuriuo apžiūrėjo, įvertino ir apskaitė statinius, neturinčius savininkų, tarp jų – ir garažą Vilniuje, Kauno g. 8A-4 (b. l. 5-6). 2012-04-28 dienraštyje „Lietuvos žinios“, 2011-05-21 leidinyje „Vilniaus diena“ ir 2010-12-04 leidinyje „Lietuvos rytas“ buvo išspausdinti skelbimai apie siūlymą pripažinti nurodytą garažą, neturintį savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), bešeimininkiu (b. l. 7-9). Per vienerius metus niekas į išspausdintus skelbimus neatsiliepė.

11Pažymėtina, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-09-01 nutartimi pareiškėjo Kosto Markausko pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo fakto nustatymo į nurodytą garažą paliko nenagrinėtą, nes į teismo posėdį neatvyko pareiškėjo teisių perėmėja D. K. (b. l. 18). Ši Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartis nebuvo apskųsta, todėl įsiteisėjo. Nagrinėjamoje byloje D. K. buvo įtraukta dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu, tačiau, atsižvelgiant į jos procesinį elgesį (nepateikė atsiliepimo į pareiškimą, neatvyko į teismo posėdį), darytina išvada, kad ji nesidomi ir nesirūpina, kas bus garažo (bokso) Vilniuje, Kauno g. 8A-4, savininkas.

12Pagal CK 4.57 straipsnio 1 dalį bešeimininkiu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. CK 4.58 straipsnyje įtvirtinta, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą, kuris paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą.

13Atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes, vadovaujantis aptartų teisės normų nuostatomis, pripažintina, kad garažas Vilniuje, Kauno g. 8A-4, unikalus Nr. 1097-0010-9011:0008, yra bešeimininkis, todėl perduotinas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57, 4.58 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 290, 291, 534-537 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16Pripažinti negyvenamąją patalpą – garažą (boksą), unikalus numeris 1097-0010-9011:0008, esantį Vilniuje, Kauno g. 8A-4, bešeimininkiu turtu ir perduoti šį turtą Vilniaus miesto savivaldybės (juridinio asmens kodas 111109233, buveinės adresas Vilnius, Konstitucijos pr. 3) nuosavybėn.

17Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai