Byla 2-5355-728/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolos, kurią sudaro negrąžinta paskola, komisinis mokestis ir delspinigiai, 5 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis remdamasis 2008-11-18 su atsakovu sudaryta paskolos sutartimi suteikė atsakovui 500 Lt kreditą 30 dienų terminui, be to, pagal sutartį numatytas 100 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis. Tačiau atsakovas ieškovui negrąžino nei paskolos nei komisinio mokesčio, todėl ieškovas juos prašo priteisti iš atsakovo kartu su 1080 Lt ieškovo paskaičiuotų delspinigių.

3Atsakovui LR CPK 130 str. nustatyta tvarka (per spaudą) buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b.l.28-29), tačiau atsakovas nustatytu laiku atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad 2008-11-18 tarp ieškovo ir atsakovo pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt (b.l.4-6,9-10). Atsakovas paskolą turėjo grąžinti per 30 d. nuo jos suteikimo, t.y. iki 2009-02-19 (b.l.9). Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punkte numatytas paskolos suteikimo 100 Lt komisinis mokestis (b.l.5). Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovui 500 Lt skolos ir 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

7LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. LR CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (realinė sutartis). Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2008-11-18 mokėjimo nurodymas Nr. 70, kuriame nurodyta, jog 500 Lt suma, ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 9964001 (b.l.10). Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 500 Lt skolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

8Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 1080 Lt delspinigių (po 1 procentą už kiekvieną vėlavimo dieną) (b.l.2,11).

9Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.258 str. 3d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 str.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. netgi 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-19 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra dvigubai didesnė negu kad paskolos suma, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma viršija 300 proc. per metus arba metinę palūkanų normą, nustatytą bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.2 punkte ir aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

10Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas nėra grąžinęs net dalies suteikto kredito, įvertinus palūkanų normą, numatytą sutartyje, prašomi priteisti delspinigiai mažintini 2/3 dalimis iki 360 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.). Viso iš atsakovo priteistina 960 Lt (600 Lt+360 Lt) prievolės, kilusios iš sutarties, įvykdymui (CK 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

11Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 67 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b.l.3). Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1680 Lt skolos patenkinamas 57,14 % priteisiant 960 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai priteisiama 38,28 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Remiantis CPK 92 str., valstybės naudai iš atsakovo priteistina 5,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Išieškoti iš atsakovo A. D., a.k. ( - ) 960 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt litų) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismo 2011-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 38,28 Lt (trisdešimt aštuonis litus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „SMScredit.lt“, į.k.301881644, naudai.

17Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovo A. D., a.k. ( - ) 5,79 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą (sumokant į sąskaitą Nr.( - ), ‘Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

19Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai