Byla 2-15847-534/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui M. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 748,59 Lt skolos, 903,55 Lt delspinigių, 323,13 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2001-11-23 UAB „Tele2“ ir M. D. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu.

4Nusiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos duomenimis atsakovas savo gyvenamąją vietą deklaravo ( - ). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2001-11-23 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b. l. 19). Pagal minėtą Sutartį UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovui teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus TELEL2 patvirtintuose kainoraščiuose. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2001-11-30 iki 2003-11-30 pateikė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 748,59 Lt sumai (b. l. 22-46). Atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo.

82009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (b. l. 5, 8-11). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 33), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 748,59 Lt skola.

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 748,59 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 903,55 Lt delspinigius (b. l. 6). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovas nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 1207 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 748,59 Lt nesumokėtos sumos sudaro 136,24 Lt. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 136,24 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 323,13 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 7).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-09-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 61,15 procentą. Ieškovas patyrė 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 43,42 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovo M. D., a.k. ( - ) 748,59 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt 59 ct) skolą, 136,24 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis Lt 24 ct) delspinigius, 323,13 Lt (tris šimtus dvidešimt tris Lt 13 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (1207,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 43,42 Lt (keturiasdešimt tris Lt 42 ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai