Byla L2-2544-603/2010
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškimu skolininkui M. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

4Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko 600 Lt dydžio skolą, 1080 Lt dydžio delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

5Kreditoriaus pareiškimas neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų.

6CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 straipsnio 1 dalies 4 punktas)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismams yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

7Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

8Kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko ir 1080 Lt dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį. Delspinigių dydis pagal šalių sudarytos kredito sutarties nuostatas yra net 1 procentas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Taikant tokią delspinigių normą, skolininkui už vėlavimą atsiskaityti paskaičiuoti delspinigiai vos ne dvigubai viršija pačią skolą. Teismo nuomone, reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius yra akivaizdžiai nesąžiningas skolininko atžvilgiu bei nepagrįstas galimai patirtais nuostoliais.

9Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškimą atsisakytina priimti.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais, 435 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

12Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškimą skolininkui M. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

13Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai