Byla e2-4206-570/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei D. V. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 306,83 Eur skolą, 13,04 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 15 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2018 m. gegužės 11 d. įstatymų nustatyta tvarka, įteikiant atsakovei pasirašytinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, esančio adresu: ( - ), kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, šilumos punktų nuomą, laiptinės valymą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, šilumos sistemų aptarnavimą, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. susidarė 306,83 Eur įsiskolinimas.

9Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 13,04 Eur delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d., skaičiuojant po 0,02 procentus nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, vadovaujantis 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymu.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Nurodyto buto apyvartos žiniaraščio už laikotarpį patvirtinta kopija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties patvirtinta kopija, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DV-2089.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 306,83 Eur skola už administravimo paslaugas ir 13,04 Eur delspinigių, viso 319,87 Eur.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos jos turėtos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir mokestis už Nekilnojamo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, Luminor bank AB, iš atsakovės D. V., gim. 1961 m. rugsėjo 29 d., gyv. ( - ) 306,83 Eur (tris šimtus šešis eurus 83 ct) skolą, 13,04 Eur (trylika eurų 4 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai