Byla 1-1210-536/2011

1Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas V. P., susipažinęs su baudžiamąja byla, kurioje R.S., asmens kodas ( - ) kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 300 str. 1, 3 d. ir 222 str. 1 d., padarymu,

Nustatė

2R. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d. kaltinamas tuo, kad 2009 m. rugsėjį jis, ketindamas apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, bute, esančiame Gedimino pr. 33-16B/ Vasario 16-osios g. 7-16B, Vilniuje, pagamino netikrus UAB „Abeilera“ (įmonės kodas 126227757), registruotos Ozo g. 11-41, Vilniuje, kurios veiklą jis faktiškai kontroliavo, dokumentus: jos balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30 ir šios įmonės verslo pristatymą. Šiuos suklastotus dokumentus R. S. pagal kaltinamąjį aktą 2009 m. rugsėjį pateikė UAB „Elmava“, esančios P.Vileišio g. 6F, Vilniuje, direktoriui V. M., prašydamas 2000000 Lt paskolos „Abeileros“ įmonei. V. M., suklaidintas kaltinamojo pateikta melaginga informacija apie UAB „Abeilera“ ūkinę komercinę veiklą, sutiko suteikti pastarajai 2000000 Lt paskolą už 20 % metinių palūkanų, ir 2009-10-07 mokėjimo nurodymu Nr. 3802 pervedė į „Abeileros“ atsiskaitomąją sąskaitą 200000 Lt, 2009-11-26 mokėjimo nurodymu Nr. 3910 – dar 350000 Lt.

3Jis gi pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. kaltinamas tuo, kad, veikdamas grupe su UAB „Abeilera“ direktore A. P., nuo 2009-10-07 iki 2009-12-03 jis, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau - BAĮ) 4 str., 6 str. 2 d., 12 str. 1, 4 d., 13 str. 1 d., 16 str. bei 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 16 p. nuostatas, apgaulingai tvarkė UAB „Abeilera“ buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Abeilera“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

4Jis gi pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. kaltinamas tuo, kad, veikdamas grupe su UAB „Abeilera“ direktore A. P., nuo 2009-11-23, 2009-12-23, 2010-01-15 ir 2010-01-21 jis savo minėtame anksčiau bute suklastojo tikrus UAB „Abeilera“ dokumentus, jos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, įrašydamas į juos tikrovės neatitinkančius duomenis, ir šiuos suklastotus dokumentus panaudojo, elektroniniu būdu pateikdamas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui.

5Jis gi pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. kaltinamas tuo, kad veikdamas grupe su UAB „Vizikomas“ direktoriumi R. R., nuo 2009-10-08 iki 2009-11-27 jis, pažeisdamas 2001-11-06 BAĮ 4 str., 6 str. 2 d., 12 str. 1, 4 d., 16 str. 1 d. nuostatas, apgaulingai tvarkė UAB „Vizikomas“ (įmonės kodas 162772650), registruotos Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Vizikomas“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

6Šie nusikaltimai, kaip matyti iš kaltinamojo turinio, padaryti kelių teismų veiklos teritorijose. Lietuvos Respublikos BPK 227 str. 1 d. numato, kad baudžiamąją bylą dėl tokių veikų nagrinėja tas teismas, kurio veiklos teritorijoje užbaigtas ikiteisminis tyrimas. Šios bylos ikiteisminis tyrimas baigtas Utenos rajono apylinkės teismo teritorijoje. Nustatydamas šios bylos teritorinį teismingumą, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis, civilinio ieškovo atstovas ir 18 iš 22 liudytojų gyvena Vilniuje ir Vilniaus rajone. Tokiu atveju atsižvelgtina ir į Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-04-29 konsultaciją Nr. B3-95, pagal kurią atvejais, kai nusikalstamos veikos padarytos kelių teismų teritorijoje, bylą nagrinėja teismas, kurio teritorijoje padaryta paskutinė veika. Iš kaltinamojo akto turinio matyti, kad visa eilė dokumentų suklastojimų ir suklastotų dokumentų panaudojimų padaryta kaltinamojo bute, esančiame Gedimino pr. 33-16B/ Vasario 16-osios g. 7-16B, Vilniuje. Ši vieta priskiriama Vilniaus m. 2 apylinkės teismo veiklos teritorijai. Taigi ši byla Lietuvos Respublikos BPK 228 str. 1 d. pagrindu perduotina nagrinėjimui Vilniaus m. 2 apylinkės teismui.

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 228 str. 1 d., teismas

Nutarė

8baudžiamąją bylą, kurioje R.S. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 300 str. 1, 3 d., 222 str. 1 d., padarymu perduoti pagal teritorinį teismingumą Vilniaus m. 2 apylinkės teismui.

Proceso dalyviai