Byla e2-883-374/2020
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui J. T. dėl turtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 103,99 Eur turinės žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovo žmonai. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkinamas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais rašytiniais įrodymais (elektroninės bylos ieškinio priedais: Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 15 d. rašto Nr. ( - ) skaitmenine kopija, informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, VSDFV Marijampolės skyriaus išmokėta išmokos kopija, VSDFV Marijampolės skyriaus 2019 m. lapkričio 8 d. sprendimu, 2019 m. lapkričio 19 d. rašto kopija) nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) pripažino J. T. kaltu (dėl T. Š. sužalojimo) padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnyje. Baudžiamasis įsakymas įsiteisėjęs. T. Š. nuo 2019 m. birželio 11 d. iki 2019 m. birželio 18 d. buvo nedarbingas ir jam buvo išmokėta 103,99 Eur ligos išmoka.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.290 straipsnio 1 dalis numato, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Sutinkamai su CK 6.290 straipsnio 3 dalimi draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

9Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalyje, numatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalis).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas, išmokėjęs ligos išmoką nuo atsakovo nusikalstamų veiksmų nukentėjusiam asmeniui T. Š., įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 103,99 Eur žalos atlyginimas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2020 m. sausio 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) mokėjimo yra atleistas, visos bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Valstybės turėtas išlaidas šioje byloje sudaro 16,76 Eur (15 Eur žyminis mokestis ir 1,76 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu), kurios priteisiamos iš atsakovo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo J. T., asmens kodas ( - ), ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinės adresas A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), akcinė bendrovė Luminor bankas, 103,99 Eur (vieną šimtą tris eurus 99 centus) žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2020 m. sausio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo J. T., asmens kodas ( - ), valstybei 16,76 Eur (šešiolika eurų 76 centus) bylinėjimosi išlaidas, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, vieną iš surenkamųjų banko sąskaitų įmokos kodas – 5660.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalis, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

18Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai