Byla e2-123-669/2019
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas, sekretoriaujant Zinai Pranskietienei, dalyvaujant ieškovui ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui E. J. ir jo atstovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Navasta“ atstovui advokatui Mariui Griciui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. J. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau tekste UAB) „Navasta“, tretiesiems asmenims notarei Audronei Vaitkuvienei, uždarajai akcinei bendrovei (toliau tekste UAB) „( - )“ dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo.

3Teismas,

Nustatė

41.

5ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu 2018 m. kovo 22 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį, o šio prašymo netenkinus pripažinti 2018 m. kovo 22 d. paprastajame neprotestuotiname vekselyje nurodytą įsipareigojimą, ieškovui E. J. besąlygiškai sumokėti UAB „Navasta“ 26 322,97 Eur, negaliojančiu. Taip pat prašė panaikinti notarės Audronės Vaitkuvienės 2018 m. birželio 6 d. išduotą vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. 3382; priteisti iš atsakovės ieškovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

61.1.

7Ieškinyje nurodoma, kad tarp atsakovės UAB „Navasta“ ir trečiojo asmens UAB „( - )“ buvo sudaryta žodinė prekių pirkimo - pardavimo sutartis. UAB „Navasta“ parduodavo prekes UAB „( - )“ pagal išrašomas PVM sąskaitas - faktūras. UAB „( - )“ 2018 m. kovo 22 d. už įsigytas prekes buvo skoloje Atsakovei 26.270,97 Eur.

81.2.

9Ieškovas E. J. yra UAB „( - )“ direktorius ir vienintelis akcininkas. Atsakovės reikalavimu Ieškovas 2018 m. kovo 22 d. išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį besąlygiškai įsipareigojo iki 2018 m. gegužės 30 d. sumokėti atsakovei 26.322,97 Eur (UAB „( - )“ skola pagal 2018-03-22 skolų suderinimo aktą 26.270,97 Eur + 52,00 Eur pagal 2018-03-23 sąskaitą faktūrą Nr. RNAV00001997). Išduodamas vekselį, ieškovas buvo įsitikinęs, kad prievolę pagal vekselį prisiima UAB ,, ( - )“, o jis vekselį išduoda tik kaip juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas, o ne kaip fizinis asmuo.

101.3.

11UAB „( - )“ nesumokėjus Atsakovei skolos už įsigytas prekes, Atsakovė pateikė vekselį notarei Audronei Vaitkuvienei, kuri 2018 m. birželio 6 d. išdavė vykdomąjį įrašą. Pagal šį vykdomąjį įrašą reikalaujama išieškoti iš Ieškovo Atsakovės naudai 26.322,97 Eur su priklausančiomis 6 procentų dydžio palūkanomis nuo mokėjimo termino pasibaigimo (2018 m. gegužės 30 d.), taip pat notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo darymą 105,87 Eur ir kitas išlaidas 6,49 Eur.

121.4.

13Atsakovė vykdomąjį įrašą pateikė vykdymui antstolei Ilonai Girdenienei, kuri 2018 m. birželio 6 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0051/18/00620. Ieškovas 2018 m. birželio 14 d. gavo raginimą skolą sumokėti geruoju per 10 dienų.

141.5.

15Ieškinyje nurodoma, kad UAB „( - )“ skola atsakovei 2018 m. birželio 21 d. yra 23.878,07 Eur, t.y. 2 444,90 Eur mažesnė nei ieškovo išduotame vekselyje nurodyta suma. UAB „( - )“ skolos neginčija ir su ja sutinka, tačiau atsakovė neteisėtai reikalauja iš Ieškovo papildomai sumokėti 26.322,97 Eur sumą pagal vekselį. Ieškovas motyvuoja tuo, kad atsakovė turi galiojančią reikalavimo teisę į UAB „( - )“, tai Atsakovė gali išreikalauti pinigines sumas du kartus - ir iš UAB „( - )“ 23.878,07 Eur skolą pagal PVM sąskaitas - faktūras, ir iš ieškovo 26.322,97 Eur pagal ginčo vekselį, taip nepagrįstai praturtėdama.

162.

17Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas ir atsakovo atstovo palaikė ieškinio reikalavimus. Papildomai buvo išsakyta, jog įrodymų, kad ieškovas iš UAB „Navasta“ butų gavęs asmeniškai kokius nors pinigus nėra, o į bylą pateiktas 2018-08-28 antstolės patvarkymas pagal Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą dėl 24834,91 Eur skolos, 777 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojai UAB „Navasta“, tik patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovė siekia išieškoti tuos pačius pinigus du kartus.

183.

19Atsakovė UAB „Navasta“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodyta, kad ieškovas yra nesąžiningas, siekiantis pasinaudoti esama situacija, manipuliuodamas prievolėmis tarp savęs ir UAB „( - )“, kuri yra taip pat skoloje UAB „Navasta" panašią sumą. Nurodo, kad ieškovas, būdamas UAB „( - )“ atstovu, pats pasiūlė save kaip garantą, siūlydamas, kad UAB „Navasta" paskolintų jam asmeniškai 26.322,97 Eur, kuriuos jis įneš į UAB „( - )“ sąskaitą ir apmokės UAB „Navasta" visą skolą. UAB „Navasta" patikėjo ieškovu, nes manė, kad iš fizinio asmens bus lengviau išsiieškoti skolą, todėl paskolino ieškovui 26.322,97 Eur, ką patvirtina UAB „Navasta" buhalteriniai dokumentai apie paimtus pinigus iš bendrovės kasos, skolos įtraukimą į balansą. UAB „( - )“ neapmokėjo UAB „Navasta" turimos skolos, todėl mano, kad ieškovas, gavęs pinigus juos išleido galimai savo poreikių tenkinimui ir jis, kaip UAB „( - )“ atstovas ir kaip fizinis asmuo, apgavo UAB „Navasta" 2 kartus.

203.1.

21Atsakovė atsiliepdama į ieškinį pažymi, kad vekselis yra vertybinis popierius (CK 1.101 straipsnis), kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Ieškinyje ieškovas nepateikia nė vieno fakto ar aplinkybės, dėl kurios jis buvo verčiamas ar apgaudinėjamas pasirašyti paprastąjį neprotestuotiną vekselį, jeigu negavo vekselyje nurodytos sumos, priešingu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas išieškojimui.

223.2.

23Ieškovas pateikė ieškinį po 3 mėnesių nuo tada, kai išrašė vekselį, todėl atsakovė ieškovo veiksmus vertintina, kaip nesąžiningą siekimą vilkinti atsiskaitymą su kreditoriumi.

243.3.

25Atsakovė vertina, kad ieškovas yra pilnametis asmuo, išsilavinęs, užimantis bendrovės direktoriaus pareigas, turintis patirties su tokiais sandoriais, jam privalo būti taikomi apdairumo, rūpestingumo ir protingumo standartai. Kadangi ieškovas faktiškai neveikė pagal tokius standartus, nors objektyviai galėjo veikti, jo teiginiai dėl teisinių santykių su atsakovu turinio šioje byloje, vertintina juos kaip gynimosi nuo tų teisinių pasekmių, kurias sukėlė jo išduotas ginčo vekselis ir jo iškelta versija, nepatvirtinta absoliučiai jokiais įrodymais, o motyvai dėl suklaidinimo yra nepagrįsti.

264.

27Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės UAB „Navasta“ atstovas advokatas Marius Gricius nesutiko su ieškovo argumentais ir vertina, kad ieškovas, ir kaip fizinis asmuo ir, kaip trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas, turėdamas ne vienus finansinius įsipareigojimus vengia atsiskaityti su kreditoriais ir klaidina teismą, nes minimo Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu priteistos sumos nesutampa su vekselyje įvardintomis sumomis ir tai yra visiškai atskiri skirtingų asmenų įsipareigojimai.

285.

29Tretysis asmuo notarė Audronė Vaitkuvienė atsiliepdama į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Jos vertinimu ieškovo argumentai, kad vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu, nes sudarytas dėl suklydimo ir ieškovas buvo įsitikinęs, kad prievolę pagal vekselį prisiima UAB ,,( - )“, o jis vekselį išduoda tik kaip juridinio asmens UAB ,,( - )“ atstovas (direktorius), o ne kaip fizinis asmuo, paneigtini ir neatitinka tikrovės – sudarant vekselį, ieškovas, kaip vekselio davėjas pateikė tik savo, kaip fizinio asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodė, kad jo deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta skiriasi. Šie duomenys buvo fiksuoti vekselyje. Jog vekselio davėjas atstovautų juridinį asmenį – nebuvo minima. Pati vykdomojo įrašo išdavimo procedūra atlikta nepažeidžiant įstatymo normų.

306.

31Tretysis asmuo notarė Audronė Vaitkuvienė apie teismo posėdį buvo informuota tinkamai, į teismo posėdį neatvyko.

327.

33Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu ją atstovavo ieškovas. Ieškinys atmestinas.

348.

35Byloje šalys patvirtina, kad tarp atsakovės UAB „Navasta“ ir trečiojo asmens UAB „( - )“, kurios atstovas yra E. J., vyko komerciniai santykiai pagal sudarytas žodines prekių pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurias UAB „( - )“ turi finansinių įsipareigojimų UAB „Navasta“.

369.

37Byloje nustatyta, kad 2018-06-21, UAB „( - )“ paruošė du Skolų suderinimo aktus – vieną su įsiskolinimų apskaitos informacija iki 2018-03-22, kitą iki 2018-06-21. UAB „( - )“ skola pagal 2018-03-22 skolų suderinimo aktą 26.270,97 Eur + 52,00 Eur pagal 2018-03-23 sąskaitą faktūrą Nr. RNAV00001997, kuri įtraukta į skolų suderinimo akto apskaitą iki 2018-06-21. Bendra skolos suma 26.322,97 Eur.

3810.

39Atsakovo atstovo teiginį, kad kreditoriaus atstovui UAB „Navasta“ direktoriui V. N. 2018-03-22 buvo suteikta 26.322,97 Eur paskola, kuri pagal vekselį tą pačią dieną buvo perduota E. J., patvirtina į bylą pateikti buhalteriniai UAB „Navasta“ dokumentai – Sąskaitų aktyvumo ataskaita Nr. 3031/S1019 ir ataskaita Nr. 3441/S155 apie Detalią kliento informaciją 2018-07-04 datai, 2018-03-22 E. J. išduotas Paprastasis neprotestuotinas vekselis 26.322,97 Eur sumai.

4011.

41Pažymėtina, kad 26.322,97 Eur sumai vekselis išduotas E. J. vardu, detalizuojant duomenis apie jo deklaruotą ir faktinę gyvenamąsias vietas. Tokius duomenis gali suteikti tik pats vekselio davėjas. Pažymėtina ir tai, kad įstatyme yra įtvirtintas privalomų vekselio rekvizitų sąrašas, tačiau nėra draudimo į vekselį įrašyti papildomus duomenis, todėl siekdamas apsaugoti savo teisėtus interesus vekselio davėjas gali jame nurodyti, kad vekselis skirtas kitos prievolės užtikrinimui, tačiau tokių duomenų ieškovas nebuvo nurodęs. Todėl ieškovo pateiktais įrodymais nepaneigta esant dviem skirtingiems finansiniam įsipareigojimams UAB „Navasta“ skirtingų asmenų – E. J. ir UAB „( - )“.

4212.

43Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam. Vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą jį apmokėti – šis reikalavimas vykdomas neįrodinėjant ir nevertinant vekseliu įtvirtintos prievolės pagrįstumo.

4413.

45Ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007, 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-181/2011, 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2012; ir kt.). Vadinasi, laikytina, jog tarp ieškovo ir atsakovės susiklostęs teisinis santykis laikytinas galiojančiu, kol neįrodyta priešingai. Šiuo atveju, kai vekselio davėjas (ieškovas) teigia, kad paskolos sutarties tarp jo ir atsakovo, buvusios prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, nebuvo, taip pat, kad jis negavo pinigų, todėl būtent jis, o ne vekselio turėtojas (atsakovas) turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2013, 2014 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2014,2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23-248/2015; ir kt.).

4614.

47Taip pat pažymėtina, kad dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi turėti valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

4815.

49Pagal CK 1.90 straipsnio 4 dalį suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77-378/2015).

5016.

51Ieškovas nurodė, jog jis vekselį pasirašė turėdamas tikslą, kad užtikrintų UAB „( - )“ turtinius įsipareigojimus. Ieškovo teigimu, jis nesiekė sudaryti atsakovui galimybės gauti papildomą naudą iš ieškovo. Toks ieškovo teiginys patvirtina faktą, jog pats ieškovas suvokė kas yra vekselis, kokia yra jo reikšmė, esmė bei kokios teisinės pasekmės gali kilti, tačiau nesitikėjo, jog atsakovas pradės išieškojimą. Tai patvirtina ir aplinkybė, jog dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ieškovas kreipėsi į teismą tik tada, kai buvo pradėtas išieškojimas. Normaliai atidus ir protingas asmuo, suvokęs, jog suklydo, iškart imtųsi priemonių dėl tokios klaidos šalinimo. Suklydimas galimas tik sandorio sudarymo momentu, o ne sandorio vykdymo metu. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis). Akivaizdu, kad vyko derybos dėl atsiskaitymų, todėl turėjo pakankamai laiko įvertinti tai, kad išrašomas vekselis yra tarp skirtingų šalių, t. y. vekselis išrašytas atsakovui, nors, ieškovo neva užtikrinama paskolos sutartis, sudaryta tarp bendrovės UAB „( - )“ ir UAB „Navasta“. Kiekvienas apdairus, rūpestingas asmuo, esant minėtoms aplinkybėms turėjo suvokti kokius įsipareigojimus prisiima, o jei tokie įsipareigojimai nėra aiškūs, matyti, kad turėjo pakankamai laiko kreiptis teisinės pagalbos. Byloje nėra jokių duomenų, ar ieškovas, turėdamos abejonių dėl savo atliekamų veiksmų, kreipėsi į kompetentingus asmenis dėl teisinės konsultacijos, ar apskritai analizavo vekselio pasirašymo teisinius padarinius. Vien tai, jog ieškovas nesitikėjo, jog bus vykdomas išieškojimas, negali būti vertintina kaip esminis suklydimas (CK 1.90 straipsnio 5 dalis). Pakartotinai pažymėtina, jog įstatymas nedraudžia į vekselį įrašyti papildomus duomenis, tame tarme ir nurodyti, kad vekselis skirtas kitai prievolei užtikrinti, todėl ieškovas, ypač šiuo atveju, kai teigia užtikrinęs prievolę, neturinčią jokio teisinio santykio su ieškovu ir atsakovu, turėjo įsitikinti, kad užtikrinimas būtų tinkamai įformintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-219/2015). Įvertinusi nurodytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė savo suklydimo, aiškiai suvokė pasirašomo vekselio esmę ir veikė savo rizika (CK 1.90 straipsnio 5 dalis, CPK 178 straipsnis).

5217.

53Logiška, jog vekselis neišduodamas be pagrindo, tačiau kaip minėta – vekselio besąlygiškumas lemia tai, kad pareiga įrodyti, jog tokio pagrindo nėra tenka būtent ieškovui. Teismas perkeldamas įrodinėjimo naštą atsakovui, visiškai paneigtų teismų praktiką, materialinės tesiės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, sukurtų sąlygas piktnaudžiauti vekselių išdavimo institutu bei paneigtų paties vekselio, kaip besąlyginio įsipareigojimo, esmę ir teisinę reikšmę.

5418.

55Taip pat pažymėtina, kad įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 19 straipsnis). Taigi pagal minėtą straipsnį įsipareigojęs pagal vekselį asmuo gali reikšti prieštaravimus, grindžiamus asmeninio pobūdžio santykiais, tiesioginiam kontrahentui pagal vekselį, kuris žinojo, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, arba žinojo kitokius vekselių teisinių santykių dalyvių defektus, tačiau, nepaisant to, vis tiek pateikė jį apmokėti, nes tokie vekselio turėtojo veiksmai reiškia tyčinį veikimą skolininko nenaudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Taigi, vėlgi ieškovas privalėjo įrodinėti, o ne tik deklaratyviai nurodyti atsakovo, kaip vekselio turėtojo, nesąžiningumą (CPK 178 straipsnis). Ieškovas neteikė jokių įrodomų, kurie pagrįstų atsakovo nesąžiningumą, todėl atsakovo, kaip sąžiningo vekselio turėtojo prezumpcija liko nepaneigta (žr. civilinė byla Nr. 3K-3-65-916/2018)

5619.

57Kadangi ieškovas neįrodė, kad 2018 m. kovo 22 d. vekselis pasirašytas dėl suklydimo, teismas neturi pagrindo pripažinti minėto vekselio negaliojančiu bei pripažinti įsipareigojimą ieškovui E. J. besąlygiškai sumokėti UAB „Navasta“ 26 322,97 Eur, negaliojančiu. Atitinkamai nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu ir 2018 m. birželio 6 d. vykdomojo įrašo, Plungės rajono 3-iojo notaro biuro notarės Audronės Vaitkuvienės, notarinio registro Nr. 1601.

58Dėl bylinėjimosi išlaidų.

5920.

60CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

6121.

62CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos).

6322.

64Bylos duomenimis, atsakovė teisme patyrė 1200Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas vertina, kad išlaidų suma neviršija Rekomendacijose įtvirtintų įkainių, todėl pagrįsta ir atlygintina visa apimtimi (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, Rekomendacijų 2, 8.2 punktai).

65Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

6623.

67Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai 2018 m. birželio 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė Plungės rajono 3-iojo notaro biuro notarės Audronės Vaitkuvienės 2018 m. birželio 6 d. vykdomojo įrašo Nr. VDAŽ18-51-627 pagrindu atliekamus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus antstolės Ilonos Girdenienės vykdomojoje byloje Nr. 0051/18/00620, išskyrus priverstinio išieškojimo veiksmus, kuriais siekiama surasti arba areštuoti ieškovo E. J. turtą.

6824.

69Ieškinį atmetus, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

71ieškovo E. J. ieškinį atmesti.

72Priteisti iš ieškovo E. J. atsakovei UAB „Navasta“ 1200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų teisme.

73Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2018 m. birželio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

74Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. J.... 3. Teismas,... 4. 1.... 5. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu 2018 m.... 6. 1.1.... 7. Ieškinyje nurodoma, kad tarp atsakovės UAB „Navasta“ ir trečiojo asmens... 8. 1.2.... 9. Ieškovas E. J. yra UAB „( - )“ direktorius ir vienintelis akcininkas.... 10. 1.3.... 11. UAB „( - )“ nesumokėjus Atsakovei skolos už įsigytas prekes, Atsakovė... 12. 1.4.... 13. Atsakovė vykdomąjį įrašą pateikė vykdymui antstolei Ilonai Girdenienei,... 14. 1.5.... 15. Ieškinyje nurodoma, kad UAB „( - )“ skola atsakovei 2018 m. birželio 21... 16. 2.... 17. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas ir atsakovo atstovo palaikė ieškinio... 18. 3.... 19. Atsakovė UAB „Navasta“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodyta, kad... 20. 3.1.... 21. Atsakovė atsiliepdama į ieškinį pažymi, kad vekselis yra vertybinis... 22. 3.2.... 23. Ieškovas pateikė ieškinį po 3 mėnesių nuo tada, kai išrašė vekselį,... 24. 3.3.... 25. Atsakovė vertina, kad ieškovas yra pilnametis asmuo, išsilavinęs,... 26. 4.... 27. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės UAB „Navasta“ atstovas advokatas... 28. 5.... 29. Tretysis asmuo notarė Audronė Vaitkuvienė atsiliepdama į ieškinį nurodė,... 30. 6.... 31. Tretysis asmuo notarė Audronė Vaitkuvienė apie teismo posėdį buvo... 32. 7.... 33. Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo... 34. 8.... 35. Byloje šalys patvirtina, kad tarp atsakovės UAB „Navasta“ ir trečiojo... 36. 9.... 37. Byloje nustatyta, kad 2018-06-21, UAB „( - )“ paruošė du Skolų... 38. 10.... 39. Atsakovo atstovo teiginį, kad kreditoriaus atstovui UAB „Navasta“... 40. 11.... 41. Pažymėtina, kad 26.322,97 Eur sumai vekselis išduotas E. J. vardu,... 42. 12.... 43. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 44. 13.... 45. Ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį... 46. 14.... 47. Taip pat pažymėtina, kad dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi turėti... 48. 15.... 49. Pagal CK 1.90 straipsnio 4 dalį suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo... 50. 16.... 51. Ieškovas nurodė, jog jis vekselį pasirašė turėdamas tikslą, kad... 52. 17.... 53. Logiška, jog vekselis neišduodamas be pagrindo, tačiau kaip minėta –... 54. 18.... 55. Taip pat pažymėtina, kad įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali... 56. 19.... 57. Kadangi ieškovas neįrodė, kad 2018 m. kovo 22 d. vekselis pasirašytas dėl... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 59. 20.... 60. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 61. 21.... 62. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 63. 22.... 64. Bylos duomenimis, atsakovė teisme patyrė 1200Eur bylinėjimosi išlaidų... 65. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 66. 23.... 67. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai 2018 m. birželio 27 d. nutartimi... 68. 24.... 69. Ieškinį atmetus, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 71. ieškovo E. J. ieškinį atmesti.... 72. Priteisti iš ieškovo E. J. atsakovei UAB „Navasta“ 1200 Eur (vieną... 73. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2018 m. birželio 27 d. nutartimi... 74. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...