Byla 2-7924-773/2011
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ (toliau-ieškovas) kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo V. V. (toliau-atsakovas) 1097,86 Lt skolos, 567,03 Lt delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2007 m. spalio 26 d. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), kuria perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyje nurodytas prekes su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Ieškovas taip pat nurodė, kad pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, į raginimus atsiskaityti nereaguoja bei gera valia neatsiskaito ir yra skolingas ieškovui 1097,86 Lt likusių mokėjimų ir 567,03 Lt delspinigių.

3Ieškovas savo reikalavimą grindė rašytiniais įrodymais, pridėtais prie ieškinio: 2007 m. spalio 26 d. išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ), 2007 m. spalio 26 d. prekės perdavimo – priėmimo aktu, 2008 m. vasario 5 d. pretenzija, 2008 m. sausio 22 d. papildomu paraginimu, 2008 m. sausio 3 d. papildomu paraginimu, 2011 m. kovo 16 d. pažyma, delspinigių skaičiavimo lentele Nr. 1 ir kitais dokumentais.

4Atsakovui teismo dokumentus įteikus įstatymo nustatyta tvarka (CPK 130 straipsnis, b.l. 25, 27), jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė nepateikimo priežasčių, todėl esant ieškovo prašymui priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2007 m. spalio 26 d. išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) (b.l. 5-6, 8), 2007 m. spalio 26 d. prekės perdavimo – priėmimo akto (b.l. 7), 2008 m. vasario 5 d. pretenzijos (b.l. 9), 2008 m. sausio 22 d. papildomo paraginimo (b.l. 10), 2008 m. sausio 3 d. papildomo paraginimo (b.l. 11), 2011 m. kovo 16 d. pažymos (b.l. 12), delspinigių skaičiavimo lentelės Nr. 1 (b.l. 13) tyrimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę ieškovui jis yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu, o už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (CK 6.71 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas nustatė, kad remiantis 2007 m. spalio 26 d. tarp šalių sudaryta sutartimi, atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 1097,86 Lt skola ir 567,03 Lt delspinigių.

8Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme nustatytas 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

9Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 67 Lt žyminio mokesčio (b.l. 14) ir 205,44 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų atsakovui įteikimu viešo paskelbimo būdu (b.l. 29-30), viso 272,44 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteistina iš atsakovo ieškovui (CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 1 p., 93 str.1d.), o procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 5,57 Lt iš atsakovo priteistinos valstybei (CPK 96 str.).

10Vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Snoro lizingas“, įmonės kodas 124926897, adresas A.Goštauto g. 40A, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB bankas SNORAS, banko kodas 00758, naudai 1097,86 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt septynis litus ir aštuoniasdešimt šešis centus) skolos, 567,03 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt septynis litus ir tris centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2011 m. kovo 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272,44 Lt (du šimtus septyniasdešimt du litus ir keturiasdešimt keturis centus) bylinėjimosi išlaidų.

13Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,57 Lt (penkis litus ir penkiasdešimt septynis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

14Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai