Byla N1-1358-246/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Nelei Mištautienei, dalyvaujant prokurorei Renatai Oželienei, advokatams Alfonsui Šarkai, Algiui Girdučiui Šalavkai, nepilnamečių kaltinamųjų atstovėms pagal įstatymą E. B., A. T., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vygintui Aukštuoliui, neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2L. B., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, viengungis, 10 klasių išsilavinimo, ( - )gimnazijos moksleivis, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. ir aprašyto 2011 m. kovo 8 d. kaltinamajame akte, padarymu,

4D. T., gim. ( - ). Kaune, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, viengungis, 11 kl. išsilavinimo, ( - ) mokyklos moksleivis, gyv. ( - ), neteistas,

5kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. ir aprašyto 2011 m. kovo 8 d. kaltinamajame akte, padarymu,

Nustatė

6L. B. ir D. T. padarė vagystę:

72011 m. vasario 9 d. apie 3 val. 40 min., veikdamas bendrininkų grupėje, pagrobė svetimą nukentėjusiosios R. U. 760 litų vertės turtą: 4 vienetus nukentėjusiajai priklausančio automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) stovėjusio Kaune, prie ( - ) g. 40 namo, ratų gaubtus, tai yra jie, kiekvienas iš jų, padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.

8Kaltinamasis L. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m. vasario 9 d. apie 3 val. 40 min., veikdamas kartu su D. T., pagrobė svetimą nukentėjusiosios R. U. 760 litų vertės turtą: 4 vienetus nukentėjusiajai priklausančio automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) stovėjusio Kaune, prie ( - ) g. 40 namo, ratų gaubtus. Juos paslėpė prie kirpyklos, esančio netoliese. Netrukus buvo sulaikyti policijos darbuotojų. Nusikaltimą padaryti sumanė abu, nes abiems reikėjo pinigų. Dėl savo poelgio labai gailisi. Parodo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla dėl Ukmergėje padaryto nusikaltimo, Kaune vyksta ikiteisminis tyrimas dėl dar vienos vagystės.

9Kaltinamasis D. T. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m. vasario 9 d. apie 3 val. 40 min., veikdamas kartu su L. B., pagrobė svetimą nukentėjusiosios R. U. 760 litų vertės turtą: 4 vienetus nukentėjusiajai priklausančio automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) stovėjusio Kaune, prie ( - ) g. 40 namo, ratų gaubtus. Juos paslėpė prie kirpyklos, esančio maždaug už 100 metrų nuo įvykio vietos. Netrukus buvo sulaikyti policijos darbuotojų. Nusikaltimą padaryti sumanė abu, nes abiems reikėjo pinigų. Dėl savo poelgio labai gailisi.

10Nusikaltimas įrodytas ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d. nustatyta tvarka, Kodekso 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą teisme:

11nukentėjusiosios R. U. parodymais (b.l. 19-20, 22), liudytojo D. L. parodymais (b.l. 23-24), liudytojo N. Z. parodymais (b.l. 25), liudytojo D. M. parodymais (b.l. 26), L. B. atstovės pagal įstatymą E. B. parodymais (b.l. 27), D. T. atstovės pagal įstatymą A. T. parodymais (b. l. 34).

12Be aprašytų įrodymų faktą, kad nusikaltimą padarė L. B. ir D. T. patvirtina šie įrodymai:

132011-02-09 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota įvykio vieta, esant Kaune, prie ( - ) g. 40 namo (b.l. 6-15); 2010-02-09 daiktų, dokumentų protokolas, kuriuo Kauno apskr. VPK PR MB vyr. patrulis pateikia keturis ( - ) firmos ratų gaubtus (b.l. 43); 2011-02-10 d. daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrimi 2011-02-09 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti daiktai (b.l. 44-46); 2011-02-10 pakvitavimas, kuriuo R. U. grąžinami daiktai. (b.l. 47); 2011-02-10 įtariamojo L. B. parodymų patikrinimo protokolas, kuriame L. B. nurodo vietą, kurioje stovėjo automobilis ( - ), nurodo vietą, kurioje paslėpė pagrobtus ratų gaubtus (b.l. 55-59); 2011-02-10 d. įtariamojo D. T. parodymų patikrinimo protokolas, kuriame jis nurodo vietą, kurioje stovėjo automobilis ( - ), nurodo vietą, kurioje paslėpė pagrobtus ratų gaubtus (b.l. 95-99).

14Aptarti įrodymai patvirtina faktą, kad kaltinamieji padarė šio nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje aprašytą nusikalstamą veiką, yra kalti ir baustini.

15Dėl veikos kvalifikavimo.

16Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str.1 d., - nustačius svetimo nukentėjusiosios R. U. turto pagrobimo (vagystė) faktą bei nenustačius vagystę kvalifikuojančių aplinkybių, numatytų Kodekso 178 str. 2 - 4 dalyse.

17Dėl bausmių.

18Abiejų kaltinamųjų atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jie prisipažįsta nusikaltę ir gailisi, atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikaltimą padarė, veikdami bendrininkų grupėje (kaltinamojo akto pradžioje nurodoma – abu kaltinamieji nusikaltimą padarė, veikdami bendrai).

19Kaltinamasis D. T. teisiamas pirmą kartą, padarė vieną nesunkų nusikaltimą, būdamas nepilnametis. Aprašytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad yra visos sąlygos jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. nustatyta tvarka ir pagrindu, paskiriant jam auklėjamojo poveikio priemones (taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XI skirsnio taisykles)

20Kaltinamasis L. B. teisiamas pirmą kartą, padarė vieną nesunkų nusikaltimą, būdamas nepilnametis, tačiau iš jo paties parodymų matyti, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla dėl jo padaryto nusikaltimo, vyksta dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto pagrobimo. Aprašytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad nėra sąlygų jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. nustatyta tvarka ir pagrindu. Kaltinamajam skirtina bausmė, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XI skirsnio taisykles.

21Į bausmės laiką įskaitytinas laikotarpis, kaltinamojo prabūtas jį sulaikius nuo 2011-02-09 iki 2011-02-10 (dvi dienos), (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., 65 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str. - 307 str.,

Nutarė

23D. T. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., ir atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. pagrindu;

24paskirti D. T. šio Kodekso 82 str. 1 d., 1 p., 5 p. numatytas auklėjamojo poveikio priemones - elgesio apribojimą 6 mėn., įpareigojant tęsti mokslą arba dirbti ir būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. (Kodekso 87 str.2 d. 1 p., 2 p.) ir įspėjimą (Kodekso 83 str.). Nustatyti, kad įpareigojimas būti namuose netaikomas moksleivių atostogų metu, jeigu atostogaujama kartu su tėvais arba artimaisiais giminaičiais - seneliais (artimųjų giminaičių sąvoka, aptarta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 str.).

25Baudžiamąją bylą D. T. atžvilgiu nutraukti, kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

26L. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., ir skirti bausmę - laisvės apribojimą 6 mėn.;

27paskirti L. B. šio Kodekso 48 str. 6 d. 1 p, 3 p, 5 p numatytus įpareigojimus:

28įpareigoti mokytis;

29būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. nustatant, kad įpareigojimas būti namuose netaikomas moksleivių atostogų metu, jeigu atostogaujama kartu su tėvais arba artimaisiais giminaičiais - seneliais (artimųjų giminaičių sąvoka, aptarta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 str.);

30iki 2011-09-10 neatlygintinai išdirbti 40 val. sveikatos priežiūros, rūpybos ir globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

31Į bausmės laiką įskaityti laikotarpį, nuteistojo prabūtą jį sulaikius nuo 2011-02-09 iki 2011-02-10 (dvi dienos), (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., 65 str.).

32Iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento palikti L. B. kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

33Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant... 2. L. B., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - )... 3. kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 4. D. T., gim. ( - ). Kaune, a.k. ( - )... 5. kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 6. L. B. ir D. T. padarė vagystę:... 7. 2011 m. vasario 9 d. apie 3 val. 40 min., veikdamas bendrininkų grupėje,... 8. Kaltinamasis L. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011... 9. Kaltinamasis D. T. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011... 10. Nusikaltimas įrodytas ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos... 11. nukentėjusiosios R. U. parodymais (b.l. 19-20, 22),... 12. Be aprašytų įrodymų faktą, kad nusikaltimą padarė 13. 2011-02-09 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota įvykio... 14. Aptarti įrodymai patvirtina faktą, kad kaltinamieji padarė šio... 15. Dėl veikos kvalifikavimo.... 16. Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str.1... 17. Dėl bausmių.... 18. Abiejų kaltinamųjų atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jie prisipažįsta... 19. Kaltinamasis D. T. teisiamas pirmą kartą, padarė vieną... 20. Kaltinamasis L. B. teisiamas pirmą kartą, padarė vieną... 21. Į bausmės laiką įskaitytinas laikotarpis, kaltinamojo prabūtas jį... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 23. D. T. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 24. paskirti D. T. šio Kodekso 82 str. 1 d., 1 p., 5 p.... 25. Baudžiamąją bylą D. T. atžvilgiu nutraukti,... 26. L. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 27. paskirti L. B. šio Kodekso 48 str. 6 d. 1 p, 3 p, 5 p... 28. įpareigoti mokytis;... 29. būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. nustatant, kad įpareigojimas būti... 30. iki 2011-09-10 neatlygintinai išdirbti 40 val. sveikatos priežiūros,... 31. Į bausmės laiką įskaityti laikotarpį, nuteistojo prabūtą jį sulaikius... 32. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento palikti L. B.... 33. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...