Byla 2-3392-329/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB bankas (ankstesnis pavadinimas – AB DnB NORD bankas) ieškinį atsakovei A. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi ieškiniu į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės: neįvykdytus įsipareigojimus pagal Kreditavimo sutartį Nr. 2502-2008-48219 – 17 854,63 Lt pradelstą negrąžintą vartojimo kreditą, 1968,28 Lt palūkanas, 2902,08 Lt delspinigius; neįvykdytus įsipareigojimus pagal Susitarimą dėl atstatomojo kredito limito nustatymo Nr. CMS908265/1 – 1300,00 Lt panaudotą negrąžintą kredito limito dalį, 579,50 Lt palūkanas, 53,03 Lt delspinigius, 10,56 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 17 854,63 Lt bei 18 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo 1300,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (3-5 b.l.).

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas ir atsakovė 2008-07-22 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 2502-2008-48219, remiantis kuria ieškovas atsakovei suteikė 20 000,00 Lt sumos vartojimo kreditą. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki galutinio jo grąžinimo termino 2013-06-30 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį. Tačiau atsakovė prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, nuo 2009-04-30 vartojimo kredito ieškovui nemoka, todėl 2011-12-19 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 17 854,63 Lt, taip pat nuo 2009-04-30 nevykdo ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl 2011-12-19 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 1968,28 Lt. Atsakovė 2008-02-29 su ieškovu sudarė Susitarimą dėl atstatomojo kredito limito nustatymo Nr. CMS908265/1 (toliau – susitarimas), pagal kurį ieškovas suteikė atsakovei 1300,00 Lt kredito limito mokėjimo kortelėje sumą, o atsakovė, jį panaudojusi, įsipareigojo grąžinti ieškovui susitarime nustatytą grąžintiną kredito dalį kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų atsakovė nesilaikė ir nuo 2009-08-26 panaudoto kredito limito negrąžina, todėl 2011-12-19 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 1300,00 Lt, taip pat nuo 2009-08-31 nevykdo ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi kredito limitu, todėl 2011-12-19 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 579,50 Lt. Dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ieškovas 2010-05-04 pranešimu Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo 2010-05-27 nutraukė sudarytą kreditavimo sutartį. Atsakovė gera valia savo prievolės ieškovui nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), 2012-05-03 skelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (65 b.l.), todėl laikytina, kad atsakovė apie bylos iškėlimą teisme informuota tinkamai, atsiliepimą į jai pareikštą ieškinį atsakovė turėjo teismui pateikti iki 2012-05-18 įskaitytinai, tačiau iki nustatyto termino atsiliepimo nepateikė.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2011-12-27 mokėjimo nurodymo Nr. 8 (6 b.l. ); 2011-07-07 mokėjimo nurodymo Nr. 7 (prijungta civ. byla Nr. L2-15919, 4 b.l.); 2011-07-29 mokėjimo nurodymo Nr. 2 (prijungta civ. byla Nr. L2-15919, 5 b.l. ); 2008-07-22 Kreditavimo sutarties Nr. 2502-2008-48219 (7-8, 9-13 b.l.); Įmokų mokėjimo grafiko (14-15 b.l.); 2008-02-29 Susitarimo dėl atstatomojo kredito limito nustatymo Nr. CMS908265/1 (16-17 b.l.); AB DNB banko kainoraščio (18-19 b.l.); AB DNB banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių (20-26 b.l.); 2010-05-04 Pranešimo dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo (27 b.l.); 2010-12-19 atstovavimo sutarties (39 b.l.); 2011-12-14 atstovavimo sutarties (40 b.l.); 2012-02-03 mokėjimo pavedimo Nr. APM6013883 (46 b.l.) vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas pilnai apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

8Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl, vadovaujantis CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 1, 2, 3 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.71 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1, 2 d. d., 6.260 str., 6.881 str., 6.886 str., 2008-07-22 Kreditavimo sutartimi Nr. 2502-2008-48219, 2008-02-29 Susitarimu dėl atstatomojo kredito limito nustatymo Nr. CMS908265/1 iš atsakovės ieškovui priteistina: 17 854,63 Lt skola, 1968,28 Lt palūkanos ir 2902,08 Lt delspinigiai, iš viso – 22 724,99 Lt, 1300,00 Lt skola, 579,50 Lt palūkanos ir 53,03 Lt delspinigiai, iš viso – 1932,55 Lt, bendra priteistinos skolos suma – 24 657,54 Lt.

9Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str., 2008-07-22 Kreditavimo sutarties Nr. 2502-2008-48219, 2008-02-29 Susitarimo dėl atstatomojo kredito limito nustatymo Nr. CMS908265/1 nuostatomis ieškovui iš atsakovės priteistinos 10,56 procentų dydžio sutartinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 17 854,63 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-03) iki teismo sprendimo įvykdymo, 18 procentų dydžio sutartinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 1300,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Visiškai patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovės priteistinos 2434,00 Lt bylinėjimosi išlaidos – 740,00 Lt žyminis mokestis (6 b.l., prijungta civ. byla Nr. L2-15919, 4; 5 b.l.), 1694,00 Lt atstovavimo išlaidos (39, 40, 46 b.l.), valstybei iš atsakovės priteistinos 22,21 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d ; 96 str.).

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės A. M., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), ieškovo AB DNB bankas (ankstesnis pavadinimas – AB DnB NORD bankas), juridinio asmens kodas 112029270, buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr. LT07 4010 0495 0009 8679, AB DNB bankas, banko kodas 40100, naudai – 17 854,63 (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi litai 63 ct) skolą, 1968,28 Lt (vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni litai 28 ct) palūkanas, 2902,08 Lt (du tūkstančiai devyni šimtai du litai 08 ct) delspinigius, iš viso – 22 724,99 Lt (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi litai 99 ct) ir 1300,00 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai litų 00 ct) skolą, 579,50 Lt (penki šimtai septyniasdešimt devyni litai 50 ct) palūkanas, 53,03 Lt (penkiasdešimt trys litai 03 ct) delspinigius, iš viso – 1932,55 Lt (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt du litai 55 ct), bendra suma – 24 657,54 Lt (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni litai 54 ct); 10,56 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo negrąžintos 17 854,63 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo negrąžintos 1300,00 Lt dydžio kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2434,00 Lt (du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi litai 00 ct) bylinėjimosi išlaidas: 740,00 Lt (septyni šimtai keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 1694,00 Lt (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt keturi litai 00 ct) atstovavimo išlaidų.

14Priteisti iš atsakovės A. M., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), valstybei 22,21 Lt (dvidešimt du litai 21 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai