Byla e2-7875-570/2019
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 200,10 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 197,83 Eur skolos už techninę priežiūrą ir komunalinius patarnavimus, 50,11 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, siųsti ieškovės nurodytu adresu ( - ), 2019 m. spalio 29 d. įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė gyvena nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - )., kuri nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Su atsakove ( - ) yra sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (toliau - Sutartis), pagal kurios 1 punktą atsakovė naudojasi gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir privalo mokėti už ją nuomos mokestį. Sutarties 5 ir 6 punktu susitarta, kad nuomininkas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 kalendorinės dienos sumoka nuomos mokestį. Atsakovė nevykdė nustatytų įsipareigojimų ir už nuomą 2017-03-01 – 2018-05-31 laikotarpiu liko skolinga 200,01 Eur (mokestis paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 patvirtinto tvarkos aprašo 3 punktą). Sutarties 7 punktu susitarta, kad atsakovė atskirai privalo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas) kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 kalendorinės dienos. Už ieškovės suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuomojasi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, žemės nuomos mokestį) laikotarpiu 2017-03-01 – 2019-08-31 susidarė 197,83 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: mokėjimo nurodymas, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas, administracijos direktoriaus įsakymas, buto apyvartos žiniaraštis, kita bylos medžiaga.

11Nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. I-849 patvirtinto aprašo 3,4,9 punktais, renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. DV-2089, teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuomos sutarties sąlygomis laikinai valdo ir naudojasi gyvenamąja patalpa Nr. ( - ).

12Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

13CK 6.583 straipsnyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). Sutinkamai su Sutarties 1 ir 5 punktais atsakovė privalėjo laiku mokėti nuomos mokestį, įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 200,10 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį.

14CK 6.584 straipsnyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka iki CK 6.583 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino. Sutinkamai su Sutarties 7 punktu atsakovė privalėjo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas), todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 197,83 Eur skolos už techninę priežiūrą ir komunalinius patarnavimus.

15CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsniu ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 50,11 Eur delspinigių, paskaičiuotų po 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną laikotarpiu 2017-03-01 – 2018-05-31.

16Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės 200,10 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 197,83 Eur skolos už techninę priežiūrą ir komunalinius patarnavimus, 50,11 Eur delspinigių.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatyti 5 procentai metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama rašytiniais įrodymais pagrįstų, jos turėtų 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

19Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Kauno g.13B, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB Luminor bankas iš atsakovės R. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), 200,01 Eur (du šimtus eurų 1 ct) skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 197,83 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus 83 ct) skolos už techninę priežiūrą ir komunalinius patarnavimus, 50,11 Eur (penkiasdešimt eurų 11 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2019 m. spalio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

24Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 200,10 Eur skolos už gyvenamosios... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė gyvena nuomojamoje gyvenamojoje... 10. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 11. Nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos... 12. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 13. CK 6.583 straipsnyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą... 14. CK 6.584 straipsnyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį,... 15. CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės 200,10 Eur skolos už gyvenamosios... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 18. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama... 19. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 21. Ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...