Byla 2-13745-894/2011
Dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, dalyvaujant pareiškėjai M. S., suinteresuotam asmeniui antstolei Neringai Bacevičienei, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims L. K., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. S. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstolei Neringai Bacevičienei, L. K., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su patikslintu prašymu, kuriuo prašo atkurti prarastą vykdomąją bylą Nr. 2246-40/1999 (Nr. 1367-40/2000) dėl išieškojimo 29 227,00 Lt sumos iš skolininkės M. S., asmens kodas ( - ) L. K., asmens kodas ( - ) naudai. Nurodo, kad vykdomąją bylą Nr. 2246-40/1999 (Nr. 1367-40/2000) svarbu atkurti, nes ji yra kreipusis dėl proceso atnaujinimo baigtose civilinėse bylose dėl buto perdavimo akto išieškotojui ginčijimo. 1999-09-24 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-13765/1999 priteisė iš pareiškėjos L. K. naudai 29000,00 Lt negrąžintos paskolos, 227,00 Lt žyminį mokestį, 1 223,00 Lt žyminį mokestį ir 8,20 Lt pašto išlaidas valstybės naudai. Sprendimas buvo vykdomas antstolės Neringos Bacevičienės. Vykdant teismo sprendimą, 1999-10-28 turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjos butas. Šiame akte vykdomosios bylos numeris nurodytas – 2246-40. Teismo sprendimas buvo įvykdytas 2000 metais perduodant pareiškėjos turtą 2000-06-02 perdavimo aktu. Perdavimo akte vykdomosios bylos numeris nurodytas –1367-40. Kauno miesto apylinkės teismo archyvas 2006-06-01 raštu informavo, kad vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš pareiškėjos 29 227,00 Lt L. K. naudai numeris yra 1299-40/2000 ir byla archyvui saugoti neperduota. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2010-11-02 raštu nurodė, kad baigtos vykdomosios bylos pagal nustatytą tvarką privalėjo būti perduotos saugoti teismui ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl vykdomosios bylos atkūrimo. Pažymi, kad vykdomoji byla buvo Kauno antstolių kontoros – Kęstučio g. 21, Kaune, žinioje, tačiau ją likvidavus neperduota teismo archyvui. 2011-04-05 kreipėsi dėl vykdomosios bylos paieškos į Lietuvos Antstolių rūmus. 2011-04-26 raštu buvo informuota, kad Lietuvos Antstolių rūmai duomenų apie ieškomą vykdomąją bylą neturi. 2011 m. gegužės pradžioje galutinai sužinojo, kad antstolių kontora vykdomąją bylą prarado. Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, jog į teismą kreipėsi po to, kai gavo Teisingumo ministerijos 2010-11-02 raštą, kuriuo buvo informuota apie galimybę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo. Paaiškino, kad pas ją iš prašomos atkurti vykdomosios bylos yra išlikę tik 1999-10-28 Turto arešto aktas, 1999-10-28 teismo antstolio raginimas įvykdyti sprendimą geruoju, 2000-06-02 Turto perdavimo aktas, kuriuos ji pateikė į bylą. Su visa vykdomąja byla niekuomet nebuvo susipažinusi. Iš vykdomosios bylos turi tik tuos dokumentus, kuriuos jai atsiuntė antstolė (53-54 b.l.).

3Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo prašymo netenkinti. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002-03-18 įsakymu Nr. 71 patvirtinta Teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų pavyzdinė bylų nomenklatūra. Minėto įsakymo 6.2 punkte nustatyta, kad vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas skolininko nekilnojamasis turtas arba kilnojamasis turtas, saugomos 10 metų. Pažymi, kad prašomos atkurti vykdomosios bylos saugojimui nustatytas 10 metų terminas. Akcentuoja, kad pareiškėja prašyme nurodė, jog turtas išieškotojui buvo perduotas 2000-06-02, o tuo pačiu baigta ir vykdomoji byla. Tokiu būdu, prašymas atkurti vykdomąją bylą pateiktas po vienuolikos metų, t.y. praėjus terminui, kurį turi būti saugoma vykdomoji byla. Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus tai, kad pati pareiškėja tik po vienuolikos metų kreipėsi į teismą dėl vykdomosios bylos atkūrimo, mano, jog pareiškimą tenkinti yra netikslinga.

4Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo antstolė Neringa Bacevičienė paaiškino, kad vykdant teismo sprendimą, buvo vykdytos pirmosios varžytinės, pakartotinės varžytinės, vykdytas pardavimas be varžytinių. Įvykus visiems varžytinių etapams ir buto niekam nenupirkus, jis buvo perduotas išieškotojai L. K.. Paaiškino, jog kasmet nebaigtos vykdomosios bylos būdavo pernumeruojamos iš naujo. Būdavo keičiamas pagrindinis numeris, o skaičius 40 buvo antstolės indeksas. Patvirtino, kad į bylą pateiktas turto arešto aktas yra iš prašomos atkurti vykdomosios bylos. Nurodė, kad vykdomoji byla buvo užbaigta. 2000 metais užbaigus vykdomąją bylą, vykdomasis raštas su lydraščiu būdavo grąžinamas į civilinę bylą. Paaiškino, kad po jos užbaigimo, vykdomoji byla buvo atiduota saugoti į Kauno m. apylinkės teismo antstolių archyvą. Nuo to laiko šios bylos nematė. Paaiškino, jog pareiškėja apie 2005-2006 metus kreipėsi į teismą dėl Turto perdavimo akto, priimto prašomoje atkurti vykdomojoje byloje, panaikinimo. Kauno apygardos teismas ir Lietuvos Apeliacinis teismas šį aktą paliko galioti. Paaiškino, kad nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme, turėjo rašyti atsiliepimą, todėl pati ieškojo vykdomosios bylos teismo archyve, tačiau nerado. Duomenų, kur ji galėtų būti šiuo metu, neturi ( 54-55 b.l.).

5Suinteresuotas asmuo L. K. ir suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdį jiems pranešta Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų nėra gauta (46-47 b.l. ).

6Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

7Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso XXXVII skyriaus normos (570–575 str.). Pagal byloje nustatytas aplinkybes yra akivaizdu, kad vykdomoji byla yra prarasta. Įstatymas numato, kad prarasta vykdomoji byla gali būti atkuriama pagal byloje dalyvaujančių asmenų prašymą (CPK 570 str.).

8Nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teisme išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-13765/99 pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovei M. S. dėl paskolos grąžinimo, 1999-09-24 buvo priimtas teismo sprendimas ieškinį patenkinti, priteisti L. K. iš M. S. 29 000 Lt negrąžintos paskolos ir 227 Lt žyminio mokesčio, išieškojimą nukreipiant į atsakovei pagal 1996-04-11 įkeitimo sutartį Nr. 2-1485 įkeistą turtą. Priteisti valstybei iš M. S. 1223 Lt žyminio mokesčio ir 8.20 Lt pašto išlaidų (civilinė byla Nr. 2-13765/99, 32 b.l.). Sprendimo pagrindu dalyje dėl 29 000 Lt negrąžintos paskolos ir 227 Lt žyminio mokesčio priteisimo L. K. iš M. S., išieškojimą nukreipiant į pagal 1996-04-11 įkeitimo sutartį Nr. 2-1485 atsakovei įkeistą turtą, teismo išduotas vykdomasis raštas Kauno m. apylinkės teismo Kauno m. antstolių kontoroje buvo gautas 1999-10-27 (civilinė byla Nr. 2-13765/99, 51 b.l.).

9Iš prašomos atkurti vykdomosios bylos yra išlikę prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-13765/99 esantis 1999-09-24 vykdomasis raštas Nr. 2-13765, į bylą pateikti 1999-10-28 Turto arešto aktas, 1999-10-28 teismo antstolio raginimas įvykdyti sprendimą geruoju, 2000-06-02 Turto perdavimo aktas (4-6, 19 b.l.).

10Į bylą pateiktas 2011-04-26 Lietuvos antstolių rūmų raštas Nr. S-8258-9315, kuriame nurodyta, jog atlikus paiešką pagal nurodytus senus vykdomųjų bylų numerius, proceso šalis, nerasta informacija apie vykdomąsias bylas, perduotas po teismo antstolių reformos dėl išieškojimo iš M. S. išieškotojos L. K. naudai (12 b.l.).

11Nustatyta, jog Kauno apygardos teismo teisėjui kreipusis į Kauno miesto apylinkės teismo archyvą dėl vykdomosios bylos Nr. 1299-40/2000 pateikimo, buvo gautas 2006-06-01 Kauno miesto apylinkės teismo archyvo vedėjos I. K. raštas Nr. 4.26-582, kuriame nurodoma, jog paskutinį kartą vykdomoji byla Nr. 1299-40/2000 buvo prijungta prie civilinės bylos Nr. 2-4077/2002. 2002-07-08 vykdomoji byla grąžinta antstolių kontorai prie Kauno miesto apylinkės teismo, kuri 2002-12-31 buvo likviduota. 2002-2006 m. Kauno m. apylinkės teisme nagrinėtose civilinėse bylose, kuriose viena iš šalių yra M. S., duomenų apie minėtos vykdomosios bylos prijungimą nėra. Patikrinus likviduotos antstolių kontoros prie Kauno miesto apylinkės teismo 40 antstolio vykdomųjų bylų perdavimo sąrašus, nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 1299-40/2000 Kauno miesto apylinkės teismo archyvui saugoti neperduota (7 b.l.).

12Teismas apžiūrėjęs civilinę bylą Nr. 2-4077/2002 nustatė, jog joje yra teisėjos Irenos Poderienės 2002-07-04 Antstolių kontorai prie Kauno miesto apylinkės teismo adresuotas raštas Nr. 2-4077/2002 Dėl vykdomosios bylos. Rašte nurodoma, jog vykdomoji byla dėl skolos (išieškotoja L. K., skolininkė M. S.) yra grąžinama (civilinės bylos Nr. 2-4077/2002 71 b.l.). Teismas nustatė, jog prašomos atkurti vykdomosios bylos dokumentų šioje civilinėje byloje nėra.

13Prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-13765/99 yra 2000-09-11 Anstolių kontoros prie Kauno m. apylinkės teismo antstolės N. Bacevičienės raštas Nr. 1367-40, kuriame nurodyta, jog grąžinamas 1999-09-24 vykdomasis raštas Nr. 2-13765 po įvykdymo. Suma išieškota perduodant turtą išieškotojai. Šioje byloje taip pat yra 2000-06-02 Turto perdavimo aktas vykdomojoje byloje Nr. 1376-40/2000 bei vykdomasis raštas (bylos Nr. 2-13765-40/1999) su teismo antstolės N. Bacevičienės atžymėjimu apie sprendimo įvykdymą, kuriame nurodyta, jog skola išieškota turtą perduodant išieškotojai natūra. Vykdomasis raštas grąžintas Kauno m. apylinkės teismui po įvykdymo. Turto perdavimo akto kopija pridedama (prijungta civilinė byla Nr. 2-13765/99, 50-52 b.l.). Nustačius, jog vykdomasis raštas po sprendimo įvykdymo buvo grąžintas jį išdavusiam teismui, konstatuotina, kad vykdomoji byla Nr. 1299-40/2000 (ankstesnis numeris –1367-40) buvo užbaigta 2000-09-11. Pati pareiškėja dėl vykdomosios bylos atkūrimo kreipėsi tik 2011 metų viduryje, t.y. praėjus 11 metų nuo vykdomosios bylos užbaigimo. Ši aplinkybė labai apsunkina bylai reikšmingų aplinkybių nustatymą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 patvirtintos Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros 6.2 punkte nustatyta, jog vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas skolininko nekilnojamasis turtas, saugomos 10 metų. Vadinasi, prašomos atkurti vykdomosios bylos saugojimo terminas pasibaigė 2010-09-11.

14Įvertinęs byloje ištirtų įrodymų visumą, teismas sprendžia, jog surinktos medžiagos nepakanka prarastai vykdomajai bylai atkurti, todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 574 str. 2 d.). Išlaidos, turėtos nagrinėjant bylą dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo, padengiamos iš valstybės lėšų (CPK 575 str. 1 d.).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 574 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16pareiškėjos M. S., a.k. ( - ), patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstolei Neringai Bacevičienei, L. K., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo palikti nenagrinėtą.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai