Byla 2-6665-430/2011
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui J. Ž. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

4Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai iš atsakovo J. Ž. 36847,08 Lt patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2008-07-10 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1-ojo PK KP NTS tyrėjas V. J. nukentėjo sulaikydamas įtariamąjį. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1 PK 2008-07-10 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 12-1-2037-08 pagal LR BK 138 str. 2 d. 10 p., 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 286 str. 2009-02-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-187-296-2009 priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir J. Ž. pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 138 str. 2 d. 10 p., 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Atsakovas šiuo metu bausmę atliek Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose. 2009-01-28 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-295/2008 „Dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus aps. 1 PK NTS tyrėjo V. J. sužalojimo tarnybos metu“. Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas V. J. buvo sužalotas tarnybos metu, vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. CMEK 2009-02-09 V. J. išduotoje pažymoje Nr. 631 konstatuota, kad V. J. gauta trauma priskiriama prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymų. Vilniaus apskrities VPK viršininkas 2009-02-26 įsakymu Nr. 10TE-101 nusprendė išmokėti V. J. 36847,08 Lt (dvylikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Policijos departamentas prie VRM skyrė 36847,08 litus KP NTS tyrėjui V. J. išmokėti. Piniginė kompensacija buvo išmokėta 2009-03-10. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį, šiuo atveju į atsakovą, regreso teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

5Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti LR CPK 123 str. numatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-07-10 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1-ojo PK KP NTS tyrėjas V. J. nukentėjo sulaikydamas įtariamąjį, kurio metu V. J. buvo padarytas kairės rankos plaštakos piršto pirštikaulio lūžis (Tarnybinio patikrinimo išvada dėl sužalojimo tarnybos metu, b.l. 8; CMEK pažyma, b.l. 10; Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada, b.l. 15-18; Nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas, b.l. 19-21; Įvykio ataskaita, b.l. 36; Liudytojo apklausos protokolas, b.l. 44-46). Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1 PK 2008-07-10 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 12-1-2037-08 pagal LR BK 138 str. 2 d. 10 p., 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 286 str. 2009-02-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-187-296-2009 priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir J. Ž. pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 138 str. 2 d. 10 p., 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose (b.l. 66, 78-82). Minėtoje baudžiamojoje byloje Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1-ojo PK KP NTS tyrėjas V. J. buvo pripažintas nukentėjusiuoju (b.l. 78). V. J. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 4711682 nuo 2008-07-11 iki 2008-08-29, pareigūnas dėl ligos nedirbo 50 dienų (b.l. 50-51). 2009-01-28 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-295/2008 „Dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus aps. 1 PK NTS tyrėjo V. J. sužalojimo tarnybos metu“ (b.l. 8-11). Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas V. J. buvo sužalotas tarnybos metu, vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. CMEK 2009-02-09 V. J. išduotoje pažymoje Nr. 631 konstatuota, kad V. J. gauta trauma priskiriama prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymų (b.l. 11). Remiantis LR Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., Vilniaus apskrities VPK viršininkas 2009-02-26 įsakymu Nr. 10TE-101 nusprendė išmokėti V. J. 36847,08 Lt (dvylikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją (b.l. 14). Policijos departamentas prie VRM skyrė 36847,08 litus KP NTS tyrėjui V. J. išmokėti (b.l. 13). Piniginė kompensacija buvo išmokėta 2009-03-10 (b.l. 7).

9Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostoliu (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostoliu (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra viena civilinės atsakomybės rūšių (CK 6.245 str. 2 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). CK nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

10Priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra akivaizdus, kadangi atsakovas pripažintas kaltu įsiteisėjusiu nuosprendžiu, o patirti ieškovo nuostoliai, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė, yra susiję su asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijos mokėjimu juos sužeidus ryšium su tarnyba (1991-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 530), t.y. su piniginės kompensacijos išmokėjimo nukentėjusiam V. J. nuo atsakovo neteisėtų veiksmų. Pagal CK 6.263 str. 2 d., žalą padarytą asmeniui, o įstatymų nustatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kurių metu buvo sutrikdyta pareigūno V. J. sveikata. Pagal LR CK 6.280 str. 1 d., atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį, nagrinėjamu atveju į atsakovą, regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Ieškovas nukentėjusiam V. J. sumokėjo 36847,08 Lt piniginę kompensaciją. Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų atlyginęs jo patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo V. J., byloje nėra (b.l. 1-84).

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 6.280 str. 1 d.,, iš atsakovo J. Ž. ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai priteistina 36847,08 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo V. J..

12Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, t.y. žyminis mokestis, kurį sudaro 3 procentai nuo patenkintų piniginių reikalavimų sumos (36847,08 Lt x 3% = 1105,00 Lt). Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinos 3,63 Lt pašto išlaidos. Viso iš atsakovo valstybės naudai priteistina 1108,63 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str., 285-288 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, į.k. 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, Vilnius, iš atsakovo J. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, šiuo metu atliekančiam bausmę Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose adresu, Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių raj., 36847,08 Lt (trisdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis Lt 08 ct) patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo.

17Priteisti iš atsakovo J. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, šiuo metu atliekančiam bausmę Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose, Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių raj., 1108,63 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuonis Lt 63 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai