Byla e2-5626-802/2018
Dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana Paltanavičienė,

2proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA B2Kapital ieškinį atsakovui K. R. dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2014-05-02 vartojimo kredito sutartį Nr.( - ), pradinis kreditorius UAB ,,IPF Digital Lietuva“ (buvusi UAB ,,MCB Finance“) per Credit24 platformą, suteikė atsakovui viso 868,84 Eur kreditą 720 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, laikantis terminų ir kitų sąlygų. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tuo tarpu atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė, kredito negrąžino, yra likęs skolingas 1601,17 Eur, kurią sudaro 846,58 Eur negrąžinta kredito dalis, 622,38 Eur pagal sutartį nesumokėtos palūkanos ir 132,21 Eur delspinigiai paskaičiuoti laikotarpiu nuo 2017-11-078 iki 2018-05-06.

52016-11-28 pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“ (buvusi UAB ,,MCB Finance“)“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu, reikalavimą atsakovo atžvilgiu perleido ieškovui. 2017-03-07 raštu ieškovas informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.101 straipsnio 1 dalis kreditoriui suteikia teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu, tačiau reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

7Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu, gautinų sumų pirkimo – pardavimo sutarties išrašu, išrašu iš priedo Nr.1 prie 2016-11-28 perleidimo sutarties, mokėjimo nurodymais, pranešimu atsakovui dėl reikalavimo teisių perėmimo, pranešimais dėl sutarties nutraukimo ir kt. bylos medžiaga.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, kadangi atsakovas pagal su pirminiu kreditoriumi sudarytą sutartį nevykdė prisiimtų įsipareigojimų laiku grąžinti suteiktą kreditą ir atlikti kitus su tuo susijusius mokėjimus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas, kuriam procesiniai dokumentai įteikti 2018-08-27 tinkamai, per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, byloje nesant įrodymų, patvirtinančių atsakovo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1601,17 Eur skola, kurią sudaro 846,58 Eur negrąžinta kredito dalis, 622,38 Eur pagal sutartį nesumokėtos palūkanos, 132,21 Eur delspinigiai, 5 procentai dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 36 Eur sumokėtas žyminis mokestis valstybei ir 50 Eur turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 d ir 2 dalys, 286 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

9Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo K. R., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 1601,17 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus vieną eurą 17 centų) skolą su netesybomis, 5 (penkis) procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 86 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidas ieškovui SIA B2Kapital, juridinio asmens kodas 40103645131, buveinės adresas: Latvija, Ryga, Dzirnavu iela 41-10 LV-1010, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT254010051003855890, Luminor bank, AB, banko kodas 40100.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

14Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai