Byla 2-16588-752/2011
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neturtinės žalos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, nedalyvaujant ieškovei V. L., dalyvaujant ieškovės atstovo Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkui Kęstučiui Jukniui, pirmininko pavaduotojai Danutei Bareikienei, atsakovo AB „Lituanica“ atstovėms advokatei Danguolei Kemežytei ir Dainai Viščiūtei, žodinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. L. ieškinį atsakovui AB „Lituanica“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neturtinės žalos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 5267,34 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01, 263,36 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01, 3000 Lt neturtinės žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 94-96).

3Ieškovo atstovas Kęstutis Juknys prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad dėl neišmokėto darbo užmokesčio ieškovė kreipėsi į darbdavį dėl darbo ginčų komisijos sudarymo. Per nustatytą terminą ji nebuvo sudaryta, todėl ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį - 5173,55 Lt, 5 proc. metines palūkanas – 258, 60 Lt, 3000 Lt neturtinę žalą. Ieškovės sutuoktinis neįgalus. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ieškovė patyrė stresą, išgyveno, todėl dėl atsakovo kaltės atsirado neturtinė žala. Atsakovas 2011-11-04 sumokėjo ieškovei 100 Lt, 2011-11-10 - 94,20 Lt darbo užmokesčio. Todėl ieškovė ieškinio reikalavimus sumažino nuo 5267,34 Lt iki 5173,55 Lt.

4Atsakovės atstovė advokatė Danguolė Kemežytė prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovė kreipėsi į darbdavį dėl Darbo ginčų komisijos sudarymo. Darbo ginčų komisija buvo sušaukta praleidus terminus, tačiau dėl objektyvių priežasčių, nes darbuotojai atostogavo. Darbo ginčų komisija dėl neišmokėto darbo užmokesčio priėmė sprendimą, kuris yra vykdomas. Byla neteisminga teismui. Pažeidimo pripažinimas yra pakankamas atlyginimas ieškovei už patirtą skriaudą. Reikalavime dėl neturtinės žalos neįrodytas priežastinis ryšys, neteisėti veiksmai. Palūkanos nepriteistinos, nes darbo santykiai nenutrūkę. Darbo užmokesčio įsiskolinimas ieškovei susidarė dėl sunkios atsakovo turtinės padėties. Neturtinės žalos atlyginimas dar pablogintų atsakovo turtinę padėtį.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad ieškovė nuo 1977 m. dirba atsakovo įmonėje avalynės surinkėja. Šalys 2004-03-08 yra sudariusios neterminuotą darbo sutartį Nr. 527, pagal kurią ieškovei nustatyta vienetinė darbo apmokėjimo sistema taikant nustatytus atliekamos technologinės operacijos įkainius, bet ne

7mažiau nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta mėnesio minimali alga (b.l. 6-7). Ieškovė darbo drausmės nuobaudų neturi, priekaištų dėl jos darbo nėra pareikšta, pravaikštų nėra nustatyta, tačiau atsakovas su ieškove neatsiskaito pagal Darbo sutartyje nustatytas sąlygas. Tarp šalių nėra ginčo, kad 2011-07-14 ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl darbo ginčų komisijos sudarymo išnagrinėti jos reikalavimą dėl darbo užmokesčio išmokėjimo (b.l. 10). Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 291 str. 1 d. nustatyta, kad darbo ginčų komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prašymo padavimo dienos. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo padavimo dienos. Įstatymas nenumato jokių aplinkybių ar išlygų, kurioms esant terminai sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti ginčą joje, būtų pratęsiami. DK 293 str. numato, kad tais atvejais, kai darbo ginčų komisija nebuvo sudaryta nustatytu septynių dienų terminu, ir klausimas nebuvo išspręstas per 14 dienų, darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą.

8Ieškovės prašymas sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti jos ginčą su darbdaviu dėl darbo užmokesčio nemokėjimo, nebuvo išspręstas per 14 dienų, t.y. iki 2011-07-28.

9Iš atsakovo atstovės paaiškinimų ir pateiktų įrodymų matyti, kad 2011-07-20 atsakovo Įsakymu Nr. 25 buvo sudaryta darbo ginčų komisijos dalis, t.y. paskirtas raštvedys ir darbdavio atstovas (b.l. 29). 2011-08-11 atsakovas organizavo darbuotojų susirinkimą, kurio metu buvo išrinkti darbo ginčų komisijos nariai- darbuotojų atstovai (b.l. 47-48).

10Darbo ginčų komisija 2011-08-16 išnagrinėjo darbuotojų, tame skaičiuje ir ieškovės V. L., prašymą dėl neišmokėto atlyginimo ir priėmė sprendimą kiekvieną mėnesį išmokėti ne mažiau kaip 1,3 priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio ir nustatyti mokėjimo terminą nuo einamojo mėnesio 10 d. iki 17 d. imtinai (b.l. 33-34).

11Darbuotojas, nepatenkintas darbo ginčų komisijos sprendimu, per keturiolika dienų gali kreiptis su ieškiniu į teismą (DK 293 str. 1 d.). Ieškovė kreipėsi su ieškiniu 2011-08-19 (b.l. 3), konstatuotina, kad termino, nustatyto DK 293 str., nepraleido ir ikiteisminė šio ginčo sprendimo tvarka yra išnaudota.

12Iš šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas paskutinius kartus darbo užmokestį ieškovei mokėjo 2011-11-04 – 100 Lt, ir 2011-11-10 – 94,20 Lt (b.l. 104). Atsakovas yra skolingas ieškovei 5173,55 Lt (išmokėtina suma) darbo užmokesčio nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01 (b.l. 56-57).

13Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 5173,55 Lt (išmokėtina suma) darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01.

14Kadangi ieškovę ir atsakovą vis dar sieja darbo santykiai, už uždelstą atsikaityti laiką ieškovei iš atsakovo priteistini DK 207 str. 1 d. numatyti delspinigiai. Delspinigių dydis nuo 2009-02-01 sudaro 0,07 proc. nuo priklausančios išmokėti sumos (2000-09-15 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1105, 2001-01-09 LR SADM įsakymas Nr. 9 ir 2009-01-27 LR SADM Įsakymas Nr. Al-32 ). Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Pažymėtina, jog delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 dienų nuo dienos, kurią turėjo būti išmokėtas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Atsižvelgtina, jog darbo sutartyje buvo numatyta mokėti darbuotojui darbo užmokestį vėliausiai sekančio mėnesio 17 dieną. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas šešių mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas, todėl jie pradėtini skaičiuoti už laikotarpį, kuris prasideda prieš šešis mėnesius iki ieškinio įteikimo teismui dienos, t.y. už neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 m. sausio – birželio mėn. Nustatyta, kad ieškovei priklauso 86,50 Lt delspinigių už neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 m. sausio mėn., 61,04 Lt už vasario mėn., 130,33 Lt už kovo mėn., 34,41 Lt už balandžio mėn., 31,62 Lt už gegužės mėn., 11,07 Lt už birželio mėn., t.y. iš viso 354,98 Lt delspinigių. Ieškovei iš atsakovo priteistina 354,98 Lt (išmokėtina suma) delspinigių (DK 207 str. 1 d.).

15Ieškovė prašė priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą – 3000 Lt. Nurodė, kad negavusi darbo užmokesčio negalėjo net minimaliai tenkinti savo gyvybinių interesų, dėl to patyrė nuolatinius išgyvenimus, buvo priversta varžyti ne tik savo, bet ir šeimos narių būtiniausių poreikių tenkinimą, visą laikotarpį jautė pažeminimą, nepatogumus. Dėl negaunamo darbo užmokesčio sumažėjo jos bendravimo galimybės su artimaisiais, draugais.

16Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą (DK 250 str.). Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str.). Vertinant ieškovės santykius su darbdaviu matyti, kad ieškovė negavo darbo užmokesčio ilgiau nei 9 mėnesius. Visą tą laiką ji turėjo išgyventi negaudama jai priklausančio atlyginimo. Teismas pripažįsta, kad neteisėti darbdavio veiksmai sukėlė ieškovei emocinius pergyvenimus, pablogino jos gyvenimo ir darbo kokybę, privertė pasijausti apgauta, sukėlė nepasitikėjimo jausmą. Reikalavimas priteisti neturtinę žalą tenkintinas iš dalies. Atsižvelgtina į tai, kad ieškovės patirtą neturtinę žalą iš dalies kompensuoja priteisiami delspinigiai už uždelstą atsiskaityti laiką. Todėl ieškovei priteistina iš atsakovo 800 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

17Reikalavimas priteisti 263,36 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2011-02-01 iki 2011-10-01 netenkintinas, nes darbuotojui už uždelstą atsiskaityti laiką yra priteisiama Darbo kodekse specialiai nustatyta kompensacija – delspinigiai, kurie yra pakankama sankcija, užtikrinanti galimus ieškovės nuostolius dėl nuvertėjimo.

18Ieškovės minimalių nuostolių dėl negautos sumos atlyginimui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.)

19Ieškovė turėjo 200 Lt būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, nes tiek kainavo būtinosios vykdymo išlaidos antstolio Valdo Zubino kontoroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 49-50) (CPK 93 str. 1 d.). Šios išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovo.

20Ieškinį patenkinus iš esmės iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kuriąs sudaro 190 Lt žyminio mokesčio ir 12,74 Lt procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

21Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 913,21 Lt (priskaityta suma) priteisimo iš atsakovo ieškovei vykdytinas skubiai (b.l. 55) (CPK 282 str. 2 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 294 str. str. teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas Jovarų g. 2A, Kaunas, ieškovei V. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 5173,55 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt tris litus 55 ct, išmokėtina suma) darbo užmokesčio, 354,98 Lt (tris šimtus penkiasdešimt keturis litus 98 ct, išmokėtina suma) delspinigių, 800 Lt (aštuonis šimtus litų) neturtinės žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6328,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas Jovarų g. 2A, Kaunas valstybei 190 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt litų) žyminio mokesčio ir 12,74 Lt (dvylika litų 74 ct) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

26Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 913,21 Lt (priskaityta suma) priteisimo ieškovei iš atsakovo vykdyti skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš... 3. Ieškovo atstovas Kęstutis Juknys prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad... 4. Atsakovės atstovė advokatė Danguolė Kemežytė prašė ieškinį atmesti.... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Nustatyta, kad ieškovė nuo 1977 m. dirba atsakovo įmonėje avalynės... 7. mažiau nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta mėnesio minimali alga... 8. Ieškovės prašymas sudaryti darbo ginčų komisiją ir išspręsti jos... 9. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų ir pateiktų įrodymų matyti, kad... 10. Darbo ginčų komisija 2011-08-16 išnagrinėjo darbuotojų, tame skaičiuje ir... 11. Darbuotojas, nepatenkintas darbo ginčų komisijos sprendimu, per keturiolika... 12. Iš šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas... 13. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 5173,55 Lt (išmokėtina suma) darbo... 14. Kadangi ieškovę ir atsakovą vis dar sieja darbo santykiai, už uždelstą... 15. Ieškovė prašė priteisti jai neturtinės žalos atlyginimą – 3000 Lt.... 16. Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę... 17. Reikalavimas priteisti 263,36 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką... 18. Ieškovės minimalių nuostolių dėl negautos sumos atlyginimui priteistinos 5... 19. Ieškovė turėjo 200 Lt būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, nes... 20. Ieškinį patenkinus iš esmės iš atsakovo valstybei priteistinos... 21. Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 913,21... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 23. Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“,... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovo AB „Lituanica“, į. k. 133237239, buveinės adresas... 26. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 913,21 Lt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...