Byla 2-6987-568/2012
Dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,

2sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei,

3dalyvaujant suinteresuotam asmeniui G. S.,

4suinteresuoto asmens Kauno m. Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus atstovei Eugenijai Brastovickienei,

5pareiškėjai S. S. nedalyvaujant,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. S., Kauno m. Savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento socialinių reikalų skyriui, dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, ir

Nustatė

7S. S. prašo nustatyti jai rūpybą ir rūpintoju paskirti G. S., kadangi jai nustatytas didelių specialių poreikių lygis, jos sveikatos būklė nuolat blogėja, nevaikšto, todėl pastoviai reikalinga kito žmogaus pagalba, nebegali savimi pasirūpinti.

8Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta laiku ir tinkamai (b.l. 21), todėl pareiškimas nagrinėjamas jai nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius išvadoje (b.l. 20) nurodė ir jo atstovė Eugenija Brastovickienė teismo posėdyje paaiškino, kad S. S. nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis. Po patirto insulto priepuolio, S. S. nevaldo kairės kūno pusės, pati nesugeba pavalgyti, pasiimti vaistų, nevaikšto, pati apsitarnauti nesugeba, dėl ligų negali visiškai įgyvendinti savo teisių ir vykdyti savo pareigų. Jai reikalinga nuolatinė kito asmens globa ir rūpyba. Nurodė, kad apsilankius pas S. S., dėl klausos sutrikimų, į klausimus ar nori, kad teismas jai nustatytų rūpyba, ar sutinka su rūpintojo kandidatūra, neatsakė. Dėl didelių organizmo funkcijų sutrikimų, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą S. S. reikalinga nuolatinė kito asmens teikiama priežiūra ir rūpyba. Nors S. S. gyvena su anūkės G. P. šeima, tačiau ja rūpinasi ir prižiūri G. S., kuri yra pareiškėjos sūnaus žmona. Pareiškėjos prašymui neprieštarauja ir siūlo S. S. nustatyti rūpybą ir jos rūpintoja paskirti G. S..

10Suinteresuotas asmuo G. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėja yra jos anyta. Paaiškino, kad dėl sunkios sveikatos būklės S. S. negali pati savimi pasirūpinti, todėl sutinka būti paskirta jos rūpintoja.

11Pareiškimas tenkintinas.

122011-05-30 sprendimu Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento socialinių paslaugų skyrius nustatė pareiškėjai S. S. specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, didelių specialių poreikių lygį nuo 2011-05-30 iki 2014-05-12 (b.l. 10). 2012-03-21 pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti jai rūpybą ir rūpintoja paskirti jos marčią G. S., nurodydama, kad pati savimi pasirūpinti negali dėl blogos sveikatos būklės (b.l. 3). Todėl siekiant apsaugoti ir apginti veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai gyventi, teises ir teisėtu interesus, pareiškėjai skirtina rūpyba (CK 3.279 str. 1, 2 d.).

13Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius teismui pateiktoje išvadoje ir jo atstovė teismo posėdžio metu sutiko su pareiškėjos prašymu (b.l. 20, 24-25). G. S. raštu ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad sutinka būti pareiškėjos rūpintoja (b.1. 18, 24-25). 2011 12 14 medicininis pažymėjimas (b.1. 17) patvirtina, kad G. S. gali įgyvendinti rūpintojo funkcijas. Įvertinus byloje esančius duomenis ir suinteresuotų asmenų paaiškinimus teismo posėdžio metu, darytina išvada, kad S. S. nustatytina rūpyba, rūpintoja paskiriant G. S. (CK 3.279 str. 1, 3 d.).

14G. S. išaiškintinos jos kaip rūpintojos teisės ir pareigos numatytos CK 3.239 str., 3.243 str., 3.279 str.

15Pažymėtina, kad rūpyba panaikinama teismo nutartimi pagal veiksnaus asmens pareiškimą (CK 3.279 str. 4 .).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 243, 246 str. 1d., 290-291, 509 str.

Nutarė

17Nustatyti S. S., a.k. ( - ) gyv. (duomenis neskelbtini), rūpybą ir jos rūpintoja paskirti G. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai