Byla eI-10104-257/2019
Dėl 38,38 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ir 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Laisvutė Kartanaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei E. M. dėl 38,38 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ir 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – ir pareiškėjas, VšĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės E. M. 38,38 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ir 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Pareiškėjo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, pareiškėjas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas teismo šaukimu. Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio l dalies 8 punktas įtvirtina savivaldybių teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 2 punktas numato, kad vietinę rinkliavą bei rinkliavos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba savo sprendimu.

6Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais.

7Nuostatai apibrėžia, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą – tai Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka.

8Pareiškėjas yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajono savivaldybių įsteigta įstaiga, kuriai yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Pakruojo rajono savivaldybėje administravimas.

9Prašo priteisti iš atsakovės 38,38 Eur vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ir 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovė E. M. apie teismo posėdį informuota tinkamai, atsiliepimo nepateikė.

11Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

13Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais.

14Atsakovės įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 yra 38,38 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjui (LR CK 6.38 str.). Taip pat iš atsakovės priteistina pareiškėjui 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, nes proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 40 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

16Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės E. M. viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 38,38 Eur (trisdešimt aštuoni Eur 38 Euro ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir 18,00 Eur (aštuoniolika Eur 00 Euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai