Byla 2-21349-790/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. Mildai Šmitaitei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Adminsta“ ieškinį atsakovams G. Ž. ir R. Ž. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovų G. Ž. ir R. Ž. solidariai 1232,58 Lt skolos, 70,08 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-23 įsakymu Nr. 30-1212 papildytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-01-25 įsakymas Nr. 30-81 ir ieškovas paskirtas pastato, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Minėtame pastate atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Ieškovas turi pareigą įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų, taip pat namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, įgyvendindamas šiuos uždavinius apskaičiuoti patalpų savininkams mėnesinius mokesčius, juos surinkti, naudoti ir vykdyti šių mokesčių apskaitą. Atsakovai turi pareigą proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti UAB „Adminsta“ patirtas administravimo išlaidas, mokėti UAB „Adminsta“ apskaičiuotus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Atsakovai pilnai neapmokėjo jiems priskaičiuotų komunalinių mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, todėl atsakovų įsiskolinimas ieškovui sudaro 1232,58 Lt.

42011-04-21 preliminariu teismo sprendimu ieškovo ieškinys buvo patenkintas, ieškovui UAB „Adminsta“ iš atsakovų G. Ž. ir R. Ž. buvo priteista solidariai 1232,58 Lt skola, 70,08 Lt palūkanos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1302,66 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 400,50 Lt bylinėjimosi išlaidos (b. l. 31-32).

5Atsakovai pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašė teismo panaikinti priimtą preliminarų sprendimą, ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad gavę preliminarų teismo sprendimą nedelsdami padengė visą įsiskolinimą. Atsakovai nurodė, kad nebuvo tinkamai informuoti apie susidariusį įsiskolinimą, nes negaudavo sąskaitų ir mokėdavo savo nuožiūra. Ieškovas nėra pateikęs nė vieno priminimo, raginimo ar pranešimo apie susidariusį įsiskolinimą.

6Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus teismo prašė priimti galutinį sprendimą, kuriuo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-04-21 preliminarų sprendimą pakeisti ir ieškovės naudai iš atsakovų solidariai priteisti 70,08 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 400,50 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai prieštaravimuose neginčija pareigos apmokėti už UAB „Adminsta“ suteiktas paslaugas. Atsakovai, gavę preliminarų teismo sprendimą, priteistą įsiskolinimą apmokėjo, tačiau nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Tvirtina, kad atsakovams mokėjimo pranešimai buvo įdedami į pašto dėžutę. Atsakovų prieštaravime nurodyta aplinkybė, kad jie iš ieškovo nebuvo gavę mokėjimo pranešimų, dėl ko laiku neatsiskaitė su ieškovu, neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsti.

7Preliminarus teismo sprendimas keistinas.

82011-04-21 preliminariu teismo sprendimu iš atsakovų priteista 1232,58 Lt skola, 70,08 Lt palūkanos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1302,66 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 400,50 Lt bylinėjimosi išlaidos. Atsakovai preliminarų teismo sprendimą gavo 2011-05-02, o 2011-05-20 padengė pagrindinę skolą – 1232,58 Lt (b. l. 36). Atsakovai pareiškė prieštaravimus dėl likusios preliminaraus teismo sprendimo dalies. CPK 430 straipsnio 9 dalis numato, kad jeigu atsakovas teismo sprenidmą įvykdo iš dalies, o dėl kitos reikalavimų dalies pareiškia prieštaravimus, byla nagrinėjama CPK 430 straipsnyje nustatyta tvarka ir ieškovo reikalavimų pagrįstumo klausimas išsprendžiamas priimant galutinį teismo sprendimą.

9Atsakovai nesutinka su preliminaraus teismo sprendimo dalimi dėl palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodydami, kad nebuvo informuoti apie susidariusį įsiskolinimą. Šie prieštaravimai pripažintini nepagrįstais. Atsakovai yra buto ( - ) bendraturčiais (b. l. 22), šis butas yra daugiabučiame name, todėl, remiantis CK 4.76, 4.82, 4.8 straipsniais, privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, apmokėti administravimo išlaidas. Atsakovai minėtas sumas turi mokėti savivaldybės institucijos sprendimu paskirtam namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ieškovui. Vadovaujantis norminiais teisės aktais, patalpų savininkai turi sumokėti mokesčius už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, komunalines ir kitas paslaugas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip (Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punktas). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 1 priedo 11 punktą, mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas atliekamas spausdinant ir pristatant pranešimus. Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovų butui skolos susidarymo laikotarpiui buvo ruošiami mokėjimo pranešimai (sąskaitos, b. l. 41-65). Nėra pagrindo manyti, kad šie pranešimai nebuvo pristatomi į ieškovų buto pašto dėžutę. Kaip matyti iš įsiskolinimo paskaičiavimo (b. l. 24), atsakovai netinkamai vykdė prievolę mokėti mokesčius už butą, nes ne kas mėnesį ir nereguliariai mokėjo mokesčius ieškovui. Jeigu atsakovams nebuvo aiškus mokėtinų sumų dydis ar jie nebūtų gavę mokėjimo pranešimų, veikdami apdairiai ir rūpestingai, jie turėjo kooperuotis ir bendradarbiauti su ieškovu (CK 6.4, 6.38 straipsniai), kreiptis dėl mokėtinų sumų patikslinimo, tačiau byloje apie tokius atsakovų veiksmus duomenų nėra. Darytina išvada, kad ieškovo kreipimąsi į teismą lėmė būtent atsakovų netinkamas prievolių vykdymas, todėl iš atsakovų priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 400,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas 27 Lt žyminis mokestis (b. l. 1), 2 Lt už pavedimą mokant žyminį mokestį, 363 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 26-27) ir 8,50 Lt išlaidos už VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 28-30). Kadangi buvo praleistas prievolių vykdymo terminas, CK 6.37, 6.210 straipsnių pagrindu iš atsakovų priteistinos 70,08 Lt palūkanos ir procesinės palūkanos. Iš atsakovų CPK 92, 96 straipsnių pagrindu priteistinos valstybės išlaidos procesiniams dokumentams įteikti.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 7-8 dalimis,

Nutarė

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. preliminarų sprendimą pakeisti ir priteisti ieškovui UAB „Adminsta”, Justiniškių g. 66-26, Vilnius, juridinio asmens kodas 125958499, iš atsakovų G. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir R. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ), solidariai 70,08 Lt (septyniasdešimt Lt aštuonis ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 400,50 Lt (keturis šimtus Lt penkiasdešimt ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Priteisti valstybei iš atsakovų G. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir R. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ) lygiomis dalimis 13,51 Lt išlaidų procesiniams dokumentams įteikti.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai