Byla 2-1005-574/2010
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jurgita Mačionytė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui V. B. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo V. B. 6789,07 Lt skolos, 489,60 Lt delspinigių, 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, ieškovas privalo užtikrinti atskirų ar komplekso priežiūros ir statybos darbų atlikimą, kuriuos atlikus gyvenamojo namo būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą. Remiantis minėtais administravimo nuostatais, minėto statybos techninio reglamento 22 bei 23 punktais bei Firmos „Tyrimai ir projektai“ 2007 m. birželio 4 d. statinio būklės tyrimo akto Nr. 7/57-1 išvadomis, 2007 m. lapkričio - 2008 m. birželio laikotarpiu bendra Lietuvos -Vokietijos įmonė UAB „Elvora“ atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, bendrosios dalinės nuosavybės avarinės būklės likvidavimo darbus. UAB „Elratas“ 2008 m. vasario mėnesį atliko elektros varžų matavimo darbus. Bendra atliktų darbų suma - 73462,55 Lt. Atsakovas, V. B., nuosavybės teise valdo 219,72 kv. m bendro ploto negyvenamąją patalpą, esančią adresu ( - ), Vilniuje, kurios unikalus Nr. ( - ), ir neapmoka jam, kaip daugiabučio namo ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiui, proporcingai tenkančios 6789,07 Lt avarinės būklės likvidavimo darbų sumos. 1995 m. sausio 26 d. įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ pagrindu ieškovė paskaičiavo ir iš atsakovo prašo priteisti 489,60 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 25 d. iki 2009 m. rugsėjo 21 d.

4Atsakovas V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsakovei ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu 2010-01-08, tačiau atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ginčą teismas sprendžia pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes (CPK 142 str. 4 d.).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore (b.l. 4-7). Atsakovas, V. B., nuosavybės teise valdo 219,72 kv. m bendro ploto negyvenamąją patalpą, esančią adresu ( - ), Vilniuje, kurios unikalus Nr. ( - ) (b.l. 18-19). Remiantis administravimo nuostatais, 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto statybos techninio reglamento 22 p. ir 23 p. bei Firmos „Tyrimai ir projektai“ 2007 m. birželio 4 d. statinio būklės tyrimo akto Nr. 7/57-1 išvadomis (b.l. 8-17), 2007 m. lapkričio - 2008 m. birželio laikotarpiu bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė UAB „Elvora“ atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, bendrosios dalinės nuosavybės avarinės būklės likvidavimo darbus (b.l. 35, 36-52). UAB „Elratas“ 2008 m. vasario mėnesį atliko elektros varžų matavimo darbus (b.l. 27-29). Už atliktus darbus apmokėjo UAB „Senamiesčio ūkis“ (b.l. 20-26, 29, 35). Atlikus ( - ), namo avarinės būklės likvidavimo darbų sumos paskirstymą, ieškovė nustatė, kad atsakovui tenkanti apmokėti suma, proporcingai jam nuosavybės teise priklausančio turto daliai, yra 6789,07 Lt (b.l. 55). Byloje nėra pareikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas apmokėjo jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 30, 32, 53, 54), ar reagavo į siunčiamus raginimus (b.l. 31, 33).

8Pagal LR CK 6.63, 6.200, 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. LR CK 4.84 str. 4 d. numato, kad bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Kadangi šios pareigos atsakovas nevykdė, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 6789,07 Lt skolos.

9Ieškovė paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 489,60 Lt delspinigių (b.l. 34). Šį reikalavimą grindžia 1995 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. I-775 “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” nuostatomis. Minėto įstatymo 1 str. apibrėžia ratą asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Pagal šį įstatymą gali būti skaičiuojami: LR Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio delspinigiai, valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiai. Ieškovas nėra nei valstybės, nei savivaldybės įmonė, teikianti komunalines paslaugas, todėl šiuo atveju taikytinos bendros įstatymo nuostatos – dėl netesybų ir jų dydžio turi būti susitarta raštu ( CK 6.72 str.). Įrodymų apie tokį susitarimą su atsakovu ieškovė nepateikė. Tokiu būdu, reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti sutartimi ar įstatyme numatytas palūkanas (LR CK 6.37 str.). Ieškovė LR CK 6.210 str. 1 d. pagrindu prašo priteisti iš atsakovės 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos - 2009 m. rugsėjo 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 558,40 Lt bylinėjimosi išlaidų: 218 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3), 20 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą (b.l. 69-71), 320,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų atsakovui įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 78-83) (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 6, 8 p.).

12Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 ir 96 str.).

13Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Iš atsakovo V. B. priteisti 6789,07 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus ir septynis centus) įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, 5 (penkis) procentus palūkanų už priteistą įsiskolinimo už suteiktas paslaugas sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009 m. rugsėjo 29 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 558,40 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus, keturiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai.

16Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

17Iš atsakovo V. B. priteisti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 12 Lt (dvylika litų). Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas V. B. per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovė UAB „Senamiesčio ūkis“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai