Byla 2-12661-566/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui V. A. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2001-07-12 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras išrašytas atsakovui. Prašo priteisti iš atsakovo 514,48 Lt skolos, 605,54 Lt delspinigių, 259,05 Lt nuostolių, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (įteikta 2012-07-19), įteikiant asmeniškai (b.l. 48). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ su atsakovu 2001-07-12 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) Nr. A8482914-1.24.99 (b.l. 19-21), kurios pagrindu UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2001-07-01 iki 2002-06-30 atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 514,48 Lt sumai (b.l. 25-36). Atsakovas pažeisdamas sutartį minėtų sąskaitų neapmokėjo ir liko skolingas pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“ 514,48 Lt.

7Byloje nustatyta, kad 2009-03-31 ieškovas UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (b.l. 9-12). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 5, 24), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), t.y. atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 514,48 Lt skolos.

9Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.5 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 1177 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovui 605,54 Lt delspinigių (b.l. 6).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (605,54 Lt) viršija skolos sumą (514,48 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 1177 dienas, bei įvertinus tai, jog ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 200,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., Sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 200,00 Lt delspinigių.

11Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Remiantis CK 6.251 str. 1 d., padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 259,05 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 8), kurie pripažintini pagrįstais, todėl vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. ir 6.251 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 259,05 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (nuostolių).

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 973,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-09 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 71,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (70,0 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 49,70 Lt (71,00 Lt x 0,70) bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovo V. A., a.k. ( - ), 514,48 Lt (penkis šimtus keturiolika litų 48 ct) skolos, 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) delspinigių, 259,05 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus 05 ct) nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 973,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-09 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 49,70 Lt (keturiasdešimt devynis litus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2001-07-12 pradinis kreditorius UAB... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 7. Byloje nustatyta, kad 2009-03-31 ieškovas UAB „Tele2“ pasirašė... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.... 9. Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų,... 12. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 14. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovo V. A.,... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...