Byla A2.2.-945-369/2011
Dėl V. A., a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), dirbančio (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 45 str. 1 d. pažeidimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, susipažinęs su medžiaga dėl V. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), dirbančio ( - ), Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 45 str. 1 d. pažeidimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistas Leon Šot 2011-01-28 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą apie tai, kad 2011-01-17, 09.58 val. V. A., ( - ) buvo savavališkai užėmęs Lietuvos Respublikai priklausančią žemę, esančią ( - ), tuo padarydamas pažeidimą, numatytą LR ATPK 45 str. 1 d.

3Pagal LR ATPK 260 str. 1 d. administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį pažeidimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasiaiškinimas; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo, jei asmuo dėl to kreipėsi į protokolą rašantį pareigūną; kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.

4Nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas V. A. vardu, kuris yra ( - ). Tačiau teismui susipažinus su byloje pateikta medžiaga yra neaiški minėtos bendrovės ( - ) kaltė, kadangi administracinio teisės pažeidimo byloje, išskyrus protokole nurodyto asmens vardą ir pavardę bei jo pareigas ( - ), nepateikta jokių duomenų, kokiu pagrindu protokolas surašytas būtent minėtam asmeniui. Todėl teismo vertinimu, ( - ) V. A. kaltė turi būti individualizuota ir turėtų būti aišku kodėl jis yra pažeidimo subjektu.

5Taip pat, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors byloje pateiktos nuotraukos, kuriuose pasak institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą specialisto yra užfiksuota užimta savavališkai valstybinė žemė, tačiau nei V. A. atžvilgiu surašytame protokole, nei pateiktoje medžiagoje nėra aišku būtent kokia Lietuvos Respublikai priklausančios žemės dalis (jos plotas ir pan.) buvo savavališkai užimta ( - ), bei kokie veiksmai (kuo pasireiškė) lėmė šio pažeidimo atsiradimą. Be to, byloje taip pat nėra duomenų, kad žemės sklypas, esantis ( - ), dėl kurio galimai neteisėto užėmimo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, priklauso valstybei.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad LR ATPK 260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementai. Nuo teisingo protokolo surašymo priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui (Administracinių teismų praktika Nr. 1, 328-329 p.; Administracinių teismų praktika Nr. 7, 251-252 p.).

7Esant išdėstytom aplinkybėm administracinio teisės pažeidimo medžiaga yra grąžintina administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, nurodyto trūkumo ištaisymui.

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 260 str., teismas,-

Nutarė

9V. A., a. k. ( - ) administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriui nutartyje nurodyto administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumo pašalinimui.

10Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai