Byla 1-249-1111/2020

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėjas Dainius Gecevičius, sekretoriaujant Loretai Liaučienei, dalyvaujant prokurorei E. M., kaltinamajai V. L., jos gynėjui advokatui A. K., nukentėjusiojo L. L. įgaliotai atstovei advokatei J. P., įstatyminei atstovei D. Š., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Z. L.,

2neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. L., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, 7 klasių išsilavinimo, netekėjusi, ( - ), deklaruota gyv. vieta ir faktiškai gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 163 straipsnį.

3Teismas

Nustatė

4kaltinamoji nesunkiai susargdino savo šeimos narį ir piktnaudžiavo motinos teisėmis ir pareigomis fiziškai ir psichiškai gniuždydama vaiką.

5V. L. laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2019-09-09, gyvenamajame name, esančiame ( - ). ir kitose ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu ir laiku, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą skaičių, būdama nepilnamečio L. L., gim. ( - ), motina, turėdama teisę ir pareigą auklėti savo vaiką, būdama atsakinga už savo vaiko auklėjimą ir vystymąsi, privalėdama rūpintis savo vaiko sveikata, jo dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalėdama vaikui sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnio 2 dalis), piktnaudžiavo šiomis savo teisėmis ir pareigomis, t. y. sistemingai, nuo vaikystės, psichiškai gniuždė savo sūnų - nenustatytą kartų skaičių smurtavo prieš jį ir savo priešiškumą demonstravo panaudodama fizinį smurtą, neva auklėjimo tikslais jį stumdė, mušė laidu, rykšte, diržu, pešė plaukus, padarydama akivaizdžius sužalojimus bei nenustatytą kartų skaičių taikė žiaurias, alinančias bausmes, liepdama savo sūnui klūpėti kampe iškeltomis rankomis, tyčiojosi, įžeidinėjo, žemino bei skaudino savo sūnų, kaip asmenybę, sakydama: „(kaltinamajame akte nurodytas necenzūrinis žodis (toliau – necenzūrinis žodis arba necenzūriniai žodžiai) tu, debile, vėštvagė sperma, bandita sperma, monstros, narkomanė, valkata, smurglini, vagėis gabalė, netikieli, šizofrenikė, kuily, nelaime tu, vaknumėnė žiorkė, parazite, (necenzūrinis žodis)“, baugindavo užrakindama namo duris ir neįleisdama jo į namus, gąsdindavo, kad atsidurs vaikų namuose, įtikinėjo, kad sūnus jai yra nereikalingas, vertė jaustis kaltu, kad sugadino jos gyvenimą bei varė jį iš namų, sakydama: „(necenzūrinis žodis) tu čia esi rekalings, kad to nuspruogtumi, (necenzūriniai žodžiai), mauk (necenzūrinis žodis) ir pasikark, nelaimė (necenzūrinis žodis), nenusikratysi kap erkė kuokia (necenzūrinis žodis), valkata (necenzūrinis žodis), aš tau ne muotina, to mon ne vaks, mauk tu (necenzūrinis žodis), aš taves, (necenzūrinis žodis), nematyčiau, ne žmogaus, esi padėrbts, ne į vaką panašus i tesi, pabandyk to, nuors vėina bolvė paliestė, aš tavi, (necenzūrinis žodis), nukėrsu, atsilaužk (necenzūrinis žodis) galą i griaužk, gali nuspruogtė kap tarakuons, mon (necenzūrinis žodis), valstybė užkas“, dėl ko nukentėjusiajam konstatuotas vidutinio sunkumo depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu (F32.10), tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradęs dėl įtariamosios V. L. nusikalstamų veiksmų bei praeityje buvusiu netinkamu ir nepakankamu įtariamosios, kaip motinos elgesiu ir vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Tokiais savo veiksmais V. L. sistemingai psichiškai ir fiziškai gniuždė savo šeimos narį - sūnų L. L. bei nesunkiai sutrikdė jo sveikatą.

6Kaltinamoji V. L. teisme prisipažino dėl nusikalstamos veikos padarymo ir nuoširdžiai gailėjosi. Parodė, kad sūnus gimė ( - ). Su vaiko tėvu santykiai buvo ne kokie – ji viena augino vaiką. Kai vaikas buvo 1,5-2 m. amžiaus su vaiko tėvu tai gyveno, tai negyveno. Nuo 2007 m. pradėjo dirbti, samdė aukles. Nuo 15-16 metų sūnus jos visai nebeklausė, pradėjo valkatauti. Ji, kaip suaugęs žmogus, nesuvaldė situacijos, elgėsi netinkamai. Sūnus valkatavo, vagiliavo. Iš jos elektroninės bankininkystės pirko žaidimus, pasiėmė iš „Tele2“ telefoną. Su sūnumi visada tarėsi, ką gali pirkti, ko negali, kur pataupyti. Su sūnumi kalbėjo, jis prižadėdavo nevalkatauti, tuos pažadus porą dienų tesėdavo, po to vėl viskas iš pradžių. Jis jai sakė, kam tu reikalinga, geriau būtum pasikorusi. Iki paauglystės sūnus buvo geras vaikas, bet prie aferų visada buvo. Psichologiškai gniuždė sūnų, daužė diržu, laidu, jis išvesdavo iš kantrybės. Buvo parklupdytas kampe, kai pirko žaidimus, vogė pinigus. Dėl keiksmažodžių vartojimo prieš sūnų parodė, kad išvedė iš kantrybės, sakė tuos keiksmažodžius. Dėl sūnaus akių gydymo parodė, kad per savo apsileidimą nenuvežė jo pas gydytojų. Viską jam pirkdavo: telefoną, kompiuterį, kad tik nesijaustų išskirtinis, kitoks, negu kiti vaikai. Dėl sūnui sukeltos depresijos palieka teismui spręsti. Pyktį, kuris susikaupė ant vaiko tėvo, išliejo ant sūnaus. Koks buvo tikslas išsakant tuos žodžius, nemąstė. Nuo vaikystės iki paauglystės mušimas rykšte, to priežastys, nes vagiliavo. Nuo 2008 m. priežastys – nebuvo tuo laiku tų priežasčių. Situacija pasikeitė nuo 14-16 metų, sūnus ypač neklausė. Kad sūnus suaugęs ir sustiprėjęs, kiek dėl to konfliktas paaštrėjo – sūnus pasijuto paaugęs, sustiprėjęs tiek, kad nebereikia mamos klausyti.

7Byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas paskelbiant kaltinamosios kaltę patvirtinančius įrodymus (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsnio 1 dalis, 291 straipsnis).

8V. L. apklausta įtariamąja parodė, kad savo kaltę padarius nusikalstamas veikas pripažįsta visiškai. Su L. L. tėvu R. Č. išsiskyrė kai Lukui buvo vieneri metukai. Gyveno ( - ), kur gyvena iki šiol. Šis namas ir ūkiniai pastatai priklauso jai. Dėl ko išsiskyrė su Luko tėčiu, negali tiksliai įvardyti, tiesiog nesugyveno ir tiek. R. sūnumi daugiau rūpinosi iki jam sukako dveji metai. Po to bendravimas labai sumažėjo. Kiek žino, Remigijus išsikraustė iš Skuodo. Dėl vaiko išlaikymo į teismą nesikreipė, nes jai nieko iš R. nereikėjo. Po to R. tik retkarčiais užsukdavo pasimatyti su L. Yra nupirkęs kompiuterį L., rūbų. Lukui augant ji ūkininkavo ir pradžioje pragyvenimui užteko. 2007 metais įsidarbino į ( - ). Kadangi teko dirbti pamaininį darbą, L. nusamdė auklę. Neatsimena, tačiau neneigia, kad prieš L. naudojo fizinį smurtą, tai yra tai, kad yra sudavusi jam ir su diržu ir su rykšte. Taip galėjo būti. Auginti vienai vaiką ir rūpintis ūkiu, buvo tikrai sunku. Dažnai prarasdavo savitvardą, jai pritrūkdavo kantrybės. Jei ir suduodavo, tai tikrai nebuvo pastoviai. Mylėjo L. ir myli. Visada stengėsi, kad jam nieko netrūktų, daug dirbo. Didžiausi sunkumai prasidėjo nuo L. paauglystės, maždaug nuo 16 metų, tai yra 2019 metų vasaros. 2019 metų vasarą L. įsidarbino ( - ). L. iš viso nustojo klausyti, savaitgaliais nebegrįždavo namo naktimis. Jo elgesys labai pasikeitė. Pradėjo jos nebegerbti. Konflikto metu yra ne kartą metęs kokį nors daiktą į ją, tačiau niekada nėra pataikęs. Nors ir neklausydavo, į mokyklą L. visada eidavo gan pareigingai. Mokslai L. sekėsi vidutiniškai, tačiau niekada mokytojai jos nėra kvietę į mokyklą dėl L. elgesio. Prieš ją L. nėra vartojęs necenzūrinių žodžių ar smurtavęs. Kai L. buvo 6 metukai, išryškėjo problema su viena jo akimi. L. diagnozavo toliaregystę, po to regėjimas vis silpnėjo. Daktarai regėjimo akinių L. neskyrė, nes nebuvo tikri, kad tai jam padės. Lankėsi klinikoje Klaipėdoje pas neurologą ir okulistą, tačiau jokių vaistų ir akinių taip pat neskyrė. Daktarai liepė stebėti ir lankytis kas 6 mėnesius klinikose. Kiek L. buvo metų tuo metu, neprisimena, tačiau labai gerai prisimena, kad 2014 metais sakė R., kad vežtų L. pas gerą akių daktarą, nes jam yra blogai su regėjimu. R. į tai nesureagavo, nors jau senai žinojo apie šitą problemą. Yra net pasišaipęs ir pasakęs, kad „L. bus žvairas, kaip ir motina“. Pripažįsta, kad Luko regėjimo klausimas tikrai buvo apleistas, tiek jos, tiek Remigijaus, nes jis taip pat žinojo šią problemą. Pripažįsta, kad šioje situacijoje tikrai nebuvo pakankamai rūpestinga, atsakinga mama ir L. dėl to nukentėjo. Gailisi dėl to. Iki 16 metų amžiaus L. buvo tikrai geras, sukalbamas vaikas. Nežino kas taip staigiai apsivertė jo gyvenime. Dėl pranešime apie įtarimą nurodytos aplinkybės, tai yra dėl to, kad užrakindavo duris ir neįleisdavo L. į namus - prisipažįsta. Tikrai yra buvę tokių atvejų. Taip elgėsi, nes norėjo jį tiesiog paauklėti. Susitardavo, kad L. grįžtų iki 12 val. nakties, tačiau L. pareidavo ir 2 ir 3 valandą. Pasitaikydavo, kad ir išgėręs ir parūkęs. Neįleisdavo L. į namus kokį pusvalandį ar valandą. Tikrai ne ilgiau. Niekada nėra buvę, kad neįleistų L. per visą naktį. Manydavo, kad gal taip jis susiprotės, nes kalbėjimasis nepadėdavo. Visada skambindavo jam, tačiau L. jos skambučius ignoruodavo. 2018 metais L. buvo pabėgęs iš namų. Nakvojo ( - ). Tąkart L. taip pat jos neklausė ir ji paėmė jo kompiuterį bei telefoną. L. dėl to labai supyko ir kitą dieną išėjo iš namų. Jai paskambino ( - ) auklėtoja ir pranešė, kad L. nenori grįžti namo. Tuo metu buvo darbe, todėl į globos namus nuėjo kitą dieną, ryte ir su L. grįžo namo. Kai 2019 metais rugsėjo mėnesį L. paskambino į vaikų liniją ir paprašė pagalbos, buvo darbe. Jai išeinant į darbą jokių konfliktų nebuvo. Grįžus vakare, po darbo, į duris paskambino Vaiko teisių apsaugos specialistai ir paklausė ar L. yra namuose. Ji pasakė, kad taip ir jos paprašė jį pakviesti. Vaiko teisių apsaugos specialistai paklausė ar įvyko kažkokios muštynės. Ji atsakė, kad taip, nes prieš rugpjūčio 31 d. L. susimušė su draugais. Dėl ko, nežino, L. nepasakojo. Manė, kad specialistai turėjo omenyje būtent šias muštynes, nes neakcentavo, kad muštynės namuose, ar tarp judviejų. Šiuo metu su L. nebendrauja, nes L. pats to nenori. Iš pradžių bandė susitikti, rašė žinutes, tačiau vėliau suprato, kad L. reikia laiko. Dabar tik laukia, nes žino, kad kažkada L. vėl norės bendrauti su ja. 2019 m. sausio mėn. jai paskambino socialinė darbuotoja ir pasakė, kad 6 d. reikia būti pas notarą, nes R. Č. nori patvirtinti L. tėvystę. Susitikimo metu dalyvavo ir L. Susitikimas buvo labai įtemptas, mažai kalbėjosi. Buvo sunku, tikrai išgyvena dėl tokios situacijos. Susitikimo metu R. pasakė, kad žada išsivežti L. gyventi į Airiją ir ji pasakė, kad tikrai tam neprieštarauja. R. galėjo jau senai tai padaryti, tačiau mano, kad neturėjo noro tam. Dėl L. diagnozuotos ligos - depresijos, negali nieko pakomentuoti, nes tikrai to nepastebėjo. Pastaraisiais metais su L. bendravo labai mažai, gal dėl to nieko ir nepastebėjo. Mano, kad atpažinti šios ligos požymius reikia ir specialių žinių. Jeigu iš tikrųjų depresija L. išsivystė dėl jos auklėjimo ir bendravimo, labai apgailestauja. Niekada nieko specialiai nedarė ir nekenkė jam. L. jos vaikas ir visada norėjo jam tik gero. Gal ir netinkamai jį auklėjo, bet elgėsi taip, kaip jai atrodė teisinga. Pripažįsta, kad kartais netinkamai parinkdavo žodžius, įžeidinėjo L. ir sakė, kad jai jis visiškai nerūpi, tačiau tai buvo tik pykčio akimirkos. L. elgesys išprovokuodavo ją taip bendrauti. Frazė „Vištvagis“ atsirado iš senos kaimo legendos. R. gavo šią pravardę kaime, tačiau dėl ko tiksliai - nežino ir niekada nesidomėjo. Nėra buvę, kad neduotų L. valgyti. Tik labai dažnai aiškino L., kad gyvenime nėra viskas taip lengva, kad viskas yra sunkiai uždirbama ir jis turi tai vertinti. Kartais jai atrodė, kad L. nieko nevertina ir jam rūpi tik draugai ir kompiuteris. Jokios pagalbos namuose ar ūkyje iš jo nesulaukdavo. Dėl to jai būdavo labai pikta. Manė, kad baudžiant ir griežtai auklėjant L. įgaus vyriškumo. Labai nuoširdžiai dėl visko gailisi. Sutinka, kad prieš ją būtų priimtas teismo baudžiamasis įsakymas ir labai prašo neskirti baudos. Jos materialinė padėtis yra labai sunki. Atlyginimas siekia nuo 550 iki 600 eurų ir išgyventi vienai pačiai yra labai sunku (2 t., b. l. 71-75).

9Nukentėjusysis L. L. parodė, kad gyveno šalia ( - ), labai nepasiturinčiai, bet kažkaip išgyveno. Gyveno tik su motina V. L.. Būdavo ir gerų akimirkų. Kai tapo vyresnis, mama jam pradėjo prikaišioti dėl tėvo. Nors šiaip, pasisakymus apie tėvą girdėdavo jau ir mažesnis. Nuo 12 metų tai padažnėjo. Galvoja, kad pradėjo matyti jo panašumą į jį. Sakydavo „visas į tėvą“. Žino, kad jo tėvas nelabai kokios reputacijos ir nelabai sąžiningas žmogus. Dėl to jautėsi labai nemaloniai, nes jis jo net nepažinojo. Bet žino, kad jis buvo nelabai geras žmogus. Kai buvo mažesnis, nelabai kreipdavo į tai dėmesį, tačiau augdamas tą imdavo vis labiau į širdį. Buvo ir pasmurtavimų. Būdavo baisių motinos pasakymų „grynas vištvagis“. Jo tėvas turėjo tokių pravardžių. Sakė, kad jis banditas, kad nieko neturės. Būdavo, kad motina papešdavo už plaukų, plakdavo su diržu, bet tai jam širdžiai mažiausiai skaudu, nors buvo mušę net ir kruvinai. Mušdavo kur kliūdavo. Tai priklausydavo nuo motinos nuotaikos. Būdavo, kad mėnesį ramu, o būdavo, kad ir per savaitę net kelis kartus. Yra buvę ir pastumdymų, daiktų laidymų, bet kai tapo didesnis, atsirado ir jo jėgos pranašumas. Mušimus atsimena ir nuo mažų metų, dar kai net į mokyklą neidavo. Mušimas tęsėsi iki tol, kol tapo didesnis už motiną. Gal buvo 13-14 metų. Nuo tada nebemušdavo, tik stumdydavo ir daiktus mėtydavo. Motinos nuotaikos svyruodavo neaišku dėl ko. Pastoviai prasidėdavo rusiški keiksmažodžiai. Kai buvo mažas net nelabai tikėjo, kad ji tikrai yra jo motina. Iš vaikystės nelabai ką nors pamena. Mušimai vykdavo namuose, kai būdavo dviese. Yra buvę, kad mama ir atsiprašydavo, tačiau ilgainiui jai tai pasidarė nesvarbu. Mušimas jai tapo kaip kasdienybė. Tai buvo iki 12-13 metų, kai jau tapo aukštesnis. Nuo 12 metų sakydavo, kad jis nieko nepasieks, kad ji padarys taip, kad jis nieko neturės gyvenime. Jis tą suprasdavo, kad ji padarys jog nebūtų anūkų. Bet nesuprato kaip ji tai padarys. Daug buvo žinučių, bet būdavo pasakymų ir gyvai. Kai nebūdavo namuose, gaudavo žinutes. Daugiausiai įžeidinėjo dėl tėvo, visos jo giminės. Mama nekentė tėvo ir jo visos giminės. Yra susidūręs su močiute (tėvo mama), ji jį pasigavo išlipusi iš automobilio, pagriebė už rankos ir pasakė, kad jo mama tokia ir anokia. Jis buvo mažas, gal 6 metų ir jam tai atrodė labai baisiai. Ji jam buvo kaip svetimas žmogus, bet jis žinojo kaip ji atrodė, todėl atpažino. Motina nuolatos gąsdindavo su vaikų namais. Daug kartų. Yra buvę, kad ir lauke naktį prabuvo, nes mama užrakino duris. Buvo pradinių klasių pabaiga, vasara. Jis nesuprasdavo dėl ko. Motina sakydavo „dink nuo durų, tu vištvagio sperma“. Jis neturėjo kur eiti, tai būdavo prie tų pačių durų. Iki pat ryto nelaikydavo, maždaug iki 3-4 val. nakties. Taip buvo ne vieną kartą. Jautė baimę, kad nebegalės būti namuose. Motinai jautė beveik tokį kaip ir pyktį. Motina sakydavo, kad jis atsidurs vaikų namuose. Jis įsivaizduodavo, kad vaikų namuose vaikai yra kaip pabaisos, bet ilgainiui pradėjo to nebebijoti. Mama taip sakydavo kai su juo nesusitvarkydavo, bet būdavo, kad ir šiaip. Kai buvo mažesnis, buvo ir gerų dalykų. Jo manymu motina pradėjo tėvo nekęsti. Taip mano iš jos pačios pasakymų. Būdavo, kad jis pats sau pasidarydavo maisto ir mamai padarydavo, kad jai po darbo nebereikėtų vargti. Jam skaudžiausia tai, kad bandė viską daryti kuo geriau, bet gaudavo vis baisesnį atsaką. Jei kas nors jai darbe nesisekdavo, priekaištaudavo jam, net nelogiškai, vis dėl to tėvo. Tai nebuvo kasdienybė, bet kiek dažnai - sunku pasakyti. Galėjo būti ir savaitė rami, viskas priklausydavo nuo jos. Būdavo viskas gerai ir vėl prasidėdavo. Jam skaudžiausia yra priekaištai dėl tėvo. Nesuprato kuo jis yra kaltas. Apie santykius su mama žinojo keli draugai, kurie matydavo jo nuotaikas. Tie draugai iš Barstyčių, tačiau jų įvardyti jis nenori. Jie jam padėjo, todėl nenori jų velti. Jie žinojo kai jam buvo jau 14-15 metų. Praeitų metų rudenį motina jam buvo sukrovusi visus daiktus, kad jis dingtų iš namų. Vienas iš tų draugų nusivedė jį į vaikų globos namus Barstyčiuose ir jis ten pernakvojo. Pasikalbėjo su direktore, pasakė, kad mama varo iš namų. Ten pernakvojo vieną naktį. Sakė, kad motina verkė, prašė, kad sugrįžtų. Tada jam pasidarė jos gaila ir jis grįžo į namus. Konkrečios priežasties nebuvo. Gal ir buvo, kad kažko nepadarė. Bet darydavo kiek suspėdavo. Gal kažko iš karto ir nepadarydavo. Namie reikėjo dirbti ūkio darbus, gyvulius prižiūrėti. Dėl šio įvykio jam buvo labai nemalonu, jautė baimę. Po to jokio pagerėjimo nebuvo. Motina jam net pasakė: „ko tos socialinės tau prišnekėjo, nieko aš neverkiau ir neprašiau, kad tu sugrįžtum“. Sakė niekas čia neprašė, kad grįžčiau. Jautėsi labai nemaloniai. Prasidėjo tokie dalykai, pasakymai dėl maisto, kaip pvz. „tu nenusipirkai ir mano neliesk“. Jis pradėjo dirbti, užsidribti, kad iš motinos nereikėtų imti pinigų. Namo nelabai norėjo grįžti, nes žinojo, kad vėl prasidės rėkimai. Šiais metais internete susirado vaikų linijos numerį ir paskambino. Skambino, kad paklausti ką tokiu atveju daryti. Klausė ką daryti kai neina sutarti su motina. Pasakojo kas vyksta. Vaikų linija patys nieko negali daryti, jie gali tik nukreipti. Jį sujungė su kažkokiais kitais, kur paklausė jo vardo ir pavardės. Sakė, kad atvyks ir tuo visa tai ir pasibaigė. Į namus atvyko žmonės jau vakare, buvo jau aptemę. Jis išsigando. Nebuvo su tuo susidūręs, jautė baimę. Motina buvo namuose, bet reagavo labai ramiai. Jį paėmė iš namų ir nuvežė pas budinčius globėjus. Susitikti su motina reikėjo teisme. Per pasimatymą motina jo klausė ar jis nori grįžti namo ir jis atsakė, kad tikrai ne. Dabar aplinka pasikeitė, ramu, niekas neužkliūva jo, bet dažnai pagalvoja apie viską. Dabar jam gaila ir motinos, kad liko viena, nors ji jo ir neprašė, kad grįžtų. Jam yra lengviau kai yra pas laikinus globėjus, nes yra ramybė ir nebėra jokių priekaištų. Šiuo metu lankosi šeimos centre pas psichologę. Šiek tiek padeda. Būna ramios dienos kai nereikia niekur eiti, į jokius teismus ir centrus. Kai reikia pasakoti viskas atgyja, skaudu ir gaila mamos. Motina yra skatinusi jį eiti pasikarti, sakydavo, kad duos virvę ir pamuilins dar. Yra buvę, kad ir kai mažas buvo. Aišku jie nebuvo dažni, bet jau paskutiniais metais tokie pasakymai buvo vis dažnesni. Dėl to jausdavosi nemaloniai, buvo skaudu. Buvo tokių momentų, kad atrodydavo, kad kitos išeities ir nėra, bet dabar tokių minčių tikrai neturi. Fizines bausmes prisimena nuo labai mažų metų. Yra buvę su diržu normalių plakimų, su laidu, plaukų papešimų, pastumdymo. Pačius pirmus prisimena kol dar nėjo į mokyklą. Konkrečiai laikotarpio negali pasakyti, nes net neatsimena. Gal 5-6 metų. Kai tapo aukštesnis už motiną, maždaug 13-14 metų, fizinės bausmės baigėsi. Išmoko neapsileisti. Motina pamatė, kad jis stiprėja ir yra aukštesnis. Kiek dažnai tai vykdavo jam pasakyti yra neįmanoma, juk nėra jokio grafiko. Viskas priklausydavo kas kaip pasisekdavo, kokios nuotaikos būdavo. Mušdavo namuose. Mušė per visur, tik ne per rankas, kad nesimatytų. Yra buvę, kad su diržu prakirsdavo odą ant kojų. Mušdavo ir su rykšte ir per priekį ir per nugarą. Yra buvę, kad vos ne plikai išrengdavo, atimdavo rūbus ir mušdavo su kuo, kas pakliūdavo po ranka. Niekas nėra matęs mušimo žymių. Jo juk niekas neišrengdavo, būdavo su rūbais. Į darželį nėjo. Įsimintiniausi mušimai buvo nuo 11-12 metų. Buvo lyg ir vasaros atostogos. Motina mušė, o jis dengėsi rankomis. Ją tai dar labiau nervino. Jis buvo su šortais ir marškinėliais. Tada mušė su diržu, per nugarą ir per kojas. Nežino kiek smūgių buvo. Buvo klupdomas ir kampe. Reikėdavo net ir rankas iškėlus. Nežino kiek kartų tai vyko. Motina atsisėsdavo kambary taip, kad matytų. Jei tik pradės sėstis, pareis su diržu. Yra ir su vandens kibiru apipylus. Mano, kad tas kibiras tiesiog jai buvo po ranka. Visada jautė baimę, kad kažkas jam atsitiks. Bijodavo, kad mušimas nepasikartotų. Po mušimo skaudėdavo ir kelias dienas ir netoli savaitės. Skaudžiausia kiek atsimena būdavo su diržu ir rykšte. Diržas būdavo paprastas, koks tik būdavo namuose. Gyveno vos ne miške. Atsimena, kad motina išeidavo į mišką nusilaužti rykštės. Jis labai bijodavo, laukdavo namuose kol ji nusiskins tą rykštę, verkdavo vienas kur nors kampe (1 t., b. l. 50-54).

10Liudytoja D. P. parodė, kad dirba ( - ) socialine pedagoge. L. L. kaip mokyklą lankantis moksleivis jai yra gerai žinomas. L. yra labai uždaras vaikas, jį sunku prakalbinti. Šiais mokslo metais su L. iš viso susitikusi nebuvo. Žino, kad jis mokslo metų pradžioje ėjo į mokyklą, o vėliau kelias dienas praleido, paklausus jo klasės draugų, jie sakė, kad serga. Prisimena, kad 2018 m. spalio mėn. pabaigoje L. buvo išėjęs iš namų ir pasiprašė, kad leistų jam pagyventi ( - ). Jį darbuotojai priėmė ir kitą dieną Vaikų teisių apsaugos darbuotojai, seniūnas, seniūnijos socialinė darbuotoja reagavo į šį įvykį ir jį sprendė. Ji pokalbiuose nedalyvavo, tik suorganizavo susitikimą su L., kuris buvo mokykloje. Po tų pokalbių L. sugrįžo į savo namus pas mamą V. L.. Priežasties dėl ko L. buvo išėjęs iš namų ir pasiprašė gyventi ( - ) nežino. Vėliau, po šio įvykio, bendravo su L., jis sakė, kad kažkiek gailisi, jog taip padarė, t. y. išėjo iš namų ir pasiprašė gyventi globos namuose. Siūlė L. pabendrauti su į jų mokyklą atvažiuojančia psichologe, tačiau jis atsisakė. Jai L. dėl savo mamos, dėl gyvenimo su ja, niekada nėra skundęsis. Jis labai uždaras berniukas, jį sunku prakalbinti. Apie tai, kad L. paimtas iš šeimos, sužinojo iš policijos pareigūnų, kadangi per savaitę tik dvi dienas dirba mokykloje ir ši informacija jos dar nebuvo pasiekusi. Ji nustebo dėl šio įvykio, nežinojo ir neįtarė, kad L. su mama nesutaria, kad dėl to turi problemų. Kiek pažįsta L., jis ramus, uždaras, mažai bendraujantis vaikas, nėra mačiusi, kad turėtų draugą mokykloje. Tačiau per vasarą pastebėjo, kad bendraudavo su ( - ) G. D., kuris dabar yra išvykęs mokytis į Klaipėdą. Į mokyklą L. ateina tvarkingas, pamokų praleidžia mažai, dažniausiai jos pateisinamos. L. mamą V. L. pažįsta iš matymo, mokyklos tėvų susirinkime jos nėra mačiusi. Kiek žino, ji reikli moteris, mačiusi gyvenime vargo. Gerai jos nepažįsta, su ja bendravusi nėra, todėl daugiau apibūdinti negali (1 t., b. l. 107-110).

11Liudytoja D. V. parodė, kad L. L. lankė Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę mokyklą nuo priešmokyklinės ugdymo grupės t. y. nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio iki 2019 m. rugsėjo 16 d. L. L. buvo gan drausmingas mokinys, mokytojai dėl jo elgesio jokių nusiskundimų neturėjo. Mokėsi jis patenkinimai, neigiamų įvertinimų neturėjo. Pamokas jis praleidinėdavo gan dažnai, daugiausiai dėl ligos. Jai yra skundęsis, kad jam skauda galvą. Taip pat retkarčiais išsiprašydavo iš pamokų sakydamas, kad mama liepė pareiti namo. Ji skambindavo jo mamai V. L. ir ji kartais patvirtindavo jog prašė sūnaus grįžti, kartais pasakydavo jog sūnus pamelavo. Pateisinimo lapeliai dažniausiai būdavo pasirašyti mamos, kartais gydytojo. Daugiausia pamokų praleidimo ir išsiprašymo iš pamokų atvejų buvo 2018 metais balandžio - gegužės mėnesiais. L. L. būdavo aprūpintas mokymosi priemonėmis bei tvarkinga, metų laiką (sezoną) atitinkančia apranga. V. L. rūpinosi ir domėjosi sūnaus L. L. ugdymo procesu telefonu, į tėvų susirinkimus neateidavo, pasiteisindavo užimtumu darbe. L. L. su mokytojais konfliktų neturėjo. Jo bendravimas su mokytojais buvo šiek tiek uždaresnis, mokytojai turėdavo pastabų dėl jo mokymosi. Taip pat nuo 2018 metų pavasario mokytojai turėjo pastabų dėl to, kad L. L. išeidavo iš paskutinių pamokų. Mokytojai sakydavo, kad L. L. pritingi mokytis, bet yra gan gabus. Su mokyklos mokiniais L. L. sutardavo normaliai, jokių konfliktų tarp jo ir kitų vaikų nebuvo. L. L. draugaudavo su klasioku K. M., R. Ž., V. B. bei vienais metais vyresniu G. D.. L. L. lankėsi pas mokyklos socialinę pedagogę dėl pamokų praleidinėjimo. Dėl kitų priežasčių pas ją nesilankė. L. L. 2018 metais pavasarį yra pasakojęs apie savo mamą ir jų problematiškus santykius. Jis yra sakęs, kad jo mama nesupranta, apie kokį nors smurtą nėra nieko pasakojęs. Jo mama taip pat yra sakiusi telefonu, kad blogiau sutaria su sūnumi, kad jis laiku negrįžta namo. Kiek žino L. L. buvo užrašytas pas psichologą, bet pas jį nesilankė motyvuodamas tuo, kad jis nėra durnas (1 t., b. l. 118-121).

12Liudytojas A. S. parodė, kad L. L. lankė ( - ) nuo priešmokyklinės ugdymo grupės t. y. nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio iki 2019 m. rugsėjo 16 d. L. L. buvo gan drausmingas mokinys, mokytojai dėl jo elgesio jokių nusiskundimų neturėjo. Mokėsi jis patenkinimai, neigiamų įvertinimų jis neturėjo. Pamokas jis praleidinėdavo gan dažnai, daugiausia dėl ligos. Pateisinimo lapeliai dažniausiai būdavo pasirašyti mamos, kartais gydytojo. Per vienerius mokslo metus t. y. nuo 2018 rugsėjo mėnesio iki 2019 m. rugsėjo mėnesio praleido 135 pamokas, iš jų 131 pateisino. Sistemingo pamokų praleidinėjimo nepastebėjo. L. L. būdavo aprūpintas mokymosi priemonėmis bei tvarkinga, metų laiką (sezoną) atitinkančia apranga. Ar V. L. rūpinosi ir domėjosi sūnaus L. L. ugdymo procesu tiksliai nurodyti negali, tai galėtų labiau pakomentuoti klasės auklėtoja. L. L. su mokytojais konfliktų neturėjo. Jo bendravimas su mokytojais buvo šiek tiek uždaresnis, mokytojai turėdavo pastabų dėl jo mokymosi. Mokytojai sakydavo, kad L. L. pritingi mokytis, bet yra gan gabus. Su mokyklos mokiniais L. L. sutardavo normaliai, jokių konfliktų tarp jo ir kitų vaikų nebuvo. L. L. lankėsi pas mokyklos socialinę pedagogę dėl pamokų praleidinėjimo. Dėl kitų priežasčių, kiek žino, pas ją nesilankė. L. L., kiek žino, yra pasakojęs apie savo mamą ir jų problematiškus santykius, patiriamus išgyvenimus, auklėtojai, taip pat psichologei. Jis asmeniškai apie mamą su juo nėra kalbėjęs (1 t., b. l. 124-127).

13Liudytojas R. Č. parodė, kad yra L. L. tėvas. Tiksliai negali pasakyti, tačiau jam atrodo, kad su L. mama susipažino dar 2002 metais. Pradėjo kartu gyventi V. L. namuose, esančiuose ( - ). 2003 metais gimė sūnus L. Virginija tuo metu vertėsi gyvulininkyste. Su Virginija susituokę nebuvo. Jų keliai išsiskyrė maždaug kai Lukui buvo treji metai. Daugiausia nesutarimų kilo dėl to, kad išsiskyrė jų su V. požiūriai dėl tolimesnės gyvenimo ateities bei darbo. Jis nenorėjo gyventi kaime ir gauti pajamas vien tik iš gyvulininkystės. Pradėjo kurti savo verslą, užsiėmė prekyba turguje. Iš visur vežėsi įvairiausias prekes. Pradėjo mažai būti namuose. V. jo nepalaikė ir tuo nesidžiaugė, vadino jį „mafijozu“, jai atrodė, kad jis būna neaišku kur. Esmė buvo tai, kad ji norėjo jog jis padėtų jai ūkininkauti. Ji kitokio gyvenimo tuo metu neįsivaizdavo. V. labai aikštinga, greitai užsiplieskianti, ūmaus būdo. Jeigu susiginčydavo ir būdavo jo viršus, ji visada sakydavo „nepatinka, dink iš mano namų“. L. neturi jo pavardės, nes taip viską sutvarkė V. Po L. gimimo jis liko su juo namuose, o V. išvažiavo į civilinės metrikacijos skyrių. Grįžus jai, paprašė parodyti dokumentus ir pamatė, kad gimimo liudijime jis nėra įrašytas kaip vaiko tėvas. Kai paklausė V. kodėl taip yra, ji atsakė, kad dėl to, jog jo nebuvo. Ji visą laiką viską sutvarkydavo savaip. Ji geras žmogus, tačiau kartais gyvenime kai kurių jos poelgių net negali paaiškinti. Ji tiesiog kitoks žmogus. Išsiskyrus su V. apsigyveno Klaipėdos mieste, o po to išvyko į Airiją, kur gyvena iki šiol. Visus tuos 13 metų V. ant jo laikė pyktį ir trukdė bendrauti su L. Sūnus nuolatos buvo nuteikinėjamas prieš jį. Kai paskambindavo Lukui, jausdavo ar šalia būdavo V., nes jis būdavo labai įsitempęs, atsakydavo keliais žodžiais. Ir jis jį suprasdavo, nes žinodavo, kad jam bus dėl to priekaištaujama. Jai būdavo visi blogi, kurie apie jį pasakydavo kažką gero. Mano, kad ji tokį būdą pasirinko, nes žinojo, kad jam, kaip tėvui, negalėjimas bendrauti su savo vaiku, yra labai skausmingas. Visada labai norėjo bendrauti su L., tačiau žinojo, kad ir vaikas dėl to kenčia. V., jo nuomone, neturi stiprių socialinių įgūdžių. V. mama mirė anksti, tėvo ji iš viso nėra mačiusi. Būdama dar paauglė pradėjo slaugyti savo sergančią, neįgalią močiutę ir tuo pačiu rūpinosi ūkiu. Močiutė turėjo ir kitų vaikų, tačiau visi tą vargą užkrovė V. Mano, kad būtent toks sunkus gyvenimas ir užgrūdino ją. Ji visą gyvenimą labai daug dirbo. Visada stengėsi palaikyti kontaktą su L., bet visą tą laiką tai buvo itin sudėtinga. Atvykus pas V. į namus durys jam būdavo užrakintos. Kažkada stovėdamas už lango pagrasino V., kad jei ji neleis bendrauti, kreipsis į teismą. Tada duris ji atidarė. Tačiau kiekvieną kartą dėl to pykdavosi. Ji stengėsi nuo jo Luką visiškai atriboti. Mano, kad pripasakojo daug nebūtų dalykų, taip pat akcentuodavo jo kriminalinę patirtį, kad L. apie jį galvotų blogai. Gal L. jo net ir bijojo. Būdamas vaikas jis nelabai galėjo ir atskirti, kas yra kas. Nors mama ir nebuvo pati geriausia, mano, kad ji buvo jam autoritetas, nes kiekvieną dieną jis leido su ja, o jis grįždavo į Lietuvą labai retai ir dažniausiai net negalėdavo su L. pasimatyti. V. jam net nekeldavo ragelio. Jei pasisekdavo važiuojant pro jos namus pamatyti ją kieme, tai dar nespėdavo durų užsidaryt, o taip tai apsimesdavo, kad jos ir L. nėra, o kadangi spyna nekabėdavo, suprasdavo, kad ji namuose. Per visą tą laiką niekada L. jam nesakė, kad mama smurtauja ar netinkamai bendrauja su juo. Jie bendravo galbūt ne tokiais dalykais. Paklausdavo, gal jam ko nors reikia, kokių daiktų ar pinigų. Prisimena, kad kai L. galbūt buvo 8-eri metai nupirko jam kompiuterį. Sukūrė istoriją, kad šis kompiuteris yra iš jo pusbrolio bendrovės, kuri tiesiog atnaujino savo kompiuterinę techniką, o šis buvo nereikalingas, nes kitaip kompiuterio būtų nepriėmusi. Kažkada sužinojo, kad V. turėjo skolą Barstyčių parduotuvėje už maisto produktus ir ją sumokėjo. Tačiau buvo dar blogiau, buvo iškeiktas ir jis pats ir tie žmonės, kurie jam padėjo. Neprisimena kuriais metais, bet L. atidarė banko sąskaitą, kad galėtų pervesti pinigų. Šiuo metu L. gyvena ( - ), nes budinti globėja nutraukė sutartį su Skuodo raj. savivaldybe. Santykiai su L. yra labai geri ir šilti. Bendrauja beveik kiekvieną dieną. Turi šeimą, gyvena Airijoje, turi 11 metų dukrą, 7 metų sūnų ir nesenai susilaukė trečiojo sūnaus, kuriam 4 mėnesiai. L. visada jautė nuoskaudą, kad šie vaikai auga su juo, jie rūpi, o jis ne. Jis turėjo tokią nuomonę. Be tų daiktų ir pinigų, kuriuos suteikdavo, jam reikėjo, kad jis būtų šalia. Jis to padaryti negalėjo, todėl mano, kad jo akyse buvo dėl to blogas. V. su L. gyveno uždarą gyvenimo būdą ir kiek jam yra žinoma, praktiškai su niekuo nebendravo. Niekas pas juos net neateidavo. Kai klausė L. ar mama turi draugių, sakė, kad ne. Šiuo metu jis dar neturi galimybės grįžti gyventi į Lietuvą. Tai planuoja padaryti maždaug už 2 metų. Kai L. baigs šiuos mokslo metus, tai yra 10 klasių, planuoja visi vykti į Airiją. L. labai to nori, visiems tą pasakoja. V. su tuo sutinka, nes šiuo metu jau pradėjo suvokti, kad L. jau yra asmenybė ir turi savo nuomonę. Apie šį ikiteisminį tyrimą bei susidariusią situaciją iš pradžių su L. šnekėjo labai atsargiai, nes bijojo įžeisti, įskaudinti. Žino, kad vis dėl to mama yra mama ir nenorėjo L. dar labiau trikdyti. Dabar su L. bendrauja daug laisviau. Bando susigrąžinti prarastą laiką ir pažinti vienas kitą, o ne gilintis į skaudžią praeitį. L. sakė, kad ant mamos nebepyksta, tačiau su ja leisti laiką ar gyventi kategoriškai nesutinka. 2020-01-06 kartu su L. ir V. nuvyko pas notarą, kur V. patvirtino, kad jis yra L. tėvas, o L. sutinka su tuo. Tai padaryti padėjo šeimos centras ir vaikų teisės. Po to vyko į Skuodo rajono savivaldybę, kur tėvystė buvo įregistruota ir išduotas gimimo įrašas. Kopiją pateikia prijungimui prie ikiteisminio tyrimo medžiagos. Norėtų šiame ikiteisminiame tyrime būti pripažintas sūnaus L. atstovu pagal įstatymą, tačiau iš Lietuvos išvyksta ir nežino kada grįš. Jei prireikus reikėtų atvykti į Lietuvą, jam būtų sudėtinga tai padaryti. V. labai myli L. Dėl to jis net neabejoja, tačiau kaip ir minėjo, jai trūksta socialinių įgūdžių kaip tą meilę ir rūpestį parodyti. Tikrai netiki, kad ji galėjo tikslingai veikti norėdama sukelti L. skausmą (1 t., b. l. 130-134).

14Liudytoja S. R. parodė, kad nuo 2019-09-10 L. L. ( - ) teikė psichologines konsultacijas. Psichologinių konsultacijų poreikis L. buvo apspręstas šeimos atvejo vadybos posėdyje, ( - ), dalyvaujant vaiko teisių apsaugos specialistams. Nuo 2019-09-10 L. L. į konsultacijas atvykdavo vieną kartą per savaitę. Konsultacijų trukmė yra viena valanda, tačiau pati pirma konsultacija užtruko žymiai ilgiau. Nors L. L. tuo metu buvo itin sunku atsiverti, vis dėl to konsultacijos metu pavyko užmegzti gerą kontaktą. Pirmos konsultacijos metu L. buvo liūdnas, įsitempęs, susigūžęs, pasimetęs ir išsigandęs. Matėsi, kad L. yra stipriai paveiktas emociškai. Paprašė L., kad jis pasidalintų savo išgyvenimais ir kodėl kreipėsi į pagalbos liniją. Klausė kas jam suteikė tiek drąsos. L. pokalbio metu labai graudinosi, jam buvo labai sunku. L. pasakojo kaip jo mama jį užgauliojo, lygindama jį su tėvu, kad jis yra toks pat nevykėlis ir kad nieko iš jo nebus. L. dalijosi prisiminimais, tai yra, kad nuo pat vaikystės bijojo vaikų namų, kadangi nuolatos buvo gąsdinamas jais. ( - ). L. pasakojo, kad jam tai atrodė labai didelis blogis, stengėsi su tais vaikais nebendrauti ir apskritai tuos namus apeiti. Tačiau vėliau, pasak L., jis susibendravo su kai kuriais ten gyvenančiais vaikais. Vaikai pasakojo jam savo istorijas, neigiamas patirtis, todėl, pasak L. ir jis atsivėrė, papasakojo kaip jam yra sunku namuose. Iki tol, pasak L., jis su niekuo apie savo šeimos, tai yra jo ir jo mamos santykius su niekuo neatviravo. L. yra uždaresnio būdo, jam sunku įgyti pasitikėjimą kitais. Kai paklausė L., kaip jis visą laiką tai ištvėrė, L. atsakė, kad visą laiką gyveno su viltimi, kad tai kažkada pasibaigs. Apie savo mamą V. L. pasakojo nedaug. Jos tikslas nebuvo surinkti faktus, o tiesiog leisti išreikšti ir išsakyti neigiamas emocijas. Matėsi, kad L. labai skaudu atsiminus kiekvieną įvykį, todėl apie tai stengėsi kalbėti labai atsargiai. Kaip suprato, L. ryžtas pasipriešinti atsirado prieš metus, kuomet jis pabėgo iš namų ir prisiglaudė vaikų globos namuose. Klausė L. ar tai padėjo santykiuose su mama ar kas nors pasikeitė į gerąją pusę ir L. atsakė, kad ne. Atvirkščiai, atsirado dar papildomų priekaištų ir užgauliojimų. Pasak L., santykiai su mama dar labiau pašlijo nuo šių metų vasaros, kadangi L. įsidarbino. Kur - nesakė. Kaip suprato, mamai tai nepatiko, nes ji tikėjosi, jog L. darys remontą namuose. Kaip suprato, mama supykusi neleido jam imti maisto esančio namuose. Lukui teko pačiam pirkti ir gamintis maistą. Apie tai L. kalbėjo su didžiuliu skausmu. Apskritai visi išgyvenimai, kuriais L. dalijosi, buvo jam labai skausmingi. Pastebėjo, kad L. viduje kartu yra ir pikta. Lukui norėtųsi, kad viskas būtų kitaip, nes mama vienintelis jam artimas asmuo. L. pasakojo, kad 2019 rugsėjo mėnesį buvo susitikęs su savo tėčiu. Kaip suprato šį susitikimą inicijavo Luko tėtis. L. atėjo į konsultaciją pavėlavęs. L. pasakojo, kad tėtis apie mamą gražiai neatsiliepė, kaltina ją dėl visko. Iš L. pasakojimo suprato, kad Lukui tai buvo skaudu. Tai yra, jam atrodė, kad tėtis neturi teisės teisti jo mamos, nes visgi, jį augino ji, o jis juo nesirūpino. Vienos konsultacijos metu labai išryškėjo kaip jis išgyvendavo kaltės jausmą vaikystėje, kai mama jį išgindavo iš namų ir neleisdavo grįžti. L. sakė, kad tuo metu jausdavo didžiulį kaltės jausmą, kad jis kažką blogai padarė. Sakė, kad laukdavo kol mamai praeis pyktis ir jis galės grįžti į namus. Mokykloje L. jaučiasi gerai. Žiūrint į tai, kad L. šiais metais pakeitė naują mokyklą, jis pakankamai puikiai adaptavosi, turi draugų. L. sakė, kad pamokų metu jam dažnai sunku susikaupti ir mokytis, nes mintimis jis grįžta į patirtus išgyvenimus. Paklausus Luko kokios konkrečiai mintys trukdo susikaupti L. atsakė, kad mamos eilę metų kartoti žodžiai „iš tavęs nieko nebus“. Tai labai paveikė L. savivertę ir pasitikėjimą savimi. Mano, kad L. reikės labai daug pastangų įtikinti save, jog jis gali daug daugiau, nei iš jo tikisi jo mama. Pasiūlė L. kognityvinės elgesio terapijos techniką, kartu ją išbandė ir Lukui tai padėjo. Sekančios konsultacijos metu L. pasidžiaugė, kad ši terapija veikia ir jam susikaupti darosi šiek tiek lengviau. Lyginant L. emocinę būklę nuo pirmos konsultacijos, matomi tikrai geri, teigiami pokyčiai. Žinoma L. vis dar yra sunku, tačiau emociškai jis pasidarė daug stabilesnis. L. patenkintas, kad jis yra išgirstas ir suprastas. Iš L. pasakojimų ir emocijų suprato, kad ši situacija jam atrodo kaip tam tikras pasiekimas, kadangi jis nemanė, jog psichologinį smurtą galima įrodyti. Klausė L. kas jam yra skaudžiau, ar patirtas fizinis smurtas, ar psichologinis. L. iš karto pasakė, kad fizinis smurtas jam yra visiškas nulis, palyginus su patirtais psichologiniais išgyvenimais. Kaip suprato, L. kol kas tikrai negalvoja apie grįžimą į mamos namus. Iš Luko mamos pusės buvo noras susitikti, tačiau L. vis atsisakydavo. Klausdavo Luko ar jis tam pasiruošęs ir jis atsakydavo, kad „dar ne dabar“, tačiau 2019 m. spalio mėnesio pradžioje, vienas susitikimas su mama įvyko. Tuo metu ji atostogavo. Kai grįžo matė, kad L. yra pakartotinai sukrėstas, suprato, kad šis susitikimas sutrikdė Luką, nes mamos bendravimo taktika nepasikeitė. L. sakė, kad susitikimo metu mama jam priekaištavo dėl šios situacijos (1 t., b. l. 138-142).

152019-09-24 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Klaipėdos apskr. Vaiko teisių apsaugos skyriaus Skuodo rajono savivaldybėje pranešime Nr. 5SD-3929 apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas nurodyta, kad L. L. gyvenimo sąlygos yra labai skurdžios. Namuose trūksta elementarios tvarkos ir švaros. Vaikinas turi atskirą kambarį. Kambaryje yra rūbų spinta, rašomasis stalas, lova, turi nešiojamąjį kompiuterį. Vaikino kambarys pradėtas remontuoti. Vaiko ir mamos santykiai įtempti. Anot mamos ji nebesusitvarko su sūnumi. L. kada nori išeina pas draugus, kada nori pareina, su ja bendrauja necenzūriniais žodžiais, nenori nieko padėti namuose, dėl nieko negalima su juo susitarti. Mama sutinka, kad kartais ji susinervinusi su sūnumi bendrauja netinkamai. L. teigia, kad mama pastaruoju metu prieš jį naudoja psichologinį smurtą, neruošia maisto, rašo žeminančias žinutes, varo iš namų, siūlo eiti pasikarti. Ieškodamas pagalbos vaikas paskambino į vaikų liniją. Anot Luko, esant tokiai situacijai namuose, jis nebenori gyventi su mama (1 t., b. l. 148-149).

162019-12-30 Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų pranešime Nr. R2-75 nurodyta, kad 2019-10-25 globotinis K. M. po pamokų į globos namus atsivedė klasės draugą L. L. ir informavo, kad L. susipyko su savo mama V. L. ir nori gyventi Barstyčių vaikų globos namuose. Apie tai nedelsiant buvo informuota Barstyčių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su šeimomis. Socialinė darbuotoja atvyko į globos namus ir kartu buvo nuspręsta leisti L. L. vieną naktį pernakvoti Barstyčių vaikų globos namuose. Sekančią dieną vaikinas išėjo į mokyklą ir į globos namus daugiau nebegrįžo (1 t., b. l. 161).

172019-09-18 objektų apžiūros protokole fiksuota, kad 2019-09-13 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo metu iš L. U. paimtas ir apžiūrėtas L. L. priklausantis mobilaus ryšio telefonas SAMSUNG ST66. Užfiksuotos ikiteisminiam tyrimui reikšmingos žinutės, siųstos V. L.. 2019-07-06 21:14 gauta žinutė "(necenzūrinis žodis) kam tas duris užkabėna, jei (necenzūrinis žodis) išeje (necenzūrinis žodis) a su (necenzūrinis žodis) masta." 2019-07-07 13:26 gauta žinutė "A tau ta kramė visai yr pačiužuso klausiau a lyn debilė a de bilė. "2019-07-09 16:58 gauta žinutė "Vištini kor vertykle padieje." 17:12 gauta žinutė "Vėštvagė sperma kor vertykle padieje nelaimė to nelaimė." 2019-07-12 05:47 gauta žinutė "Kai išmėiguosi nuek i buočėne paveiziek i buočėnė a žuole nupjuovė". 10:08 išsiųstas atsakymas "Kuo čia vėštvagė praša". 10:34 atsiųsta žinutė "Vaje monstros isižeidė". 10:48 gauta žinutė "Gali nesivargint paprašyso kumėna i nues." 22:25 gauta žinutė "Eini ir ek gali mon kramės neparkėšt. "2019-07-14 20:24 gauta žinutė "A da nepareini." 20:35 gauta žinutė "Nuors gali i neparet nuori valkata barstytiu butė i buk." 22:58 gauta žinutė "Vėštvagi veiziek (necenzūrinis žodis) nenusilaušk narkomanė". 23:16 gauta žinutė "Vištvagi mon ryt i darba važiuote o to (necenzūrinis žodis) atmetės gulieši narkomanė". 2019-07-15 16:03 gauta žinutė "Kon a vaku da neturi". 16:37 išsiųsta žinutė "Ne". 22:49 gauta žinutė "Vištini kor prožektuorios yr". 2019-07-18 19:22 gauta žinutė "Barstytiu valkata gali mones nebaidyt, mon jau dzin asėlou pruota nenupirksi". 2019-07-19 22:12 gauta žinutė "Valkata neparek (necenzūrinis žodis) to (necenzūrinis žodis) neteršk mona kėima valkata nelaimė to." 22:14 gauta žinutė "Nukėrso aš tavi (necenzūrinis žodis) nelaimė to vėštvagi prakeikts, kėik dar (necenzūrinis žodis) terši mona kėima (necenzūrinis žodis) to nelaimė." 22:23 gauta žinutė "Neteršk mona kėima valkata nelaimė nuori vadaluotėis ir ek (necenzūrinis žodis) nelaimė to nelaimė jei (necenzūrinis žodis) kelnies netelp aš nekalta nelaimė ek kor nuori i mona kėim a neparek (necenzūrinis žodis)." 22:33 gauta žinutė "Mon sveikata brongesnė už tavi valkata vištini, mon gieda kad tuoks valkatavakščiuo po mona kėima i dar tipo sunos valkata". 2019-07-22 14:23 gauta žinutė "Ek pas tieva i gyvenk, pareisi pajiestė i daiktu patrunkytė, mon tuokė sunaus valkatas nerek." 21:11 gauta žinutė " Gali valkata neparet geriau šuni šero nei tavi valkata, neteršk mona kėima valkata." 2019-07-23 20:42 gauta žinutė "Nu (necenzūrinis žodis) gali nuspruoktė nepriskumbinsi, mauk nomėi žiba veršioujės." 2019-07-26 22:06 gauta žinutė "Turi iš kor rukyt smurglini, i gyvenk i žvenk su debilas." 2019-07-30 21:54 išsiųsta žinutė "Eno pasportout" 22:08 gauta žinutė "Neturi smegenu ni lasa, tik pasvelp i leki". 2019-07-31 20:53 gauta žinutė "Uzkou mon tavi nelame sertė." 2019-08-02 12:29 gauta žinutė "Ak to (necenzūrinis žodis) prisijiede ir i trasa dėrptė nieka nerek, gera (necenzūrinis žodis) atsilaušk (necenzūrinis žodis) gala i griaušk" 13:22 gauta žinutė "Kas mona pėrkta pyraga sujiedė, kamė dirbi tėn i jiesk" 13:29 gauta žinutė "Kor mona kompiuteri padieje, kuokė teisė turi anou liestė, nuors vėina aura sumuokieje, vagėis gabalė." 13:36 gauta žinutė "Nelaimė parnešk nes ryt vešu i saluona, pinigus muoko o daikto nauduotėis negalio." 2019-08-05 21:46 gauta žinutė "Neparek to debilė, kor nuori tėn ek, per dėina neturieje laika karve gertė doutė, mon karvė brongesnė už tavi nerikieli" 21:48 gauta žinutė "Nebandyk (necenzūrinis žodis) paretė, nelaimė netikieli.. vėštvagi prakeikts netikieli pakėimes liektė i tesugebi grynaveisli vištini." 22:02 gauta žinutė "(necenzūrinis žodis) netrukdyk gyventė." 2019-08-07 17:27 gauta žinutė "Prisijiede isigulieje i viel parukyt pas daukšu.." 17:37 gauta žinutė "Valkata a to vondens išeje a (necenzūrinis žodis) pasmaukytė." 2019-08-08 23:04 gauta žinutė "Vištini nesugebi karve net nu ragu linciuga nuimtė netikieli." 23:18 gauta žinutė "Ek pas tetoka i gyvenk mon valkatas nerek neteršk mon kėima." 23:30 gauta žinutė "Nelaimė netrugdyk giventė bandita sperma." 2019-08-10 21:58 gauta žinutė "Prisijiede isigulieje i viel pavėišietė su draugas, atsiuso daukonta tego pasižvalga." 22:05 gauta žinutė "Kuo 2 e pajieme iš pinigėnės aferistė." 2019-08-11 23:01 gauta žinutė "Gali negrystė, netrugdyk gyventė." 2019-08-12 20:46 gauta žinutė "Valkata kuo saldytova isjunge, kuo mona kompiuteri uzkliuni, nesava valkata neliesk." 2019-08-14 17:56 gauta žinutė "A to i kalvarėje išeje kliunki." 18:32 gauta žinutė "Debilė a to skalbėma miltieliu išėje a pagertė su kestotio debilė." 18:35 gauta žinutė "A vaiknomėne i sobėnė sulinda valkata kamė esi atvažiuosio pasiimtė" 18:36 gauta žinutė "Debila padėrbts debils i esi." 19:01 gauta žinutė "Gali toliau čiolptė pinigus (necenzūrinis žodis)." 2019-08-15 21:05 gauta žinutė "Valkata gali negrystė nereikalings." 21:24 gauta žinutė "Neparek valkata mon sveikatas jiestė. Mon veinas problemas pertavi šizofrenikė." 22:09 gauta žinutė "Ek i airijė pas čiumbarius mon sveikata jau sujiede tegu čiumbare sava sperma rupėnas." 2019-08-19 18:58 gauta žinutė "Barstytiu valkata kėik da mon unt spronda siediesi." 19:05 gauta žinutė "Važiuok pas tetoka abodo esatau gyva bieda." 2019-08-22 15:04 gauta žintė "Valkata kor duru sklusti padieje." 15:37 gauta žinutė "Pareisi sujiestė ku nupėrkso valakata." 20:42 gauta žinutė "I viel kiaušius išneše aš tau sakiau kor sklusti padieje a to tėkra debils esi." 21:34 gauta žinutė "Jau geriau neparek, ek pas vaknuminius i gyvenk.". 2019-08-26 15:34 gauta žinutė "Čiumbari kuo sujiede grietėnė." 2019-08-27 11:40 gauta žinutė "Važiuok su ku nuori i pėrkės, ne mona problemas barstytiu valkata." 18:19 gauta žinutė "Negalvuok ka supėrkau drabužius anus mausys tegu daukša perk." 21:19 gauta žinutė "Čiumbari kuo duris sulaužė dar ni vėinu neidieje." 2019-08-28 09:27 gauta žinutė "Paprašyk ka daukša spinta sutvarkyto, pats teik pruota neturi valkata." 2019-08-29 21:05 gauta žinutė "Čiumbari a tėik esi nusipėsės kad ni drabužiu nenusiperki išverte vėsor pats savės paklausk ar esi verts anus liestė jei bint laša turi pruoka kluiši čiumbari." 21:09 gauta žinutė "Paveiziesem čiumbari ku jiesi kad pasibaiks kalima čiumbarem nier nei giedas nei sarmatas važiuok čiumbari mokykla perkteis kuo lauki barstytiu valkata." 21:11 gauta žinutė "Kap faine kad tavės čiumbari nier fantastika." 2019-08-30 11:18 gauta žinutė "Ryt važiuojo 8 val. i torgo." 11:22 gauta žinutė "Nuors tavės nevešous nesi nusipelnės." 19:48 gauta žinutė "Ruoškės mokykla su Čiumbares i biek pas socialinė skustėis." 2019-08-31 20:20 gauta žinutė "Nu (necenzūrinis žodis) tai a tau rek kerptėis a svarbiau (necenzūrinis žodis) šveistė." 20:24 gauta žinutė "Tai tavės kuily tor lauktė." 20:38 gauta žinutė "Kuily tavės Regina lauk kuily…"2019-09-04 10:12 gauta žinutė "Debilė ni pončęku nesugebi nusipėrktė debilė debilė, galieje tou kramė daugiau sumaltė." 15:01 gauta žinutė "Pareisi sujiestė kamė ku berasi čiumbari barstytiu valkata." 15:21 gauta žinutė "Vagėis gabale kor graža a vakar 5 ę išleida vagėis gabalė." 15:26 gauta žinutė "Nelaimė kuo mona pėrktus drabužius maunys a esi verts kad tau pirkčiuo čiumbari mon per tavi vėn tik nuostuole čiumbari." 15:34 gauta žinutė "Mondravuoji nepskaud krutėnė, gret viel skaudies čiumbariu toks gyvenimas." 15:36 gauta žinutė "Gali gyventė pas Vainuti abodo debila tuoks tuoki suprontatau.".

18Taip pat protokole fiksuojami ir garso įrašai, kuriuose girdimas moteriškas balsas: "Mauk kor nuori. Mon karšinčiaus nerek. Aš per išeigėnes apsidėrbsiu, pailsiesiu. Mauk unt vėinuos kuojas i gyvenk. Mauk to, (necenzūrinis žodis), kor nuori. Negalvuok, ka dar metus mon čia sveikata iesi, ni mislelės neturiek. Mauk kor nuori. Nuori pas vaknuminius, nuori šalėp vaknuminių. Nuori vadaluotėis - vadaluokis. Valkatų nekėntu. Tai anam galva sokas, tai anam (necenzūrinis žodis) sokas. Dėl kuo vadaluotėis tau ta galva nesisoka. Negausi iš monės ni 5 cėntų, vagėis gabale, to (necenzūrinis žodis).“; "Nelaimė (necenzūrinis žodis), nenusikratysi kap erkė kuokia (necenzūrinis žodis), valkata (necenzūrinis žodis). Kuo čia parsivėlki, kame kiaurus vakarus eini tėn i būk, kuo čia parsivelki? Nelaime, to (necenzūriniai žodžiai). (fone girdisi tylus verksmas). Vaknumėnė žiorkė. Pruota nenupirksi, gali tūkstontė, gali dvė, gali tris tūkstontius sukėštė, debilou pruota nenupirksi. Aš tau sene sakiau, ka liaukis, turi vėskų - neturiesi nieka. Kou beapkaltins, iš kelnių (necenzūrinis žodis) išsitrauk arba būsi kalts. (necenzūrinis žodis), to (necenzūriniai žodžiai). Vaknumėnė, tu (necenzūrinis žodis) žiorkė. Mata persidėrba, (necenzūrinis žodis), ka vištytem iest įkrata. Vo Jezau Marija, mažutielis. Su Kęstotiu rašiniejes katra (necenzūrinis žodis), katra (necenzūrinis žodis). Monstros. O ka rek pajudiet - stop. Kuo čia parėje? Valkata to, (necenzūrinis žodis). Dar mon svekatas paiestė. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), (necenzūrinis žodis) to, a (necenzūrinis žodis) to. (necenzūrinis žodis) tu čia esi rekalings. Longams plaktė, durims plaktė. Kam? Kelis tus longus, keles tas duris įdieje? (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), vėštvagi to, (necenzūrinis žodis). Žalti to, žalti, parazite to, (necenzūrinis žodis). Aš spėcele tep dėrbu. Dėrbk. Iš kelnių (necenzūrinis žodis) išsitrauk i mostagouk, (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Kėik tu dar mon svekatas, (necenzūrinis žodis), iesi. Kuo tu čia pareini? Neaiškus žodis...kame esi vakaras, tėn i būk. Kuo tu čia pareini, nuskriaustasis vištvagi? A monės pribaigtė, (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), valkata to, (necenzūrinis žodis), nelaime to, (necenzūriniai žodžiai). Kam tu čia esi reikalings, valkata to, valkata to, (necenzūrinis žodis) to. Jerau (necenzūrinis žodis) net, net virduliaus apačia netor vėits, net ta. Kou ta (necenzūrinis žodis) beužkliūn. (necenzūrinis žodis) to (necenzūrinis žodis), (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). (necenzūriniai žodžiai) to, (necenzūrinis žodis). Vištinis tor pėnkes truobas, ek (necenzūrinis žodis) i gyvenk. Kuo to čia, (necenzūrinis žodis), neatstuoji nu mones? (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Kėik čia dar ėlga mon sveikata iesi? (necenzūrinis žodis) a (necenzūrinis žodis). Netikieli to, (necenzūrinis žodis), a netikieli. Kuo čia parsivėlka? Kavalierius (necenzūrinis žodis), (necenzūrinis žodis), kap šou kelis vakarus. Muotina. Mauk (necenzūrinis žodis) kor nuori tėn, tu čia mon nereikalings. Gieda vėrtė i svekata iestė. Mauk kor nuori. Jau sene pasakiau - aš tau ne muotina, to mon ne vaks. Mauk kor nuori. Vėsė vargša, nelaimingė vakų nomūs yr. Vargša tieva tuokius debilus vakus turiedami. Bet nuors tėik laimingi, ka nomūs nier. Nes su tokes debilas nie įmanuoma. Arba ... neaiškūs žodžiai... parsivest pasikart, biegt iš nomų, nes neįmanuom su debilas po vėinu stuogu gyvent. Mauk kor nuori, gyvenk kame nuori, bet čia mon kramės neparkėšk. Nuori vadaluotėis su valkatuom i vadaluokis. Aš geriau mirtį? į truoba parsivesu. I netrukdyk mon, vėštvagi, gyvent. Žėima unt nuosės, nier ni miediu, ni stuogs taisyts, ni pečius taisyts, niek nier, ne kūtis tvarkyta, niek nebie, rek kuožna dėina vajevuotėis. Mauk tu (necenzūrinis žodis) kol gyva akys aš taves, (necenzūrinis žodis), nematyčiau. Mon per tavi, višini, tik skuolas i biedas. Mauk tu (necenzūrinis žodis). Vėns vėštvagis į antstuolius įmetė, ontrus, akurat, tuoks pat. Nelaime to, (necenzūrinis žodis), nelaime, kėik tu da munim konkinsi, (necenzūrinis žodis) to, nelaime. Mauk pas tus sava vėštvagius, (necenzūrinis žodis), i gyvenk. Kėik tu, (necenzūrinis žodis), nelaime, dar muni gali kunkint. (necenzūrinis žodis) to, nelaime. Vaknumėnė to (necenzūrinis žodis) žiorkė. Tu galvuoji toliau tep munim konkinsi kap lyg šiuole? Neee, vaikieli, su taksi neplaksis vaistų Čiumbariui. Gali nuspruogtė kap tarakuons, mon (necenzūrinis žodis), valstybė užkas. Užtenk mon kų aš per 27 metus užvargau vėštvage baig (necenzūrinis žodis) vėskou. Nieks nematė i nieks nežėna kas čia dedas tarp keturių sėinų dėl vėštvage. Atvažiava tetoks pas sūnų, krame sumalsu, muotina lek pas socilinius skundas nemylėms vargšus, nelaimings. Tai kuo to, (necenzūrinis žodis), nuori, idiuote to, (necenzūrinis žodis)? Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Ne žmogaus, (necenzūrinis žodis), esi padėrbts, ne į vaką panašus i tesi. Mauk kor tu nuori. Vėštvagis i vėštvagis, vėštvagiou smegenų nenupirksi. Vėins vėštvagis klajuoje po pasaulį, ontrs tuoks pat. Muotina, muotina, muotina liekė pakėimes varydams un tuos muotinas. Sūnus tuoks pat glaunuolis, erielis. Mauk greičiau, (necenzūrinis žodis), iš čia. Aš žmonėms skuolas kap nuors atidousiu, o tu mauk kor tu nuori. Nuori pas Gabrielyti, nuori šalėp Kęstočiaus, kor nuori tėn, bet tu iš monės gyvenime 5 cėntų negausi. Nei douna, nei bulka, nei sasiuviniou, niekam. Tu dirbi kap nuori, aš irgi dėrbsiu kap nuoriu. Galiesi biegtė pasiskųstė, kas per do muotina. O aš paklausiu surašiusi unt lapą , pasiveiziekėt glauniuoje Čiumbara darbus, kas per do sūnus yra. Daukontienė: bet tas tava vaks sokts yr. O aš sakau- vėštvage nesoktė tie? Už vėskou rek muotina atkintietė. Bet kad kas nuors tas muotinas girdietom nuors pose lūpas žuodė. Tu nesake keliuos paretė. Aš tau tris metus ... neaiškus žodis... ka šakas surink. Girdi? Tu nesake. Kas iš tuo, kad aš sakau. Vištvagi a vištvagi tu, (necenzūrinis žodis) vištvagi (fiksuojamas galimai smūgio garsas), (necenzūrinis žodis) (fiksuojamas galimai smūgio garsas) (necenzūrinis žodis) to. Kou tuos durys tau dara, kou tas logs tau dara? Žalti to (fiksuojamas galimai smūgio garsas), žalti to. Kas to (necenzūrinis žodis) per do vaks, (necenzūrinis žodis), esi? (fiksuojamas galimai dviejų smūgių garsas) žalti to (fiksuojamas galimai smūgio garsas) a žalti (fiksuojamas galimai dviejų smūgių garsas). Vadaluojes kap kuos šou (necenzūrinis žodis) (necenzūrinis žodis) per karščius. Uns unt Popse tronka, kou tu pats dirbi? Žalti to, žalti to. Kou tau tuos durys dara, kou tėi longa tau dara? Tu anus įdieje? Žalti to (fiksuojami galimai keturių smūgių garsai) vėštvagi to, žalti. Nieks netor, (necenzūrinis žodis), ramybės. Atsirada kam kuoks smurglinis, (necenzūrinis žodis). Parvažiuosiu, (necenzūrinis žodis), rytuo iš darba, iš darba dar vadaluosys, įkėšu, (necenzūrinis žodis), į sklepa kuok savaite. Gal tumet pruotą įgausi. Kuo bekauki, kas bie, a kelnies (necenzūrinis žodis) netelp. Nuskriaustasis vištini. (necenzūrinis žodis) to, nelaime, nieks netor ramybės, nei durys, nei longa, nieks. Vėinor, (necenzūrinis žodis), šunį uždarė, (necenzūrinis žodis), duris išgriaužė. Kėtor šunį uždarė, duris (fiksuojami galimai dviejų smūgių garsai) ni šunėis, (necenzūrinis žodis), priveizietė negali, ni tuo. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), kam tu deri? A (necenzūrinis žodis). Dar kėtė yr kaltė. Kam tu, (necenzūrinis žodis), deri, (necenzūrinis žodis) to? (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Mauk pas sava vištinius i gyvenk. 16 metų atvargau, mon užtenk. Kėik dar, (necenzūrinis žodis), munim konkinsi, vištini to, (necenzūrinis žodis), a vištini. Vėinu, (necenzūrinis žodis), vėštvagiu nusikračiau, kėta pasilėkau ...neaiškus žodis. Mauk, kad aš kol gyva akys, (necenzūrinis žodis), nematyčiau, kor nuori. Nuori į šiaurę, nuori į pėitus, nuori į vakarus, nuori į rytus. Tu esi mon nereikalings. A 16, a 17, a 18 metų, meta pruota neįdies, debils do debils. Ek to (necenzūrinis žodis). Vaknumėnė tu, (necenzūrinis žodis) žiorkė. Neteršk mon kėima, (necenzūrinis žodis), vištini. Mauk kor nuori. Mon nerek nomūs pragara, nerek tau nomų, nieka tau nerek. I klajuok (necenzūrinis žodis) pastatęs po pasaulį. O a to sake? Kas iš tuo, kad i sakau, a to girdi? Debile to, (necenzūrinis žodis), debile to. Auksaranki. Pabandyk to, (necenzūrinis žodis), nuors vėina bolvė paliestė, aš tavi, (necenzūrinis žodis), nukėrsu. Negali ravietė, negali vabalų rinktė, negali nieka, nenoriek i iestė. Atsilaužk (necenzūrinis žodis) galą i griaužk. Vėsė vaka buvuom, a tėka, a netėka, pasakė i reikieje dėrbtė. Ne, vištinis monstras. I monstravuok. To mon ne vaks, aš tau ne muotina. Mauk kor nuori, (necenzūrinis žodis). Su Kęstočiu vakščiuokėtau (necenzūrinis žodis) pastatę, do kėituole. Vištinis i vištinis, vištiniou pruota nenupirksi. Tegu tetoks parvažiou, pasiveiz į sūnaus darbus, kap longa skraida, kap durys skraida. Kuoks yra kėits vištinis. Dar o va čia muotina skaituos, o va čia sūnus skaituos. Šunį, (necenzūrinis žodis), geriau šersiu, o ne tuokį vištvagį, (necenzūrinis žodis). Ūgis trobuo, (necenzūrinis žodis), neįsitenk, o pruota netor ni lašą. Vargšas uns dejou, jezau kėik darbų nudėrbu, višytem lest įpėlu. Kėik aš tau kartų luojau, vėštuom aptvarą išvalyk. Je, kas tau, e, luok ta ..neaiškūs žodžiai..., aš kiaušių parsinešu, pasikepu i vakščiuoju (necenzūrinis žodis) pastatęs. I mon (necenzūrinis žodis), luok. A tu mon sakę? Kam? Debilou? Šunėi gali prisakytė, bet ne tavėi, (necenzūrinis žodis), vėštvagi. Mauk, (necenzūriniai žodžiai), kor nuori. Rytuo iš darba ka parvažiuosiu, ka taves nebūtų. I mon čia nesibaladuok, i nelįsk nieka. Kor nuori tėn ek. Nuori vadaluotėis, prašuom i vadaluokis. I čia mon kramės neparkėšk. Nes mon jau Barstyčius yr gieda pasiruodyt, ūž vėsė Barstyte. Ek su Daukšas, ek su Kęstotes, ek su Sauliokas. Sėkmies tau, vištini. Douk Dieve, kol unt žemės vakščiuosiu, ka mon nereikietų ni teisma dėna su tavim susitėktė. Nuskraustasis vištini, kas daba benuskriaudė, juk biek pas draugų. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis) (fiksuojamas galimai smūgio garsas), (necenzūrinis žodis) to. Vištini to, (necenzūrinis žodis), kėik ta kramė .. neaiškūs žodžiai (fiksuojamas vaikino balsas: dar žvairys ir visuoks kituoks). tuoks i esi. (vaikino balsas: gera). Kol po liguonines valkuoje... neaiškūs žodžiai... daba zapluota gaunu. Kėik dėl tavęs, (necenzūrinis žodis), yr sukėšta, vėštvagi to, (necenzūrinis žodis), vėštvagi. Kuo longa i durys netor ni tuos ramybės. Žvairi, žvairi, Čiumbariou (necenzūrinis žodis)...kėik kartų sakiau ka vaką rek. Aš Airijoj gyvenu, aš nieko nežinau. Bet pas Markauskienę nuvažiavęs pareiškė: Lukas žvairas kaip ir jo motina. Turi glauni tievą, pats esi glaunus, tegu vež, kuo nevež. Anuo yr auksėne piniga, mon yr be verties piniga. Kėik aš dėl tavęs." Viso įrašo metu fiksuotas tylus vaikino verksmas.

19Perklausius failą "Balsas 016 3GA File 969 KB 2019.07.3013:08 09:34, 1 min. 1 s trukmės" užfiksuoti žodžiai: "Gird? Ku to čia pareini? Paguliet, išsiguliet, eit pasivadaluot. Kam tu čia esi reikalings, nelaime, to nelaime. Aš tau į akis sakau, ne už akių luoju. Ka teisybė, bije pripažintė. Aš tau ne, ne per kaimą biegu, luoju, o aš tau į akis sakau. Vėštvagi to, vėštvagi, kam tu deri? Pietris joukas, Jakšts, Jakšts saka, kad kam ana be rekala vargst. Dėl tuo, kad Jakštst jau tou šūdą prabrėda. Juoneliou su Aušrele niek nereikieje." Perklausius failą "Balsas 021 3GA File 11,8 MB 2019.08.03 08:52, 12 min. 46 s trukmės" užfiksuoti moters žodžiai: "Išsiguliek, paiesk i tumet į trasą. Dėl taves vėsks, čia nieka nie. Kam dirbi, tėn i iesk. Ku aš noriesiu, tou aš darysiu. Kou tu mon padarysi. Vaiknomėnė, (necenzūrinis žodis) žiorkė. Į akumuliatuorius vundin pylė, įpylė i plėka, (necenzūrinis žodis), atdarą. Gera yr. To, to, to. Nelaime to, (necenzūrinis žodis), kėik da unt spronda siediesi. (necenzūrinis žodis) to, nelaime. Mauk pas sava vištinius. Juk vėsė Barstyte skomb, kad neleidu tievou su sūnu bendrautė. Tėik vėina posė, tėik ontrą posė pu sava kėima nerekalingė. Su vėinu vėštvagiu vargau 3 metus kol nusikratiau. Neaišku kėik ontra vargsiu vėšvagiu kol nusikartysiu. Vėins vėštvagis eje su spynuom, su longas, su durim, ontras vėštvagis tuoks pat. Nei sava daikta, nei sava kėime nesi puons, vėštvage viskam vadovaun. Juk žėna, Čiumbars, ne bet kas. Juk čia yr Čiumbars. Ne kuoks bepruotis, kap tėi Lekstote bepruote kad yr. Juk vaknomėnės žiorkės anūks, dėl tuo glaunus ir yr. Glaini babūnė, glaunus ir anūks, kėtėm unt spronda siediet. (necenzūrinis žodis) to, nelaime, kėik čia dar mon unt spronda siediesi? I kėik da mona pėina gersi, (necenzūrinis žodis) to nelaime. Kelkis (necenzūrinis žodis) i vuolykis ... neaiškus žodis... vištvagi to, (necenzūrinis žodis). Dink iš čia. Kam tu čia esi reikalings? Jei debilė kų nupėrks, parneš - suiest. Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Neaiškūs žodžiai... biek pasikart. Jei nuori da... neaiškūs žodžiai, (necenzūrinis žodis) to, debile. Neaiškūs žodžiai... (vaikino balsas: pasakyt negali, atek karvės palaikyt). O vakar mėlžą? Juk eje mėlžt. Tris kartus klause (Vaikino balsas: klausiau) No a pėitams mėlža? Tai kam to i klausi? Kam aš toriu sakytė? Juk žėna, ka rek mėlžtė, girdyt, šertė. Žalty to, žalty to, ek i mėlžk. Ronkas, (necenzūrinis žodis), tori. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), (necenzūrinis žodis). Aš nenuoru. Iestė, (necenzūrinis žodis), nuori? (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Apsidaryk, pasiimk sava maiša, (necenzūriniai žodžiai), i dink. Mon tuoke vėštvage nerek. (necenzūrinis žodis) to, vėštvagi, (necenzūrinis žodis). Kam to, (necenzūrinis žodis), deri? A pasakyt negali. Aš tau tris meta luojau, kad šakas sulaužyk, sukapuok, surink. I kou tas mon sakyms reišk. (necenzūrinis žodis) to, vėštvagi, nelaime to, (necenzūriniai žodžiai). Kad to nuspruogtumi, (necenzūriniai žodžiai)."

20Perklausius failą "Balsas 022 3GA File 1,76 MB 2019.08.05 11:49, 1 min. 52 s trukmės" užfiksuoti žodžiai: "Durys yr sulaužytas, longa yr sulaužytė. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis) (džtančio daikto garasa) (necenzūrinis žodis), vuolykis iš čia, (necenzūrinis žodis). (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Kuo čia parsivėlka? Mauk iš čia, (necenzūrinis žodis). Ka aš taves kol gyva nematyčiuo, vištini to, (necenzūriniai žodžiai)." Perklausius failą "Balsas 023 3GA File 10,2 MB 2019.08.12 05:04, 11 min. 7 s trukmės" užfiksuoti žodžiai: "Daba pamatiau, būčiau paruodiusi tava darbus, pasiveiziek kap tava draugs elgas. A tokėi vėsė kėitė esat? Daba tepamatiau, kad yr atejes. Kų reišk drauga, ka kelnies (necenzūrinis žodis) netelp. Neužtenk kelnies (necenzūrinis žodis) turiet. Nelaime to mon, (necenzūrinis žodis), kėik da gyvenėma iesi? (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis), nelaime. Vėštvagi to, (necenzūrinis žodis). Paskombėn cimba, i lek. (necenzūrinis žodis) to, nelaime, kėik da mon svekata iesi, (necenzūrinis žodis) to, nelaime. Vėšvagi to, (necenzūriniai žodžiai). Mauk pas sava, (necenzūrinis žodis), vištinius, (necenzūrinis žodis). (necenzūrinis žodis), nelaime, gieda. Kavalierius, ai čia yr kavalierius. Pasigausu aš tus tava draugus, parsivesu paruodyt. Nebijuok, Pupsioka, nebijuok. Nebijuok tuo vėšvage, žalte. Nelaimes, (necenzūrinis žodis). Nebijuok. Nenusikratysi vėštvages, kap erkiem. Išbiega su draugas. Biek. Biegi i biek. Atsilaužk (necenzūrinis žodis) galą i griaužk. Būsi laimings i suotus. Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Neaiškus žodis... rek nunešt kai kų, jau pėnsėje artie (vaino balsas: ek to, ne no). Nebijuok, nebijuok tuo bepruote, nebijuok. Tėik bije, ka tonke pradieje kviepoutė, kuo to bije. A tėik tavi moš,... neiškūs žodžiai..., sparda tavim, a noi, tas bepruotis, eržėls, vištinis. Skriauda vaką, a noi, skraiuda... neaiškūs žodžiai... Ai, kap Čiumbara kombarys kvep. A nuori eitė tėn mėiguot, a nuor eitė tėn mėiguotė. No ek, ek. Kėik tu mon, vištini, dar šliaužuosi čia. A to mon gali pasakytė? Mon čia nerek nuostolem dėrbtė i svekata iestė. Mon per tavi, vištini, tik nuostole i biedas. Mauk kor nuori. Neužtenk (necenzūrinis žodis) pastačius pavakščiuotė, longus paplaktė, duris patronkytė. Esi nereikaings čia. Nerek mon tuoke debila. Ek pas darugų i gyvenk. Aš tau ne Čiumbarienė. Vėina muotrėška su debilu varga, pareidava paiest, išsiguliet. Mauk kor nuori. Čia esi nereikalings. Mon per tavi, vištvagi, tik nuostole i biedas. Mauk pas draugų i gyvenk. Turieje vėskų, neturiesi nieka. Bova i paiedes, i apsidaręs, i baraklyną turieje. Negera tie, daba būs gera. Atsilaužk (necenzūrinis žodis) galą i griaužk. (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Turi gerus draugus i gyvenk. Juk pasikvėisk draugus į kombarį, paruodyk kap graže gyveni. Kon beapkaltinsi, tumet muotina. Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Daba gulies lig pėitų (necenzūrinis žodis) atmetęs. Ai, bet meile drauga atęs, juk žėna kad debilė į darba išvažiuon (vaikino balsas: ek to šėkt). No va, jau šou i tas, (necenzūrinis žodis), biegas iš trobuos.

21Atidarius ir perklausius failą "Balsas 025 3GA File 4,67 MB 2019.08.21 21:45, 5 min. 3 s trukmės" užfiksuoti žodžiai: "Kėik tuo svekatą iesi, (necenzūrinis žodis) to, vėštvagi. Mauk pas sava Čiumbarius, (necenzūrinis žodis). Grynaveisli. Laikau už kiaušius šniūrą užnierusi. Neaiškūs žodžiai... (necenzūrinis žodis), kap šou. . Net per vėsa vakarą, vo mondrybė, vo glaunybė, o Jėzus Marija. pasibaigs tau vėsė mondroma, tau vėsė glaunoma laba greta. Ne tuokius, (necenzūriniai žodžiai), suvalda. Geriau aš valstybę pinigus mokiesiu, bet to (necenzūrinis žodis), mones neiesi. Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Liek pas sava Kęstute, patars kap gyventė. No tu, (necenzūrinis žodis), kap ...neaiškus žodis..., kokėi, (necenzūrinis žodis). Juk biek pas draugų, lauk. Nelaime to, (necenzūrinis žodis). Netor ne giedas, ne sarmatas, niek, ne kalties jausma, ne giedas. Vištinis yr vištinis. Mauk į Airiją pas sava Čiumbarį, (necenzūrinis žodis). Gal apkaltinsi, ka neleidu? Nelaime to, (necenzūrinis žodis), (necenzūrinis žodis). Eje pas Pietrį, luoje kelias valondas, kol išluoje pinigų. Atlėka, nebrek. E. Lauk to sieni, kėik tu nuori. Gera yr. Pinigų tor, nebrekalings besi. A nepasibaigs tau, (necenzūrinis žodis), tas gers gyvenėms. A neatsidursi tu kokiuo koluonijuo? Čiumbars... neaiškus žodis..., (necenzūrinis žodis), bandits, nelaimė, (necenzūrinis žodis). Ek pas sava Čiumbarius, nelaime, (necenzūrinis žodis) to, (necenzūrinis žodis). Kėik to dar mon nuostolius dirbsi, sveikatą iesi, (necenzūrinis žodis) to. (necenzūrinis žodis). Neaiškūs žodžiai, netikieli to, (necenzūrinis žodis). Nelaime, (necenzūrinis žodis), nenusikratysi kap erkės. Neaiškūs žodžiai, nelaime to, (necenzūrinis žodis). Dėdle mondrus esi iš mona pinigų apsipėrktė. Vištini, (necenzūrinis žodis). A da ėlga mon unt spronda siediesi, nelaime to, (necenzūrinis žodis). Čiumbars nesugeba sava sperma ni butelkas limonada, batuona nupėrktė. Anam rek nuotrauku." (t. 1, b. l. 165-171)

22Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 103MS-224/2019 išvadose nurodyta, kad L. L. konstatuojamas vidutinio sunkumo depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu (F32.10) tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradęs dėl įtariamosios V. L. veiksmų, t. y. ilgalaikis ir sistemingas psichologinis smurtas (žeminimas, nuvertinimas, emocinės paramos stoka), fizinis smurtas (mušimas) bei nepriežiūra (savalaikio regos nervo gydymo ir bazinių fiziologinių poreikių, kaip maistas, pastogė, neužtikrinimas). Šiuo metu (ekspertinio tyrimo metu) L. L. konstatuojamas mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas (F4L2). Remiantis LR sveikatos apsaugos, LR teisingumo ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-298/158/A1-86 patvirtintomis „Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklėmis“, L. L. sveikatos sutrikdymo laipsnis yra nesunkus, tai atitinka nesunkaus sveikatos sutrikdymo punktą 7.1, nes po byloje nagrinėjamo įvykio L. L. sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų. L. L. rekomenduojama tęsti individualią, ilgalaikę psichologinę pagalbą, orientuotą į psichotraumuojančios patirties įveiką, savivertės stiprinimą, pilnavertį asmenybės vystymąsi bei formavimąsi. L. L. individualūs psichologiniai ypatumai atitinka jo amžių bei apsunkintą gyvenimo patirtį; jam nenustatyta tokių suvokimo, įsiminimo, atgaminimo ir kalbos sutrikimų, kurie būtų trukdę jam suvokti konkrečias faktines bylai reikšmingas aplinkybes ir duoti apie tai parodymus. Iki paauglystės pradžios L. L. tik iš dalies suprato su juo atliekamų veiksmų smurtinį pobūdį, bet nesuprato nusikalstamos reikšmės, todėl negalėjo jiems priešintis. L. L. suprato su juo atliekamų veiksmų pobūdį ir reikšmę apie 12-uosius gyvenimo metus, tačiau ilgą laiką priešintis jo atžvilgiu atliekamiems veiksmams trukdė visapusiška nukentėjusiojo priklausomybė nuo įtariamosios, žinių ir patirties stoka, jo tuometinė emocinė būsena ir nesėkminga kreipimosi pagalbos patirtis. L. L. nenustatyti suvokimo, mąstymo, intelekto sutrikimai. Suvokimą apie byloje narinėjamų įvykių esmę lemia ne nustatytas psichikos sutrikimas, bet asmeniui būdingi amžiaus ir individualūs psichologiniai ypatumai bei turimos žinios. L. L. konstatuojamas vidutinio sunkumo depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu (F32.10) tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradęs dėl įtariamosios V. L. veiksmų. L. L. sveikatos sutrikdymo laipsnis yra nesunkus. Šiuo metu (ekspertinio tyrimo metu) L. L. konstatuojamas mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas (F41.2). L. L. nenustatytas padidintas polinkis fantazuoti. L. L. nenustatytas padidintas įtaigumas. Dėl L. L. išgyvenamų neigiamų jausmų, susijusių su tiriamais įvykiais, bei jam nustatyto mišraus nerimo ir depresinio sutrikimo (F41.2), jo daugiau apklausti nerekomenduojama, tuo labiau, jog pakartotinės apklausos veikia kaip antrinis traumavimas, o jo duoti parodymai ikiteisminio tyrimo metu yra pakankami, realistiški (2 t., b. l. 30-38).

23Dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo

24V. L. prisipažino pagal jai pareikštą kaltinimą, kad prieš savo sūnų L. L. naudojo fizinį ir psichologinį smurtą, per savo apsileidimą nenuvežė jo pas akių gydytojų. Dėl sūnui sukeltos depresijos paliko teismui spręsti. Nukentėjusysis L. L. parodė, kad jo motina V. L. nuo pat vaikystės iki jo paauglystės, kol jis už motiną tapo aukštesnis ir stipresnis, pastoviai jam taikė fizines bausmes, vydavo iš namų, dėl visko priekaištaudavo, ypač dėl tėvo. L. L. parodymus patvirtina apžiūros protokoluose užfiksuotos žinutės ir pokalbių garso įrašai, liudytojos S. R. parodymai.

25Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 103MS-224/2019 išvadose nurodyta, kad L. L. konstatuojamas vidutinio sunkumo depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu (F32.10) tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradęs dėl įtariamosios V. L. veiksmų, t. y. ilgalaikis ir sistemingas psichologinis smurtas (žeminimas, nuvertinimas, emocinės paramos stoka), fizinis smurtas (mušimas) bei nepriežiūra (savalaikio regos nervo gydymo ir bazinių fiziologinių poreikių, kaip maistas, pastogė, neužtikrinimas). Šiuo metu (ekspertinio tyrimo metu) L. L. konstatuojamas mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas (F4L2). L. L. nenustatytas padidintas polinkis fantazuoti, nenustatytas padidintas įtaigumas.

26Teismo vertinimu, liudytojų D. P., D. V., A. S., R. Č. parodymuose nėra duomenų nei patvirtinančių, nei paneigiančių kaltinamosios V. L. kaltę dėl jai pareikštų kaltinimų, todėl teismas jų nevertina.

27Visų šių duomenų visetas, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimus, patvirtina kaltinamosios padarytas nusikalstamas veikas, numatytas BK 163 straipsnyje, kadangi kaltinamoji V. L. piktnaudžiavo motinos teisėmis ir pareigomis fiziškai ir psichiškai gniuždydama vaiką – sūnų L. L., bei BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kadangi kaltinamoji nesunkiai susargdino savo šeimos narį – sūnų L. L., t. y. fiziškai ir psichiškai jį gniuždydama, sukėlė jam vidutinio sunkumo depresijos epizodą.

28Dėl bausmės skyrimo ir bausmės vykdymo atidėjimo

29Kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (BK 60 straipsnis).

30Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltininkės asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nusikalstamomis veikomis padarytą žalą.

31Kaltinamoji padarė du apysunkius tyčinius nusikaltimus, anksčiau neteista, nebausta administracine tvarka, dirbanti. BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkto sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas iki 5 metų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, bausmės paskirtis, numatyta BK 41 straipsnyje, bus pasiekta paskiriant kaltinamajai už padarytas nusikalstamas veikas numatytas terminuoto laisvės atėmimo bausmes, kurių dydžiai mažesni už sankcijose numatytą vidurkį.

32Abi kaltinamosios padarytos nusikalstamos veikos padarytos idealia nusikalstamų veikų sutaptimi, todėl už kiekvieną nusikalstamą veiką paskiriamos bausmės subendrinamos bausmes apimant (BK 63 straipsnio 1, 2 dalys, 5 dalies 1 punktas).

33Byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamoji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis).

34Įvertinęs kaltinamosios asmenybę, jos pavojingumą, teismas sprendžia, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas 1 metams 6 mėnesiams (BK 75 straipsnio 2 dalis).

35Atidedant bausmės vykdymą kaltinamajai skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, nes nusikalstamas veikas kaltinamoji padarė prieš savo šeimos narį. Nustatyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 9 mėnesių laikotarpį. Taip pat kaltinamoji įpareigotina visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 722 straipsnis, 75 straipsnio 5 dalis, 8 punktas).

36Kaltinamosios gynėjas skiriant bausmę kaltinamajai teismo prašė taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti jai švelnesnę bausmę. Nurodė, kad kaltinamoji neturėjo tiesioginės tyčios pakenkti savo vaikui. Jos išsilavinimas 7 klasės, ji viena pati augino vaiką, kuris jos neklausė, praleisdavo pamokas, paimdavo ir iššvaistydavo jos pinigus. Teismo vertinimu, šis prašymas yra nepagrįstas.

37BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

38Teismo vertinimu, atsižvelgiant į visas nuosprendyje pirmiau nurodytas kaltinamosios padarytų nusikalstamų veikų aplinkybes, trukmę, į nukentėjusiajam sukeltas pasekmes jo asmenybės vystymuisi, savalaikiai nesuteiktą nukentėjusiojo akims reikalingą sveikatos priežiūrą, nėra pagrindo pripažinti, jog kaltinamajai paskirta bausmė yra aiškiai per griežta.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

40V. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 163 straipsnį ir paskirti jai bausmes:

41pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą – 2 metų laisvės atėmimą;

42pagal BK 163 straipsnį – 2 metų laisvės atėmimą.

43Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir paskirti jai subendrintą bausmę – 2 metų laisvės atėmimą.

44Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. L. paskirti sumažintą bausmę – 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimą.

45Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi V. L. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

46Vadovaujantis BK 75 straipsnio 5 dalimi V. L. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Nustatyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 9 mėnesių laikotarpį. Taip pat V. L. įpareigoti visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

47Kaltinamajai paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

48Kompaktinę plokštelę su nukentėjusiojo L. L. apklausos vaizdo ir garso įrašu ir kompaktinę plokštelę su garso įrašu prie daiktų apžiūros protokolo, palikti saugoti byloje.

49Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėjas Dainius... 2. neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. Teismas... 4. kaltinamoji nesunkiai susargdino savo šeimos narį ir piktnaudžiavo motinos... 5. V. L. laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2019-09-09, gyvenamajame name, esančiame (... 6. Kaltinamoji V. L. teisme prisipažino dėl nusikalstamos veikos padarymo ir... 7. Byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas paskelbiant kaltinamosios kaltę... 8. V. L. apklausta įtariamąja parodė, kad savo kaltę padarius nusikalstamas... 9. Nukentėjusysis L. L. parodė, kad gyveno šalia ( - ), labai nepasiturinčiai,... 10. Liudytoja D. P. parodė, kad dirba ( - ) socialine pedagoge. L. L. kaip... 11. Liudytoja D. V. parodė, kad L. L. lankė Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę... 12. Liudytojas A. S. parodė, kad L. L. lankė ( - ) nuo priešmokyklinės ugdymo... 13. Liudytojas R. Č. parodė, kad yra L. L. tėvas. Tiksliai negali pasakyti,... 14. Liudytoja S. R. parodė, kad nuo 2019-09-10 L. L. ( - ) teikė psichologines... 15. 2019-09-24 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM... 16. 2019-12-30 Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų pranešime Nr. R2-75... 17. 2019-09-18 objektų apžiūros protokole fiksuota, kad 2019-09-13 savanoriško... 18. Taip pat protokole fiksuojami ir garso įrašai, kuriuose girdimas moteriškas... 19. Perklausius failą "Balsas 016 3GA File 969 KB 2019.07.3013:08 09:34, 1 min. 1... 20. Perklausius failą "Balsas 022 3GA File 1,76 MB 2019.08.05 11:49, 1 min. 52 s... 21. Atidarius ir perklausius failą "Balsas 025 3GA File 4,67 MB 2019.08.21 21:45,... 22. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vaikų ir paauglių teismo... 23. Dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo... 24. V. L. prisipažino pagal jai pareikštą kaltinimą, kad prieš savo sūnų L.... 25. Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 103MS-224/2019... 26. Teismo vertinimu, liudytojų D. P., D. V., A. S., R. Č. parodymuose nėra... 27. Visų šių duomenų visetas, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais,... 28. Dėl bausmės skyrimo ir bausmės vykdymo atidėjimo... 29. Kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji prisipažino... 30. Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės... 31. Kaltinamoji padarė du apysunkius tyčinius nusikaltimus, anksčiau neteista,... 32. Abi kaltinamosios padarytos nusikalstamos veikos padarytos idealia... 33. Byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamoji... 34. Įvertinęs kaltinamosios asmenybę, jos pavojingumą, teismas sprendžia, jog... 35. Atidedant bausmės vykdymą kaltinamajai skirtina baudžiamojo poveikio... 36. Kaltinamosios gynėjas skiriant bausmę kaltinamajai teismo prašė taikyti BK... 37. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 38. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į visas nuosprendyje pirmiau nurodytas... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 40. V. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 41. pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą – 2 metų laisvės atėmimą;... 42. pagal BK 163 straipsnį – 2 metų laisvės atėmimą.... 43. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti... 44. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi paskirtą bausmę sumažinti vienu... 45. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi V. L. paskirtos bausmės vykdymą... 46. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 5 dalimi V. L. paskirti baudžiamojo poveikio... 47. Kaltinamajai paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 48. Kompaktinę plokštelę su nukentėjusiojo L. L. apklausos vaizdo ir garso... 49. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...