Byla 2-9163-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO LIZINGAS” ieškinį atsakovui Č. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo Č. K. priteisti 594,54 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 530 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2006-12-27 ieškovas UAB „SNORO LIZINGAS” ir Č. K. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui perdavė valdyti ir naudotis 555300 telefoną SAMSUNG D520, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal minėtą sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Pažymi, kad atsakovas prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė.

4Nusiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Atsakovas tikslios gyvenamosios vietos nedeklaravo. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2006-12-27 ieškovas ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito ) sutartį Nr. VTP6122710P pagal kurios bendrųjų sąlygų 2.1 punktą ieškovas už sutartyje nustatytą mokestį įsipareigojo nupirkti iš pardavėjo atsakovo pasirinktą prekę ir suteikti atsakovui teisę ir realias galimybes ją naudoti ir valdyti pagal sutarties sąlygas bei po visiško ir tinkamo šios sutarties sąlygų įvykdymo perimti iš kompanijos prekės nuosavybės bei kitas su preke susijusias teises (b. l. 4). Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad ieškovas įsipareigojo atsakovui perduoti atlygintinai valdyti ir naudotis 555300 telefoną SAMSUNG D520 (b. l. 3). Vadovaujantis byloje esančiu prekės perdavimo-priėmimo aktu, ieškovas atsakovui minėtą telefoną perdavė, o atsakovas jį priėmė (b. l. 5). Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.1 punktu, pirkėjo mokamų įmokų dydžiai bei mokėjimo sąlygos ir tvarka nustatyti mokėjimo grafike. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 7.1.1 punktą atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai vykdyti mokėjimo grafiko sąlygas. Atsakovas nevykdė sutarties bendrųjų sąlygų 7.1.1 punkte nurodytos prievolės, t.y., laiku ir tinkamai nesumokėjo mokėjimo grafike numatytų įmokų, todėl pažeidė sutartį. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistini 594,54 Lt likę mokėjimai pagal sutartį (b. l. 12).

8Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Remiantis vartojimo kredito sutarties 8.6 punktu, jei pirkėjas nemoka sutartimi nustatytų mokėjimų, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai nuo visos nesumokėtų pagal sutartį eilinių įmokų sumos. Sutartyje nustatytas 0,5 proc. dydžio delspinigių mokėjimas už uždelstą dieną. Ieškovas už laiku nesumokėtas įmokas paskaičiavo 4850,31 Lt delspinigių, tačiau juos sumažino iki 530 Lt.

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį sudarė prisijungimo būdu, individualių derybų dėl delspinigių dydžio nevyko, paskaičiuota delspinigių suma artima likusių mokėjimų pagal vartojimo kredito sutartį sumai, tai, kad ieškovas, nors ir sutrumpina delspinigių skaičiavimo laiką, t.y. delspinigiai skaičiuojami ne už 1 940 dienas, o už 182 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli (0,5 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną arba 183 proc. per metus) ir yra mažintini. Vartojimo kredito įstatymas 2006-12-27 vartojimo kredito sutarties Nr. VTP6122710P sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Delspinigiai mažintini iki 100 Lt nes, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus padarytą pažeidimo pobūdį bei likusių mokėjimų sumos dydį, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 61,76 procentus. Ieškovas patyrė 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 13, 20). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 43,23 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Valstybės patirtos išlaidos sudaro 9,65 Lt, todėl jos nei iš ieškovo, nei iš atsakovo nėra priteistinos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „SNORO LIZINGAS”, juridinio asmens kodas 124926897, Lvovo g. 25, Vilnius, iš atsakovo Č. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 594,54 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt keturis Lt penkiasdešimt keturis ct) likusius mokėjimus, 100 Lt (vieną šimtą Lt) delspinigius, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 43,23 Lt (keturiasdešimt tris Lt dvidešimt tris ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai