Byla 2-3102-910/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams N. T., M. T. ir D. T. (D. T.) dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1297,94 Lt skolą bei 85,34 Lt delspinigių už būsto nuomą, 9192,38 Lt už šilumos energiją ir karštą vandenį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir taip pat lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų 3 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas nurodė, kad gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri perdavė jas valdyti ieškovui patikėjimo teise. Su atsakove N. T. 2002-06-20 buvo sudaryta gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartis, kurioje nurodyta, jog bute turi teisę gyventi nuomininkės šeimos nariai. Nurodė, kad atsakovai nuo 2010-02-01 iki 2012-02-31 už buto nuomą nemokėjo, už šį laikotarpį liko ieškovui skolingi 1297,94 Lt. Atsakovai taip pat neatsiskaitė už šilumos energiją, tiektą butui nuo 2009-11-01 iki 2010-08-31 bei nuo 2010-10-01 iki 2012-02-29.

4Atsakovei N. T. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012-05-05. Teismo siųstu pranešimu atsakovė informuota, kad per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Atsakovams M. T. ir D. T. nepavykus įteikti procesinių dokumentų gyvenamosios vietos ir darboviečių adresais, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Specialiame interneto tinklapyje 2012-06-29 paskelbtu pranešimu atsakovai informuoti, kad per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimai į ieškinį teismui nepateikti. Apie šių procesinių dokumentų nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovų priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

5Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

6Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b. l. 5). Ieškovas savivaldybės gyvenamąsias patalpas valdo patikėjimo teise (b. l. 34). Su atsakove N. T. 2002-06-20 buvo sudaryta gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartis Nr. 120 (toliau – Sutartis), pagal kurią nuomotojas perdavė nuomininkui Sutarties 1 punkte nurodytą gyvenamąją patalpą, o nuomininkas Sutarties 2.2. punktu įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei kitus sutartyje nurodytus mokėjimus (b. l. 7). Sutarties 4 punkte nurodyta, kad nuomininkės šeimos nariai, gyvenantys kartu su ja, naudojasi tomis pačiomis teisėmis ir turi tas pačias pareigas, kaip nuomininkė. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pažymos matyti, kad pirmiau nurodytos gyvenamosios patalpos plotu naudojasi N. T., M. T., D. T. (D. T.), E. T. (gim. 2001-05-03) (b. l. 6). Dėl to atsakovai N. T., M. T., D. T. (D. T.) yra vienodai atsakingi už sutartyje numatytų mokesčių mokėjimą bei kitų prievolių vykdymą.

7Nuomininkas turi pareigą naudotis patalpomis pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už vandenį, energiją bei komunalinius mokesčius (CK 6.576, 6.583, 6.584 straipsniai). Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas (CK 6.589 straipsnio 1 dalis). Iš pažymos apie įsiskolinimą už buto nuomą matyti, kad atsakovų skola už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2012-02-31 yra 1297,94 Lt skola (b. l. 8-11). Byloje nėra duomenų, kad už buto nuomą atsakovai būtų sumokėję (CPK 178 straipsnis). Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, yra pagrindas priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų 1297,94 Lt dydžio skolą už būsto nuomą.

8Kadangi atsakovai pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti prievolę bei sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Šalys Sutarties 2.2 punkte numatė, jog nuomininkui laiku nesumokėjus sutartyje numatyto nuomos mokesčio, jis privalo mokėti nuomotojui 0,4 proc. nuo nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis Sutarties 2.2 punktu, ieškovui iš atsakovų solidariai priteisiama 85,34 Lt delspinigių (b.l. 19).

9Be to, vadovaujantis UAB „Vilniaus energijos“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 2010-10-13 susitarimu dėl skolos sumokėjimo ir jo priedu Nr. 1 (b. l. 17-21), ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 9192,38 Lt skola už šilumos energiją ir karštą vandenį, tiektą butui laikotarpiu nuo 2009-11-01 iki 2010-08-31 bei nuo 2010-10-01 iki 2012-02-29 (b. l. 13, 14-16).

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų taip pat solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 10 575,66 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-05-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina 3 Lt išlaidų už Nekilnojamojo turto registro duomenis t. y. po 1 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu 93 straipsnio 1 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas 317,27 Lt žyminis mokestis (10 575,66 Lt / 100 proc. X 3 proc.), t. y. po 105,76 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis priteisiama 36 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, t. y. po 12 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15patenkinti ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) ieškinį.

16Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir D. T. (asmens kodas ( - ) solidariai ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) naudai 1297,94 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų devyniasdešimt septynių litų 94 ct) skolą už būsto nuomą, 85,34 Lt (aštuoniasdešimt penkis litus 34 ct) delspinigių, 9192,38 Lt (devynių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų 38 ct) skolą už šilumos energiją ir karštą vandenį, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 10 575,66 Lt (dešimties tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt penkių litų 66 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-03 iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir D. T. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) naudai 3 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 1 (vieną) Lt iš kiekvieno atsakovo.

18Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir D. T. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis valstybės naudai 317,27 Lt (tris šimtus septyniolika litų 27 ct) žyminio mokesčio, t. y. po 105,76 Lt iš kiekvieno atsakovo ir 36 Lt (trisdešimt šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 12 Lt iš kiekvieno atsakovo (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

19Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio... 2. ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Ieškovas nurodė, kad gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuosavybės... 4. Atsakovei N. T. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012-05-05. Teismo... 5. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie... 6. Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad butas, esantis adresu ( -... 7. Nuomininkas turi pareigą naudotis patalpomis pagal paskirtį ir mokėti nuomos... 8. Kadangi atsakovai pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo... 9. Be to, vadovaujantis UAB „Vilniaus energijos“ ir Vilniaus miesto... 10. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 11. Iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina 3 Lt išlaidų už... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio... 13. Iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis priteisiama 36 Lt procesinių... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. patenkinti ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“... 16. Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir... 17. Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir... 18. Priteisti iš atsakovų N. T. (asmens kodas ( - ) M. T. (asmens kodas ( - ) ir... 19. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus... 21. Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus...