Byla e2-686-985/2018
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimo, trečiasis asmuo R. M

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant J. P., dalyvaujant ieškovo atstovei R. V., atsakovei J. R., trečiajam asmeniui R. M.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, atstovaujančios Vaikų teisių apsaugos skyrių ieškinį atsakovei J. R. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimo, trečiasis asmuo R. M..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo: 1) neterminuotai apriboti J. R., gimusios ( - ), motinos valdžią dukros H. R., gimusios ( - ), atžvilgiu; 2) nustatyti H. R., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. M., gimusia ( - ), jos gyvenamojoje vietoje, iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo; 3) priteisti iš atsakovės materialinį išlaikymą dukrai H. R. periodinėmis išmokomis mokamomis po 90 Eur kas mėnesį iki jos pilnametystės nuo kreipimosi į teismą dienos.

5Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad J. R. turi tris dukras O. Č., gimusią ( - ), H. Č., gimusią ( - ), ir H. R., gimusią ( - ). Dukros O. Č. ir H. Č. su motina negyvena. 2017-04-19 O. Č. ir H. Č. nustatyta laikinoji globa tėvo prašymu. H. R. tėvystė nenustatyta. 2017-04-24 Vaikų teisų apsaugos skyriuje (toliau-Skyriuje) buvo gauta informacija iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, kad J. R. pagimdė moteriškos lyties naujagimę, motinos elgesys yra neadekvatus ir agresyvus. 2017-04-28 skyriuje gauta informacija iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, kad 2017-04-26 J. R. konsultuota gydytojo psichiatro. Konsultacijos įraše pažymėta, jog gydymo ji atsisakė. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. VAT-56 J. R. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. H. R. 2017-04-28 buvo laikinai apgyvendinta viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinio Vaikų globos namuose, esančiuose ( - ). Su dukra tos pačios įstaigos Krizių centre buvo apgyvendinta ir motina J. R.. Motinai buvo teikiama socialinio darbuotojo pagalba, dukrą ji maitino, tačiau priežiūrą vykdė socialiniai darbuotojai. 2017-05-04 J. R. užregistruota Kazlų Rūdos PSPC psichiatro konsultacijai, bet vykti pas medikus atsisakė. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-04 įsakymu Nr. VAT-63 H. R. nustatyta laikinoji globa, vaiko laikinuoju globėju paskirta viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro administracija. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-22 įsakymu Nr. VAT-74 H. R. laikinąja globėja paskirta R. M., kuri yra jos senelė iš motinos pusės. Atsakovė vengia rūpintis dukra, neteikia jai išlaikymo, jos gyvenamoji vieta nežinoma. Globos įstaigoje dukros nelankė. Laikinosios globėjos R. M. namuose atsakovė dukrą aplankė tik vieną kartą. Su J. R. 2015-05-26 Kazlų Rūdos savivaldybės administracija sudarė socialinio būsto nuomos sutartį, adresu ( - ), bet 2017-05-04 atsakovė pateikė prašymą nutraukti nuomos sutartį, tačiau susitarimo dėl sutarties nutraukimo pasirašyti į savivaldybę neatvyko ir nurodytu adresu negyvena. Dabartinė J. R. buvimo ir gyvenamoji vieta nežinoma, neaišku kokioje aplinkoje ji gyvena, su kokios reputacijos asmenimis palaiko ryšius. Su socialine darbuotoja atsakovė nebendrauja.

6Atsakovė teismo posėdyje ieškinį pripažino, nurodė, kad nepilnamete dukra H. negali rūpintis, sutinka, kad dukra gyventų su senele, nes taip dukrai saugiau.

7Trečiasis asmuo nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti, nurodė, jog atsakovė negali rūpintis dukra H.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė J. R. turi tris dukras O. Č., gimusią ( - ), H. Č., gimusią ( - ), ir H. R., gimusią ( - ). Dukros O. Č. ir H. Č. su motina negyvena, joms nustatyta laikinoji globa tėvo prašymu. H. R. tėvystė nenustatyta. 2017-04-24 Vaikų teisų apsaugos skyriuje gauta informacija iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, kad J. R. pagimdė moteriškos lyties naujagimę, motinos elgesys yra neadekvatus ir agresyvus; 2017-04-28 gauta informacija iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, kad 2017-04-26 J. R. konsultuota gydytojo psichiatro, gydymo ji atsisakė. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. VAT-56 J. R. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. H. R. 2017-04-28 laikinai apgyvendinta viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinio Vaikų globos namuose, esančiuose ( - ). 2017-05-04 atsakovė užregistruota Kazlų Rūdos PSPC psichiatro konsultacijai, bet vykti pas medikus atsisakė. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-04 įsakymu Nr. VAT-63 H. R. nustatyta laikinoji globa, vaiko laikinuoju globėju paskirta viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro administracija. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-22 įsakymu Nr. VAT-74 H. R. laikinąja globėja paskirta R. M., kuri yra jos senelė iš motinos pusės.

10Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos išlaikyti, rūpintis jų sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Visa tai sudaro tėvų valdžios turinį, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.55 straipsnio 2 dalyje.

11Kaip matyti iš byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimų ir bylą pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovė pastovios gyvenamosios vietos neturi; 2017 m. birželio 11 d. nutraukė darbo paiešką savo noru; įrašyta į psichiatro įskaitą (nustatyta diagnozė F20.0 (Paranoidinė šizofrenija, epizodinė su progresuojančiu defektu eiga), tačiau gydytis atsakovė atsisakė; 2015 m. atsakovei nustatytas 60% netektas darbingumas iki 2045-09-23; 2017 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 29 d. informacijos apie šeimą ir jai teikiamą pagalbą duomenimis, atsakovė dėl sveikatos būklės negeba savarankiškai auginti vaiko; turi alkoholio vartojimo problemą; su socialine darbuotoja jokių ryšių nepalaiko, dėl ko nėra galimybės dirbti socialinį darbą su šeima bei teikti bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas; dukros laikinąja globėja paskyrus trečiąjį asmenį, dukrą aplankė vieną kartą, išlaikymo neteikia; duomenų apie teistumą nėra, tačiau ne kartą bausta administracine tvarka, įskaitant ir už tyčinius nusižengimus.

12Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės gyvenimo būdas prieštarauja tėvų valdžios turiniui – sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str. 2 d.).

13Teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės daro išvadą, kad atsakovė visiškai nesirūpina dukra H. ir nėra jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Kiekvienas vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi ir didžiausia atsakomybė už tai tenka tėvams (Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 27 str. 1-2 d.). Būtent tokių gyvenimo sąlygų atsakovė savo vaikui negali suteikti ne tik dėl ligos, bet ir piktnaudžiavimo alkoholiu, tai yra netinkamo gyvenimo būdo, socialinio neišprusimo bei finansinių galimybių. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsakovės motinos valdžia dukros H. R. atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d. ir 2 d.).

14Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (CK 3.180 str. 3 d.).

15Teismas išaiškina, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d. ). Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas neįvaikintas.

16Priėmus sprendimą neterminuotai apriboti motinos valdžią, pagal CPK 4961 straipsnio 1 dalį teismas privalo savo iniciatyva pradėti bylos dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo, vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą, todėl iškeltina byla dėl vaiko globos steigimo, globėjo skyrimo.

17Pagal CPK 407 straipsnį teismas, priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu nustato vaikui ir jo laikinąją gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo.

18Atsižvelgiant į tai, kad byloje dėl to nekilo ginčo, H. R. gyvenamoji vieta nustatytina su trečiuoju asmeniu jos gyvenamojoje vietoje iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo.

19Sutinkamai su CK 3.195 straipsniu atsakovės pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka ir apribojus motinos valdžią, išskyrus atvejus kai vaikas įvaikinamas. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Nesant atsakovės prieštaravimų dėl išlaikymo dydžio, iš atsakovės nepilnametei dukrai H. R. priteistina kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 90 Eur kas mėnesį (CK 3.194 str.1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p. , 3.199 str., 3.202 str. 1 d.) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3. 208 str.), pradedant skaičiuoti nuo ieškinio padavimo dienos – 2017 m. lapkričio 13 d.

20Trečiasis asmuo skirtinas priteisto išlaikymo ir kitų vaiko gaunamų lėšų administratoriumi iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo (CK 4.236-4.252 str.).

21Sprendimas dalyse dėl gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 271 str. 2 d.).

22Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė tik 40 procentų darbinga, įvertinus jos gaunamas pinigines lėšas ir tai, kad jokio turto neturi, kas patvirtina atsakovės minimalias galimybes atlyginti bylinėjimosi išlaidas, todėl iš atsakovės bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 496 straipsniu, 282 straipsniu,

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Neterminuotai apriboti atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), motinos valdžią dukros H. R., gimusios ( - ), atžvilgiu.

26Nustatyti H. R., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. M., asmens kodas ( - ) gimusia ( - ), jos gyvenamojoje vietoje iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo.

27Priteisti iš atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą dukrai H. R., gimusiai ( - ), periodinėmis išmokomis mokamomis po 90 Eur (devyniasdešimt eurų) kas mėnesį iki nepilnamečio vaiko pilnametystė nuo kreipimosi į teismą dienos, tai yra 2017 m. lapkričio 13 d., sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Paskirti R. M., asmens kodas ( - ) gimusią ( - ), nepilnametės H. R., gimusios ( - ), priteisto išlaikymo ir kitų vaiko gaunamų lėšų turto administratore iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo.

29Sprendimą dalyse dėl gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo: 1) neterminuotai apriboti J. R., gimusios ( - ),... 5. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad J.... 6. Atsakovė teismo posėdyje ieškinį pripažino, nurodė, kad nepilnamete dukra... 7. Trečiasis asmuo nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti,... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė J. R. turi tris dukras O. Č.,... 10. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti, prižiūrėti vaikus, juos... 11. Kaip matyti iš byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimų ir bylą pateiktų... 12. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės gyvenimo būdas prieštarauja... 13. Teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės daro išvadą, kad atsakovė visiškai... 14. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 15. Teismas išaiškina, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas,... 16. Priėmus sprendimą neterminuotai apriboti motinos valdžią, pagal CPK 4961... 17. Pagal CPK 407 straipsnį teismas, priimdamas sprendimą apriboti tėvų... 18. Atsižvelgiant į tai, kad byloje dėl to nekilo ginčo, H. R. gyvenamoji vieta... 19. Sutinkamai su CK 3.195 straipsniu atsakovės pareiga išlaikyti savo... 20. Trečiasis asmuo skirtinas priteisto išlaikymo ir kitų vaiko gaunamų lėšų... 21. Sprendimas dalyse dėl gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė tik 40 procentų darbinga, įvertinus... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Neterminuotai apriboti atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ),... 26. Nustatyti H. R., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą kartu su R. M., asmens... 27. Priteisti iš atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą... 28. Paskirti R. M., asmens kodas ( - ) gimusią ( - ), nepilnametės H. R.,... 29. Sprendimą dalyse dėl gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...