Byla 2-49-528/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Ramunei Gilienei, dalyvaujant atsakovei E. P., jos atstovei advokatei Daivai Vaškelienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei E. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 16.198,74 Lt skolą, kurią sudaro 11.976,68 Lt nesugrąžintas kreditas, 2.687,94 Lt priskaičiuotos palūkanos, 1.534,12 Lt delspinigiai, taip pat 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 486,-Lt žyminį mokestį ir kitas banko turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.3,4,50,66).

3Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, ieškinyje ir 2012 11 16 pareiškime yra nurodęs, jog prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l.4,50,69,70). Ieškinys grindžiamas tuo, kad: 2008 05 30 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 20.000,-Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013 05 29; šalių sutarties bendrosios dalies 6.1. p. numato ieškovo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei atsakovė laiku negrąžins kredito dalies, nesumokės priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių; nuo 2010 06 30 atsakovė netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – nemoka dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų, todėl ieškovas atsakovei išsiuntė įspėjimo raštą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti sutarties pažeidimus; atsakovė šio reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė sutartį su atsakove; su atsakovės prašymu skolą išdėstyti 5 metams ieškovas nesutinka.

4Atsakovė ir jos atstovė su ieškiniu sutinka visiškai. Teismo posėdyje atsakovė pasirašė ieškinio pripažinimo formą (CPK 42 str. 1d., 140 str. 2d., b.l.77). Atsakovė bei jos atstovė paaiškino, kad: vartojimo kredito sutarties atsakovė nevykdo nuo 2010 06 30, nes 2009 m. neteko darbo ir nuo 2009 m. vienintelės jos pajamos yra 630,-Lt gaunama socialinė pašalpa; atsakovė 2009-2012 m. ne kartą kreipėsi į banką, prašydama atidėti vartojimo kredito grąžinimą arba išdėstyti kredito grąžinimą per ilgesnį laiką, tačiau bankas tais klausimais bendrauti atsisakė ir į atsakovės kreipimąsi raštu neatsakė; atsakovė pripažįsta, jog yra skolinga ieškovui 11.976,68 Lt nesugrąžintos paskolos, 2.687,94 Lt priskaičiuotų palūkanų ir 1.534,12 Lt delspinigių; prašo skolą išdėstyti 5 metams, nes 2012 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete apskaitos, finansų ir bankininkystės studijų programos dieninėse studijose valstybės finansuojamoje vietoje, gauna socialinę stipendiją, todėl po 288,25 Lt galėtų grąžinti bankui skolą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2008 05 30 šalys pasirašė vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 20.000,-Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2013 05 29 bei mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus, mokėdama sutarto dydžio mėnesio įmokas (b.l.7-12); 2011 09 12 įspėjimu dėl kredito sutarties nutraukimo, kuris atsakovei įteiktas asmeniškai, ieškovas informavo atsakovę, jog nepadengus pradelstų mokėjimų iki 2011 09 30 laikys sutartį nutraukta (b.l.13,14); ieškovas išsiuntė atsakovei 2011 10 10 pakartotinį įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo, o 2012 07 11 įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo ( - ) nuo 2012 08 11, nepadengus pradelstų mokėjimų (b.l.15-18); iš ieškovo pateiktos 2012 08 17 pažymos matyti, kad atsakovės skola ieškovui sudaro: 11.976,68 Lt nesugrąžintas kreditas, 2.687,94 Lt palūkanos bei 1.534,12 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l.20-22,50,53-56); atsakovė yra išsituokusi, turi dvi nepilnametes dukras, tačiau materialinį išlaikymą teikia su ja likusiai gyventi dukrai P. P., gimusiai ( - ), kuri mokosi vidurinėje mokykloje, atsakovė nedirba, yra registruota Kauno teritorinėje darbo biržoje, gauna 630,-Lt per mėnesį socialinę pašalpą, studijuoja Vilniaus universitete, rudens semestre jai skirta 390,-Lt per mėnesį socialinė stipendija, jai asmeninės nuosavybes teise priklauso butas su rūsiu (unikalus ( - )) ( - ), paskirta socialinė stipendija (b.l.19,28,40-48,61,62,73,75); 2012 12 07 atsakovė prašo ieškovo atsiimti ieškinį, o jos skolą išdėstyti per ilgesnį laiką (b.l.74).

7Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 str. 1,4d.). Kaip matyti, 2008 05 30 tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo kredito santykiai, o jų pasirašyta sutartis atitinka tokios sutarties formai bei turiniui keliamus reikalavimus (CK 6.886, 6.887 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl atsakovė turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jai priimtina ir ji bus pajėgi ją vykdyti (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str., LAT nutartis Nr.3K-7-272/2011). Šiuo atveju atsakovė su ieškiniu sutinka pilnai (b.l.77).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Šalių pasirašytos 2008 05 30 vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 6.1. punkte numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėjus, jeigu kredito laikotarpiu kredito gavėjai padaro esminių sutarties pažeidimų, o esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 5. punkte nustatytų kredito gavėjų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas (b.l.8,9). Kaip matyti, atsakovė buvo informuota apie sutarties nutraukimą, jei per nurodytą laiką neįvykdys įsipareigojimų, tačiau per papildomai nustatytą terminą įmokų nesumokėjo, sutarties sąlygų pažeidimų nepašalino, todėl pripažintina, jog ieškovas nutraukė sutartį laikydamasis sutarties sąlygų ir turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią kredito sumą, kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.59 str., 6.217 str. 5d., 6.872 str. 1d., 6.874 str. 2d., 6.881 str. 2d., 6.886 str., CPK 177, 178, 185 str.).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1.534,12 delspinigius už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1% dydžio delspinigių už kiekvieną kalendorinę dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas, tai yra ir už kredito dalį, ir už palūkanas /sutarties bendrosios dalies 5.3., 5.4. punktai/. Kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai ieškovo reikalavimas dėl delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, šalių sutartas delspinigių dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu, jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.).

10Skolininkė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo /procesines palūkanas/ (CK 6.37 str. 2d.). Šalys gali raštu susitarti dėl didesnių palūkanų, o nesant įrodymų apie rašytinį šalių susitarimą dėl didesnių ar mažesnių palūkanų skaičiavimo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 09 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 2,3d., 6.210 str. 1d., 6.874 str. 1d.).

11Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 16.198,74 Lt /11976,68+2687,94+1534,12=16198,74/ skola, 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 09 03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38, 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.256, 6.260, 6.261, 6.872-6.874, 6.886 str., CPK 177, 178, 185 str.).

12Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinas 486,-Lt žyminis mokestis, o valstybei 30,62 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes atsakovei suteikta 100% valstybės garantuojama teisinė pagalba (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 82 str., 83 str. 1d. 14p., 88 str. 1d. 3p., 93 str. 1d., 96 str., 99 str. 2d., Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,5,39,66).

13Kaip matyti, atsakovė prašo išdėstyti priteistų iš jos ieškovui sumų mokėjimą dalimis ir šį prašymą grindžia prasta finansine padėtimi – sumažėjusiomis pajamomis, nes ji bedarbė, mokyklinio amžiaus vaiko išlaikymo būtinumu. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė yra išsituokusi, registruota Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje, turi išlaikyti pilnai mokyklinio amžiaus vieną iš dukrų, todėl tikėtina, jog net ir gaunant apie 1.020,-Lt mėnesinių pajamų, atsakovei yra sudėtinga iš karto sumokėti ieškovui visą priteistą iš jos sumą. Sprendžiant atsakovės prašymo dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis pagrįstumą, atsižvelgtina ir į lygiateisiškumo principą, atsakovės – fizinio asmens ir ieškovo – juridinio asmens, užsiimančio paskolų išieškojimo verslu, interesus bei šių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-301/2006). Pažymėtina, kad prieš pasirašydama vartojimo kredito sutartį atsakovė turėjo pati įvertinti savo finansines galimybes ir kartu prisiimti riziką dėl ateityje galimų finansinių sunkumų, tačiau, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovės nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra pagrindas dalinai tenkinti atsakovės prašymą dėl skolos išdėstymo – leisti teismo sprendimu priteistas ieškovui sumas mokėti dalimis, tačiau ne per penkis metus, bet per 2,5 metų (CPK 284 str. 1d.). Laikytina, kad tai nepažeis ir ieškovo interesų esmės bei išlaikys abiejų šalių interesų pusiausvyrą, juolab, kad atsakovė su nepilnamete mokyklinio amžiaus dukra iš atsakovės gaunamų pajamų turi išgyventi (CPK 3 str. 1,7d., 177, 178, 185 str., 284 str. 1d., 432 str.). Atsižvelgiant į atsakovės prašymo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo argumentus, pateiktus įrodymus, taip pat į sutarties įvykdymo pabaigos terminą (2013 05 29), laikotarpį kai atsakovė nevykdė įsipareigojimų (nuo 2010 06 30), pagal sutartį sutartų mokėti mėnesio įmokų dydį (423,96 Lt), sprendimo įvykdymas dalyje dėl ieškovui iš atsakovės priteisiamų sumų – 16.198,74 Lt skolos ir 486,-Lt žyminio mokesčio, viso 16.684,74 Lt /16.198,74+486=16684,74/ bei 5% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 09 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išdėstytinas sekančiai: atsakovė įpareigotina nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti ieškovui 29 mėnesius po 560,-Lt, o 30-tą mėnesį sumokėti 444,74 Lt ir 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 09 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 3 str. 1,7d., 177, 178, 185 str., 271 str. 1d., b.l.11,21,22).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str., 284 str. 1d.,

Nutarė

151. Ieškinį tenkinti visiškai.

162. Priteisti iš atsakovės E. P. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui AB SEB bankui (įmonės kodas 112021238, buveinė Vilniuje, Gedimino pr.12, adresas korespondencijai Panevėžys, Ukmergės g.20, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB banke, banko kodas 70440) 16.198,74Lt (šešiolikos tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt aštuonių litų 74ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 09 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 486,-Lt (keturių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų) žyminį mokestį.

17Šios sprendimo dalies įvykdymą išdėstyti 30 (trisdešimties) mėnesių laikotarpiui sekančiai: įpareigoti atsakovę E. P. ( - ) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti ieškovui AB SEB bankui (įmonės kodas 112021238) 29 (dvidešimt devynis) mėnesius po 560,-Lt (penkis šimtus šešiasdešimt litų) kas mėnesį, o 30-tą (trisdešimtą) mėnesį sumokėti 444,74 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt keturis litus 74ct) bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 09 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai