Byla 2-5563-877/2012
Dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant pareiškėjai R. S., jos atstovui advokatui J. L., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. S. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėja R. S. kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ( - ) mirusi jos tėvo sesuo J. G., a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio J. G., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdama jį valdyti. Pareiškime nurodo, kad ( - ) mirė jos tėvo sesuo J. G., ( - ) mirė J. G. sutuoktinis J. G.. J. G. ir J. G., gyvendami santuokoje įsigijo butą, esantį ( - ). Sutuoktiniai vaikų nesusilaukė. Po J. G. mirties liko nekilnojamasis turtas – ½ dalis buto, esančio ( - ), taip pat kilnojamasis turtas – bute likę daiktai. Po sutuoktinio mirties J. G. valdė prižiūrėjo bei rūpinosi mirusio sutuoktinio turtu, t.y. mokėjo mokesčius, prižiūrėjo visus bute likusius daiktus ir kt., priėmė J. G. palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti. Po sutuoktinio mirties J. G. pas notarą nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas įgyvendinti pareiškėjos teises į paveldimą turtą. Prašė patikslintą pareiškimą tenkinti.

3Teismo posėdyje pareiškėja patvirtino patikslintame pareiškime išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad jos dėdė ir teta J. G. ir J. G. buvo labai sunkūs ligoniai, kartu gyveno bute, esančiame ( - ). Po J. G. mirties J. G. sveikata pablogėjo, teta ir toliau gyveno bute, esančiame ( - ), mokėjo mokesčius, prižiūrėjo baldus. Dėl senyvo amžiaus teta nežinojo, kad reikia kreiptis į notarą ir priimti palikimą. Ji kiekvieną dieną lankė tetą J. G., gamino valgį, tvarkė butą. Niekas kitas palikimo nepriėmė. Prašo patikslintą pareiškimą tenkinti.

4Pareiškėjos atstovas paaiškino, kad J. G. po sutuoktinio J. G. mirties priėmė jo turtą, t.y. toliau gyveno bute, esančiame Partizanų g. 208-32, Kaune, prižiūrėjo butą, jame likusius daiktus, savo vardu perrašė vandens tiekimo, dujų sutartis, mokėjo mokesčius, taip išreikšdama valią priimti palikimą. Prašo patikslintą pareiškimą tenkinti.

5Liudytojas M. S. parodė, kad pareiškėja yra jo motina. J. G. ir J. G. priėmė jį kaip anūką, jis juos vadino seneliais. Po J. G. mirties J. G. priėmė jį pas save gyventi bute ( - ) gatvėje. Po sutuoktinio mirties J. G. visą laiką gyveno šiame bute, naudojosi likusiais daiktais, baldais.

6Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad nesutinka dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nes pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad J. G. per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pradėjo paveldimą turtą valdyti. Prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (b.l. 31).

7Patikslintas pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir pareiškėjos paaiškinimų nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjos tėvo sesuo J. G. (11 b.l.). ( - ) mirė J. G. sutuoktinis J. G. (10 b.l.). J. G. ir J. G. susituokė 1976 m. rugsėjo 2 d. (18 b.l.). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (19 b.l.) patvirtina, kad sutuoktiniai, gyvendami santuokoje, įsigijo nekilnojamąjį turtą - butą, esantį ( - ), nuosavybės teise įregistruotą J. G. vardu. Iš 2010-09-10 dujų apskaitos sistemos (skaitiklio) demontavimo ir naujos apskaitos sistemos (skaitiklio) sumontavimo akto matyti, kad dujų tiekimo paslaugų butui, esančiam ( - ), vartotoja yra J. G.. Iš pateiktų apmokėti sąskaitų, pinigų priėmimo kvitų matosi, kad po sutuoktinio J. G. mirties komunalinius mokesčius už butą, esantį ( - ), mokėjo J. G.. Iš 2005-05-16 testamento (5 b.l.) matyti, kad J. G. savo gyvenamąją vietą nurodė adresu ( - ). Pagal 2000 m. CK 5.50 str. 2 d. paveldėtojai atsiradusį palikimą gali priimti jį faktiškai pradėję valdyti ar padavę pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 str. 1 d.).

9Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjos R. S. paaiškinimo, liudytojo M. S. parodymų teismo posėdžio metu nustatė, kad J. G. iki mirties ( - ) gyveno kartu su sutuoktine J. G.. Po J. G. mirties J. G. faktiškai perėmė saugoti, pradėjo naudoti ir valdyti visą jo turėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat ir butą, esantį ( - ), kuriame visą laikotarpį po palikėjo mirties iki savo mirties ( - ) gyveno, rūpinosi šiuo turtu kaip savu. Byloje nesant kitokių įrodymų, teismui nėra pagrindo abejoti dėl prašomo nustatyti juridinio fakto pagrįstumo. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, bei vadovaujantis nurodytomis teisės normomis teismas sprendžia, kad J. G. po J. G. mirties atsiradusį palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti. Teismas pažymi, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes, todėl pareiškėjos reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaudamasis Civilinio kodekso 5.50 str., 5.51 str., Civilinio proceso kodekso 259 – 270 str., 442 – 448 str., teismas

Nutarė

11Patikslintą pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. G., a.k. ( - ) mirusi ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio J. G., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdama turtą valdyti.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai