Byla 2-866-752/2012
Dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu ir kitų reikalavimų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atstovei Vestai Muckienei., atsakovo R. K. firma atstovui savininkui R. K., kuris taip pat yra tretysis asmuo byloje, nedalyvaujant atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui bei trečiųjų asmenų Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, VĮ Registrų centras, VĮ Valstybės turto fondas atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą pareikštą ieškinį atsakovams R. K. firmai ir Kauno miesto savivaldybės administracijai bei tretiesiems asmenims R. K., Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, VĮ Registrų centrui, VĮ Valstybės turto fonui dėl juridinio asmens įsteigimo pripažinimo neteisėtu ir kitų reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį interesą pareiškė ieškinį atsakovams, kuriuo prašo:

  1. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo 1997 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 727 „Dėl individualių (personalinių) įmonių įregistravimo (įtraukimo į rejestrą)“ 1.4 punktą dėl R. K. firmos, įmonės kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ), įregistravimo.
  2. Pripažinti juridinį asmenį - individualią įmonę - R. K. firmą įmonės kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės ( - ), neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jo įregistravimo Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos rejestre momento ir jį likviduoti.
  3. R. K. firmos likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą, įmonės kodas 110073154, adresas Vilniaus g. 16, Vilnius.

3Ieškovas nurodė ieškinyje ir jo atstovė paaiškino teisme, kad Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo 1997 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 727 buvo įregistruota individuali įmonė - R. K. firma, kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ). Įmonės savininku nurodytas R. K., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ). Šis 1997 m. gruodžio 15 d. Rejestro tvarkytojo įsakymo Nr. 727 „Dėl individualių (personalinių) įmonių įregistravimo (įtraukimo į rejestrą)“, punktas 1.4 dėl R. K. firmos įregistravimo yra neteisėtas ir naikintinas, o pati įmonė pripažintina neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jo įregistravimo dienos dėl šių aplinkybių:

4Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybai 1997-12-09 buvo pateiktas R. K. vardu rašytas prašymas įregistruoti R. K. firmą adresu: ( - ), J. K. sutikimas įregistruoti R. K. firmą jai priklausančiame bute, esančiame ( - ), bei kiti duomenys, reikalingi įregistruojant įmonę. Faktinis šios įmonės steigėjas per advokato padėjėją A. B. kreipėsi į Rejestro tvarkytoją pasinaudodamas prarastu R. K. pasu ir pateikdamas neegzistuojančio asmens sutikimą jo būste steigti įmonę, tai patvirtina teismui pateikiamos baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 tyrimo metu surinkta medžiaga.

5Tyrimo metu buvo nustatyta, jog R. K. 1996-06-17 buvo praradęs savo LR piliečio pasą LV Nr. ( - ), kuriuo pasinaudojęs tyrimo metu nenustatytas asmuo 1997-12-15 įsteigė R. K. firmą. Pats R. K. jokios įmonės neįregistravo ir jokios veiklos nevykdė, todėl Valstybinei mokesčių inspekcijai ir negalėjo pateikti jokių R. K. firmos finansinės atskaitomybės dokumentų. Apie savo LR piliečio paso LV Nr. ( - ) praradimą R. K. 1996-09-10 pranešė Kauno miesto Panemunės pasų poskyriui ir 1996-10-17 jam vietoj prarastojo buvo išduotas naujas LR piliečio pasas LB Nr. ( - ), kuris galiojo R. K. firmos įsteigimo metu. Nenustačius dokumentus suklastojusio ir neteisėtai įmonę įregistravusio asmens tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 1999 m. rugsėjo 28 d. buvo sustabdytas iki bus nustatytas asmuo trauktinas baudžiamojon atsakomybėn. O 2010-09-30 suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ikiteisminis tyrimas byloje buvo nutrauktas.

6Be to, baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 buvo nustatyta, jog R. K. firma buvo įsteigta nusikalstamai veiklai vykdyti, kadangi 1998 m. vasario 25 d. R. K. firma pirko 20 vnt. sąskaitų-faktūrų ir eksportavo prekių - elektros skydų už 11,235.00 Lt, tačiau jokių mokesčių nemokėjo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė jokių buhalterinės apskaitos dokumentų.

7J. K.. a.k. ( - ) kurios vardu surašytas 1997-12-08 sutikimas jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ), įregistruoti R. K. firmą, iš viso neegzistuoja. Iš nekilnojamojo turto registro 2011-09-21 duomenų matyti, jog nuo 1982-01-18 nekilnojamasis turtas adresu ( - ), priklauso V. S. (iki 1948-04-20 buvusiai V. K.) - R. K. motinai, kuri jokio sutikimo registruoti firmą nėra davusi. Be to, butas Nr. 1 šiuo adresu kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas neįregistruotas.

8Minėtą J. K. 1997-12-08 sutikimą ,,patvirtinusi“ Kauno m. 6-ojo notarų biuro notarė J. R. paaiškino, jog notare dirba nuo 1993 metų. Šiuo metu ji dirba Kauno miesto Notarų biure Nr. 6 ir niekada nėra dirbusi antrame biure. J. K. pareiškimas-sutikimas patvirtintas ne notarės J. R. parašu ir anspaudu, registracijos skaičiai ir teksto šriftas skiriasi nuo jos rašomų. Todėl notarė užtikrino, jog tame dokumente jos parašas ir anspaudas yra suklastoti.

9A. B., dirbantis advokato A.V. K. kontoroje advokato padėjėju, tiesiogiai bendravo su tyrimo nenustatytu asmeniu, kuris įsteigė R. K. firmą, tačiau jo išvaizdos neįsidėmėjo ir neprisimena. Asmuo pateikė LR piliečio pasą, kurio nuotrauka atitiko atėjusio žmogaus išvaizdą. Tarp to asmens, prisistačiusio R. K., ir advokato padėjėjo 1997-12-08 buvo sudarytas susitarimas Nr. 44 paruošti R. K. firmos steigimo dokumentus. J. K. pareiškimas-sutikimas jos patalpose registruoti firmą A. B. buvo pateiktas iš karto. Abejoti šio dokumento tikrumu tuo metu advokato padėjėjui pagrindo nebuvo. Pats kompiuteriu surašė tik prašymą Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojui įregistruoti firmą, kurį pasirašė asmuo, prisistatęs R. K.. Surinkęs reikiamus dokumentus, 1997-12-09 A. B. juos nunešė Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojui, o įregistravus firmą 1997-12-15 juos paėmė ir perdavė asmeniui, prisistačiusiam R. K.. Pastarasis liko skolingas advokato padėjėjui už dokumentų ruošimą 120 Lt., kadangi neatsiskaitė pagal susitarimą. Skambinant jo nurodytu telefonu, toks asmuo rastas nebuvo.

101999 m. rugsėjo 28 d. ekspertizės akte Nr. 1999 nustatyti, kas tyrimui pateiktuose dokumentuose išpildė rankraštinį tekstą „R. K.“ ir išpildė parašus, nebuvo galimybės, kadangi tiriamieji parašai yra sugalvoti, turi mažą grafinės medžiagos kiekį, susideda iš kelių kilpinių, kampinių beraidinių elementų, nukreiptų įvairiomis kryptimis, ir juose neužsifiksavo asmens, pildžiusio parašus rašymo įgūdžiai. O nustatyti rašysenos sutapimai ir skirtumai yra nestabilūs ir neesminiai, nesudaro požymių visumos, pakankamos išvados davimui. Jie yra charakteringi daugelio žmonių rašysenai.

11Pats R. K. nurodė, kad apie R. K. firmos įsteigimą sužinojo 1999-03-04 gavęs šaukimą atvykti į Valstybinę mokesčių inspekciją. Ši firma buvo įsteigta pasinaudojus jo prarastu LR piliečio pasu, kurio jis neteko 1996-05-10 taksi automobilyje. Apie prarastą pasą jis pranešė pasų poskyriui ir jam buvo išduotas naujas LR piliečio pasas LB Nr. ( - ), kurį pats atsiėmė tik 1998 m. gegužės mėnesį. Anksčiau paso jis nepasiėmė, kadangi iki to laiko nebuvo reikalingas asmens dokumentas. R. K. firmos jis nesteigė, kadangi ir taip turėjo darbą. Nuo 1995-08-01 iki 1996-09-10 jis dirbo AB „Lietuvos geležinkeliai“, o nuo 1996-10-01 dirba Lietuvos ir Vengrijos UAB „Brača-sport“. Jis nepažįsta jokios J. K.. Sutuoktinio žodžius patvirtino ir R. K..

12Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodė, kad R. K. firma VSDFV Kauno skyriuje buvo įregistruota 1997-12-16. Pagal LR valstybinio socialinio draudimo j statymą individualių Įmonių savininkai nuo 2010-01-01 turėjo mokėti socialinio draudimo įmokas, kurių R. K. firma nemokėjo ir susidarė 2726,77 Lt įsiskolinimas. Dėl tos priežasties įsiskolinimas buvo pradėtas išieškoti iš R. K. lėšų, nors jis jokios firmos nesteigė.

13Tokiu būdu, baudžiamosiose bylose esantys dokumentai visiškai patvirtina, kad R. K. pasas LV Nr. ( - ) buvo prarastas, o firmą R. K. vardu įregistravo nenustatytas asmuo.

14Įmonės įsteigimas kito asmens vardu, neturint jo sutikimo ir pateikiant suklastotus dokumentus, leidžia daryti išvadą, jog steigėjas turėjo tikslą likti nežinomas, o įmonę įsteigė nusikalstamai veikalai vykdyti. Baudžiamosios bylos tyrimo metu įmonės steigėjas nebuvo nustatytas, juridinio asmens dalyviai ir valdymo organai taip pat nenustatyti.

15Tai rodo, kad R. K. nėra R. K. firmos steigėjas ir savininkas, o tikrasis įmonės steigėjas nesiekė tikrųjų įmonės tikslų, tenkinti privačius interesus, gaunant pelną. Steigėjo tikslai buvo neteisėti, pasireiškiantis mokesčių valstybei vengimu, neteisėtu krovinių gabenimu ir akivaizdžiai prieštaraujantys viešajai tvarkai.

16Tuomet, kai tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai, juridinis asmuo gali būti teismo pripažintas neteisėtai įsteigtu (LR CK 2.114 str. 1 d. 3 p.). Nustatytos baudžiamojoje byloje faktinės aplinkybės patvirtina pagrįstą išvadą, kad tikrieji K. K. firmos steigimo tikslai neteisėti - nuslėpti neteisėtą veiklą, todėl juridinio asmens steigimas pripažintinas neteisėtu.

17Pateikiu įrodymų visuma rodo, kad R. K. firma yra įsteigta neteisėtai, kadangi tikrieji įmonės steigimo tikslai yra neteisėti ir prieštarauja viešajai tvarkai, pažeidžia tuo metu galiojusias juridinio asmens steigimo taisykles. Dėl šių aplinkybių Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojo 1997-12-15 įsakymo Nr. 727 punktas 1.4 dėl R. K. firmos įregistravimo yra neteisėtas ir naikintinas, o R. K. firma, kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ), pripažintina neteisėtai įsteigta nuo jos įregistravimo Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje momento.

18Teismui pripažinus R. K. firmą neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu, įmonė likviduotina LR CK 2.108 str. ir 2.114 str. 2 d. nustatyta tvarka.

19Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Savo poziciją išdėstė atsiliepime į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti (b.l. 59-61). Nurodė, kad ieškovas ieškinyje neišdėstė, kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija, t.y. kokie Rejestro tvarkytojo, kuriam teisės aktais buvo pavesta įmonių registravimo funkcija, veiksmai, registruojant ginčo įmonę, buvo neteisėti ir pažeidžiantys įmonių registravimą reglamentuojančius teisės aktus.

20Atsakovas pabrėžia, kad Rejestro tvarkytojas, registruodamas individualią R. K. įmonę, vadovavosi tuo metu galiojančių teisės aktų nuostatomis, t.y. 1997-12-15 Rejestro tvarkytojo priimtas įsakymas Nr. 727 yra teisėtas ir pagrįstas. Pagal LR įmonių įstatymo 3 straipsnį nuosavybės teisę į įmonę įmonininkas įgyja įmonės steigimo, pirkimo-pardavimo arba kitokių civilinių sandorių pagrindu. Šiuo atveju nuosavybė buvo įgyta steigimo sandoriu ir minėtas įstatymo straipsnis nepažeistas. LR įmonių įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad individuali įmonė privalo turėti firmos vardą, kuriame įvardijamas jos savininkas. Prašyme įsteigti įmonę nurodoma, kad individuali įmonė vadinsis R. K. įmone. Rejestro tvarkytojui buvo pateikti tai pagrindžiantys dokumentai, kuriais netikėti jis neturėjo pagrindo. Taigi Rejestro tvarkytojas veikė teisės aktų nustatyta tvarka. LR įmonių įstatymo 21 straipsnyje nurodoma, kad registruojant įmonę, steigėjas turi pateikti steigėjo pareiškimą įregistruoti įmonę, nurodant jame duomenis, reikalingus įtraukti į rejestrą, taip pat tinkamai įformintus įmonės steigimo dokumentus bei pažymą apie valstybės mokesčių sumokėjimą. Šio straipsnio nuostatos nebuvo pažeistos, nes visi reikalaujami dokumentai buvo pateikti. LR įmonių rejestro įstatymo 4 straipsnis numato, kad rejestre turi būti nurodyti šie registruojamos įmonės duomenys: pavadinimas; rūšis; buveinė (adresas); veiklos pobūdis; atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai, taip pat jų įgalinimai; numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis; įregistravimo data; jeigu registruojamos individualios įmonės, turi būti papildomai nurodyta individualios įmonės savininkų vardai, pavardės ir adresai (firmos vardas ir buveinė). Šio statymo straipsnio nuostatos taip pat nebuvo pažeistos - duomenyse, skirtuose įtraukti į registrą, matyti, kad visi šie duomenys yra. Atsisakyti įregistruoti įmonę galima, jeigu nepateikti šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyti dokumentai arba šie dokumentai neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų. Atsisakymas registruoti įmonę kitokiais motyvais yra neteisėtas (tuo metu galiojusio LR įmonių įstatymo 22 straipsnis). Taigi Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojas kitaip ir negalėjo pasielgti, kaip tik registruoti įmonę. Remiantis išdėstytu, Rejestro tarnybos neteisėtų veiksmų, registruojant ginčo įmonę, nėra.

21Atsakovas pažymėjo, jog dokumentus Rejestro tarnybai pateikė R. K. atstovaujantis advokato padėjėjas A. B., veikiantis 1997-12-08 susitarimo Nr. 44 pagrindu, R. K. firmos steigimo dokumentams paruošti, t.y. ginčo firmos steigimo dokumentai paruošti profesionalaus teisininko, išmanančio įmonių steigimą reglamentuojančius teisės aktus. Ieškinyje teigiama, jog advokato padėjėjui teikiamų dokumentų tikrumas nekėlė abejonių, o asmens, prisistačiusio R. K., pateikto LR piliečio paso nuotrauka, atitiko atėjusio žmogaus išvaizdą. Tai tik patvirtina faktinę aplinkybę, jog Rejestro tarnybai pateikti R. K. firmos steigimo dokumentai atitiko tuo metu galiojusių, aukščiau nurodytų, teisės aktų reikalavimus.

22Ieškovas ieškinio pagrindu, dėl R. K. įmonės pripažinimo neteisėtai įsteigta, nurodė LR CK 2.114 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pagal kurį juridinis asmuo teismo gali būti pripažintas neteisėtai įsteigtu, jei tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai. Faktine aplinkybe, pagrindžiančia minėtą pagrindą, laiko aplinkybę, jog be trečiojo asmens R. K. leidimo nenustatyto asmens buvo pasinaudota ieškovo vardu ir pavarde bei įregistruota individuali R. K. įmonė, nors nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių minėtą aplinkybę.

23Atsakovo vertinimu, remiantis ieškovo pateiktais dokumentais, nėra jokių įrodymų, jog R. K. įmonė buvo steigiama su neteisėtu tikslu arba prieštaraujančiu viešajai tvarkai. Priešingai, prie ieškinio pridėti profesionalaus teisininko parengti įmonės registravimo dokumentai - prašymas registruoti įmonę, registravimo duomenys, dokumentai buveinės adreso pagrindimui gyvenamų patalpų savininko sutikimas) - yra visi reikalingi dokumentai individualiai įmonei registruoti, pagal tuo metu galiojusio LR įmonių rejestro įstatymo 5 straipsnio 1 dalį. Duomenyse, skirtuose įtraukti į rejestrą, nurodytas veiklos pobūdis taip pat nėra prieštaraujantis viešai tvarkai. Taigi Rejestro tvarkytojui nebuvo pagrindo manyti, kad tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai yra neteisėti arba prieštaraujantys viešajai tvarkai. Atsisakyti registruoti įmonę, kai pateikiami registravimui reikalingi dokumentai, vadovaujantis tuo metu galiojusio LR įmonių įstatymo 22 straipsniu, Rejestro tvarkytojas neturėjo teisės, t.y. privalėjo įvykdyti jam įstatymu priskirtą funkciją. Pažymėtina, jog apie R. K. firmos vykdomą neteisėtą veiklą buvo nustatyta baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 iš jos neteisėtų veiksmų, kurie nesutampa su steigimo dokumentuose nurodytu veikos pobūdžiu ir kurių Rejestro tvarkytojas, registruojant ginčo įmonę, neturėjo jokių galimybių numatyti.

24Kadangi tuo metu galiojusiuose norminiuose teisės aktuose nebuvo reikalavimo, kad notaras patvirtintų įmonės steigimo dokumentus pasirašiusių asmenų parašų tikrumą, tai Rejestro tvarkytojas tų funkcijų taip pat nevykdė. Taigi, Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojas, registruodamas įmonę, registravimo procedūros nepažeidė, t.y. Rejestro tvarkytojo kaltės šioje byloje nėra, todėl 1997-12-15 Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo įsakymo Nr. 727 1.4 punktas, dėl R. K. įmonės įregistravimo, neturėtų būti panaikintas.

25Atsakovas pažymi, jog vadovaujantis 2003-11-12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų nuostatų patvirtinimo“ (toliau -Nutarimas), Kauno miesto savivaldybės taryba 2003-12-18 sprendimo Nr. T-536 1 punktu nuo 2004-01-01 likvidavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Rejestro skyrių. Pagal Nutarimo 3.1 punktą į Juridinių asmenų registrą buvo automatiškai perkelti veikiančių juridinių asmenų duomenys. Kadangi Kauno miesto savivaldybės administracija nevykdo juridinių asmenų registravimo funkcijos, ji neturi galimybės šios bylos užbaigti taikiai, t.y. panaikinti ginčijamą Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo įsakymą.

26Atsakovo I. R. K. firmos savininkas R. K., kuris taip pat yra tretysis asmuo byloje, atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje paaiškino, kad kaip R. K. sutinka su prokurorės pareikštu ieškiniu, kad R. K. firma būtų pripažinta neteisėtai įsteigta. Tačiau mano, kad jis neturėtų būti laikomas R. K. firmos atstovu, nes firmos nesteigė, ji įsteigta pasinaudojant jo vardu. Apie firmos steigimą sužinojo gavęs iš Valstybinės mokesčių inspekcijos laišką, kad yra skolingas, tuomet pamatė, kad jo vardu įregistruota firma. Mano, kad buvo pasinaudota jo asmens pasu, kai jis buvo pamestas. Kur pametė pasą neatsimena, tuo laiku dirbo geležinkelyje, važinėjo po visą buvusią Tarybų Sąjungą. Kai grįžo po paskutinės komandiruotės tris mėnesius turėjo atostogų, o kai reikėjo išvažiuoti, įsidarbinti, pasigedo paso. Pas advokatą dėl firmos įsteigimo jis nėjo. Jam šios įmonės nereikėjo, nes jis turėjo nuolatinį darbą. Dėl firmos įsteigimo jo vardu patyrė nuostolių, buvo areštuotos jo sąskaitos.

27Trečiojo asmens VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad juridinio asmens likvidavimo pagrindu gali būti juridinio asmens steigimo pripažinimas negaliojančiu vadovaujantis CK 2.114 straipsniu. CK 2.114 straipsnio 1 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas gali pripažinti juridinį asmenį neteisėtai įsteigtu. Jeigu teismas pagal CK 2.114 straipsnio 1 dalies 3 punktą pripažins, kad R. K. firma buvo įsteigta neteisėtai, ji bus likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

28CK 2.108 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jei likvidavimo pagrindas yra CK 2.106 straipsnio 3 ar 7 punktai, tai iki to laiko, kol juridinio asmens dalyvis paskirs likvidatorių, likvidatoriaus pareigas atlieka Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ įgaliotas Turto fondas CK 2.108 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais atlikti juridinio asmens likvidatoriaus pareigas. Todėl neprieštarauja ieškovo prašymui paskirti Turto fondą R. K. firmos likvidatoriumi, jeigu ji teismo sprendimu bus pripažinta neteisėtai įsteigta (b.l. 48-49).

29Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ prašė nagrinėti bylą nedalyvaujant jų atstovui, sprendimą priimti teismo nuožiūra. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad neturi pagrindo prieštarauti dėl Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojo 1997-12-15 įsakymo Nr. 727 punkto 1.4 panaikinimo bei R. K. firmos pripažinimo neteisėtai įsteigta, nes jiems nėra žinomos jos įsteigimo aplinkybės. Juridinių asmenų registro 2011-12-05 duomenimis R. K. firma įregistruota Kauno m. savivaldybės Rejestro tarnyboje 1997-12-15. R. K. firmos buveinės adresas - ( - ).

30Nurodė, kad VĮ „Registrų“ centras ir jo filialai nėra savivaldybių rejestro skyrių teisių ir pareigų perėmėjai. Juridinių asmenų registras įsteigtas LR Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nutarimas) ir veikti pradėjo nuo 2004-01-01 (Nutarimo 7 p.). VĮ Registrų centrui buvo perduotos tik veikiančių (nelikviduotų) juridinių asmenų bylos ir automatiškai perkelti duomenys iš Juridinių asmenų registro įstatymo 2 straipsnyje išvardintų institucijų sukauptų informacinių sistemų į Juridinių asmenų registro duomenų banką. Vykdant Nutarimo 3.1. p., į Juridinių asmenų registrą automatiškai perkelti šie juridinių asmenų duomenys: kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), veikla, teisinis statusas, duomenys apie vadovą, įregistravimo data. Akivaizdu, kad VĮ „Registrų centro“ Kauno filialo Juridinių asmenų registro tvarkytojas negalėjo patikrinti, ar registruojant 1997 metais R. K. firmą šio asmens pasas buvo „teisėtas ir galiojantis“.

31Juridinis asmuo gali būti pripažintas neteisėtai įsteigtu tik teismo, jei tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai (CK 2.114 str, 1 d. 3 p.). Kai teismas pripažįsta juridinio asmens įsteigimą neteisėtu, juridinis asmuo turi būti likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka (CK 2.114 str. 2 d., 2.106 str. 7 p. ir 2.108 str. 5 p.). Teisės aktai neleidžia išbraukti juridinio asmens iš Juridinių asmenų registro be likvidavimo procedūros (b.l. 52-54).

32Tretysis asmuo Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prašė nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau -VMI prie FM) duomenimis R. K. firma (įmonės JAR kodas - ( - )), registruota adresu: ( - ), mokestinės nepriemokos neturi, R. K., kaip esantis neribotos civilinės atsakomybės R. K. firmos savininkas, biudžetui neskolingas (b.l.57).

33Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atstovo neatsiuntė, atsiliepimo nepateikė ir savo pozicijos neišdėstė.

34Ieškinys tenkintinas.

35Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiagos nustatyta, kad 1999 m. birželio 28 d. Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nusikaltimų tyrimo skyriuje buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 07-1-278-99 pagal tuo metu galiojusio baudžiamojo kodekso 323 str. 1 d. dėl to, kad R. K. firmos savininkas R. K. nuo įmonės steigimo dienos, t.y. 1997 m. gruodžio mėn. neteikė Valstybinei mokesčių inspekcijai finansinės atskaitomybės dokumentų, sąmoningai nevedė įmonės buhalterinės apskaitos, tokiu būdu apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, ir dėl to nėra galimybės nustatyti įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapas Nr. 1).

36Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo 1997 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 727 buvo įregistruota individuali įmonė - R. K. firma, kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ). Įmonės savininku nurodytas R. K., gyvenantis ( - ). (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1 -278-99 medžiaga, b.l. 32 -34.). Prašymą įregistruoti juridinį asmenį – naujai steigiamą individualią (personalinę) įmonę Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybai 1997-12-09 pasirašė R. K.. Kartu su prašymu buvo pateikti ir kiti įmonės įregistravimui reikalingi duomenys: patalpų savininkės J. K. sutikimas dėl R. K. firmos buveinės adreso ir veiklos vykdymo vietos jai priklausančiame bute, esančiame ( - ), taip pat mokesčio už individualios įmonės įregistravimą kvitas bei duomenys įtraukimui į rejestrą (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1 -278-99 medžiaga, lapai Nr. 26-31).

37Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta aplinkybė, kad R. K. 1996-06-17 buvo praradęs savo LR piliečio pasą LV Nr. 688035, išduotą 1993-07-30, kuriuo pasinaudojęs tyrimo metu nenustatytas asmuo 1997-12-15 įsteigė R. K. firmą. Pats R. K. jokios įmonės neįregistravo ir jokios veiklos nevykdė, todėl Valstybinei mokesčių inspekcijai ir negalėjo pateikti jokių R. K. firmos finansinės atskaitomybės dokumentų. Apie savo LR piliečio paso LV Nr. ( - ) praradimą R. K. 1996-09-10 pranešė Kauno miesto Panemunės pasų poskyriui ir 1996-10-17 jam vietoj prarastojo buvo išduotas naujas LR piliečio pasas LB Nr. ( - ), kuris galiojo R. K. firmos įsteigimo metu (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai 12-13, 36-38). Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu R. K. nurodė, kad apie R. K. firmos įsteigimą sužinojo 1999-03-04 gavęs šaukimą atvykti į Valstybinę mokesčių inspekciją. Ši firma buvo įsteigta pasinaudojus jo prarastu LR piliečio pasu, kurio jis neteko 1996-05-10 taksi automobilyje. R. K. firmos jis nesteigė, kadangi ir taip turėjo darbą. Nuo 1995-08-01 iki 1996-09-10 jis dirbo AB „Lietuvos geležinkeliai“, o nuo 1996-10-01 dirba Lietuvos ir Vengrijos UAB „Brača-sport“. Jis nepažįsta jokios J. K. (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 92-95, ). Analogiškas aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu nurodė ir R. K. sutuoktinė R. K. (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 14, 15).

38Ikiteisminio tyrimo metu buvo tiriama ir nustatinėjama, kas įregistravo individualią R. K. įmonę ir kas vykdė komercinę - ūkinę veiklą minėtos įmonės vardu. Nustatyta, kad faktinis R. K. įmonės steigėjas, prisistatęs R. K., pavedė advokato A.V. K. kontoroje tuo metu dirbusiam advokato padėjėju A. B. pateikti įmonės steigimo dokumentus Kauno m. savivaldybės rejestro tarnybai ir įregistravus įmonę paimti įmonės registravimo pažymėjimą. Iš A. B. liudytojo apklausos matyti, kad R. K. prisistatę asmuo, kurio išvaizdos neįsidėmėjo, pateikė jam LR piliečio pasą, kurio nuotrauka atitiko atėjusio žmogaus išvaizdą. Jam taip pat buvo pateiktas J. K. pareiškimas-sutikimas jos patalpose registruoti firmą. Abejoti šių dokumentų tikrumu tuo metu advokato padėjėjui pagrindo nebuvo. Jis kompiuteriu surašė tik prašymą Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojui įregistruoti firmą, kurį pasirašė asmuo, prisistatęs R. K.. Surinkęs reikiamus dokumentus, 1997-12-09 A. B. juos nunešė Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojui, o įregistravus firmą 1997-12-15 juos paėmė ir perdavė tam asmeniui. Pastarasis liko skolingas advokato padėjėjui už dokumentų ruošimą 120 Lt., kadangi neatsiskaitė pagal susitarimą (Priedas Nr. 1. Baudžiamosios bylas Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 21-22, 31).

39Tai pat nustatyta, kad J. K.. a.k. ( - ) kurios vardu surašytas 1997-12-08 sutikimas jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ), įregistruoti R. K. firmą, iš viso neegzistuoja. (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapas Nr. 91 ir civ. bylos 28 l.).

40Iš VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011-09-21 pateikto rašto Nr. (3. 7.2.) S-2231 ir Registro išrašo matyti, jog nuo 1982-01-18 nekilnojamasis turtas adresu ( - ), priklauso V. S. (iki 1948-04-20 buvusiai V. K.) - R. K. motinai, kuri jokio sutikimo registruoti firmą nėra davusi. Be to, butas Nr. 1 šiuo adresu kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas neįregistruotas (civ. bylos 9-11 l.).

41Be to, Kauno m. 6-ojo notarų biuro notarė J. R. paaiškino, jog notare dirba nuo 1993 metų. Šiuo metu ji dirba Kauno miesto Notarų biure Nr. 6 ir niekada nėra dirbusi antrame biure. 1997-12-08 J. K. pareiškimas-sutikimas patvirtintas ne jos, notarės J. R. parašu ir anspaudu, registracijos skaičiai ir teksto šriftas skiriasi nuo jos rašomų. Todėl notarė užtikrino, jog tame dokumente jos parašas ir anspaudas yra suklastoti. (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 18, 19).

42Iš ikiteisminio tyrimo metu atliktos 1999 m. rugsėjo 28 d. rašysenos ekspertizės akto Nr. 1999 išvadų matyti, kad nustatyti, kas tyrimui pateiktuose dokumentuose išpildė rankraštinį tekstą „R. K.“ ir išpildė parašus, nebuvo galimybės, kadangi tiriamieji parašai yra sugalvoti, turi mažą grafinės medžiagos kiekį, susideda iš kelių kilpinių, kampinių beraidinių elementų, nukreiptų įvairiomis kryptimis, ir juose neužsifiksavo asmens, pildžiusio parašus rašymo įgūdžiai. O nustatyti rašysenos sutapimai ir skirtumai yra nestabilūs ir neesminiai, nesudaro požymių visumos, pakankamos išvados davimui. Jie yra charakteringi daugelio žmonių rašysenai (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-27H-99 medžiaga, lapai Nr. 107-109).

43Nenustačius dokumentus suklastojusio ir neteisėtai įmonę įregistravusio asmens, tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 1999 m. rugsėjo 28 d. buvo sustabdytas iki bus nustatytas asmuo trauktinas baudžiamojon atsakomybėn, o 2010-09-30 suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ikiteisminis tyrimas byloje buvo nutrauktas (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 3, 37, 38, 93-95, 148, 150).

44Atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 taip pat buvo nustatyta, jog R. K. firma 1998 m. vasario 25 d. pirko 20 vnt. sąskaitų-faktūrų ir eksportavo prekių - elektros skydų už 11,235.00 Lt, tačiau jokių mokesčių nemokėjo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė jokių buhalterinės apskaitos dokumentų (Baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99 medžiaga, lapai Nr. 12-13, 69-91). Tai įrodo, jog įmonė buvo įsteigta nusikalstamai veiklai vykdyti.

45Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2011-08-30 rašte Nr. 10.V-9633(2.39) su priedais nurodė, kad R. K. firma VSDFV Kauno skyriuje buvo įregistruota 1997-12-16. Pagal LR valstybinio socialinio draudimo įstatymą, individualių įmonių savininkai nuo 2010-01-01 turėjo mokėti socialinio draudimo įmokas, kurių R. K. firma nemokėjo ir susidarė 2726,77 Lt įsiskolinimas. Dėl tos priežasties įsiskolinimas buvo pradėtas išieškoti iš R. K. lėšų. Mokėjimo nurodymai buvo atšaukti 2010-08-04, gavus Kauno m. apylinkės prokuratūros raštą, tačiau VSDFV Kauno skyrius neturi teisinio pagrindo neskaičiuoti VSD įmokų R. K. firmai, kol įmonė nėra pripažinta neteisėtai įsteigta ir likviduota (civ. bylos 14-21).

46Aptarti baudžiamojoje byloje surinkti duomenys patvirtina, kad R. K. pasas LV Nr. ( - ), išduotas 1993-07-30, buvo prarastas 1996 m. Naujas pasas R. K. išduotas 1996-10-17 (civ. b.l. 13). Tai reiškia, kad 1997 m. gruodžio 9 d. Kauno m. savivaldybės rejestro tarnybos darbuotojams įtraukimui į rejestrą buvo pateikti R. K. negaliojančio paso duomenys. Kadangi R. K. firma įregistruota nenustatyto asmens, pasinaudojant negaliojančiu R. K. pasu, kitais akivaizdžiai suklastotais dokumentais (J. K. sutikimu), darytina išvada, kad R. K. nėra R. K. firmos steigėjas ir savininkas.

47R. K. firmos įsteigimas neturint jo sutikimo ir pateikiant suklastotus dokumentus pažeidžia tuo metu galiojusias juridinio asmens steigimo taisykles, nes pats R. K. pareiškimo įregistruoti įmonę nepateikė, tikrasis steigėjas tikrojo įmonės savininko nenurodė, todėl pažeidė tuo metu galiojusio LR Įmonių įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 1997-10-24) 3. 7 ir 21 str., LR įmonių rejestro įstatymo (1990-07-31 įstatymo Nr. 1440 redakcija, galiojusi nuo 1997-01-09) 5 str. dėl registravimo dokumentų pateikimo. Nors šiuo atveju formaliai ir buvo pateikti nurodyti dokumentai, tačiau jie buvo pateikti suklastoti. Taip pat pažeistas tuo metu galiojusio Civilinio kodekso 30 straipsnis dėl juridinio asmens buveinės, kadangi baudžiamosios bylos duomenimis R. K. firmos nurodytu adresu Kaune, Kranto 19-oji g. 11-1 niekada nebuvo. Dėl šių aplinkybių Kauno miesto savivaldybės Rejestro tvarkytojo 1997-12-15 įsakymo Nr. 727 1.4 punktas dėl R. K. firmos įregistravimo yra neteisėtas ir naikintinas, o R. K. firma, kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ), vadovaujantis LR CK 2.114 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. pripažintina neteisėtai įsteigta nuo jos įregistravimo Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje momento.

48Teismas visiškai sutinka ir su ieškovo argumentais, jog visos paminėtos įmonės steigimo aplinkybės rodo, kad tikrasis įmonės steigėjas nesiekė tikrųjų įmonės tikslų, o jo tikslai buvo neteisėti, pasireiškiantis mokesčių valstybei vengimu, neteisėtu krovinių gabenimu ir kt.

49Kadangi nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tikrieji K. K. firmos steigimo tikslai buvo neteisėti, todėl juridinio asmens steigimas pripažintinas neteisėtu. (LR CK 2.114 str. 1 d. 3 p.).

50Teismui pripažinus R. K. firmą neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu, įmonė likviduotina LR CK 2.108 str. ir 2.114 str. 2 d. nustatyta tvarka.

51Pilnai patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos) atsižvelgiant į bylos pobūdį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais iš atsakovų nepriteistinos CPK 93 str. 4 d.).

52Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 271 straipsniais,

Nutarė

53Ieškinį tenkinti.

54Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos Rejestro tvarkytojo 1997 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 727 „Dėl individualių (personalinių) įmonių Įregistravimo (įtraukimo į rejestrą)" 1.4 punktą dėl R. K. firmos, įmonės kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ), įregistravimo.

55Pripažinti juridinį asmenį - individualią įmonę - R. K. firmą, įmonės kodas ( - ), registravimo numeris ( - ), buveinės adresas ( - ), neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jo įregistravimo Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybos rejestre momento ir jį likviduoti.

56R. K. firmos likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą, įmonės kodas 110073154, adresas Vilniaus g. 16, Vilnius.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 3. Ieškovas nurodė ieškinyje ir jo atstovė paaiškino teisme, kad Kauno miesto... 4. Kauno miesto savivaldybės Rejestro tarnybai 1997-12-09 buvo pateiktas R. K.... 5. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog R. K. 1996-06-17 buvo praradęs savo LR... 6. Be to, baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 buvo nustatyta, jog R. K. firma... 7. J. K.. a.k. ( - ) kurios vardu surašytas 1997-12-08 sutikimas jai nuosavybės... 8. Minėtą J. K. 1997-12-08 sutikimą ,,patvirtinusi“ Kauno m. 6-ojo notarų... 9. A. B., dirbantis advokato A.V. K. kontoroje advokato padėjėju, tiesiogiai... 10. 1999 m. rugsėjo 28 d. ekspertizės akte Nr. 1999 nustatyti, kas tyrimui... 11. Pats R. K. nurodė, kad apie R. K. firmos įsteigimą sužinojo 1999-03-04... 12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodė, kad R. K.... 13. Tokiu būdu, baudžiamosiose bylose esantys dokumentai visiškai patvirtina,... 14. Įmonės įsteigimas kito asmens vardu, neturint jo sutikimo ir pateikiant... 15. Tai rodo, kad R. K. nėra R. K. firmos steigėjas ir savininkas, o tikrasis... 16. Tuomet, kai tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba... 17. Pateikiu įrodymų visuma rodo, kad R. K. firma yra įsteigta neteisėtai,... 18. Teismui pripažinus R. K. firmą neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu,... 19. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį... 20. Atsakovas pabrėžia, kad Rejestro tvarkytojas, registruodamas individualią R.... 21. Atsakovas pažymėjo, jog dokumentus Rejestro tarnybai pateikė R. K.... 22. Ieškovas ieškinio pagrindu, dėl R. K. įmonės pripažinimo neteisėtai... 23. Atsakovo vertinimu, remiantis ieškovo pateiktais dokumentais, nėra jokių... 24. Kadangi tuo metu galiojusiuose norminiuose teisės aktuose nebuvo reikalavimo,... 25. Atsakovas pažymi, jog vadovaujantis 2003-11-12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.... 26. Atsakovo I. R. K. firmos savininkas R. K., kuris taip pat yra tretysis asmuo... 27. Trečiojo asmens VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovas į teismo posėdį... 28. CK 2.108 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jei likvidavimo pagrindas yra CK 2.106... 29. Tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ prašė nagrinėti bylą... 30. Nurodė, kad VĮ „Registrų“ centras ir jo filialai nėra savivaldybių... 31. Juridinis asmuo gali būti pripažintas neteisėtai įsteigtu tik teismo, jei... 32. Tretysis asmuo Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prašė... 33. Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 34. Ieškinys tenkintinas.... 35. Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos Nr. 07-1-278-99... 36. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad Kauno miesto... 37. Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta aplinkybė, kad R. K. 1996-06-17... 38. Ikiteisminio tyrimo metu buvo tiriama ir nustatinėjama, kas įregistravo... 39. Tai pat nustatyta, kad J. K.. a.k. ( - ) kurios vardu surašytas 1997-12-08... 40. Iš VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011-09-21 pateikto rašto Nr. (3. 7.2.)... 41. Be to, Kauno m. 6-ojo notarų biuro notarė J. R. paaiškino, jog notare dirba... 42. Iš ikiteisminio tyrimo metu atliktos 1999 m. rugsėjo 28 d. rašysenos... 43. Nenustačius dokumentus suklastojusio ir neteisėtai įmonę įregistravusio... 44. Atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-278-99 taip pat... 45. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2011-08-30 rašte... 46. Aptarti baudžiamojoje byloje surinkti duomenys patvirtina, kad R. K. pasas LV... 47. R. K. firmos įsteigimas neturint jo sutikimo ir pateikiant suklastotus... 48. Teismas visiškai sutinka ir su ieškovo argumentais, jog visos paminėtos... 49. Kadangi nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tikrieji K. K. firmos... 50. Teismui pripažinus R. K. firmą neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu,... 51. Pilnai patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis, nuo... 52. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 271 straipsniais,... 53. Ieškinį tenkinti.... 54. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės Rejestro... 55. Pripažinti juridinį asmenį - individualią įmonę - R. K. firmą, įmonės... 56. R. K. firmos likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą,... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...