Byla e2FB-15059-647/2018
Dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančio R. K. bankroto administratoriaus UAB „UBC“ prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo,

Nustatė

31. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutarta iškelti pareiškėjui R. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), bankroto bylą. Paskirti R. K. bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, į. k. 303266646, buv. Gedimino g. 30-1A, LT-44319 Kaunas.

42. 2016 m. lapkričio 28 d. teismo nutartimi nutarta patvirtinti bankrutuojančio pareiškėjo R. K. (a. k. ( - ) kreditorių sąrašą bei kreditorių finansinius reikalavimus 144947,36 Eur sumai (kurie vėliau buvo patikslinti), o 2017 m. kovo 21 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens R. K. mokumo atkūrimo planą, patvirtintą 2017-02-27 bankrutuojančio R. K. antrajame kreditorių susirinkime.

53. 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarta atstatydinti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, į. k. 303266646, iš bankrutuojančio fizinio asmens R. K., a. k. ( - ) bankroto administratoriaus pareigų, paskirti naujuoju fizinio asmens R. K., a. k. ( - ) bankroto administratoriumi UAB „UBC“ (į. k. 220634220, buv. Aukštaičių g. 6, Vilnius, adresas korespondencijai – Konstitucijos pr. 15/5, korpusas C, biuras 70, Vilnius, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 209, tel. (8 5) 233 98 55).

64. 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nutarta patikslinti bankrutuojančio fizinio asmens R. K. (a. k. ( - ) kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, t. y. įtraukti į bankrutuojančio fizinio asmens R. K. (a. k. ( - ) antros eilės kreditorių sąrašą Z. G. (a. k. ( - ) su 9 809,54 Eur (devynių tūkstančių aštuonių šimtų devynių eurų 54 ct) finansiniu reikalavimu, UAB „Arnoldo automobiliai“ (į. k. 223534150) su 13 732,52 Eur finansiniu reikalavimu (trylikos tūkstančių septynių šimtų trisdešimt dviejų eurų 52 ct) bei Vilniaus rajono policijos komisariatą (į. k. 191011178) su 11,58 Eur (vienuolikos eurų 58 ct) finansiniu reikalavimu.

75. 2018 m. gruodžio 12 d. teisme gautas bankrutuojančio R. K. patikslintas mokumo atkūrimo planas, kreditorių susirinkimų protokolai ir bankroto administratoriaus išvada dėl bankrutuojančio fizinio asmens patikslinto mokumo atkūrimo plano, taip pat bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą.

8Prašyme bankroto administratorius nurodė, kad 2018 m. gruodžio 7 d. įvyko R. K. pakartotinis kreditorių susirinkimas. Susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė pritarti patikslintam R. K. mokumo atkūrimo plano projektui. Vadovaudamiesi FABĮ 25 str. 10 d. teikia teismui R. K. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5 su priedais. Bankroto administratorius UAB „UBC“ išsamiai susipažinęs su fizinio asmens R. K. patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu, daro išvadą, jog R. K. patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas atitinka visus FABĮ 7 str. nurodytus reikalavimus, yra išsamus, paremtas ekonominiais skaičiavimais, pažeidimų, numatytų FABĮ 8 str. 7 d., nenustatyta. Taigi R. K. patikslintas mokumo atkūrimo planas turėtų būti tvirtinamas.

9Mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

106. Teismui pateiktame patikslintame bankrutuojančio fizinio asmens R. K. mokumo atkūrimo plane numatyta: maksimali galima Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme (toliau - LR FABĮ) numatyta plano įgyvendinimo trukmė – 3 metai; nemokumą sukėlusios priežastys; lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti per bankroto procesą; bankrutuojančio asmens turimas nekilnojamasis / kilnojamasis turtas; kitos priemonės, skirtos mokumui atkurti; skolininkui per mėnesį būtiniems poreikiams reikalingos lėšos; bankroto administravimo išlaidų suma bei atlyginimas bankroto administratoriui; kreditorių sąrašas, bendra kreditorinių įsiskolinimų suma – 168 501,00 Eur, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas ir kita. Patikslintame mokumo atkūrimo plane nurodyti 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo nutartimi į bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių sąrašą įtraukti kreditoriai.

117. Bankroto administratoriaus UAB „UBC“ 2018-11-07 išvadoje nurodoma, kad patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas atitinka LR FABĮ 7 straipsnio reikalavimus.

128. Kaip matyti iš bankrutuojančio R. K. 2018-12-07 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5, nutarta pritarti patikslintam R. K. mokumo atkūrimo planui. Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (FABĮ 25 str. 9 d.), kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu.

139. Pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės nebuvo pateikta. Kreditoriai raštu balsavo dėl visų susirinkimo darbotvarkės klausimų ir 1 darbotvarkės klausimu dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo balsų dauguma nutarė patvirtinti pateiktą mokumo atkūrimo planą.

1410. Didžiausias kreditorius – hipotekos kreditorius AB „Šiaulių bankas“ pritarė patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimui.

1511. Kai teismas priima nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas FABĮ nustatyta tvarka (FABĮ 23 straipsnio 9 dalis). Teismas, įvertinęs pateiktame plane numatytas priemones, bankroto administratoriaus pateiktus ir byloje esančius duomenis apie skolininko gaunamų pajamų ir numatomų išskaitų santykį, kreditorių sąrašą, jų reikalavimų tenkinimo grafiką, reikalingų išlaidų būtiniems poreikiams tenkinti duomenis, įsiskolinimų susidarymo aplinkybes, skolininko turimą turtą, jo elgesį, numatomą administravimo išlaidų sumą, iš kreditorių neprieštaravimą tvirtinamam planui, sprendžia, kad pateiktas bankrutuojančio fizinio asmens patikslintas mokumo atkūrimo planas atitinka LR FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, yra realus, įgyvendinamas, užtikrina skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyrą, todėl tvirtinamas.

1612. Teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją (FABĮ 8 str. 12 d.).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 10 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

18Patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens R. K. patikslintą mokumo atkūrimo planą (pagal 2018-11-02 projektą), patvirtintą 2018-12-07 bankrutuojančio R. K. pakartotiniame kreditorių susirinkime.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai