Byla eI-7001-362/2019
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, nedalyvaujant pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovui, nedalyvaujant atsakovei V. B.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašymą atsakovei V. B. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau tekste – ir pareiškėja) su prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės V. B. 711,13 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

5Pareiškėja prašyme nurodė, kad atsakovei pareiga mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kyla vadovaujantis žemiau nurodytų teisės aktų pagrindais. Pakruojo rajono savivaldybėje, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015-01-01 vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) 2014-11-20 sprendimas Nr. T-359 „Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą“. Ginčo laikotarpiu, Pakruojo rajono savivaldybėje vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdoma vadovaujantis Tarybos 2013-08-22 sprendimu Nr. T-220, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą naujos redakcijos nuostatais, galiojusiais iki 2017-04-06, Tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-102, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, 2016-02-22 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-158 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo tvarkos aprašu.

6Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

7Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Pakruojo rajono savivaldybėje reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013-07-18 sprendimu Nr. T-220 patvirtinti „Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai“, galioję iki 2017-04-05 (toliau – 2013 m. nuostatai), bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-102 patvirtinti „Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai“ (toliau – 2017 m. nuostatai).

8Atsakovė V. B. yra skolinga pareiškėjai biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija 711,13 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

9Atsakovė V. B. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pateiktą pareiškimą nepateikė, apie teismo posėdį, jo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

10Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

12Atsakovė V. B. gyvena (jos gyvenamoji vieta deklaruota) Pakruojo rajono savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje ir pagal nuostatų 4.2 punktą ji yra vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pažymos matyti, kad atsakovės įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31 yra 711,13 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (LR CK 59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjai (LR CK 6.38 str.).

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14Pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės V. B., a. k. ( - ) pareiškėjai Pakruojo rajono savivaldybės administracija 711,13 Eur (septyni šimtai vienuolika Eur 13 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

15Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai