Byla 2-13339-329/2012
Dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrame sutuoktinių turte

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant pareiškėjų V. G. atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei ir AB „Linas Agro“ atstovui Dainiui Pundinui, nedalyvaujant pareiškėjui V. G. ir suinteresuotiems asmenims antstoliui Regimantui Budreikai, A. G., R. S., UAB „Baltic Agro“, Kauno rajono ŽŪB „Striūna“, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. G. ir AB „Linas Agro“ pareiškimus suinteresuotiems asmenims Regimantui Budreikai, A. G., R. S., UAB „Baltic Agro“, Kauno rajono ŽŪB „Striūna“ dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrame sutuoktinių turte ir

Nustatė

2pareiškėjas V. G. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti jo turto dalį bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine A. G., nustatant, kad jam priklauso ½ dalis žemės sklypo 10,80 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 55 200 Lt vertės; ½ dalis žemės sklypo 2,0 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ dalis pastato-mechaninių dirbtuvių, 654,52 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); ½ dalis pastato-arkinio sandėlio, 519,16 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); nurodo, kad 2,0 ha žemės sklypo ir minėtų dviejų pastatų bendra vertė 81 120 Lt (3-5 b.l.).

3Pareiškėjas AB „Linas Agro“ kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti skolininko V. G. turto dalį bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine A. G., nustatant, kad skolininkui V. G. priklauso 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 55 200 Lt vertės; 2.000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 8420 Lt vertės; 9/504 dalys pastato-mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), 4540 Lt vertės, viso 68 160 Lt vertės (52-54 b.l.).

4Pareiškėjo V. G. atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko pareiškime išdėstytas aplinkybes bei reikalavimus ir paaiškino, kad pareiškėjo atžvilgiu antstolis R.Budreika vykdo išieškojimą vykdomojo dokumento Nr.2-870-153/2006 05 11 ir vykdomojo įrašo Nr.9844/2010 12 09 pagrindu atitinkamai išieškotojų R. S. ir Kauno r. ŽŪB „Striūna“ naudai. Taip pat iš skolininko V. G. išieškojimą vykdo ir antstoliai S.Užkuraitis išieškotojo AB „Linas Agro“ naudai bei A.Adomaitienė išieškotojo UAB „Baltic Agro“ naudai. Vykdant išieškojimą, antstolis R.Budreika areštavo skolininkui ir jo sutuoktinei priklausantį turtą : 10,80 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, 2,0 ha žemės sklypą, pastatą-mechanines dirbtuves ir pastatą-arkinį sandėlį. Kadangi antstolio areštuotas turtas yra įgytas santuokos metu, o skolininkui priklausanti turto dalis bendrame turte nėra nustatyta, todėl 2012 06 28 antstolis pasiūlė kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą dėl jam priklausančios turto dalies nustatymo. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad atsižvelgdamas į kreditorių išsakytą nuomonę išieškojimą nukreipti į žemės sklypus, pareiškėjas siūlo nustačius, kad jam priklauso ½ dalis santuokoje įgyto turto, paskirti jam nuosavybėn abu žemės sklypus, o jo sutuoktinei A. G. paskirti pastatus.

5Pareiškėjo AB „Linas Agro“ atstovas teismo posėdyje nurodė, kad palaiko savo pareiškime išdėstytas aplinkybes bei reikalavimus ir paaiškino, kad jo naudai iš skolininko V. G. vykdomas skolos išieškojimas pagal pateiktus antstoliui Panevėžio m. 5-ojo notarų biuro vykdomuosius įrašus Nr.8338 ir Nr.8339. Antstolis areštavo skolininko turtą, įgytą santuokos metu: 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą 55 200 Lt vertės; 2.000 ha ploto žemės sklypą 8420 Lt vertės; pastatą-mechanines dirbtuves 50 400 Lt vertės, pastatą-arkinį sandėlį 22 300 vertės, iš viso areštavo turto už 136 320 Lt. Teigia, kad 2012 06 28 gavo iš antstolio siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko V. G. turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Kadangi skolininkui priklauso ½ dalis šio turto, t.y. turto už 68 160 Lt, todėl prašo nustatyti, kad skolininkui priklauso 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas 55 200 Lt vertės; 2.000 ha ploto žemės sklypas 8420 Lt vertės ir 9/504 dalys pastato-mechaninių dirbtuvių 4540 Lt vertės. Likusį turtą paskirti skolininko sutuoktinei A. G.. Pareiškėjo atstovas teigė, kad teismas negali šioje byloje nustatyti naudojimosi tvarkos dalinamu turtu, kadangi tuo būtų pažeistos skolininko sutuoktinės ir kito būsimo savininko interesai.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ pateikė atsiliepimą į skolininko pareiškimą, kuriame prašo pareiškimą palikti nenagrinėtu kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui, kadangi Kauno rajono apylinkės teisme jau nagrinėjama byla pagal išieškotojo AB „Linas Agro“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo (112-113 b.l.). Pateiktame atsiliepime į pareiškėjo AB „Linas Agro“ pareiškimą nurodė, kad sutinka su kreditoriaus AB „Linas Agro“ reikalavimu (103-105 b.l.). Suinteresuoto asmens UAB „Baltic Agro“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir nurodė, kad palaiko atsiliepime į AB „Linas Agro“ pareiškimą išdėstytą nuomonę, o taip pat prašo patenkinti skolininko V. G. pareiškimą (121-122 b.l.).

7Suinteresuotas asmuo antstolis Regimantas Budreika pateiktame atsiliepime į skolininko V. G. pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinku ir prašo skolininko dalį bendrame turte nustatyti taip, kad būtų galima iš jos išieškoti ir kad būtų nustatyta naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarka (30 b.l.). Antstolis į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

8Suinteresuoti asmenys A. G., R. S., Kauno r. ŽŪB „Striūna“ atsiliepimų į pareiškimus nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

9Prašymai tenkintini dalinai.

10Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir pareiškėjų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad antstolis R. Budreika vykdomojoje byloje Nr. 0085/10/02949 vykdo 401 244 Lt skolos išieškojimą iš skolininko V. G. išieškotojui Kauno raj. ŽŪB „Striūna“ pagal Kauno miesto 22-ojo notaro biuro notarės išduotą vykdomąjį įrašą.

11Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr.0085/10/02949 medžiagos matyti, kad antstolis R.Budreika taip pat vykdo išieškojimą vyk.byloje Nr.0085/10/00202 iš skolininko V. G. išieškotojo R. S. naudai, prie antstolio R.Budreikos vykdomo išieškojimo prisijungė ir antstolis S.Užkuraitis, vykdęs išieškojimą iš skolininko V. G. išieškotojo AB „Linas Agro“ naudai, o taip pat skolos išieškojimą iš V. G. kreditoriaus UAB „Baltic Agro“ naudai vykdo antstolė A.Adomaitienė.

12Antstolis Regimantas Budreika vykdydamas išieškojimą areštavo nekilnojamąjį skolininko V. G. ir jo sutuoktinės A. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą ir pasiūlė skolininkui ir išieškotojams kreiptis į teismą dėl skolininko dalies nustatymo bendrame sutuoktinių turte.

13Antstolio pasiūlymu pagal CPK 667 str. 1 d. skolininkas V. G. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, o išieškotojas AB „Linas Agro“ -į Kauno rajono apylinkės teismą su pareiškimais dėl skolininko V. G. dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo.

14Kauno apygardos teismo pirmininkas 2012 09 18 nutartimi sujungė civilines bylas: Kauno rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-2240-800/2012 pagal išieškotojo AB „Linas Agro“ pareiškimą ir Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-13339-329/2012 pagal skolininko V. G. pareiškimą (49-50 b.l.).

15Vykdymo procese antstolis 2011 01 06 ir 2012 05 28 turto arešto aktais areštavo skolininkui ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 55 200 Lt vertės; 2) 2.000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 8420 Lt vertės; 3) pastatą-mechanines dirbtuves 654,52 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), 50 400 Lt vertės; 4) pastatą-arkinį sandėlį 519,16 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 22 300 Lt vertės. Iš viso areštavo turto už 136 320 Lt (12-13, 18-19 b.l., prijungtos vykdomosios bylos Nr.0085/10/02949 medžiaga). Areštuoto turto vertė nustatyta, antstoliui paskyrus turto vertinimo ekspertizes (9-11 b.l., prijungtos vykdomosios bylos Nr.0085/10/02949 medžiaga).

16Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Antstolis 2012 06 28 patvarkymu pasiūlė vykdymo proceso dalyviams iki 2012 07 17 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo (8 b.l.). Šią teisę pareiškėjai realizavo.

17Skolininko V. G. ir A. G. santuoka sudaryta 1978 10 14 (7 b.l.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinės duomenų bazės išrašų matyti, kad vykdymo procese antstolio areštuotas turtas, kurio bendra vertė 136 320 Lt, yra įgytas skolininko ir jo sutuoktinės santuokos metu (15-17 b.l.), todėl šis turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas). CK 3.117 straipsnyje įtvirtina sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, o faktinių duomenų, leidžiančių nukrypti nuo lygių turto dalių principo, nėra. Esant šioms aplinkybėms, teismas nustato, kad skolininkui V. G. priklauso ½ dalis, t.y. už 68 160 Lt, antstolio areštuoto turto, kuris yra bendra jungtinė nuosavybė su skolininko sutuoktine.

18Ginčo, jog areštuotas turtas yra bendroji jungtinė skolininko V. G. ir suinteresuoto asmens A. G. nuosavybė nėra. Tačiau pareiškėjai skirtingai prašo paskirti konkretų turtą skolininkui, nustačius, kad jam priklauso ½ dalis viso turto: skolininkas prašo jam paskirti 10,80 ha ploto ir 2,0 ha ploto žemės sklypus, o jo sutuoktinei paskirti pastatą-mechanines dirbtuves ir pastatą-arkinį sandėlį; išieškotojas AB „Linas Agro“ prašo skolininkui paskirti 10,80 ha ploto ir 2,0 ha ploto žemės sklypus bei 9/504 dalis pastato-mechaninių dirbtuvių, likusį turtą paskirti skolininko sutuoktinei.

19Teismas nesutinka su pareiškėjų siūloma skolininko turto dalies nustatymo tvarka, remdamasis tokiais argumentais: paskyrus skolininkui du žemės sklypus, o jo sutuoktinei – du pastatus, skolininkui atitektų turto už 63 620 Lt, tokiu atveju būtų pakankamai žymiai nukrypta nuo sutuoktinių lygių dalių, nes jam tektų 4540 Lt turto mažiau ir tuo būtų pažeisti kreditorių interesai; taikant išieškotojo siūlomą variantą, būtų apsunkintas 2,0 ha žemės sklypo ir 9/504 idealiųjų dalių mechaninių dirbtuvių realizavimas. Byloje nepateikta duomenų, kad pastate-mechaninėse dirbtuvėse būtų patalpa, atitinkanti 9/504 dalis statinio, kurio bendras plotas 654,52 kv.m., ir kurią galima būtų paskirti skolininkui, o ta aplinkybė, kad 2,2 ha žemės sklypas bus priverstinai realizuojamas su statiniais (arkinis sandėlis ir 495/504 dalys mechaninių dirbtuvių) priklausančiais trečiajam asmeniui (skolininko sutuoktinei), gali padaryti pardavimo daiktą nepatraukliu pirkėjams ar ženkliai sumažinti jo pardavimo kainą, o dėl to vėl gi nukentėtų tiek išieškotojų, tiek skolininko interesai.

20Taigi teismas, atsižvelgdamas į CPK 667 str. 2 dalies reikalavimus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, kad nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas kartu turi nustatyti ir naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką, nes priešingu atveju išieškojimas iš esmės nebus įmanomas, o taip pat atsižvelgdamas į konkretaus nekilnojamojo turto specifiką bei įvertinęs prijungtoje prie nagrinėjamos civilinės bylos vykdomojoje byloje Nr.0085/10/02949 esančius dokumentus (planus, nuotraukas, Nekilnojamojo turto registro duomenis) ir palankiausią galimybę, esant būtinumui pertvarkyti arkinį sandėlį, pritaikant jį atskiram savininkų naudojimui, nustato, kad skolininkui V. G. tenkančią ½ turto dalį bendrojoje nuosavybėje sudaro : 1) 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 55 200 Lt vertės; 2) 1/3 dalis 2.000 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 2807 Lt vertės; 3) ½ dalis pastato-arkinio sandėlio 519,16 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 11 150 Lt vertės; nustatyti, kad skolininkas naudosis ½ dalimi pastato-arkinio sandėlio, esančia nuo sandėlio durų pusės, ir 1/3 dalimi 2.000 ha žemės sklypo, esančia prie paskirtos naudotis arkinio sandėlio dalies. Kadangi dėl nekilnojamojo turto specifikos nėra galimybės skolininkui paskirti turtą, atitinkantį jam priklausančiai idealiajai daliai ( ½ ), todėl teismas mano, kad toks naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos nustatymas labiausiai atitinka skolininko, jo sutuoktinės bei išieškotojų interesus, mažiausiai nukrypstantis nuo tenkančių lygių turto dalių bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje (skolininkui realiai atitenka 997 Lt daugiau turto), ir yra palankiausias vykdyti skolininkui tekusios turto dalies priverstinį realizavimą.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 292 str., 667 str., teismas,

Nutarė

22nustatyti, kad skolininkui V. G., a.k( - ) priklauso ½ dalis turto, kuris yra bendroji jungtinėje nuosavybė su A. G..

23Nustatyti, kad skolininkui V. G. tenkančią ½ turto dalį bendrojoje nuosavybėje sudaro šis turtas:

241) 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 55 200 Lt vertės;

252) 1/3 dalis 2.000 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 2807 Lt vertės;

263) ½ dalis pastato-arkinio sandėlio 519,16 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 11 150 Lt vertės.

27Nustatyti, kad skolininkas V. G. naudosis ½ dalimi pastato-arkinio sandėlio, kurio bendras plotas 519,16 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančia nuo sandėlio durų pusės, ir 1/3 dalimi 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančia prie paskirtos naudotis arkinio sandėlio dalies.

28Nustatyti, kad A. G., a.l( - ) tenkančią ½ turto dalį bendrojoje nuosavybėje sudaro šis turtas:

291) pastatas-mechaninės dirbtuvės 654,52 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), 50 400 Lt vertės;

302) ½ dalis pastato-arkinio sandėlio 519,16 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 11 150 Lt vertės;

312) 2/3 dalys 2.000 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 5614 Lt vertės.

32Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. pareiškėjas V. G. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti jo turto dalį... 3. Pareiškėjas AB „Linas Agro“ kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti... 4. Pareiškėjo V. G. atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko pareiškime... 5. Pareiškėjo AB „Linas Agro“ atstovas teismo posėdyje nurodė, kad palaiko... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ pateikė atsiliepimą į skolininko... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis Regimantas Budreika pateiktame atsiliepime į... 8. Suinteresuoti asmenys A. G., R. S., Kauno r. ŽŪB „Striūna“ atsiliepimų... 9. Prašymai tenkintini dalinai.... 10. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir pareiškėjų atstovų... 11. Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr.0085/10/02949 medžiagos matyti, kad... 12. Antstolis Regimantas Budreika vykdydamas išieškojimą areštavo... 13. Antstolio pasiūlymu pagal CPK 667 str. 1 d. skolininkas V. G. kreipėsi į... 14. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2012 09 18 nutartimi sujungė civilines... 15. Vykdymo procese antstolis 2011 01 06 ir 2012 05 28 turto arešto aktais... 16. Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui... 17. Skolininko V. G. ir A. G. santuoka sudaryta 1978 10 14 (7 b.l.). Iš... 18. Ginčo, jog areštuotas turtas yra bendroji jungtinė skolininko V. G. ir... 19. Teismas nesutinka su pareiškėjų siūloma skolininko turto dalies nustatymo... 20. Taigi teismas, atsižvelgdamas į CPK 667 str. 2 dalies reikalavimus bei... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 292 str., 667 str.,... 22. nustatyti, kad skolininkui V. G., a.k( - ) priklauso ½ dalis turto, kuris yra... 23. Nustatyti, kad skolininkui V. G. tenkančią ½ turto dalį bendrojoje... 24. 1) 10.800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( -... 25. 2) 1/3 dalis 2.000 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 26. 3) ½ dalis pastato-arkinio sandėlio 519,16 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr.... 27. Nustatyti, kad skolininkas V. G. naudosis ½ dalimi pastato-arkinio sandėlio,... 28. Nustatyti, kad A. G., a.l( - ) tenkančią ½ turto dalį bendrojoje... 29. 1) pastatas-mechaninės dirbtuvės 654,52 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. (... 30. 2) ½ dalis pastato-arkinio sandėlio 519,16 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr.... 31. 2) 2/3 dalys 2.000 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 32. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...