Byla 2-21-435/2012
Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvado, Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolo, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei ir Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos atstovei Neringai Joneliūnienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai EL Ostai, atsakovo E. Š. atstovams A. Š. ir advokato padėjėjui Eugenijui Kveragai, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Silvijai Tendzegolskienei, trečiojo asmens UAB „Kauno vandenys“ atstovui Ramūnui P. Š., trečiajam asmeniui A. A., nedalyvaujant tretiesiems asmenims V. Š., E. R., A. R. ir R. R. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai ir E. Š., tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kauno vandenys“, A. A., V. Š., E. R., A. R. ir R. R. dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvado, Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolo, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašė 1) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PSS-21-100615-00208(S-40-6-838); 2) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolą Nr. 40-10-SK595; 3) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimą Nr. LNS-2M 00721-00698; 4) įpareigoti statytoją E. Š. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo dienos pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinius, t.y. išardyti įrengtus buitinių nuotekų tinklus nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklypo ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

3Ieškovas nurodė, kad 1999-05-03 S. K. kreipėsi į Kauno m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrių su paraiška dėl planuojamos statybos projekto bei projektavimo sąlygų rengimo. Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius 1999-06-08 parengė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 706-722 gyvenamojo namo Žemaičių g. 176. Kaune, perstatymui. 1999-06-23 pirkimo - pardavimo sutartimi žemės sklypą su jame esančiais sudegusio gyvenamojo namo pamatais ( - ), iš S. K. nupirko D. L., kuris 1999-06-25 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrių su paraiška dėl planuojamos statybos projekto bei projektavimo sąlygų rengimo. 1999-06-25 Kauno m. vyriausiojo architekto pavaduotojas R. K. Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1999-06-08 išduotame projektavimo sąlygų sąvade atliko įrašą „taisymu tikėti" ir vietoje statytojo S. K. statytoju nurodė D. L.. Gyvenamojo namo perstatymo projektą, pagal Kauno m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1999-06-08 projektavimo sąlygų sąvadą parengė projekto vadovė L K. ir projekto vadovas A. M.. Projekto vadovė I. K. parengė architektūrinę projekto dalį, o projekto vadovas A. M. parengė inžinerinių tinklų projekto dalį. Gyvenamojo namo perstatymo ( - ), inžinerinių tinklų projekto dalyje suprojektuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, dujų tiekimo, elektros tiekimo ir telefono inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimui suprojektuota nuotekų šalinimo trasa nuo projektuojamo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ), esančio nuotekų šulinio. Nuotekų trasos įrengimo projekte yra pateikti E. R., gyvenusios ( - ) g. 82, Kaune, 1999-12-06 sutikimas, M. B., gyvenusios ( - ) g. 78, Kaune, 1999-12-14 sutikimas ir V. Š., gyvenusios ( - ), 1999-11-19 sutikimas tiesti nuotekų tinklus per minėtus žemės sklypus. Gyvenamojo namo ( - ), perstatymo, projektas 2000-02-02 buvo suderintas Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus projektų derinimo tarybos protokolu Nr. 2384. Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyrius D. L. 2000-03-10 išdavė statybos leidimą gyvenamojo namo ( - ), perstatymui, kurio gyvenamojo namo bendras plotas iki 106,35 kv. m. Leidimo galiojimo terminas- iki 2005-03-10.

4D. L. ir K. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius žemės sklypą ir nebaigtą rekonstruoti gyvenamąjį namą ( - ), 2002-07-18 padovanojo V. L.. Kaip matyti iš dovanojimo sutarties 1.1.2 punkto, gyvenamojo namo baigtumas dovanojimo metu buvo 38 procentai. LR statybos įstatymo 34 str. 2 d. buvo nustatyta, jog juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu. Taigi, V. L. norėdamas įgyvendinti LR statybos įstatymo 3 str. numatytą teisę būti statytoju, privalėjo kreiptis į statybos leidimą išdavusią instituciją dėl statybos leidimo perregistravimo jo vardu, tačiau to nepadarė.

5Remiantis VĮ Registrų centras 2006-01-30 pažymėjimu apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, žemės sklypą ir nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (baigtumas 58 procentai) ( - ), 2006-01-27 pirkimo - pardavimo sutartimi įsigijo E. Š.. Apie nuotekų tinklų įrengimą nuo projektuojamo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ) g. 78, Kaune, esančio nuotekų šulinio pirkimo - pardavimo metu jokių duomenų pateikta nebuvo (nei nebaigtos statybos pažymos, nei inžinerinių tinklų teisinės registracijos, nei statybą pateisinančių dokumentų).

6Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno miesto vyriausioji specialistė R. D. negaliojantį 2000-03-10 statybos leidimą Nr. 168-6-00 pagal 2006-01-27 pirkimo - pardavimo sutartį, reg. Nr. 1-430, perrašė E. Š. vardu ir pratęsė leidimo galiojimo terminą iki 2012-03-10, nors E. Š., norėdamas atlikti statybos darbus, privalėjo LR Statybos įstatymo 23 str. nustatyta tvarka gauti naują statybos leidimą.

7Pagal 2006-10-11 pateiktą E. Š. prašymą, Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2006-10-31 išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S-40-6-2018 gyvenamojo namo ( - ), projekto pakeitimui ir papildymui. Gyvenamojo namo ( - ), projekto pakeitimo ir papildymo techninį projektą Nr. 07-03 (2007 metų) pagal išduotą Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2006-10-31 projektavimo sąlygų sąvadą N r. S-40-6-2018 parengė projekto vadovas E. T.. Parengtame techninio projekto Nr. 07-03 (2007 metų) aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad inžinerinės sistemos yra esamos, nors 2006-09-12 kadastrinių matavimų byloje, pridėtoje prie projekto, nėra jokių duomenų apie kanalizacijos šulinius ar įvadus. Projekte Nr. 07-03 (2007 metų) projekto vadovas E. T. inžinerinių tinklų klausimo nesprendė. Minėtą projektą 2007-05-31 patikrino Kauno miesto savivaldybės nuolatinė statybos komisija posėdžio protokolu Nr. 40-10-SK552, kuriame komisijos pirmininkas 2007-06-04 sprendimu rekomendavo išduoti statybos leidimą. Komisijoje dalyvavusi UAB „Kauno vandenys" techninio skyriaus viršininko pavaduotoja A. A. P. iškėlė klausimą dėl VK dalies projekto (kuris šiame projekte nebuvo rengtas). E. Š. 2007-05-24 prašymu Nr. 38-1-466 kreipėsi į Kauno m. savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir infrastruktūros skyrių, išduoti statybos leidimą, gyvenamojo namo ( - ), projekto pakeitimui ir papildymui bei ūkinio pastato su pavėsine automobiliams naujai statybai. Naujas statybos leidimas išduotas nebuvo.

8LR Statybos įstatymo 20 str. 10 d. buvo nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos). Kadangi 2000-03-10 statybos leidimo Nr. 168-6-00 galiojimo terminas buvo iki 2005-03-10, 1999-06-08 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 706-722 neteko galios 2005-03-10. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Kauno miesto vyriausioji specialistė R. D. neturėjo teisės negaliojantį 2000-03-10 statybos leidimą Nr. 168-6-00 pagal 2006-01-27 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 1-430, perrašyti E. Š. vardu ir pratęsti leidimo galiojimo terminą iki 2012-03-10. 2006-10-31 projektavimo sąlygų sąvadas Nr. S-40-6-2018 neteko galios 2009-10-31, nes pagal jį statybos leidimas išduotas nebuvo.

9Individuali įmonė „Geota“ E. Š. užsakymu 2008-01 atliko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką. UAB „Kauno vandenys" 2008-03-05 vandens ir nuotekų tinklų prijungimo aktu Nr. 47-193 įformino buitinių nuotekų trasos nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ), esančio nuotekų šulinio prijungimą prie esamų tinklų. E. Š. 2008-07-03 pasirašė vandens tiekimo, nuotekų Šalinimo ir valymo sutartį Nr. 26371 su UAB „Kauno vandenys'“. Sutarties priede nurodyta, kad buitinių nuotekų liniją nuo šulinio Nr. 102A iki šulinio Nr. 144 eksploatuoja ir remontuoja abonentas (E. Š.) su kitais Žemaičių gatvės abonentais.

10E. Š. įgaliotas asmuo A. Š. 2010-06-01 pateikė Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriui prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo ( - ), projekto pakeitimui, išskiriant statybą į du etapus (I etapas - buitinių nuotekų linkiai, II - etapas gyvenamojo namo ( - ), nauja statyba). Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2010-06-15 E. Š. išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PSS-21-100615-00208 (S-40-6-838) projekto pakeitimui, suskirstant statybą dviem etapais nurodant, kad sąvadas galioja kartu su 2000-03-10 statybos leidimu Nr. 168-6-00, kuris projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu jau negaliojo. Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius išduodamas projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PSS-21-100615-00208 (S-40-6-838) privalėjo vadovautis LR statybos įstatymo 20 str. reikalavimais. Statytojas E. Š. su 2010-06-01 prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriui turėjo pateikti žemės savininkų (valstybinės žemės valdytojo ir ( - ) per kurių žemės sklypus įrengiami buitinių nuotekų trasa sutikimus. Nors statytojo pateikto statinio techninio projekto sudėtis neatitiko statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 32.1.1, 32.1.2, 32.1.7, 32.2.1, 32.2.3, 32.2.6, 32.2.7, 32,2.8. 32.2.10, 44 punktuose nurodytų reikalavimų, naujai parengto projekto titulinis lapas buvo 2007 metais rengto projekto titulinio lapo kopija (projekto numeris ir parengimo metai nesiskiria), objekto pavadinimas neatitiko Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2010-06-15 išduotame projektavimo sąlygų sąvade Nr. PSS-21-100615-00208 (S-40-6-838) nurodyto objekto pavadinimo, projekte niekur nebuvo projekto vadovo E. T. originalių parašų ar jo patvirtintų kopijų, Kauno m. savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2010-07-15 protokolu Nr. 40-10-SK595 patikrino tokį statytojo parengtą projektą ir komisijos pirmininko sprendimu nutarė išduoti statybos leidimą. Kauno miesto savivaldybės administracija 2010-07-21 E. Š. išdavė naują statybos leidimą Nr. LNS-21-100721-00698 gyvenamojo namo ( - ), naujai statybai, projektą pakeičiant dviem etapais: I etapu įrengiami vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklai, II etapu gyvenamojo namo statyba.

11LR statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p. buvo nustatyta, jog norint gauti statybos leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl Šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti. Ginčijamas Nuolatinės statybos komisijos protokolas ir ginčijamas statybos leidimas buvo išduoti pažeidžiant minėtą reikalavimą, kadangi leidimas tiesti nuotekų tinklus nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ), esančio nuotekų šulinio, išduotas neturint nustatyta tvarka gauto valstybinės žemės savininko bei namų valdos ( - ), savininkų sutikimo. Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolas Nr. 40-10-SK595 ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimas Nr. LNS-21-100721-00698 yra neteisėti ir turėtų būti naikinami.

12Kadangi Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimas Nr. LNS-21-100721-00698 yra išduotas neteisėtai, statytojas E. Š. įpareigotinas išardyti įrengtus buitinių nuotekų tinklus nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklypo ( - ).

13Atskiru prašymu (It. b.l.124,125) ieškovas prašė atnaujinti terminą ginčyti individualaus pobūdžio administracinius aktus nurodydamas, kad Statybos leidimo rengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktas buvo surašytas 2010-11-03, ieškinys teismui pateiktas 2011-01-17, kadangi Inspekcija turėjo įvertinti visą medžiagą, susijusią su ginčijamais administraciniais aktais, ir tai padarę per , jo manymu, protingą laiką, t.y. per du mėnesius.

14Atsakovas Kauno m. savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

15Nurodė, kad KAVA Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno m. skyrius 2000-03-10 tuometiniam gyvenamojo namo savininkui D. L. išdavė leidimą Nr. 168-6-00 vykdyti statybos darbus gyvenamojo namo ( - ), perstatymui. Techniniame projekte, kurį parengė projektavimo UAB „Pastogė“, bei kuriam buvo išduotas minėtas statybos leidimas, buvo numatyti tiek gyvenamojo namo perstatymo darbai, tiek inžinerinių tinklų tiesimo darbai. Inžinerinių tinklų tiesimo projektinėje dalyje suprojektuota vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų trasa. Šioje projektinėje medžiagoje yra pateikti notaro patvirtintas V. Š. 1999-11-19 sutikimas, notaro patvirtintas M. B. 1999-12-14 sutikimas, notaro patvirtintas E. R. 1999-12-06 sutikimas, kad būtų statomas individualus gyvenamasis namas ( - ), ir pravesti kanalizaciniai tinklai per davusių sutikimus savininkų žemės sklypus pagal projektą. M. B. nurodytu sutikimu sutiko, kad kanalizacijos liniją būtų nuvesta per jos turimą sklypą ( - ) ir pasijungtų į jos sklype esantį kanalizacijos šulinį.

162006-10-11 tuometinis gyvenamojo namo ( - ), savininkas E. Š. pateikė prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti dėl techninio projekto, kuriam buvo išduotas 2000-03-10 statybos leidimas, pakeitimo bei papildymo. Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2006-10-31 išdavė projektavimo sąlygų sąvadą pagal atsakovo E. Š. 2006-10-11 prašymą. Techniniu projektu, kuris buvo parengtas pagal 2006-10-31 projektavimo sąlygų sąvadą, buvo numatomas techninio projekto, kuriam buvo išduotas 2000-03-10 statybos leidimas, pakeitimas bei papildymas, o statytojas savo prašyme nurodė, kad projekto pakeitimo tikslas -gyvenamojo namo projektinės dalies pakeitimas bei papildymas, o inžinerinių tinklų tiesimo projektinė dalis nebuvo numatoma keisti. Tai patvirtina ir techninio projekto pakeitimo projekte esantis aiškinamasis raštas, kuriame pažymėta, kad parengta gyvenamojo namo projekto pakeitimo, papildymo techninio projekto architektūrinė - konstrukcinė dalis.

17Ieškovas nurodo, kad KAVA Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto vyriausioji specialistė R. D. neturėjo teisės negaliojantį 2000-03-10 statybos leidimą perrašyti E. Š. vardu bei pratęsti leidimo galiojimo terminą iki 2012-03-10, kadangi statybos leidimo galiojimo terminas baigėsi 2005-03-10. Atsakovas mano, kad šie ieškovo argumentai neturi jokios įtakos bei įrodomosios reikšmės sprendžiant klausimą dėl ginčijamų administracinių aktų teisėtumo, kadangi 2000-03-10 statybos leidimas bei jo pratęsimas nėra ginčijamas šioje byloje, be to, Kauno m. savivaldybės administracijai jokie teisės aktai nenumato nei teisės, nei pareigos tikrinti bei vertinti kitos institucijos, o būtent tuometinės KAVA, kuri statybos leidimo pratęsimo metu atliko valstybinės statybos priežiūros funkciją, struktūrinių padalinių veiksmų. Todėl Kauno m. savivaldybės administracija neturėjo pagrindo nelaikyti 2000-03-10 statybos leidimo galiojančiu bei abejoti jo teisėtumu.

18Be to, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218, 26 p. nagrinėjamu laikotarpiu numatė, kad statybos leidimą pratęsia jį išdavęs viešojo administravimo subjektas. Šioje byloje, 2000-03-10 statybos leidimą išdavė KAVA Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyrius, todėl, vadovaujantis nurodyta nuostata, ta pati institucija ir turėjo teisę pratęsti jos pačios išduotą statybos leidimą.

192010-06-01 buvo pateiktas atsakovo E. Š. įgalioto asmens prašymas Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriui išduoti projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo ( - ), projekto pakeitimui, išskiriant statybą į du etapus ir šis skyrius 2010-06-15 išdavė šioje byloje ginčijamą statinio projektavimo sąlygų sąvadą projekto pakeitimui dviem etapais. Ieškovo teigimu, projektavimo sąlygų sąvadas buvo išduotas nurodant, kad sąvadas galioja kartu su 2000-03-10 statybos leidimu, kuris projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu jau negaliojo. Atsakovo nuomone, šis ieškovo teiginys prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, kadangi 2000-03-10 statybos leidimo galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2012-03-10.

20Atsakovas nesutiko, kad išduodant 2010-06-15 projektavimo sąlygų sąvadą, turėjo būti vadovaujamasi LR statybos įstatymo 20 str. reikalavimais ir nurodė, kad Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218, 29 p. numatyta, kad šiame punkte išvardintais atvejais po statybos leidimo išdavimo keičiant statinio projekto sprendinius, šio reglamento nustatyta tvarka privaloma gauti naują statybos leidimą (pakeitus arba papildžius, jei reikia, kitus statybos leidimui išduoti reikalingus dokumentus). Reikalavimo, kad turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo 20 str. bei gauti visus šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, keičiant projektą, nurodytoje nuostatoje nėra.

21Atsakovas nurodė, kad išduodant 2000-03-10 statybos leidimą, buvo gauti žemės savininkų, per kurių sklypus buvo numatoma tiesti buitinių nuotekų tinklus, sutikimai. Be to, tiek 2000-03-10 statybos leidimu, tiek 2010-07-15 statybos leidimu buvo aptartas iš esmės tų pačių buitinių nuotekų tinklų tiesimas, kuriam aukščiau nurodytais sutikimais pritarė žemės sklypų savininkai, per kurių sklypus suprojektuota nuotekų tinklų trasa. Ieškovas nenurodė, kuo remiantis šie sutikimai laikytini negaliojančiais, ar kad pasibaigė jų galiojimas, taip pat nepateikė duomenų, kad žemės sklypų savininkai šiuos sutikimus atšaukė. 2000-03-10 statybos leidimą išdavė KAVA, kuri buvo valstybinės žemės patikėtiniu, struktūrinis padalinys, todėl laiko, kad, išduodama statybos leidimą projekte numatytiems darbams, tarp kurių buvo numatyta ir buitinių nuotekų tiesimo trasa, ši institucija, būdama valstybinės žemės valdytoju, neprieštaravo tokiems sprendiniams, todėl nėra pagrindo teigti, kad valstybinės žemės valdytojas nedavė sutikimo šiems darbams atlikti. Atsakovas nurodė, kad paties statytojo 2010-06-01 prašyme buvo nurodyta, kad kanalizacijos tinklai jau pakloti. Tą patvirtina ir UAB „Kauno vandenys“ 2008-03-05 vandens ir nuotekų tinklų prijungimo aktas Nr. 47-193, kuriuo buvo įformintas buitinių nuotekų trasos nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ) g. 78, Kaune, esančio nuotekų šulinio prijungimą prie esamų tinklų. Buitinių nuotekų tiesimo darbus statytojas atliko pagal galiojantį 2000-03-10 statybos leidimą, kurie statytojui kreipusis 2010-06-01 dėl projektavimo sąlygų sąvado, jau buvo atlikti. Kaip nurodė statytojas savo prašyme, buvo siekiama projektą pakeisti, tik išskiriant statybą į du etapus tuo tikslu, kad atliktus darbus pripažinti tinkamais naudoti, kad gyventojai nutiestus buitinių nuotekų tinklus galėtų eksploatuoti. Jokių kitų projekto sprendinių dėl statybos darbų keitimo nebuvo numatyta.

22Dėl nurodytų priežasčių mano, kad nebuvo teisinio pagrindo pakartotinai gauti žemės sklypų, per kuriuos suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai, savininkų sutikimus, išduodant 2010-06-15 projektavimo sąlygų sąvadą.

23Kauno m. savivaldybės Nuolatinė statybos komisija ginčijamu 2010-07-14/15 protokolu Nr. 40-10-SK595 įformino sprendimą išduoti statytojui statybos leidimą, kuris buvo išduotas 2010-07-21. Šiame statybos leidime buvo nurodyta, kad leidimas išduotas projekto pakeitimui dviem etapais: I etapas - vandentiekio ir nuotekų tinklai, II etapas - gyvenamasis namas. Jokie kiti statybos darbų pakeitimai nebuvo numatyti.

24Pasisakydamas dėl ieškovo teiginių, kad statinio techninio projekto sudėtis neatitiko statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,.Statinio projektavimas“ atitinkamuose punktuose nustatytų reikalavimų, naujai parengto projekto titulinis lapas buvo 2007 metais rengto projekto titulinio lapo kopija, objekto pavadinimas neatitiko projektavimo sąlygų sąvade nurodyto objekto pavadinimo, projekte nebuvo projekto vadovo originalių parašų ar jo patvirtintų kopijų, atsakovas nurodė, kad ieškovas nei pirminio projekto nei projekto pakeitimo šioje byloje neginčija.

25Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyrius 2010-07-26 lydraščiu Nr. 38-2-142 Inspekcijai pateikė tam tikru laikotarpiu išduotų statybos leidimų sąrašą ir su juo susijusius dokumentus. Tarp pateiktų dokumentų buvo pateikta ir ginčijamo statybos leidimo kopija. Šiuos dokumentus Inspekcija gavo 2010-07-27. Taigi ieškovas jau 2010-07-27 sužinojo apie ginčijamą statybos leidimą, t.y. daug anksčiau nei likus 1 mėnesiui iki ieškinio pateikimo teismui - 2011-01-17. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 33 str. 1 d. reikalavimo ginčyti administracinius aktus terminas šioje byloje yra praleistas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-10-25 nutartyje Nr. 3K-3-417/20I0 konstatavo, kad termino praleidimas reiškia, kad administracinis teisinis reikalavimas civilinėje byloje gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, todėl prašo teismo taikyti senatį šioje byloje.

26Atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimas įpareigoti statytoją E. Š. pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinius, t.y. išardyti įrengtus buitinių nuotekų tinklus nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, yra nepagrįstas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad buitinių nuotekų tinklai buvo nutiesti pagal galiojantį 2000-03-10 statybos leidimą, t.y. dar iki projekto pakeitimo, išskaidant statybą į du etapus, kuriam buvo išduotas ginčijamas statybos leidimas. Taigi, statybos leidimas, pagal kurį buvo atlikti darbai, t.y. nutiesti buitinių nuotekų tinklai, nėra ginčijamas šioje byloje, o šie darbai buvo atlikti pagal galiojantį statybos leidimą.

27Taip pat pažymėjo, kad LR statybos įstatymo 27 str. 5 d. yra įtvirtinta, kad Inspekcijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, privalo būt atestuoti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, t.y. statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimo funkcija įeina į statybos valstybinę priežiūrą, todėl atliekant šią funkciją turi būti vadovaujamasi LR statybos įstatymo 27 str. 5 d. Duomenų, kad šioje byloje ginčijamo statybos leidimo teisėtumą patikrino bei nustatė galimus jo pažeidimus atestuoti Inspekcijos pareigūnai, nėra. Todėl, mano, kad Inspekcija kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu, nesilaikydama LR statybos įstatyme numatytų reikalavimų, kas taip pat įrodo ieškinio nepagrįstumą.

28Atsakovas E. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį, kaip nepagrįstą, atmesti.

29Nurodė, kad ieškovas pareiškė nepagrįstą ir neteisėtą reikalavimą pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvadą, Kauno miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolą ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimą. Ginčijami Nuolatinės statybos komisijos protokolas ir statybos leidimas, ieškovo nuomone, yra naikintini tik todėl, kad leidimas tiesti nuotekų tinklus išduotas neturint žemės savininkų sutikimo.

30Atsakovas paaiškino, kad buitinių nuotekų tinklai yra teisėtai įrengti daugiau kaip prieš 10 metų, t.y. 2000 metų rudenį, turint visus reikiamus dokumentus, tame tarpe galiojantį 2000-03-10 statybos leidimą Nr. 168-6-00, 1999-06-08 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 706-722, bei visus reikiamus žemės savininkų sutikimus. Nurodė, kad žemės savininkų sutikimai gaunami ir pateikiami prieš atliekant statybos darbus, bet ne po jų atlikimo praėjus dešimčiai metų, kaip yra šiuo metu. Be to, prašomais išardyti buitinių nuotekų tinklais teisėtai naudojasi kiti Kauno m. Žemaičių gatvės gyventojai, kurie teisėtai įrengė juos 2000 metais. Todėl, net ir teismui patenkinus ieškovo prašymą panaikinti visus prašomus dokumentus, nėra pagrindo teismui patenkinti ieškovo prašymą įpareigoti atsakovą išardyti įrengtus buitinių nuotekų tinklus, kuriuos teisėtai įrengė ir naudoja kiti Žemaičių gatvės gyventojai.

31Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, kad negalioja 2000-03-10 statybos leidimas Nr. 168-6-00, kurio galiojimo terminas pratęstas iki 2012-03-10. Šis statybos leidimas nėra nuginčytas ar panaikintas ir todėl yra galiojantis. Pažymėjo, kad ieškovas ieškiniu neprašo pripažinti negaliojančiu 2000-03-10 statybos leidimo Nr. 168-6-00, todėl teismui patenkinus ieškovo prašymą panaikinti 2010-07-21 statybos leidimą Nr. LNS-21-100721-00698, iki 2012 m. kovo 10 d. galiotų 2000-03-10 statybos leidimas Nr. 168-6-00.

32Kadangi buitinių nuotekų tinklai yra teisėtai įrengti daugiau kaip prieš 10 metų, atsakovas E. Š. įrengiant šiuos buitinių nuotekų tinklus nedalyvavo. Turėdami visus reikiamus dokumentus, tame tarpe galiojantį 2000-03-10 statybos leidimą, 1999-06-08 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą, bei visus reikiamus žemės savininkų sutikimus, šiuos tinklus 2000 metais įrengė ieškinyje nurodyti buvę gyvenamojo namo ( - ), savininkai D. L. ir K. L., kartu su šalimais esančio gyvenamojo namo ( - ), savininke V. Š.. Šie buitinių nuotekų tinklai niekuomet nebuvo pripažinti neteisėta savavališka statyba ir už jų įrengimą niekuomet niekam nebuvo surašytas aktas ar paskirta nuobauda. Ši buitinių nuotekų tinklų trasa yra pažymėta Kauno miesto planuose ir turi registro Nr. 44/1354770. Be to, ieškovui daugiau kaip dešimt metų buvo žinomas šių tinklų įrengimo faktas ir ieškovas visą šį laikotarpį nereiškė jokių pretenzijų.

33Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪ ministerijos atstovė prašė bylą spręsti teismo nuožiūra ir paaiškino, kad tuometinė KAVA, kaip valstybinės žemės patikėtinė, 2000 metais išduodama leidimą tiesti inžinerinius tinklus sutiko, kad buitinių nuotekų trasa bus įrengiama ir per valstybei priklausantį žemės sklypą.

34Tretysis asmuo UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad dėl pirmųjų trijų reikalavimų, kurie nėra susiję su bendrovės teisėmis ir pareigomis, sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra, su ketvirtuoju reikalavimu nesutinka, kadangi nuotekų tinklai nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklypo ( - ), įrengti teisėtai, su vartotojais sudarytos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartys ir iki šiol šie tinklai naudojami teikiant nuotekų šalinimo paslaugas. Šie nuotekų tinklai yra naudojami šalinant nuotekas ne tik nuo atsakovo statomo gyvenamojo namo ( - ), bet ir nuo gyvenamojo namo ( - ).

35Pagal 1999-05-27 bendrovės išduotas statinio prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų technines sąlygas Nr. 11-13-1375, buvo parengtas ir 2000-02-02 suderintas gyvenamojo namo ( - ) perstatymo projektas. Šio projekto inžinerinių tinklų dalyje nuotekų šalinimui suprojektuota nuotekų šalinimo trasa nuo projektuojamo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ) esančio nuotekų šulinio. Nuotekų trasos įrengimo projekte pateikti ir žemės sklypų savininkų sutikimai per jų sklypus tiesti nuotekų tinklus. 2008-01-14 atliktas naujai paklotų buitinių nuotekų tinklų ( - ) prijungimas prie miesto tinklų, IĮ „Geomatas“ atlikta Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ( - ) geodezinė nuotrauka ir 2008-07-03 sudaryta Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 23671. Analogiškai 2008-01-16 atliktas naujai paklotų buitinių nuotekų tinklų ( - ) prijungimas prie miesto tinklų, IĮ „Geomatas“ atlikta Buitinių nuotekų tinklų ( - ), Kaune geodezinė nuotrauka ir 2008-03-19 sudaryta Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 3591.

36Tretysis Asmuo V. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta pasirašytinai (IIt. b.l.14). Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (It. b.l. 145,146). Nurodė, kad ta pačia nuotekų trasa naudojosi ir jos šeima (šiuo metu ji yra sugadinta), ir visas trasos statybos išlaidas dengė kartu su V. L. lygiomis dalimis. 1999-12-02 SPAB „Kauno vandenys“ išdavė jai technines sąlygas Nr.11-13-3161. Suderinus projektą, gavus visų namų pro kuriuos ėjo nuotekų trasa bendrasavininkų sutikimus, gavus statybos leidimą 2000 metais įruošė nuotekų trasą. Trasa pradėta eksploatuoti 2008metais, tuomet, kai ( - ) gyvenamajame name buvo atnaujinti statybos leidimai ir pradėti statybos darbai. Nuotekų trasa nekilnojamojo turto registrų centrui nebuvo priduota, todėl, kad ( - ) namas dar buvo nebaigtas statyti, o atskirai priduoti namo ir nuotekų tinklų nebuvo galima. Nusipirkus ( - ) gyvenamąjį namą A. A. prasidėjo nuolatiniai skundai dėl nuotekų trasos po visas galimas instancijas. 2010-03-15 iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kaune gavo raštą Nr.(15.21)-2D-2462, kuriame nurodoma, kad jiems draudžiama naudotis nuotekų trasa kol ji nepriduota Registrų centrui. Kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją Kaune ir ponas K. S. patarė atlikti projekto išskyrimą į du etapus, kad būtų galima atskirai priduoti nuotekų tinklus, nes jie jiems yra gyvybiškai svarbūs. Tuomet ( - ) namo gyventojo E. Š. įgaliotas asmuo, A. Š. kreipėsi į savivaldybę dėl projekto pakeitimo. Gavus projekto pakeitimą priduoti nuotekų tinklų negalėjo dėl nuolatinių A. A. skundų. 2010-10-15 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojų komisija vietoje tikrino trasą: šulinių gylius, vamzdžių diametrus ir kt., o 2010-10-25 A. A. vyras V. Š. atkasė ir nupjovė jų nuotekų vamzdį esantį jo sklype. Dėl turto sugadinimo kreipėsi į policiją ir prokuratūrą dėl žalos padarymo, yra užvesta byla. Šiuo metu gyvendami Žaliakalnyje neturi nuotekų tinklų, dėl ko jiems daroma didelė moralinė ir materialinė žala.

37Tretysis asmuo A. A. prašė ieškinį tenkinti.

38Tretieji asmenys A. R. ir R. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta (IIt. b.l. 17,18)

39Tretysis asmuo E. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta (IIt. b.l.16), atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau ant trečiojo asmens V. Š. atsiliepimo pasirašė nurodydama, kad sutinka su pastarosios atsiliepime išdėstytom mintim (It. b.l.146).

40Ieškinys atmestinas.

41Šalių išdėstytas faktines aplinkybes patvirtina byloje surinkti rašytiniai įrodymai – 2006-01-30 VĮ RC Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą NTR (It. b.l.14-16), Nekilnojamojo turto objekto Kadastrinių matavimų bylos nuorašas (It. b.l.17 -29).

42Ieškovas ginčydamas individualaus pobūdžio administracinius aktus - Kauno m. savivaldybės administracijos 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PSS-21-100615-00208(S-40-6-838), Kauno m. savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-07-15 protokolą Nr.40-10-SK595 ir Kauno m. savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimą Nr. LNS-2M 00721-00698 savo reikalavimus grindė tuo, kad 1) ginčijamas projektavimo sąlygų sąvadas projekto pakeitimui, suskirstant statybą dviem etapais buvo atsakovo išduotas nurodant, kad sąvadas galioja kartu su 2000-03-10 statybos leidimu Nr. 168-6-00, kuris projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu jau negaliojo; 2) kadangi minėtas statybos leidimas negaliojo, atsakovas negalėjo apskritai išduoti projektavimo sąlygų sąvado projekto pakeitimui, ir 2010 m. turėjo būti pradėta procedūra iš naujo, t.y. kaip naujam statybos leidimui gauti, ir to pasekoje, turėjo būti laikomasi LR Statybos įstatymo 20 str. reikalavimų - su 2010-06-01 prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą turėjo būti pateikti žemės savininkų (valstybinės žemės valdytojo ir ( - ) per kurių žemės sklypus įrengiami buitinių nuotekų trasa sutikimai.

43Surinktų įrodymų visuma byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovas išdavė E. Š. 2010-06-15 statinio projektavimo sąlygų sąvadą projekto pakeitimui suskirstant statybą dviem etapais (It. b.l.44-47), o Kauno m. savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2010-07-15 protokolu Nr. 40-10-SK595 nutarė išduoti statybos leidimą vykdyti statybos darbus dviem etapais – I etapas - inžineriniai tinklai, II etapas – gyvenamieji pastatai. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais (It. b.l.12, 80 – 2008-03-05 vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo aktai, It. b.l. 13 – 2010-06-01 A. Š. prašymas, It. b.l.41-43, 81- 83 – 2008-07-03 Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo Sutartys, Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ribų aptarnavimo aktai, aiškinamasis raštas – It. b.l.99) šalių paaiškinimais ir liudytojo V. L. parodymais taip pat nustatyta, kad nuotekų tinklai buvo įrengti iki ginčijamų aktų priėmimo, t. y. dar 2000-03-10 išduoto leidimo vykdyti statybos darbus pagrindu (It. b.l.48). Esant tokioms teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms atmestinas ieškovo argumentas, kad ginčijamais individualaus pobūdžio administraciniais aktais buvo leista E. Š. statyti inžinerinius tinklus ar buvo pakeisti esminiai statinio projekto statiniai. Ieškovas, teigdamas, kad ginčijamo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu negaliojo 2000-03-10 statybos leidimas Nr. 168-6-00 nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Leidimo pratęsimas nebuvo nuginčytas įstatymo nustatyta tvarka, jo ieškovas neginčijo ir nagrinėjamoje byloje. Ieškovo atstovė nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-566/2010 išaiškino, kad nustačius statybos leidimo galiojimo pratęsimą neteisėtu, leidimas tampa negaliojančiu ir jo paties naikinti nėra pagrindo, tačiau, kaip minėta, klausimas dėl 2000-03-10 statybos leidimo Nr. 168-6-00 galiojimo pratęsimo pripažinimo neteisėtu, nebuvo keliamas ir šioje byloje, apsiribojant ieškovo atstovės konstatavimu, kad jis 2010 metais jau buvo negaliojantis. Esant pakankamai trumpiems individualaus pobūdžio administracinių aktų ginčijimo senaties terminams, tikėtina, kad ieškovas neginčijo minėto statybos leidimo galiojimo pratęsimo būtent dėl šios priežasties.

44Teismui nustačius kad ginčijamais individualaus pobūdžio administraciniais aktais nebuvo suteikta teisė statytojui tiesti inžinerinių nuotekų tinklus ar esminiai keisti jau pastatytus statinius, ir tai, kad šie tinklai buvo nutiesti iki ginčijamų aktų priėmimo, nėra pagrindo konstatuoti, kad išduodant 2010-06-15 projektavimo sąlygų sąvadą projekto pakeitimui, turėjo būti laikomasi LR Statybos įstatymo 20 str. reikalavimų, t.y. su prašymu pateikti žemės savininkų (valstybinės žemės valdytojo ir ( - ) per kurių žemės sklypus įrengiami buitinių nuotekų trasa sutikimai, kadangi tokie sutikimai buvo gauti iš tuo metu buvusių žemės savininkų prieš įrengiant minėtus tinklus, o valstybinės žemės valdytojas, kaip nurodė trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovė, tuometinė Kauno apskrities viršininko administracija tokį sutikimą davė išduodama leidimą tiesti inžinerinius tinklus 2000 metais. (It. b.l. 111-113).

45Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas ir apie tai, kad statinio techninio projekto sudėtis neatitiko statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,.Statinio projektavimas“ atitinkamuose punktuose nustatytų reikalavimų (It. b.l.127-129), kadangi ieškovas nei pirminio projekto nei projekto pakeitimo šioje byloje neginčijo. Be to, kaip jau nurodyta anksčiau, 2010-07-15 statybos leidimas buvo išduotas projekto pakeitimui, tik išskiriant statybą į du etapus, nekeičiant techninio projekto sprendinių.

46Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentu, kad išduodant 2010-06-15 projektavimo sąlygų sąvadą, neturėjo būti vadovaujamasi LR statybos įstatymo 20 str. reikalavimais, kadangi tuo metu galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218, 29 punkte buvo numatyta, kuriais atvejais po statybos leidimo išdavimo buvo reikalinga gauti naują leidimą ir reikalavimo, kad turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo 20 str. bei gauti visus šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, keičiant projektą, nurodytoje nuostatoje nebuvo.

47Esant tokioms teismo nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir tokiam šių teisinių santykių reglamentavimui ieškovo reikalavimas dėl individualaus pobūdžio administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, kaip ir reikalavimas įpareigoti statytoją E. Š. pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinius, t.y. išardyti įrengtus buitinių nuotekų tinklus nuo statomo gyvenamojo namo ( - ), iki žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, atmestini, kaip teisiškai nepagrįsti.

48Ieškovas neginčijo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyrius 2010-07-26 lydraščiu Nr. 38-2-142 Inspekcijai pateikė ginčijamo statybos leidimo kopiją, ir pastaroji šiuos dokumentus gavo 2010-07-27. Ieškovas nurodė, kad tik 2010-11-03 buvo surašytas Statybos leidimo rengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktas, po to Inspekcija turėjo įvertinti visą medžiagą, susijusią su ginčijamais administraciniais aktais ir po dviejų mėnesių teismui pateikė ieškinį. Ieškovas laikė, kad tai protingas laiko tarpas.

49Teisinių santykių stabilumo reikalavimas, išplaukiantis iš teisinės valstybės principo, reikalauja, kad teisė kreiptis į teismą nebūtų beribė laiko atžvilgiu. Šiuo tikslu nustatoma teisinių reikalavimų senatis. Administraciniams teisės aktams ginčyti galioja Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nurodytas administraciniam teisės aktui apskųsti vieno mėnesio terminas. Netgi jeigu laikyti, kad ieškovui tapo žinoma apie statybos leidimo neteisėtumą po Statybos leidimo rengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto surašymo 2010-11-03 akivaizdu, kad ieškovas į teismą kreipėsi praėjus dar 2,5 mėnesio, kas teismo nuomone, reiškia, jog esant įstatyme įtvirtintiems pakankamai trumpiems administracinių teisės aktų ginčijimo terminams, šiuo atveju, terminas yra ženkliai praleistas. Įvertinant tai, kad terminą praleido statybos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija atmestini ieškovo argumentai, kad po 2010-11-03 akto surašymo ieškovui buvo dar reikalingas ilgas laiko tarpas medžiagos įvertinimui. Konstatuotina, kad ieškovas praleido senaties terminą be svarbių priežasčių, jam taikytinos termino praleidimo pasekmes, ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu.

50Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str.).

51Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 265- 270str.,

Nutarė

52Ieškinį atmesti.

53Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos valstybės naudai – 54,98 Lt. (penkiasdešimt keturis tris Lt. 98) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, AB “Swedbank”, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

54Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė 1) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės... 3. Ieškovas nurodė, kad 1999-05-03 S. K. kreipėsi į Kauno m. savivaldybės... 4. D. L. ir K. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius žemės... 5. Remiantis VĮ Registrų centras 2006-01-30 pažymėjimu apie nekilnojamojo... 6. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos... 7. Pagal 2006-10-11 pateiktą E. Š. prašymą, Kauno m. savivaldybės... 8. LR Statybos įstatymo 20 str. 10 d. buvo nustatyta, kad statinio projektavimo... 9. Individuali įmonė „Geota“ E. Š. užsakymu 2008-01 atliko vandentiekio ir... 10. E. Š. įgaliotas asmuo A. Š. 2010-06-01 pateikė Kauno m. savivaldybės... 11. LR statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p. buvo nustatyta, jog norint gauti... 12. Kadangi Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-07-21 statybos leidimas... 13. Atskiru prašymu (It. b.l.124,125) ieškovas prašė atnaujinti terminą... 14. Atsakovas Kauno m. savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir... 15. Nurodė, kad KAVA Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 16. 2006-10-11 tuometinis gyvenamojo namo ( - ), savininkas E. Š. pateikė... 17. Ieškovas nurodo, kad KAVA Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 18. Be to, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“,... 19. 2010-06-01 buvo pateiktas atsakovo E. Š. įgalioto asmens prašymas Kauno m.... 20. Atsakovas nesutiko, kad išduodant 2010-06-15 projektavimo sąlygų sąvadą,... 21. Atsakovas nurodė, kad išduodant 2000-03-10 statybos leidimą, buvo gauti... 22. Dėl nurodytų priežasčių mano, kad nebuvo teisinio pagrindo pakartotinai... 23. Kauno m. savivaldybės Nuolatinė statybos komisija ginčijamu 2010-07-14/15... 24. Pasisakydamas dėl ieškovo teiginių, kad statinio techninio projekto sudėtis... 25. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 26. Atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimas įpareigoti statytoją E. Š.... 27. Taip pat pažymėjo, kad LR statybos įstatymo 27 str. 5 d. yra įtvirtinta,... 28. Atsakovas E. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį, kaip nepagrįstą,... 29. Nurodė, kad ieškovas pareiškė nepagrįstą ir neteisėtą reikalavimą... 30. Atsakovas paaiškino, kad buitinių nuotekų tinklai yra teisėtai įrengti... 31. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, kad negalioja 2000-03-10 statybos... 32. Kadangi buitinių nuotekų tinklai yra teisėtai įrengti daugiau kaip prieš... 33. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪ ministerijos atstovė... 34. Tretysis asmuo UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad dėl pirmųjų trijų... 35. Pagal 1999-05-27 bendrovės išduotas statinio prijungimo prie vandentiekio ir... 36. Tretysis Asmuo V. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 37. Tretysis asmuo A. A. prašė ieškinį tenkinti.... 38. Tretieji asmenys A. R. ir R. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 39. Tretysis asmuo E. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 40. Ieškinys atmestinas.... 41. Šalių išdėstytas faktines aplinkybes patvirtina byloje surinkti rašytiniai... 42. Ieškovas ginčydamas individualaus pobūdžio administracinius aktus - Kauno... 43. Surinktų įrodymų visuma byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovas... 44. Teismui nustačius kad ginčijamais individualaus pobūdžio administraciniais... 45. Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas ir apie tai, kad statinio... 46. Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentu, kad išduodant 2010-06-15... 47. Esant tokioms teismo nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir tokiam šių... 48. Ieškovas neginčijo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto... 49. Teisinių santykių stabilumo reikalavimas, išplaukiantis iš teisinės... 50. Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos susijusios su... 51. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 265- 270str.,... 52. Ieškinį atmesti.... 53. Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 54. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno Apygardos teismui per...