Byla T-395-387/2011
Dėl nuteistojo A. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Algimantas Valantinas, sekretoriaujant Vidai Šuminienei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Daniui Atkočiui, nuteistajam A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo A. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

2Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo paaiškinimą ir prokuroro išvadą, teismas

Nustatė

3A. M., gim. ( - ), 2004-07-01 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą BK 129 str. 2 d. 2 p., ir nuteistas 9 metų laisvės atėmimo bausme. Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime bausmę atlieka paprastojoje grupėje.

4Anksčiau teistas 2 kartus.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija tarpininkauja dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos. Nurodo, jog nuteistasis savo elgesiu jau įrodė, jog yra pasitaisęs, gali gyventi laisvėje ir jam taikytinas lygtinis paleidimas prieš terminą.

6Prokuroras prašo teikimo netenkinti. Nurodo, jog A. M. teistas tris kartus. Jam jau buvo anksčiau taikytas lygtinis paleidimas , o taip pat buvo suteikta malonė, tačiau jis vėl nusikalto už ką dabar ir atlieka bausmę.

7Nuteistasis prašo teikimą tenkinti, nurodydamas, jog jau atliko didžiąją bausmės dalį, stengiasi gerai elgtis. Atlikdamas bausmę elgiasi tinkamai, po paskutinio lygtinio paleidimo klausimo svarstymo buvo vieną kartą skatintas. Jis laisvėje yra faktiškai susiradęs darbą ir turi Lietuvos kalinių globos draugijos garantiją dėl jo apgyvendinimo Socialinės priežiūros centre Panerių g. 10, Vilniuje. Nežiūrint į jo ankstesnius teistumus jis tikrai yra pakeitęs požiūrį į gyvenimą ir daugiau nebenusikals.

8Teikimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Įstatymas suteikia teismui teisę ir pareigą įvertinti, ar nuteistasis gali būti toliau taisomas, neizoliuotas nuo visuomenės visapusiškai įvertinus jo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo vietoje. Nuteistasis A. M. atitinka formalias lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos sąlygas. Pripažintina, kad formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą teismas atsižvelgia į tai, jog A. M. bausmės atlikimo metu po paskutinio lygtinio paleidimo klausimo svarstymo buvo paskatintas, galiojančių drausminių nuobaudų neturi. Su administracijos darbuotojais stengiasi išlaikyti atstumą, būti mandagus, taktiškas. Rūpinasi savo asmenybės tobulinimu, dalyvauja nuteistųjų resocializacijos programoje. Į socialinės reabilitacijos poveikio priemones reaguoja patenkinamai. Taip pat teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nuteistasis faktiškai susirado darbovietę, kuri jį priims į darbą bei susitarė dėl gyvenamosios vietos lygtinio paleidimo atveju.

10Teismas pripažįsta, kad ankstesni teistumai rodo apie pakartotino nusikalstamo elgesio riziką, tačiau šiuo atveju labiau akcentuotinas teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas, t.y. nuteistųjų teisinė padėtis turi kisti priklausomai nuo jų elgesio, nustatytų pareigų laikymosi, požiūrio į darbą. Nustatyta, kad A. M. bausmės atlikimo metu elgėsi tinkamai, darbo ir gyvenamosios vietos susiradimas rodo jo pasikeitusį ir realų požiūrį į gyvenimą, akcentuojant darbą kaip pragyvenimo šaltinį. Nuteistasis yra įvertinęs savo praeitį, padaręs reikiamas išvadas bei pasiruošęs vykdyti savo įsipareigojimą doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, jog pasitaisė. Spręsdamas A. M. lygtinio paleidimo prieš terminą iš laisvės atėmimo vietų klausimą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad nuteistasis teikimo nagrinėjimo dienai yra atlikęs didžiąją dalį jam paskirtos bausmės, todėl manytina, kad BK 41 str. numatyta bausmės paskirtis jo atžvilgiu yra pasiekta.

11Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, todėl teikimas tenkintinas.

12Vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

13Teikimą tenkinti.

14Nuteistąjį A. M. gim. ( - ), paleisti iš laisvės atėmimo vietos lygtinai prieš 1 metų 4 mėn. ir 22 dienų terminą, įpareigojant jį keturis kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje ir būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. , jei tai nesusiję su darbu.

15Išaiškinti, jog lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų darbingi asmenys per 15d. nuo jų paleidimo momento privalo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir pranešti apie tai bausmės vykdymo institucijai.

16Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai