Byla L2-2542-596/2010
Dėl teismo įsakymo išdavimo, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, susipažinusi su kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškimu skolininkei R. S. dėl teismo įsakymo išdavimo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Kreditorius UAB „SMScredit.lt“ pateikė teismui pareiškimą skolininkei R. S. dėl teismo įsakymo išdavimo.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008).

6Iš kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktų priedų matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko ir 1080 Lt. delspinigių. Delspinigių dydis pagal kartu su pareiškimu pateiktos sutarties nuostatas yra 0,01 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi.

7Esant šioms aplinkybėms, kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškimą skolininkei R. S. dėl teismo įsakymo išdavimo priimti atsisakytina kaip aiškiai nepagrįstą, todėl nenagrinėtiną LR CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 435 str. 2 d. 4 p., teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškimą skolininkei R. S. dėl teismo įsakymo išdavimo.

10Nutarties nuorašą pasiųsti kreditoriui.

11Nutartis galutinė ir neskundžiama.

12Teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą neužkerta kelio, ištaisius trūkumus, įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles, kai bus pašalintos kliūtys, sudariusios pagrindą atsisakyti priimti pastarąjį pareiškimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai