Byla II-45-416/2019
Dėl ne teismo tvarka Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių grupės vyresniosios specialistės R. S. 2019 m. vasario 19 d. priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 64-ANR_N-582-2019 panaikinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas Noreika, šalims nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs S. B. skundą dėl ne teismo tvarka Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių grupės vyresniosios specialistės R. S. 2019 m. vasario 19 d. priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 64-ANR_N-582-2019 panaikinimo,

Nustatė

2Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių grupės vyresnioji specialistė R. S. 2019 m. vasario 19 d. priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 64-ANR_N-582-2019, kuriuo S. B., gimusį ( - ), gyvenantį ( - ), pripažino kaltu padarius nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 431straipsnio 1 dalyje, už tai, kad jis nevykdė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, būdamas automobilio „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) savininku, nenurodė pareigūnui ANK nustatytų duomenų (gyvenamosios vietos, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones išdavimo datos, numerio ir jį išdavusios institucijos) apie asmenį, kuris 2018 m. liepos 12 d., 12.17 val., kelio Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 52,817 km naudojosi jam priklausančiu minėtu automobiliu (b. l. 5).

3Nubaustas asmuo S. B. skundu prašo panaikinti skundžiamą nutarimą ir administracinę teisena jo atžvilgiu nutraukti, nenustačius jo veiksmuose administracinio nusižengimo sudėties. Nurodo, kad pažeidimas padarytas 2018 m. liepos 12 d., 12.17 val., tačiau jis nuo 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val., nebuvo automobilio „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) savininkas. 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val., buvo sudaryta minėtos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis su Ukrainos piliečiu F. S.. Tipinėje transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje yra užpildyti visi privalomi duomenys apie pirkėją ir pardavėją. Pirkimo-pardavimo faktas buvo įregistruotas VĮ „Regitra“ Alytaus filialo Marijampolės grupėje 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val. Šias aplinkybes patvirtina Kelių policijos skyriaus pateikta pažyma Nr. ( - ). Administracinio nusižengimo padarymo metu nebuvo transporto priemonės savininkas ar valdytojas, todėl nėra ir subjektas šioje administracinio nusižengimo byloje. Jam negalėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalies reikalavimai (b. l. 2-4).

4Marijampolės AVPK pateiktame rašte nurodė, kad skundžiamas nutarimas priimtas pagrįstai, paskirta adekvati padarytam nusižengimui nuobauda. Prašo skundo netekinti (b. l. 1).

5S. B. pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

6Administracinio nusižengimo protokole nurodyti tokie patys duomenys, kokie nurodyti skundžiamame nutarime (b. l. 6).

7Marijampolės AVPK pareigūnės tarnybiniame pranešime parašyta, jog Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriuje tiriamas administracinis KET nusižengimas, užfiksuotas greičio matuokliu, byloje Nr. ROIK18093238873, kurio metu automobilio „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) vairuotojas 2018 m. liepos 12 d., 12.17 vai. Šakių raj. sav., kelio Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 52,817 km, viršijo leistiną greitį. 2018 m. spalio 16 d. telefonu buvo susisiekta su minėto automobilio savininku S. B.. Jis pristatė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir transporto priemonės išregistravimo pažymą Nr. ( - ). Peržiūrėjus transporto priemonės pirkimo-pardavimo, sutartį buvo pastebėta, kad sutartis yra užpildyta nepilnai, t. y. nenurodytas pirkėjo asmens kodas arba gimimo data, taip pat netikslus pirkėjo gyvenamosios vietos adresas. Paklausus, ar S. B. nurodys tikslius pirkėjo asmens duomenis, jis teigė, kad nurodyti negali, nes pirkėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, t. y. policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, būdamas transporto priemonės savininku, nenurodė ANK nustatytų duomenų apie asmenį (asmens kodo arba gimimo datos, gyvenamosios vietos, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datos, numerio ir dokumento išdavusios institucijos). Pradėjus rašyti protokolą su administraciniu nurodymu S. B. su nusižengimu nesutiko, atsisakė duoti paaiškinimą (b. l. 9).

8Marijampolės AVPK pareigūnės tarnybiniame pranešime nurodyta, jog 2018 m. gruodžio 28 d., apie 13 val., į Marijampolės AVPK Kelių policijos skyrių atėjo S. B. ir pateikė Transporto priemonės „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nurodyti transporto priemonės pirkėjo asmens duomenys ir transporto priemonės išregistravimo pažymą Nr. 15766485. Sulyginus transporto priemonės „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, pateiktą 2018 m. spalio 16 d., naujai pateikta pirkimo-pardavimo sutartimi, matyti papildomai įrašyti duomenys, kurių 2018 m. spalio 16 d. pateiktoje sutartyje nebuvo. Papildomai S. B. paaiškino, kad nuėjo į VĮ „Regitra“ ir pasakė, kad policija išrašė baudą, nes neturi tikslių duomenų apie transporto priemonės pirkėją, todėl VĮ „Regitra“ darbuotojai prašomus duomenis jam pateikė (b. l. 10).

9Transporto priemonės „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad sutartis sudaryta 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val. S. B. parduoda automobilį „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) F. S. už 2100 Eur (b. l. 11).

10S. B. prašyme parašyta, kad jis nuo 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val., nėra transporto priemonės savininkas, kadangi transporto priemonę pardavė Ukrainos piliečiui F. S. ir pirkimo pardavimo faktas yra registruotas VĮ „Regitra“ Alytaus filialo Marijampolės grupėje 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val., pažyma Nr. 15766485. Jis nėra transporto priemonės savininkas ir šis faktas yra viešas nuo 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val., todėl nėra ir subjektas šioje byloje. Jam negali būti taikomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalies reikalavimai (b. l. 12).

11VĮ „Regitra“ pažymoje apie transporto priemonės išregistravimą nurodyta, kad automobilis „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) išregistruotas 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val. (b. l. 14).

12Skundas tenkintinas.

13ANK 641 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus ir (ar) ją paskyrė institucija, turinti teisę spręsti tos kategorijos bylas, laikantis įstatymo nustatytos bylos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai jame padarytos išvados dėl administracinio nusižengimo įvykio, traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens kaltumo, jam paskirtos nuobaudos ir kitų nutarime sprendžiamų klausimų pagrįstos ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-14-139/2016).

ANK 431 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą nuo 150 Eur iki 300 Eur. Šios normos blanketinė dispozicija deleguoja į konkretų įstatymą, todėl jos pažeidimas galimas tik tada, kai konstatuojama Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais nustatytos taisyklės pažeidimas.

14Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog siekiant išaiškinti teisės pažeidimą, tikrinančio pareigūno, savivaldybės administracijos įgalioto pareigūno reikalavimu transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi šiam pareigūnui nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi <…>.

15Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga kyla tais atvejais, kai: pirma, transporto priemonės savininko (valdytojo) prašoma nurodyti duomenis apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi jo transporto priemone; antra, toks policijos pareigūno reikalavimas duodamas teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu; trečia, transporto priemonės savininkui (valdytojui) nėra objektyvių kliūčių prašomus duomenis pateikti, t. y. jis nebuvo praradęs transporto priemonės prieš savo valią. Pareiga pateikti pareigūnams jų prašomą informaciją yra numatyta tam, kad būtų nustatytas pažeidimą padaręs asmuo, kurį už jo padarytą neteisėtą veiką būtų galima patraukti administracinėn atsakomybėn. Automobilio savininkas privalo žinoti kam perdavė naudotis jam priklausantį padidinto pavojaus šaltinį - automobilį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261-30/2011).

16S. B. nutarimo nepagrįstumą argumentuoja tuo, jog nusižengimo padarymo metu, t. y. 2018 m. liepos 12 d., 12.17 val., jis nebuvo automobilio „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) savininkas ar valdytojas, todėl nėra ir subjektas šioje administracinio nusižengimo byloje. Nurodo, kad 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val., buvo sudaryta minėtos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis su Ukrainos piliečiu F. S.. Pirkimo-pardavimo faktas buvo įregistruotas VĮ „Regitra“ Alytaus filialo Marijampolės grupėje 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val.

17Vertindamas nurodytą administracinėn atsakomybėn patraukto asmens poziciją, teismas pažymi, kad iš transporto priemonės „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad sutartis sudaryta 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val. Sutartyje nurodyta, kad S. B. parduoda automobilį „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) F. S. už 2100 Eur (b. l. 11). Iš VĮ „Regitra“ pažymos apie transporto priemonės išregistravimą matyti, kad automobilis „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) išregistruotas 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val. (b. l. 14).

18Kaip minėta, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta transporto priemonės savininko (valdytojo) pareiga pareigūnui, siekiančiam išsiaiškinti teisės pažeidimą, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi <…>. To paties įstatymo 2 straipsnio 77 punkte nurodyta, kad transporto priemonės savininkas - asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 1 punkte, 6.305 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad būtent automobilio pirkimo-pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad S. B. nusižengimo padarymo metu, t. y. 2018 m. liepos 12 d., 12.17 val., nebuvo automobilio „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) su kuriuo padarytas nusižengimas, savininkas ir valdytojas. Šį faktą patvirtina automobilio pirkimo-pardavimo sutartis ir VĮ „Regitra“ pažyma apie transporto priemonės išregistravimą iš kurios aiškiai matyti, kad automobilis „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) išregistruotas 2018 m. liepos 12 d., 09.41 val., t. y. iki užfiksuoto nusižengimo padarymo. Taigi, jam nebuvus transporto priemonės savininku (valdytoju), jis negali būti laikomas ANK 431 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo subjektu.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių grupės vyresniosios specialistės R. S. 2019 m. vasario 19 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 64-ANR_N-582-2019 priimtas nepagrįstai, todėl administracinio nusižengimo teisena S. B. atžvilgiu nutrauktina, nesant jo veiksmuose administracinio nusižengimo sudėties.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

22S. B. skundą tenkinti.

23Panaikinti Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių grupės vyresniosios specialistės R. S. 2019 m. vasario 19 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 64-ANR_N-582-2019 ir administracinio nusižengimo teiseną S. B. atžvilgiu nutraukti.

24Nutarimas per 20 dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas... 2. Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo... 3. Nubaustas asmuo S. B. skundu prašo panaikinti skundžiamą nutarimą ir... 4. Marijampolės AVPK pateiktame rašte nurodė, kad skundžiamas nutarimas... 5. S. B. pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.... 6. Administracinio nusižengimo protokole nurodyti tokie patys duomenys, kokie... 7. Marijampolės AVPK pareigūnės tarnybiniame pranešime parašyta, jog... 8. Marijampolės AVPK pareigūnės tarnybiniame pranešime nurodyta, jog 2018 m.... 9. Transporto priemonės „SAAB 9-3“, valstybiniai Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo... 10. S. B. prašyme parašyta, kad jis nuo 2018 m. liepos 11 d., 15.45 val., nėra... 11. VĮ „Regitra“ pažymoje apie transporto priemonės išregistravimą... 12. Skundas tenkintinas. ... 13. ANK 641 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo... 14. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio... 15. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo... 16. S. B. nutarimo nepagrįstumą argumentuoja tuo, jog nusižengimo padarymo metu,... 17. Vertindamas nurodytą administracinėn atsakomybėn patraukto asmens poziciją,... 18. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad S. B. nusižengimo padarymo metu, t. y. 2018... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642... 22. S. B. skundą tenkinti.... 23. Panaikinti Marijampolės AVPK Kelių policijos skyriaus administracinės... 24. Nutarimas per 20 dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo...