Byla T-37-870/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė,

2sekretoriaujant Galinai Levickienei,

3dalyvaujant prokurorui Tomui Tukleriui,

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos atstovui Dainiui Atkočiui,

5nuteistajam A. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo A. M., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos,

Nustatė

7A. M., gim. ( - ), nuteistas: 2003-10-08 Panevėžio apygardos teismo pagal LR BK 129 str. 2 d. 6 p.- 9 metams laisvės atėmimo. Bausmę skirta atlikti kalėjime. 2005-04-12 Jonavos rajono apylinkės teismas pagal LR BK 180 str., vadovaujantis LR BK 63 str. subendrintas su 2003-10-08 Panevėžio apygardos teismo paskirta 9 metų laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirai 9 metais laisvės atėmimo, bausmę atliekant kalėjime. Bausmę atlieka paprastojoje grupėje. Bausmės pradžia: 2002-04-21, atliko 8 m. 8 mėn. 10 d. Bausmės pabaiga: 2011-04-21, liko 3 mėn. 30 d. Nuteistojo elgesys, atliekant bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime vertinamas patenkinamai. Galiojančių drausminių nuobaudų neturi. Skatintas 2 kartus, pareiškiant padėkas. Santykiai su kitais nuteistaisiais patenkinami. Tarp nuteistųjų autoriteto neturi. Pasitikintis savo jėgomis, lanksčiai prisitaiko prie esamų sąlygų. Dalyvauja nuteistųjų adaptacijos, laisvalaikio užimtumo programose. Noriai dalyvauja teminiuose pokalbiuose. Santykiai su šeima silpni, per pasimatymus nelankomas. Artimieji nesistemingai remia materialiai. Pagal nuosprendį vykdomųjų raštu neturi. Įstaigos Buhalterinės apskaitos skyrius taip pat nėra gavęs vykdomųjų raštų. Savo kaltę įvykdytame nusikaltime pripažįsta iš dalies, tačiau bendrauti ta tema nenori. Į socialinės reabilitacijos poveikio priemones reaguoja patenkinamai. Nuteistasis jau yra atlikęs 3/4 jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

8Nuteistasis A. M. prašo teikimą tenkinti.

9Prokuroras prašo atmesti teikimą.

10Teikimas netenkintinas.

11Pagal LR BVK 157 str. 3 d. 4 p. asmenys gali būti paleisti lygtinai, kurie laikomi kalėjime paprastosios grupės sąlygomis, taip pat pavojingi recidyvistai, - kai jie faktiškai atlikę ne mažiau kaip tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

12Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos laisvės atėmimo bausmės dalies atlikimas yra tik formalus pagrindas teismui svarstyti nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, tačiau šis pagrindas pats savaime neįpareigoja teismo priimti sprendimo dėl lygtinio paleidimo. Teismas lygtinai paleidžia iš pataisos įstaigos nuteistąjį, atlikusį Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. nustatytą laisvės atėmimo bausmės dalį, tik tuomet, kai padaro išvadą, kad bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu gali būti pasiekti toliau jį taisant prižiūrimą, tačiau neizoliuotą nuo visuomenės. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas neįtvirtina konkrečių kriterijų, kurie turi būti vertinami sprendžiant šį klausimą. Teismų praktikoje, sprendžiant lygtinio paleidimo klausimus, visapusiškai vertinama nuteistojo asmenybė, atsižvelgiama į ankstesnius teistumus, taip pat į nusikaltimų, už kuriuos šiuo metu yra atliekama bausmė, pobūdį, padarymo būdą, nuteistojo požiūrį į padarytus nusikaltimus, likusios neatliktos bausmės dalį, nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą. Be to, pasitelkiant bausmės atlikimo vietos administracijos išvadą bei pataisos namų psichologinės tarnybos išvadą, vertinamas nuteistojo elgesys pataisos namuose – atsižvelgiama į galiojančias ir išnykusias nuobaudas, jų pobūdį, turimus paskatinimus, norą dirbti, mokytis, adaptuotis visuomenėje. Atsižvelgiama į turimus nuteistojo socialinius ryšius bei kitas svarbias aplinkybes (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis B.b. Nr.1A-787/2007).

13Nuteistasis atliko 3/4 dalį bausmės, tačiau įstatymu numatytos bausmės dalies atlikimas yra tik formalusis pagrindas sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą. Turi būti nustatytas ir materialusis pagrindas, t.y. teismo išvada, kad nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės. A. M. yra pripažintas kaltu ir nubaustas pagal LR BK 104 str. Nuteistojo elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime vertinamas patenkinamai. Vadovaujantis teismo nuosprendžiu bausmę kalėjime atlieka nuo 2002-04-21. Per šį laikotarpį ne kartą buvo baustas drausmine tvarka: 2003-09-15 uždarytas į karcerį trims paroms, 2004-11-12 skirtas papeikimas, 2005-09-13 paskirtas papeikimas, 2006-06-02 atimta teisė 1 mėnesį pirkti maisto produktus, 2006-06-07 uždarytas į karcerį 15 parų, 2009-03-13 uždarytas į karcerį 15 parų, 2009-06-16 atimta teisė 1 mėnesį pirkti maisto produktus, 2009-06-23 skirtas papeikimas, 2009-06-25 atimta teisė 1 mėnesį pirkti maisto produktus. Skatintas 2 kartus (2007-02-27 ir 2008-07-28), pareiškiant padėkas, tačiau įstaigos administracija netarpininkauja dėl nuteistojo A. M. lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos. Įvertinus nuteistojo asmenybę, psichologinės tarnybos išvadą, matyti kad, šiuo atveju taikant lygtinį paleidimą, bus akivaizdžiai pažeistas bausmės teisingumo principas – kaltas asmuo turi būti nubaustas ir atlikti bausmę, adekvačią jo padarytai nusikalstamai veikai, bei nepasiekti bausmės tikslai. LR BK 41 str. teigiama, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Tik nuteistojo rašytinis įsipareigojimas dar nėra pakankamas pagrindas jo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, todėl teisėjos vertinimu šiuo metu A. M. dar negali būti taisomas neizoliavus jo nuo visuomenės, todėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimas netenkintinas.

14Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str. teismas,

Nutarė

15n e t e n k i n t i Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimo dėl nuteistojo A. M., a.k. ( - ) paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

16Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai