Byla 2-10140-713/2011
Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant pareiškėjo E. J. atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo E. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, ir,

Nustatė

2Pareiškėjas E. D. pareiškimu (b.l. 3-4), prašė atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą palikimui, atsiradusiam po sutuoktinės S. V. J., a.k. ( - ) mirties 2010-09-14, priimti.

3Pareiškėjas nurodė, kad 2010-09-14 mirė jo sutuoktinė S. V. J.. Po sutuoktinės mirties labai pablogėjo pareiškėjo sveikata, nuo 2010 m. rugsėjo mėn. juda vaikštynės ir pėdos įtvaro pagalba, jam reikalinga kito asmens pagalba. Pareiškėjas laikotarpyje nuo 2011-01-26 iki 2011-02-04 gydėsi stacionare, neturi jį prižiūrinčio asmens. Dėl šių priežasčių jis negalėjo savarankiškai realizuoti savo teisės priimti palikimo – nuvykti pas notarą ir surašyti reikiamos formos pareiškimo. Paveldėjimo byla nepradėta, kitų asmenų, pretenduojančių į palikimą nėra. Pareiškėjų nuomone, nustatytą palikimui priimti terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti.

4Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 24), kuriuo neprieštarauja dėl pareiškimo patenkinimo, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui.

5Byla nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui (CPK 246 straipsnio 4 dalis).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Sutinkamai CPK 576 str., teismas pratęsia (atnaujina) praleistą įstatymų nustatytą terminą, jei pareiškėjas pateikia įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti. Pareiškėjas pateikė S. V. J., a.k. ( - ) mirties liudijimą (b.l. 7), išrašą apie paskutinę palikėjos gyvenamąją vietą (b.l. 9), pažymą iš Kauno m. 7-ojo notarų biuro, kad paveldėjimo byla nepradėta (b.l. 19), santuokos liudijimą (b.l. 8), iš pateiktos 2008-12-16 Senjorų indėlio sutarties seka, kad S.V. J. turėjo indėlį banke (b.l. 20).

8Pareiškėjas pateikė išrašus iš medicininių dokumentų, iš kurių seka, jog jis laikotarpyje nuo 2011-01-26 iki 2011-02-04 gydėsi stacionare, yra garbaus amžiaus, sveiktos būklė nėra gera, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, dėl kurių pareiškėjas praleido terminą palikimui priimti (b.l. 5,10, 11). Teismas pripažįsta, kad pareiškėjas terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių – sveikatos būklės (CK 5.57 str. l d.), todėl terminas atnaujintinas.

9Iš pareiškėjo E. J. priteistinos 9,00 Lt pašto išlaidos valstybei (CPK 96 straipsnis.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 576-578 str., 290-291 str., 153 str., 443 str. 5 d.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti:

Atnaujinti E. J., a.k. ( - ) praleistą įstatymų nustatytą terminą priimti palikimą, atsiradusį po S. V. J., a.k. ( - ) mirties 2010-09-14.

13Priteisti valstybei iš E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9,00 Lt (devynis litus) pašto išlaidų ((Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000,įmokos kodas5660.)

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai