Byla 2-15731-599/2012
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja E. V., rašytinio proceso tvarka atsakovėms už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams N. J., S. P., E. J., A. J., E. J. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad ieškovas patikėjimo teise valdo butą, esantį ( - ), kuris priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri 2008-05-28 teisę skaičiuoti mokesčius perleido ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Ieškovas tai pat nurodė, kad gyventojų registro duomenimis atsakovų gyvenamoji vieta deklaruota bei gyvena šiame bute atsakovai N. J., S. P., E. J., A. J., E. J., kurie nėra sudarę nuomos sutarties, tačiau faktiškai naudojasi gyvenamosiomis patalpomis, todėl susiklostė faktiniai nuomos santykiai, kylantys iš konkliudentinių šalių veiksmų, tačiau atsakovai nemokėjo komunalinių paslaugų mokesčių, todėl susidarė įsiskolinimas (b.l. 1-3, 4-15). Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovų solidariai 2175,03 Lt įsiskolinimą, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 1-3, 16-19).

3Atsakovams LR CPK 123 str. 3 d. ir 130 str. 1 d. nustatyta tvarka atsakovei N. J. 2012-09-19, o kitiems atsakovams 2012-10-10, įteiktos ieškinio kopijos ir pranešimai apie atsiliepimų į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovai nustatytais terminais atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovams priima sprendimą už akių (b.l. 46, 47).

4Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri 2008-05-28 teisę skaičiuoti mokesčius perleido ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (b.l. 4,5,6, 7-11). Iš bylos medžiagos nustatyta, jog minėtame bute buvo deklaruoti ir faktiškai gyvena atsakovai, todėl susiklostė faktiniai nuomos santykiai, kylantys iš konkliudentinių šalių veiksmų (b.l. 12,13,14,15). Iš ieškovo į bylą pateiktų įsiskolinimo paskaičiavimo pažymų nustatyta, kad įsiskolinimas sudaro 2175,03 Lt sumą (b.l. 16-19). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-47).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

9Sutinkamai su LR CK 6.62 str. - 6.63 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.583 str., 6.584 str., ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovų solidariai ieškovo naudai išieškotinas 2175,03 Lt įsiskolinimas bei 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. 2012-08-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis išieškotinos 3 Lt kitos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 4 ).

11Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis išieškotinos 11,58 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 30-34, 46).

12Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis išieškotinas 65,25 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti pilnutinai.

15Išieškoti atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, į.k. 124568293, buveinė Švitrigailos g. 7/16, Vilniuje, naudai solidariai 2175,03 Lt įsiskolinimą, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. 2012-08-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 3.00 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų.

16Išieškoti iš atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai lygiomis dalimis 11,58 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

17Išieškoti iš atsakovų atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir E. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai lygiomis dalimis 65,25 Lt žyminį mokestį.

18Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja E. V., rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad ieškovas patikėjimo teise... 3. Atsakovams LR CPK 123 str. 3 d. ir 130 str. 1 d. nustatyta tvarka atsakovei N.... 4. Ieškinys tenkintinas pilnutinai.... 5. Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 8. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 9. Sutinkamai su LR CK 6.62 str. - 6.63 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.260... 10. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų... 11. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų... 12. Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų valstybės naudai... 13. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas... 14. ieškinį patenkinti pilnutinai.... 15. Išieškoti atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. ( - ) gyv. ( -... 16. Išieškoti iš atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. ( - ) gyv.... 17. Išieškoti iš atsakovų atsakovų N. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. P., a.k. (... 18. Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali...