Byla e2-3904-1021/2018
Dėl nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas J. A.

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovams už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovams D. R. ir V. Ž. dėl nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2018 m. balandžio 27 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose buvo priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinys atsakovams D. R. ir V. Ž. dėl 2823,82 Eur turtinės žalos atlyginimo priteisimo.
 2. Atsakovams buvo tinkamai (atitinkamai 2018 m. gegužės 2 d. V. Ž. ir 2018 birželio 2 d. D. R.) – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovai įpareigoti per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jiems (kiekvienam) dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovams išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovų atsiliepimams pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovai neprašė ir atsiliepimų be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.
 3. Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovams už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis ir 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

 1. Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinį ir ieškovo pateiktus dokumentus-leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad : Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 14 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje ( - ) pripažino D. R. ir V. Ž. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje. Nuosprendžiu nustatyta, kad atsakovai D. R. ir V. Ž. 2007 m. gegužės 26 d., apie 9.00 val. gyvenamajame name Vilkaviškio r. sav., Šukių k., girti, veikdami bendrininkų grupe, dėl menkavertės dingsties – namo nuompinigių skolos, bendrai tyčia mušdami, sunkiai sutrikdė R. R. sveikatą: V. Ž. smogė nukentėjusiajam R. R. ranka į veidą, prievarta ištempė jį iš lovos, vilko grindimis, kelis kartus užšoko batais apautomis kojomis ant nukentėjusiojo galvos, tuo pat metu D. R. du kartus smogė keliu nukentėjusiajam į pilvą ir kelis kartus kumščiu į galvą ir kt. kūno vietas. Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi (baudžiamojoje byloje ( - )) nuteistųjų D. R. ir V. Ž. apeliaciniai skundai buvo atmesti.
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) R. R. dėl 2007 m. gegužės 26 d. patirtų sužalojimų nustatė 50 proc. darbingumo lygį nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki 2026 m. birželio 27 d.
 3. VSDFV Marijampolės skyriaus 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. PE-SP10-2971 R. R. nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. paskirta 288,79 Lt (kuri vėliau buvo perskaičiuota ir padidinta) netekto darbingumo pensija. VSDFV Marijampolės skyriaus laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. išmokėjo R. R. 2823,82 Eur netekto darbingumo pensijos.
 4. Pažymėtina, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimu civilinėje byloje ( - ) VSDFV Vilkaviškio skyriui solidariai iš atsakovų D. R. ir V. Ž. priteista 20951,78 Lt suma, kurią sudarė R. R. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 22 d. iki 2011 m. sausio 31 d.; Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu civilinėje byloje ( - ) VSDFV Marijampolės skyriui solidariai iš atsakovų D. R. ir V. Ž. priteista 7508,54 Lt suma, kurią sudarė R. R. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.; Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu civilinėje byloje ( - ) VSDFV Marijampolės skyriui solidariai iš atsakovų D. R. ir V. Ž. priteista 2604,25 Eur suma, kurią sudarė R. R. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d.
 5. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (e. b. l. 1-4), nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (e. b. l. 9-14), apeliacinės instancijos teismo nutartimi (e. b. l. 15-17), darbingumo lygio pažyma (e. b. l. 18), sprendimu skirti valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją (e. b. l. 19), sprendimais civilinėse bylose (e. b. l. 20-22, 23-25, 26-28), pažyma apie asmeniui išmokėtas išmokas ( e. b. l. 29-31).
 6. Atsakovai nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais kitiems asmenims nepadarytų žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis), savo tyčiniais kaltais neteisėtais veiksmais sunkiai sutrikdė R. R. sveikatą, dėl ko jis neteko 50 proc. darbingumo, jam atsirado ilgalaikės sveikatos sutrikdymo pasekmės ir jam mokama netekto darbingumo pensija.
 7. Taigi konstatuotina, kad dėl atsakovų neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyrius, išmokėdamas R. R. netekto darbingumo pensiją, patyrė 2823,82 Eur nuostolių, tarp atsakovų neteisėtų kaltų veiksmų ir VSDFV Marijampolės skyriaus patirtų nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys.
 8. CK 6.246 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). CK 6.280 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio, CK 6.290 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, o CK 6.290 straipsnio 3 dalis numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Be to, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
 9. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, pripažintina, kad atsakovai privalo atlyginti dėl jų neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyriaus patirtus 2 823,82 Eur nuostolius, tačiau, teismo turimais duomenimis, iki sprendimo priėmimo dienos nuostolių nėra atlyginę, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų solidariai priteistina 2 823,82 Eur nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimas, kuriuos sudaro R. R. išmokėta netekto darbingumo pensija (CK 6.245 - 6.249, 6.251, 6.263, 6.280, 6.290 straipsniai).
 10. Kadangi ieškovas yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), teismui visiškai jį tenkinant, iš atsakovų priteistina 64,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis) bei 3,50 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, iš viso – 67,50 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu,142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1, 2 dalimis, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

7Ieškinį patenkinti visiškai.

8Priteisti solidariai iš atsakovų D. R. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ir V. Ž. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ieškovui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (buveinės adresas: A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, juridinio asmens kodas – 188677622, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė Luminor bankas) 2 823,82 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt tris eurus 82 ct) nuostolių atlyginimo pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą.

9Priteisti iš atsakovo D. R. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 33,75 Eur (trisdešimt tris eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų – už dokumentų siuntimą ir nesumokėto žyminio mokesčio, atlyginimą valstybei (mokama/išieškoma – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas – 5660, įmokos paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susiję su bylos nagrinėjimu).

10Priteisti iš atsakovo V. Ž. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 33,75 Eur (trisdešimt vieną tris eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų – už dokumentų siuntimą ir nesumokėto žyminio mokesčio, atlyginimą valstybei (mokama/išieškoma – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas – 5660, įmokos paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susiję su bylos nagrinėjimu).

11Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusio Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai