Byla 2-15247-466/2011
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo P. G

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo P. G.,

Nustatė

2ieškovas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ prašė priteisti iš atsakovo P. G. 210,71 Lt skolą, 14,58 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, trečiasis asmuo – Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką bei terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių. Trečiasis asmuo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ tiekia centralizuotą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ). Šis butas nuosavybės teise priklauso atsakovui P. G., 2010-04-19 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (b. l. 8-11). Minėto buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tinklų, todėl laikoma, kad šalys žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas už teikiamą šilumos energiją ieškovui tinkamai nemokėjo, ir iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2011-08-31 susidarė 210,71 Lt skola (b. l. 40-41).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d., abonentas (vartotojas) turi pareigą sumokėti už jam tiektą energiją. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.383 str., 6.384 str. 1 d., iš jo priteistina 210,71 Lt skola ieškovo naudai.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.). Kai reikalavimas priteisti delspinigius yra grindžiamas 1995-01-26 įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” Nr. I-775 bei 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” nuostatomis, kreditorius turėtų pateikti įrodymus, kad jis yra valstybės ar savivaldybės įmonė, arba valstybė ar savivaldybė yra pagrindinis jo akcininkas. Minėto įstatymo 1 str. apibrėžia ratą asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Pagal šį įstatymą gali būti skaičiuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio delspinigiai ir valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiai. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo delspinigius, remdamasis 1995-01-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“, tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas yra valstybės ar savivaldybės įmonė. Dėl nurodytos priežasties reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas nesant tarp šalių tuo klausimu rašytinio susitarimo.

9Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. nustatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (210,71 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinas 70,00 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d., 82 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo P. G., a. k. ( - ), 210,71 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (210,71 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, į. k. 1089631, naudai.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai