Byla 2-12345-199/2012
Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui S. B. bei jo atstovui advokato padėjėjui Nerijui Žvingilai, suinteresuotam asmeniui A. U., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI atstovui, A. B., Kauno miesto savivaldybės atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo S. B. prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo vykdymo atgręžimo ir prašo priteisti iš A. U. 5180,00 Lt sumą bei iš VMI – 97,15 Lt sumą bei visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas S. B. bei jo atstovas palaikė prašymą. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 05d. sprendimu išnagrinėjo ieškovo A. U. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. gruodžio 14d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1072-199/2010 panaikinimo. Patenkinus A. U. apeliacinį skundą, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-770-324/2011 iš S. B., Kolegija priteisė A. U. 5184 Lt. sumą turėtų advokato išlaidų bei 97,15 Lt. sumą Valstybei už procesinių dokumentų įteikimą. LR CPK 331 str. 6 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis Įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Ryšium su įsiteisėjusiu 2011 m. liepos 5 d. sprendimu, pareiškėjas 2011 07 08 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos pervedė 97,15 Lt. sumą, o taip pat 2011 07 07 A. U. pervedė 5180,00 Lt. sumą.

4Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, 2012 m. vasario 27 d. nutartimi (civ. byla Nr. 3K-3-79/2012) S. B., kasacinį skundą patenkino, Kauno apygardos teismo 2011 07 05 sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo.

5Kadangi Kauno apygardos teismo 2011 07 05 sprendimas buvo panaikintas, pareiškėjas su prašymais kreipėsi į suinteresuotus asmenis, t.y. į A. U. bei į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI dėl sumokėtų sumų pagal panaikintą Kauno apygardos teismo 2011 07 05 sprendimą grąžinimo. 2012 05 31 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija raštu Nr. (9.1-03.2)-G-1029 jį informavo, kad su prašymu jis turi kreiptis į teismą dėl grąžintino, įskaitytino, permokėtino mokesčio grąžinimo. Iš kito suinteresuoto asmens, t.y. iš A. U. atsakymo pareiškėjas negavo. Todėl prašo teismo priteisti iš suinteresuotų asmenų sumokėtas sumas pagal panaikintą Kauno apygardos teismo 2011 07 05 sprendimą. Taip pat pareiškėjas prašo iš suinteresuotų asmenų A. U. ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 500 Lt jo tutėtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

6Suinteresuotas asmuo A. U. su pareiškėjo prašymu sutinka.

7Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jie neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje, todėl prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuoti asmenys Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI atstovas bei A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, prašymų iš jų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, jų neatvykimas nekliudo teismui spręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, pareiškimas nagrinėtinas nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims (CPK 761 str. 2 d.).

9Prašymas tenkintinas.

10Nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-1072-199/2010 pagal ieškovo A. U. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams S. B., A. M., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo bei atsakovo S. B. priešieškinį bei patikslintą priešieškinį ieškovui A. U., atsakovei A. M., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, 2010-12-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys bei priešieškinys buvo atmesti (b.l. 36-42).

11Minėtas Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Kauno apygardos teismas 2011-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-770-324/2011, patenkino A. U. apeliacinį skundą, ir iš S. B., priteisė A. U. 5184 Lt. sumą turėtų advokato išlaidų bei 97,15 Lt. sumą Valstybei už procesinių dokumentų įteikimą (b.l. 8-13).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-02-27 nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-05 nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo (b.l. 14-18)

13Iš rašytinių įrodymų matyti, kad vykdant Kauno apygardos teismo 2011-07-05 nutartį pareiškėjas S. B. sumokėjo 5180,0 Lt A. U. bei 97,15 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 760 str. numato, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas). Sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis – atkurti ankstesnę šalių materialinių teisinių santykių padėtį, buvusią iki teismo sprendimo, kuris vėliau buvo panaikintas apeliacinės ar kasacinės instancijos teismo procesiniu sprendimu ir byla išspręsta iš esmės kitaip, nei buvo nustatyta pirminiu teismo sprendimu.

15Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes prašymas tenkintinas ir 2010-12-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo priimto civilinėje byloje 2-1072-199/2010 vykdymas atgręžtinas, priteisiant pareiškėjui S. B., a.k. ( - ) iš suinteresuoto asmens A. U., a.k. ( - ) 5180,00 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) sprendimo vykdymo išlaidų, o iš suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI- 97,15 Lt (devyniasdešimt septynis litus ir 15 ct).

16Pareiškėjas S. B. prašo priteisti iš suinteresuotų asmenų Kauno apskrities VMI bei A. U. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 500 Lt už advokato pagalbą. CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui, Tačiau taip pat nurodoma, kad teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių įvertindamas tai, dėl ko susidarė bylinėjimosi išlaidos. Civilinė byla Nr. 2-1072-199/2010 buvo nagrinėjama pagal ieškovo A. U. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams S. B., A. M., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo bei atsakovo S. B. priešieškinį bei patikslintą priešieškinį ieškovui A. U., atsakovei A. M., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo. Konstatuotina, kad ginčas vyko tarp pareiškėjo S. B. bei suinteresuoto asmens A. U.. Pareiškėjo sumokėta suma Valstybinei mokesčių inspekcijai yra už procesinių dokumentų siuntimą. Kauno apskrities VMI, neturėjo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei CPK 93 str. 4d., pareiškėjo turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą priteistinos jam tik iš suinteresuoto asmens A. U..

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 761 str. teismas

Nutarė

18prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo tenkinti.

19Atgręžus 2010-12-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1072-199/2010 vykdymą, priteisti pareiškėjui S. B., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), iš suinteresuoto asmens A. U., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), 5180,00 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) sprendimo vykdymo išlaidų bei 500,00 Lt (penkis šimtus litų) už advokato teisinę pagalbą, o iš suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kauno apskrities VMI, esančios Europos pr. 105, Kaunas, - 97,15 Lt (devyniasdešimt septynis litus ir 15 ct) sprendimo vykdymo išlaidų.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama per Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo vykdymo atgręžimo ir... 3. Pareiškėjas S. B. bei jo atstovas palaikė prašymą. Nurodė, kad Kauno... 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, 2012... 5. Kadangi Kauno apygardos teismo 2011 07 05 sprendimas buvo panaikintas,... 6. Suinteresuotas asmuo A. U. su pareiškėjo prašymu sutinka.... 7. Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį... 8. Suinteresuoti asmenys Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-1072-199/2010 pagal ieškovo A. U.... 11. Minėtas Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-02-27 nutartimi panaikino Kauno... 13. Iš rašytinių įrodymų matyti, kad vykdant Kauno apygardos teismo 2011-07-05... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 760 str.... 15. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes prašymas tenkintinas ir 2010-12-14... 16. Pareiškėjas S. B. prašo priteisti iš suinteresuotų asmenų Kauno... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291... 18. prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo tenkinti.... 19. Atgręžus 2010-12-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama per Kauno apygardos teismui per...