Byla 2-17459-887/2012
Dėl globėjo skyrimo, priteistų lėšų tvarkytojo paskyrimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Martynui Kapčiui, suinteresuotam asmeniui L. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui L. Š. dėl globėjo skyrimo, priteistų lėšų tvarkytojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau pareiškėjas) prašo paskirti L. Š. G. Č., gim. ( - ), nuolatine globėja bei jai priteisto išlaikymo lėšų gavėja ir tvarkytoja (4 b. l.).

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad ( - ) Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota G. D. motinos valdžia dukters G. Č. atžvilgiu ir mergaitė atskirta nuo tėvo T. Č.. G. Č. teismas nustatė nuolatinę globą ir gyvenamąją vietą su L. Š., kuri yra G. močiutė, T. Č. motina. L. Š. savo anūkę globoja nuo pirmų gyvenimo metų, mergaite rūpinasi tinkamai, byloje yra visi dokumentai, būtini L. Š. paskirti nuolatine globėja, todėl prašo pareiškimą tenkinti (29 b. l.).

4Suinteresuotas asmuo L. Š. su pareiškimu sutinka. Paaiškino, kad ji yra G. Č. močiutė, mergaitę augina nuo gimimo dienos, ja rūpinasi. Motina mergaite visiškai nesirūpina. Ji lankosi mergaitės mokykloje, kartu su mergaite lankosi pas psichologus, nes mergaitė turi elgesio sutrikimų. G. pati skambina mamai, ji pažada atvažiuoti, bet niekada neatvažiuoja. Ji ir jos sutuoktinis yra pasiruošę auginti anūkę, augina kaip savo dukrą, taip pat padeda giminės. Gyvena visi jai nuosavybės teise priklausančiame bute, šeimos pajamos apie 1700,00 Lt. Prašo pareiškimą tenkinti ir ją paskirti nuolatine G. Č. globėja ir jai priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja (29 b. l.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6G. Č. gimė ( - ), a. k. ( - ) (5 b.l.). Jos motinai G. D., a. k. ( - ) Kauno miesto apylinkės teismo ( - ) sprendimu neterminuotai apribota motinos valdžia į dukrą, tėvas T. Č., a. k. ( - ) atskirtas nuo dukters, iš atsakovo priteistas išlaikymas, G. Č. nustatyta nuolatinė globa, jos gyvenamoji vieta nustatyta su L. Š., a. k. ( - ) (20 b. l.). Minėtu teismo sprendimu mergaitė buvo pavesta Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus žinion, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui skubiai buvo pavesta užtikrinti globėjo paskyrimą. G. Č. ir šiuo metu gyvena kartu su L. Š. jau nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ). L. Š. sutinka būti nuolatine G. Č. globėja (21 b. l.). Suinteresuotas asmuo L. Š. yra ištekėjusi (9 b. l.), jos sutuoktinis L. Š. sutinka, kad jo sutuoktinė globotų anūkę ir įsipareigoja jai padėti (16 b.l.), L. Š. neteista, administracine tvarka nebausta (8, 25 b. l.). Nors suinteresuotas asmuo L. Š. yra tik iš dalies darbinga, tačiau medicininis pažymėjimas patvirtina, kad jos sveikata leidžia atlikti globėjos pareigas (12, 14 b. l.). L. Š. dirba, gauna pastovias darbines pajamas, taip pat gauna invalidumo/netekto darbingumo pensiją (13, 15 b. l.). Teismo posėdžio metu nurodė, kad šeimos pajamos per mėnesį apie 1700,00 Lt (29 b. l.).

7Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, rengti jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 str. 1 d. ir 2 d.). CK 3.251 str. numato, kad globa yra nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų (CK 3.251 str. 1 d.). 2012-09-11 Kauno miesto apylinkės teismui sprendimu neterminuotai G. Č. motinai G. D. apribojus motinos valdžią į ją, o tėvą atskyrus nuo jos, nepilnametė G. Č. liko be įstatyminio atstovo. Pareiškėjas nuolatiniu mergaitės globėju prašo skirti L. Š., L. Š. sutinka globoti mergaitę. Savo sutikimą dar kartą patvirtino teismo posėdžio metu (29 b. l.). Kitų asmenų, norinčių globoti mergaitę nėra. Bylos duomenys rodo, kad vaiko globėjas parinktas nepažeidžiant CK 3.268 str. reikalavimų, todėl L. Š. skirtina nuolatine G. Č. globėja. Vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas su nuolatine globėja nespręstinas, kadangi jis yra išspręstas ( - ) Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-10256-918/2012 (CK 3.256 str., 3.258 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d.).

8Globėjai išaiškintina, kad globėjas privalo; užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystimąsi, mokymąsi, sveikatą ir kitą; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CK 3.271 str., 3.272 str.). Globojamo vaiko išlaikymui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko rūpintojas uzufrukto teise ir tik vaiko interesams tenkinti (CK 3.275 str., 3.185 str.).

9Iš bylos duomenų matyti, kad G. Č. ( - ) Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu bei ( - ) nutartimi Nr. ( - ) yra priteistas išlaikymas. Kadangi G. Č. yra nepilnametė, jos lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriama G. Č. nuolatinė globėja L. Š., išimtinai vaiko poreikių tenkinimui (CK 3.202 str. 1 d., 3.275 str.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 504 str.

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Paskirti L. Š., a. k. ( - ), gyv. ( - ), G. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ), nuolatine globėja.

13Paskirti L. Š., a. k. ( - ), gyv. ( - ), G. Č., gim. ( - ), a. k. ( - ), išlaikymo lėšų tvarkytoja, išlaikymą naudojant išimtinai vaiko poreikiams tenkinti.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai