Byla e2-5948-503/2018
Dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Valdas Petraitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Agrotechnika“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. liepos 9 d. teisme buvo priimtas ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Agrotechnika“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, ieškinys atsakovui A. K. dėl 6 657,45 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių procesinių palūkanų bei visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

52018 m. rugpjūčio 13 d. atsakovui tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nuostatas – paliekant pranešimą asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu) buvo įteiktos ieškinio, jo priedų ir teismo pranešimo kopijos/nuorašai. Atsakovas įpareigotas per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos privalomai pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Teismo nustatytas procesinis terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi. Šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

6Kadangi ieškovė ieškinyje prašo, kad tokiu atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi UAB „Agrotechnika“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 14 d.). Vykdant bankroto procedūrą, Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Agrotechnika“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai 5 149,45 Eur sumai: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) – 4 201,80 Eur, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius) – 947,65 Eur (šios mokestinės skolos atsiradę laikotarpyje po 2015 m. gruodžio 1 d.). Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 12 d. priėmė nutartį (pagal duomenis valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 21 d. (http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=303172499), kuria UAB „Agrotechnika“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto, patvirtinta vienerių metų supaprastinto bankroto proceso trukmė bei patvirtinti patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 5 149,45 Eur sumai.

9BUAB „Agrotechnika“ direktoriumi buvo atsakovas A. K., kuris taip pat buvo ir vienas iš akcininkų.

10Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi įpareigojo BUAB „Agrotechnika“ vadovą (atsakovą) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atsakovas jokio bendrovės turto administratoriui neperdavė. Pagal balansą, sudarytą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (paskutiniai finansiniai duomenys apie bendrovės turtą), matosi, kad BUAB „Agrotechnika“ turto turėjo už 5 980,00 Eur, iš jų 4 472,00 Eur buvo „per vienerius metus gautinos sumos“, 1 297,00 Eur „atsargos, išankstiniai apmokėjimai“ ir 211,00 Eur pinigai. Taigi, atsakovas privalėjo iki 2017 m. lapkričio 24 d. perduoti BUAB „Agrotechnika“ administratoriui 1 508,00 Eur vertės turtą (1 297,00 Eur atsargos, išankstiniai apmokėjimai + 211,00 Eur pinigai), tačiau, teismo turimais duomenimis, tas nepadaryta iki šiol.

11Iš balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., matosi, kad 2015 m. pabaigoje BUAB „Agrotechnika“ turėjo turto iš viso už 10 495,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 13 684,00 Eur. Remiantis atsakovo pasirašytu 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamuoju raštu, BUAB „Agrotechnika“ veikla 2015 m. buvo nuostolinga – bendrovė turėjo 4 987,00 Eur nuostolių.

12Nurodytos aplinkybės yra grindžiamos ieškiniu (e. b. l. 1-10), Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d., 2018 m. sausio 16 d. ir 2018 m. vasario 12 d. nutartimis (e. b. l. 11-12, 13-14); UAB „Agrotechnika“ 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. Pelno (nuostolių) ataskaitomis (e. b. l. 15, 40, 49); UAB „Agrotechnika“ 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. Balansais (e. b. l. 16, 39, 50-51); UAB „Agrotechnika“ 2015 m. ir 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamaisiais raštais (e. b. l. 17-19, 52-54); VSDFV Marijampolės skyriaus 2017 m. gruodžio 5 d. raštu Dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo (e. b. l. 20); VMI 2016 m. spalio 4 d. ir 2017 m. balandžio 3 d. sprendimais išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto (e. b. l. 21-22, 45-46); VMI pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Agrotechnika“ (e. b. l. 23-27); VMI mokesčių apskaitos informacinės sistemos išrašais (e. b. l. 28-38); Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašu (e. b. l. 43); UAB „Agrotechnika“ 2017 m. spalio 17 d. Kreditorių-debitorių sąrašu (e. b. l. 44); VMI 2017 m. lapkričio 20 d. raštu Dėl finansinio reikalavimo pateikimo (e. b. l. 47-48); VMI 2017 m. liepos 10 d. pranešimu apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (e. b. l. 55).

13Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi UAB „Agrotechnika“ valdymo organai (vadovas) buvo įpareigoti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 14 d.). Kaip minėta aukščiau, pagal paskutinius bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus spręstina, kad BUAB „Agrotechnika“ ilgalaikio turto neturėjo, tačiau turėjo trumpalaikio turto, tame tarpe 1 297,00 Eur vertės atsargų (prekės, skirtos perparduoti), išankstinių apmokėjimų bei 211,00 Eur pinigų (šie duomenys nenuginčyti). Tačiau atsakovas per nustatytą terminą šios savo pareigos neįvykdė, 1 508,00 Eur bendros vertės turto (1 297,00 Eur + 211,00 Eur) administratoriui neperdavė.

14Tam, kad būtų galima taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visų civilinės atsakomybės sąlygų buvimą, t. y. nustatyti neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Pareiga atsakovui, kaip UAB „Agrotechnika“ vadovui, perduoti administratoriui įmonės turtą, kilo tiek iš įstatyminių nuostatų (Įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas), tiek ir iš Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) [...]. Todėl konstatuotina, kad atsakovas, neperduodamas administratoriui įmonės turto, elgėsi neteisėtai (neteisėtas neveikimas). Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovei (o taip pat ir jos kreditoriams) buvo padaryta žala, lygi neperduoto turto vertei (1 508,00 Eur) (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Taigi, tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Sutinkamai su CK 6.248 straipsnio 1 dalimi, atsakovo kaltė preziumuojama. Taigi, pripažintina, kad egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 508,00 Eur žalos atlyginimo, susidariusio dėl įmonės turto neperdavimo, pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas.

15Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Įstatymo 8 straipsnio 4 dalis numato, jog įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti.

16Pagal Įstatymo 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte ir įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams ir toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Teisminėje praktikoje ne kartą konstatuota ir nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013).

17Teismo vertinimu, byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teigti, kad jau 2015 m. gruodžio 31 d. BUAB „Agrotechnika“ buvo nemoki: kaip minėta aukščiau, nustatyta, jog 2015 m. bendrovė veikė nuostolingai (patyrė 4 987,00 Eur nuostolių), 2015 m. pabaigoje turėjo turto už 10 495,00 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekė 13 684,00 Eur, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovui, kaip bendrovės vadovui bei vienam iš akcininkų, turėjo būti žinoma, kad bendrovė yra nemoki, todėl pripažintina, kad atsakovas, kaip bendrovės vadovas, privalėjo jau tuomet pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau atsakovas to nepadarė.

18Kasacinio teismo išaiškinta, kad atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam vienam kreditoriui gali būti, pavyzdžiui, sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014, 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014). Todėl svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).

19Kaip matyti iš turimų duomenų, apie įmonės nemokumą atsakovui turėjo būti žinoma jau nuo 2015 m. gruodžio 31 d. Todėl visi bendrovės nepadengti įsipareigojimai, atsiradę po 2015 m. gruodžio 31 d., yra vertinami kaip žala, nes jei įmonės vadovas laiku būtų inicijavęs bankroto bylą, šie įsipareigojimai nebūtų atsiradę. Vadovas atsako tik už tą žalą, kuri kilo dėl jo vėlavimo inicijuoti bankroto bylą – ją sudaro bendrovės skoliniai įsipareigojimai, atsiradę vėlavimo laikotarpiu. BUAB „Agrotechnika“ bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 5 149,45 Eur, iš jų įsiskolinimas VMI – 4 201,80 Eur, įsiskolinimas VSDFV Marijampolės skyriui – 947,65 Eur. VMI pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Agrotechnika“ bei prie jo pridedamuose mokesčių apskaitos informacinės sistemos išrašuose nurodyta, jog mokesčių nepriemoka atsirado nesumokėjus mokestinių prievolių nuo 2016 m. vasario 15 d. 2016 m. birželio 1 d. mokesčių nepriemoka siekė 2 706,94 Eur, o iki 2017 m. liepos 10 d. – jau 4 190,02 Eur. Įsiskolinimas VSDFV Marijampolės skyriui taip pat atsirado po 2015 m. gruodžio 31 d. Visa kreditorinių reikalavimų, patvirtintų BUAB „Agrotechnika“ bankroto byloje, suma yra atsiradusi po 2015 m. gruodžio 31 d., per 2016 ir 2017 metus, kai jau turėjo būti iškelta įmonės bankroto byla. Taigi atsakovas savo neteisėtais veiksmais padarė įmonei 5 149,45 Eur žalą, kadangi ši įsiskolinimo suma susidarė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, tai yra dėl to, jog nuo 2015 m. gruodžio 31 d. jis nesiėmė jokių veiksmų įmonės mokumui atkurti, nesikreipė savu laiku dėl bankroto įmonei iškėlimo, nors turėjo tokią įstatyminę pareigą, todėl šiuo atveju yra priežastinis ryšys tarp žalos atsiradimo ir atsakovo neteisėtų veiksmų. Taigi, pripažintina, kad ir šiuo atveju egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 149,45 Eur žalos atlyginimo, susidariusio dėl atsakovo, kaip įmonės vadovo, delsimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, sutinkamai su CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostata, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteisiamos sumos (6 657,45 Eur (5 149,45 Eur + 1 508,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, 2018 m. liepos 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Kadangi byloje nėra duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, jų paskirstymo klausimas nespręstinas.

22Valstybės šioje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 150,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), iš viso 155,37 Eur. Kadangi ieškinys tenkinamas visiški, atsakovui tenka pareiga atlyginti valstybei visas šias bylinėjimosi išlaidas, t. y. 155,37 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K. (asmens kodas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - )) 6 657,45 Eur (šešis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 45 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 657,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 9 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei – bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Agrotechnika“ (juridinio asmens kodas 303172499, buveinės adresas Vilkaviškio m., Pilviškių g. 30), atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (juridinio asmens kodas 135569749, buveinės adresas Kauno m., Savanorių pr. 262-105).

26Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K. (asmens kodas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - )) 155,37 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, akcinė bendrovė Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, akcinė bendrovė SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

27Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Valdas Petraitis... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. 2018 m. liepos 9 d. teisme buvo priimtas ieškovės bankrutavusios uždarosios... 5. 2018 m. rugpjūčio 13 d. atsakovui tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos... 6. Kadangi ieškovė ieškinyje prašo, kad tokiu atveju byloje būtų priimtas... 7. Teismas... 8. Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovės... 9. BUAB „Agrotechnika“ direktoriumi buvo atsakovas A. K., kuris taip pat buvo... 10. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi įpareigojo BUAB... 11. Iš balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m.... 12. Nurodytos aplinkybės yra grindžiamos ieškiniu (e. b. l. 1-10), Kauno... 13. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 10... 14. Tam, kad būtų galima taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, būtina... 15. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba)... 16. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – įmonės būsena,... 17. Teismo vertinimu, byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teigti, kad jau... 18. Kasacinio teismo išaiškinta, kad atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 19. Kaip matyti iš turimų duomenų, apie įmonės nemokumą atsakovui turėjo... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 21. Kadangi byloje nėra duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 22. Valstybės šioje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 5,37 Eur... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96... 24. Ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K. (asmens kodas ( - ),... 26. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K. (asmens kodas ( - ),... 27. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...